Thursday, February 4, 2010

စိတ္ကုိ ခြဲျခား ေဝဖန္ျခင္း (၂) - ကိစၥသဂၤဟ


စိတ္ရဲ႕ သေဘာတရားေလးက ဒီစိတ္ၿပီး ဟုိစိတ္၊ ဟုိစိတ္ၿပီး ေနာက္စိတ္၊ ေနာက္စိတ္ၿပီး ေနာက္စိတ္ ျဖစ္ေနၾကတာပဲ။ ဒါ စိတၱနိယာမတရားပဲ။

အဲဒီလို ျဖစ္တဲ့အခါမွာ မိမိဆိုင္ရာကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့၊ ျဖစ္ၿပီးရင္ ခ်ဳပ္လိုက္၊ ေနာက္စိတ္တစ္ခုက သူ႔ေနရာမွာ ျဖစ္၊ ခ်ဳပ္လိုက္၊ ေနာက္စိတ္တစ္ခုက ျဖစ္လိုက္၊ အဲဒီလိုခ်ည္း သြားေနတာပဲ။ အဲဒါ ဘယ္ထိေအာင္ သြားေနမွာလဲဆိုရင္ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည့္တိုင္ေအာင္ တစ္သံသရာလံုးမွာ သြားေနမွာ။ ဘဝေတြသာ ေျပာင္း, ေျပာင္းသြားမယ္။ ဒီစိတ္ေတြ ျဖစ္တာကေတာ့ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆက္ေနမွာပဲ။ ဒီဘဝၿပီး ေနာက္ဘဝ ၾကားမွာ ျခားေနဦးမယ္လို႔ ဘာမွ မရွိဘူး။ တစ္ဘဝၿပီး တစ္ဘဝ၊ တစ္ဘဝၿပီး တစ္ဘဝ သူ႔ဟာသူ ဆက္သြားမွာပဲ။

ဒီဘက္အပိုင္းေလးကို ဒီဘဝလို႔ ေခၚလိုက္တယ္။ ဟိုဘက္အပိုင္း ေရာက္သြားေတာ့ ေနာက္ဘဝလို႔ ေခၚလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဟိုဘက္က်ေတာ့ ေနာက္ဘဝလို႔ တစ္ခါ ေခၚဦးမယ္။ ဒီလို ေခၚသြားတာပဲ။ အမွန္ကေတာ့ စိတၱကၡဏ တစ္ခ်က္ကေလးပဲ ကြဲျခားမႈ ရွိတာ။

ဒါေၾကာင့္ ဦးဇင္းက ဘာနဲ႔ ဥပမာေပးၿပီး ေျပာေလ့ရွိသလဲဆိုရင္ ဟို December 31st Midnight နဲ႔ ဥပမာေပးၿပီး ေျပာေလ့ရွိတယ္။
Midnight ကိုလြန္သြားရင္ ရက္သစ္, လသစ္, ႏွစ္သစ္ ျဖစ္သြားၿပီ။

ဘာထူးလဲ?

တစ္စကၠန္႔ေလး တစ္မိနစ္ေလး ထူးတာေနာ္။ ဘာမွ ထူးတာ မဟုတ္ဘူး။ အမွန္ကေတာ့ ဟိုဘက္က်ေတာ့ ဦးဇင္းတို႔က လူေတြက သမုတ္ထားတာေဟ့ ႏွစ္သစ္ေဟ့၊ မၾကာခင္ ဒါက ဒီဇင္ဘာလကေန ဇန္နဝါရီကူးသြားၿပီေဟ့ေနာ္။ ဘာရက္ကေန ဘာရက္ေရာက္သြားၿပီ ေျပာေနၾကတာ၊ အမွန္ကေတာ့ တကယ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘဝတစ္ခုဆိုတာလည္း ဒီအတိုင္းသြားတာပဲ။ လူေတြက သမုတ္ထားတယ္။

ဒါက ဘဝတစ္ခု၊ ဟိုဘက္က်ေတာ့ ဘဝတစ္ခု။ အဲဒီလို သမုတ္ထားေတာ့ အဲဒီအတိုင္းပဲ နားလည္ေနၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒီအစဥ္အတန္းႀကီးဟာ သြားေနတာပဲ။ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု၊ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုပဲ။

အဲဒီ သြားေနတဲ့ဟာကို ျဖတ္ဖို႔ ဗုဒၶဘာသာက ႀကိဳးစားတာ။ ရပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ။

(အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ)


+++++


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ စေနေန႔၊ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၊ အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ အပတ္စဥ္ ၁၇ သင္တန္းကို ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ စိန္စည္ဆရာေတာ္က စိတ္ယွဥ္ ေစတသိက္ယွဥ္တို႔ကို ေက်ညက္ေစရန္ ေရွးဦးစြာ လကၤာမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ သင္ၾကားေပး၏။အကုသိုလ္ေစတသိက္ သမၸေယာဂနည္း

ေလာရွစ္ ေဒါႏွစ္၊ ေမာဟႏွစ္၊ ဆယ့္ႏွစ္ အကုစိတ္။
ေဒါေမာေလးျဖာ၊ ေလာသံုးျဖာ၊ ကိစၧာ ထိနမိဒ္။
အကုသိုလ္မွာ၊ ဆယ့္ေလးျဖာ၊ ယွဥ္တာ ေစတသိက္။

ေဒါေလး ေဒါႏွစ္၊ ေမာဆယ့္ႏွစ္၊ ေလာျဖစ္ ေလာဘမူ။
သမၸယုတ္တြင္၊ ဒိ႒ိယွဥ္။ ဝိတြင္ မာနယူ။
ထိန မိဒၶါ၊ သသခၤါ၊ ကိစၧာ ကိစၧယူ။
အကုသလ၊ သမၸေယာဂ၊ မွတ္ၾက လြယ္တကူ။


+++++


ေသာဘနေစတသိက္ သမၸေယာဂနည္း

သဒၶါ သတိ၊ ဟိရီ ၾသတၱပၸ၊ အေလာဘ၊ မဇၥ်တၱ အေဒါသာ။
ပႆဒၶိ လဟု၊ မုဒု ကမၼည၊ ပါဂုည၊ ႏွစ္ဝ ဥဇုကာ။
ကာယ စိတၱ၊ ဤေျခာက္ဝ၊ ယွဥ္က ဆယ့္ႏွစ္ျဖာ။
ေသာဘဏသာဓာရဏ၊ ဆယ့္ကိုးဝ၊ ယွဥ္ၾက ေသာဘဏစိတ္တိုင္းမွာ။

ဝါစာ ကမၼႏၲ၊ အာဇီဝ၊ ႏွစ္ဝ ပမညာ။
ႏွစ္ဆယ့္ငါးေထြ၊ ပညိေျႏၵ၊ မွတ္ေလ ေသာဘဏာ။

ေလာကုတ္ရွစ္ျဖာ၊ ကုမဟာ၊ ယွဥ္တာ ဝိရတီ။
ဝိရတီမွာ၊ ကုမဟာ၊ ရွစ္ျဖာ ေလာကုတ္တည္း။
သီးသီးရံခါ၊ ကုမဟာ၊ ကုတ္မွာ ၿမဲေပါင္းတည္း။

မဟာကုရွစ္၊ ႀကိယာရွစ္၊ ဆယ့္ႏွစ္ ႐ူပါေသာမနႆာ။
သီးသီးရံခါ၊ က႐ုဏာ၊ ယွဥ္တာ မုဒိတာ။

ေကစိဆရာတို႔၏ အယူ
မဟာကုေသာ၊ ႀကိယာေသာ၊ ႐ူေသာ ေပါင္းႏွစ္ဆယ္။
သီးသီးရံခါ၊ ပမညာ၊ ယွဥ္တာ တခ်ိဳ႕ဆရာဆိုေလတယ္။


+++++


ပကိဏ္းေစတသိက္ သမၸေယာဂနည္း

ငါးဆယ့္ငါးတြင္၊ ဝိတက္ယွဥ္၊ မယွဥ္ ေျခာက္ေျခာက္ထား။

ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္တြင္၊ ဝိစာယွဥ္၊ မယွဥ္ ငါးဆယ့္ငါး။

ခြန္ရွစ္စိတ္တြင္၊ ဓိေမာက္ယွဥ္၊ မယွဥ္ ဆယ့္တစ္ပါး။

ခြန္သံုးစိတ္တြင္၊ ဝိရိယွဥ္၊ မယွဥ္ ဆယ့္ေျခာက္ပါး။

ငါးဆယ့္တစ္တြင္၊ ပီတိယွဥ္၊ မယွဥ္ ခုနစ္ဆယ္ထား။

ေျခာက္ဆယ့္ကိုးတြင္၊ ဆႏၵယွဥ္၊ မယွဥ္ ႏွစ္ဆယ္ပါး။


ငါးဆယ့္ငါးတြင္၊ ဝိတက္ယွဥ္၊ မယွဥ္ ေျခာက္ေျခာက္ထား။
ေဒြးပၪၥဖယ္၊ ကာမနယ္၊ စိတ္ဝယ္ ေလးေလးထား။
ပစ်ာန္ဆယ့္တစ္ပါး၊ ဝိတက္ကား၊ ယွဥ္ျငား ငါးဆယ့္ငါး။


+++++


ကိစၥသဂၤဟ

ကိစၥသဂၤဟမွာ စိတ္ ၈၉ ပါး သို႔မဟုတ္ ၁၂၁ ပါးကို သူတို႔၏ လုပ္ငန္း ကိစၥအလိုက္ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ျခင္း ျဖစ္၏။

ကိစၥအားလံုးေပါင္း ၁၄ ပါး ရွိ၏။

၁။ ပဋိသေႏၶကိစၥ (ဘဝေဟာင္းႏွင့္ ဘဝသစ္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းကိစၥ)
၂။ ဘဝင္ကိစၥ (ဘဝ၏အစိတ္အပိုင္း၊ ဘဝကို တည္ရွိေနေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းကိစၥ)
၃။ အာဝဇၨနကိစၥ (အာ႐ုံဘက္သို႔ စိတ္ကို လွည့္ေပးျခင္းကိစၥ)
၄။ ဒႆနကိစၥ (ျမင္ျခင္းကိစၥ)
၅။ သဝနကိစၥ (ၾကားျခင္းကိစၥ)
၆။ ဃာယနကိစၥ (နမ္း႐ႉျခင္းကိစၥ)
၇။ သာယနကိစၥ (အရသာသိျခင္းကိစၥ)
၈။ ဖုသနကိစၥ (ေတြ႕ထိျခင္းကိစၥ)
၉။ သမၸဋိစၧနကိစၥ (လက္ခံျခင္းကိစၥ)
၁၀။ သႏၲီရဏကိစၥ (စံုစမ္းျခင္းကိစၥ)
၁၁။ ေဝါ႒ဗၺနကိစၥ (ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိစၥ)
၁၂။ ဇဝနကိစၥ (အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ျဖစ္ျခင္းကိစၥ)
၁၃။ တဒါရမၼဏကိစၥ (ေဇာ၏အာ႐ုံကို ယူၿပီး ေနာက္က ကပ္လိုက္ ျဖစ္ျခင္းကိစၥ)
၁၄။ စုတိကိစၥ (ေ႐ြ႕ေလ်ာျခင္းကိစၥ)


+++++


တဒါရမၼဏကိစၥ

တဒါရမၼဏ=တဒါ႐ုံကို ျမန္မာလို တိုက္႐ိုက္ျပန္က ‘ထိုအာ႐ုံရွိေသာစိတ္’ဟု အဓိပၸာယ္ ရ၏။

ထိုအာ႐ုံရွိေသာစိတ္ဆိုသည္မွာ ေဇာအာ႐ုံအတိုင္း လိုက္ယူၿပီး ေဇာေနာက္က ကပ္လိုက္တတ္ေသာ စိတ္မ်ိဳးကို ေခၚ၏။

ေလွ၏ ေနာက္က နည္းနည္းေလး ကပ္လိုက္ေသာ ေရကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ သရက္ပင္ေအာက္ အိပ္ေသာသူ သရက္သီးကို စားၿပီးေနာက္ ပါးစပ္ထဲ က်န္ရစ္သည့္ အကပ္အသတ္ကေလးမ်ားကို မ်ိဳခ်သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဥပမာ ေပး၏။


စုတိကိစၥ

စုတိကို ျမန္မာလို တိုက္႐ိုက္ အနက္ျပန္က ေ႐ြ႕ေလ်ာျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရ၏။ ဘဝတစ္ခုမွ ေ႐ြ႕ေလ်ာက်သြားျခင္း ျဖစ္၏။ ေသျခင္းကို ဆိုလို၏။

စုတိသည္ တစ္ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးစိတ္ ျဖစ္ၿပီး၊ တဖန္ ကာလမျခားဘဲ တျခား ဘဝ၌ ပဋိသေႏၶသြားျဖစ္၏။ စိတ္အစဥ္အားျဖင့္ ကာလမျခား ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လူ႔ဘဝက နတ္ဘဝ၊ တိရစၧာန္ဘဝ စသည္ျဖစ္က ဘဝအားျဖင့္ အကြာႀကီး ကြာျခားသြားေတာ့၏။


+++++


ဌာန ၁၀ ပါး

ကိစၥျပဳလုပ္ရာ အလြန္တိုေတာင္းေသာ ကာလ ခဏေလးကို ဌာနဟု ေခၚ၏။
ကိစၥက လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ဌာနက လုပ္ငန္းျပဳရာ ကာလကေလး ျဖစ္၏။

ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ နမ္း႐ႉျခင္း၊ အရသာသိျခင္း၊ ေတြ႕ထိျခင္း ကိစၥ ၅-ခုမွာ ဌာနအားျဖင့္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္၏။ ပၪၥဝိညာဏ္ဌာနဟု ေခၚ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာန ၁၀ ပါးသာ ရွိ၏။

၁။ ပဋိသေႏၶဌာန
၂။ ဘဝင္ဌာန
၃။ စုတိဌာန
၄။ အာဝဇၨနဌာန
၅။ ပၪၥဝိညာဏ္ဌာန
၆။ သမၸဋိစၧနဌာန
၇။ သႏၲီရဏဌာန
၈။ ေဝါ႒ဗၺနဌာန
၉။ ဇဝနဌာန
၁၀။ တဒါရမၼဏဌာန


+++++


ကိစၥတပ္ စိတ္အေရအတြက္

ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၁၉ ပါး
(သႏၲီရဏဥေပကၡာ ၂+ကာမာဝစရေသာဘနဝိပါက္ ၈+မဟဂၢဳတ္ဝိပါက္ ၉)
ဤစိတ္ ၁၉ ပါးတို႔မွာ ဝိပါက္စိတ္မ်ား ျဖစ္၏။

အာဝဇၨနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး
(ပၪၥဒြါရာဝဇၨနစိတ္၊ မေနာဒြါရာဝဇၨနစိတ္)

ဒႆနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (စကၡဳဝိညာဏ္ေဒြး)

သဝနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (ေသာတဝိညာဏ္ေဒြး)

ဃာယနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (ဃာနဝိညာဏ္ေဒြး)

သာယနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (ဇိဝွါဝိညာဏ္ေဒြး)

ဖုသနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (ကာယဝိညာဏ္ေဒြး)

သမၸဋိစၧနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂ ပါး (သမၸဋိစၧိဳင္းေဒြး)

သႏၲီရဏကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၃ ပါး (ဥေပကၡာသႏၲီရဏစိတ္ ၂+ေသာမနႆသႏၲီရဏစိတ္ ၁)

ေဝါ႒ဗၺနကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၁ ပါး (မေနာဒြါရာဝဇၨန္း)

မေနာဒြါရာဝဇၨန္းသည္ အာ႐ုံကို ဆင္ျခင္ေပးေသာအခါ အာဝဇၨန္းကိစၥတပ္၏။ အာ႐ုံကို ဆံုးျဖတ္ေပးေသာအခါတြင္မူ ဝုေ႒ာကိစၥ တပ္သည္။
အာ႐ုံကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း ကိစၥတပ္ေသာအခါ ျမင္၊ ၾကား၊ နံ၊ စား၊ ထိ ငါးဒြါရမွာ ျဖစ္၏။ (ပၪၥဒြါရ၌ အာ႐ုံကို ဆင္ျခင္ျခင္းကိစၥကို ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းက ေဆာင္႐ြက္၏။)
အာ႐ုံကို ဆင္ျခင္ေပးေသာအခါ မေနာဒြါရမွာ ျဖစ္၏။

ေဇာကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၅၅ ပါး

အာဝဇၨန္း ၂-ခုမွတပါး ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္၊ ဖိုလ္၊ ႀကိယာ စိတ္မ်ားသည္ ေဇာကိစၥတပ္၏။
(အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂+ အာဝဇၨန္း ၂-ခု မပါ အဟိတ္ႀကိယာ ၃-ပါး မွ ဟသိတုပၸါဒ္ ၁+ မဟာကုသိုလ္ ၈+ မဟာႀကိယာ ၈+ ႐ူပါဝစရကုသိုလ္ ၅+ ႐ူပါဝစရႀကိယာ ၅+ အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္ ၄+ အ႐ူပါဝစရႀကိယာ ၄+ ေလာကုတၱရာကုသိုလ္ ၄+ ေလာကုတၱရာဖိုလ္ ၄=၅၅)

ဝီထိမ်ားတြင္ ေဇာျဖစ္ၿပီဆိုက ဤ ၅၅ ပါးထဲက တစ္ခုခု ျဖစ္ေတာ့၏။

ျမင္စရာအာ႐ုံတစ္ခုကို ျမင္ၿပီး ႏွစ္သက္ စြဲလမ္း တြယ္တာသြားက အကုသိုလ္ ေလာဘမူစိတ္ တစ္ခုခု ေဇာကိစၥတပ္၏။ ေဇာ ၇-ႀကိမ္ ျဖစ္၏။
မိမိ မျမင္ခ်င္ေသာ အာ႐ုံကို ျမင္လိုက္ရ၍ စိတ္ဆိုးသြားက ေဒါသမူ ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခု ျဖစ္၏။
ေတြေဝမႈ သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္မႈ ျဖစ္က ေမာဟမူစိတ္ ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခု ေဇာကိစၥတပ္၏။
ႀကိယာေဇာမ်ားမွာ ဘုရား ရဟႏၲာမ်ားႏွင့္သာ ဆုိင္၏။

စုတိမျဖစ္ခင္ ျဖစ္ေသာ ေဇာကို မရဏာသႏၷေဇာဟု ေခၚ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဟဒယဝတၳဳတို႔ အားနည္းေနၿပီျဖစ္ရာ ေဇာစိတ္ ၇ ႀကိမ္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၅ ႀကိမ္သာ ေစာေတာ့၏။ ထိုေဇာ၏ အဆံုး၌ စုတိ ျဖစ္၏၊ သို႔မဟုတ္ ေဇာ၊ ေနာက္ တဒါ႐ုံ ၂-ခုလိုက္ၿပီး စုတိျဖစ္၏။ သို႔မဟုတ္ ေဇာ ေနာက္ ဘဝင္ျဖစ္ၿပီး စုတိျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဝီထိအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ၏။


တဒါ႐ုံကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၁၁ ပါး
(ဥေပကၡာသႏၲီရဏ ၂+ ေသာမနႆသႏၲီရဏ ၁+ မဟာဝိပါက္ ၈)


+++++


၁-ကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၆၈
၂-ကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂
၃-ကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၉
၄-ကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၈
၅-ကိစၥတပ္ေသာ စိတ္ = ၂


+++++


ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔တရားပြဲကို စိန္စည္ဆရာေတာ္က “အကိတၱိဇာတ္တရားေတာ္” သို႔မဟုတ္ “ဘာဆုေတာင္းမလဲတရားေတာ္” အဆက္ကို ေဟာၾကားသြား၏။အကိတၱိရွင္ရေသ့၏ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ ဆုေတာင္းမ်ားကို လကၤာမ်ားျဖင့္ မွတ္သားဖြယ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ရွင္းလင္း ေဟာျပသြား၏။

ေလာဘမျဖစ္ျခင္း ဆု

ဇနီးမယား၊ သမီးသားႏွင့္၊ စီးပြားဥစၥာ၊ အျဖာျဖာ၊ တြယ္တာတတ္တဲ့ ေလာဘေတြ
ငါ၏ကုိယ္မွာ၊ တကယ္ပါ၊ ဘယ္ခါ မျဖစ္ပါေစ။
ဤသည့္ဆုမ်ား၊ အုိ သိၾကား၊ ငါ့အား ေပးပါေလ။
ေလာဘျဖစ္လာ၊ မခ်မ္းသာ၍၊ ျဖစ္လာေလာဘ၊ အႏိုင္ရေအာင္
ေလာဘကင္းစင္၊ ဘုရားရွင္ကို၊ ငါလွ်င္ ရွိခိုးပါသတည္း။


ေဒါသမျဖစ္ျခင္း ဆု

လယ္ယာမိုးေျမ၊ ေ႐ႊေငြကၽြဲႏြား၊ အစားစား၊ ပ်က္ျပားေစတဲ့ ေဒါသေတြ
ငါ၏ကိုယ္မွာ၊ တကယ္ပါ၊ ဘယ္ခါ မျဖစ္ပါေစ။
ဤသည့္ဆုမ်ား၊ အို သိၾကား၊ ငါ့အား ေပးပါေလ။
ေဒါသျဖစ္လာ၊ မခ်မ္းသာ၍၊ ျဖစ္လာေဒါသ၊ အႏိုင္ရေအာင္
ေဒါသကင္းစင္၊ ဘုရားရွင္ကို၊ ငါလွ်င္ ရွိခိုးပါသတည္း။


တရားပြဲၿပီးေသာအခါ စိန္စည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ တရားနာ အဘိဓမၼာသင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားက ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ေနၾကသူ ေဟတီႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလႉေငြမ်ား စုေပါင္း လႉဒါန္းၾကၿပီး၊ ကုသိုလ္အစုစု ျမတ္ေကာင္းမႈတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု … သာဓု … သာဓု။

No comments: