Wednesday, April 27, 2011

ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး (၂၇-ဧၿပီ-၂၀၁၁)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ မနာလပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာအတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ “ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီး”၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳေပးသြားစဥ္။

No comments: