Monday, April 25, 2011

အေၾကာင္းကင္း အက်ိဳးရွင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းဝယ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီထိ တရား႐ႈမွတ္ျခင္း၊ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲမွ ၄ နာရီခြဲထိ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က အာဒိတၱပရိယာယသုတ္ကို သင္ၾကား ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ညေန ၄း၄၅ နာရီမွ ၆ နာရီထိ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ အရွင္ပညာနႏၵက “အေၾကာင္းကင္း အက်ိဳးရွင္း”တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၏။

ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က သတိပ႒ာန္တရားေလးပါး၊ သတိပ႒ာန္ပြားမ်ားရက်ိဳး၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ပံုတို႔ႏွင့္ မီး ၁၁-ပါး ၿငိမ္းေစေရး ေဝေဝဆာဆာ ရွင္းလင္း ေဟာၾကားသြား၏။ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ အရွင္ပညာနႏၵက “အေၾကာင္းကင္း အက်ိဳးရွင္း” ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။
“ၾကည့္ခ်င္တာက နာမ္
ၾကည့္တဲ့ဟန္က ႐ုပ္
သူမဟုတ္ ငါမဟုတ္
ၾကည့္တာ နာမ္နဲ႔႐ုပ္။
ဒီလုိသိေအာင္ အလုပ္လုပ္
ဒီလိုသိရင္ အတၱျပဳတ္
ဒီလိုသိရင္ ဒိ႒ိျပဳတ္
အဲဒါ မွန္တဲ့အလုပ္
အဲဒါ ဉာဏ္ရဲ႕အလုပ္။”

“အမွန္မသြား၊ အမွားသိျမင္
အဝိဇၨာဖံုး၊ ေကာင္လံုးမွတ္ထင္
စိတ္ကုိယ္ႏႈတ္မႈ၊ ၾကံျပဳေျပာလွ်င္
ဝိညာဥ္စပ္ ေနာက္ထပ္သေႏၶရွင္။

ဝိညာဥ္မ်ိဳးေစ့၊ စ၍ျဖစ္လွ်င္
နာမ္နဲ႔႐ုပ္လည္း၊ ပူးတြဲပါဝင္
အာယတန၊ ဖႆေပၚထင္
ေကာင္းဆိုးမ်ား ခံစားမိ႐ိုးပင္။”

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေခတၱ တရား႐ႈမွတ္ၾကၿပီး၊ ကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾက၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

No comments: