Monday, April 25, 2011

ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး (၂၅-ဧၿပီ-၂၀၁၁)

ရာသီဥတုေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိစဥ္။ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ ပစၥယံရွိ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အေသးမ်ားကိုလည္း ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ စတုတၳအႀကိမ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္အမီ ပံုေလာင္း၊ ေဆးသုတ္၊ ေဆးျခယ္ၾကစဥ္။

No comments: