Monday, April 25, 2011

Easter ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ကေလးတရားစခန္း (နယူးဂ်ာစီ)

နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာတြင္ Easter ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ ကေလးတရားခစန္းကို ျပဳလုပ္ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔၌ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။

No comments: