Wednesday, February 24, 2010

စိတ္ကို ခြဲျခား ေဝဖန္ျခင္း (၅) - ဝတၳဳသဂၤဟ


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ အဘိဓမၼာသင္တန္းကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရာ (၂၁)ပတ္ေျမာက္ ပို႔ခ်ခ်က္ ပကိဏ္းပိုင္းမွ ဝတၳဳသဂၤဟအေၾကာင္းကို သင္ၾကား ေလ့လာၾကရ၏။

ေရွးဦးစြာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ဝတၳဳသဂၤဟအေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရွင္းျပၿပီး ဆရာေတာ္အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အသံသြင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ခ်က္ကို နာယူ သင္ယူ ေလ့လာ မွတ္သားၾကရသည္။

+++++

ဝတၳဳသဂၤဟ

ဝတၳဳ = မွီရာ တည္ရာ

အိမ္သည္ လူ၏ မွီရာ တည္ရာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ စိတ္၏ တည္ရာ မွီရာအျဖစ္ ‘ဝတၳဳ’ဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္၏။

ဝတၳဳ ၆ မ်ိဳး

စကၡဳဝတၳဳ = စကၡဳပသာဒ (မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္)
ေသာတဝတၳဳ = ေသာတပသာဒ (နားအၾကည္ဓာတ္)
ဃာနဝတၳဳ = ဃာနပသာဒ (ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္)
ဇိဝွါဝတၳဳ = ဇိဝွါပသာဒ (လွ်ာအၾကည္ဓာတ္)
ကာယဝတၳဳ = ကာယပသာဒ (ကုိယ္အၾကည္ဓာတ္)
ဟဒယဝတၳဳ = ႏွလံုးေသြး [အစဥ္အလာ အယူ]

+++++

ဝတၳဳ ၆ ပါးႏွင့္ ၃၁ ဘံု

ကာမ ၁၁ ဘံု (အပါယ္ ၄ + လူ ၁ + နတ္ ၆) တြင္ ဝတၳဳ႐ုပ္ ၆ ပါးစလံုး ရႏိုင္၏။

အသညသတ္ၾကဥ္ေသာ ႐ူပဘံု ၁၅ ဘံု၌ ‘စကၡဳ’၊ ‘ေသာတ’၊ ‘ဟဒယ’ ဝတၳဳ သံုးပါးသာ ရ၏။
(ျဗဟၼာႀကီးမ်ားတြင္ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ အသီးသီး ရွိၾကေသာ္လည္း ပသာဒ အၾကည္ဓာတ္ မရွိ၍ ဃာနဝတၳဳ၊ ဇိဝွါဝတၳဳ၊ ကာယဝတၳဳ မရွိဟု ဆိုသည္။ အန႔ံအာ႐ုံ, အရသာအာ႐ုံ, အထိအေတြ႕အာ႐ုံတို႔ေၾကာင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မျဖစ္ရန္ ဤပသာဒမ်ားကို မလိုခ်င္၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။)

အသညသတ္႐ူပဘံုမွာ မွီမည့္ တည္မည့္ စိတ္မရွိ၍ ဝတၳဳ မရ။

အ႐ူပ ၄ ဘံု၌ မွီစရာ တည္စရာ ႐ုပ္မရွိ၍ ဝတၳဳ မရ။

+++++

ဝတၳဳ ၆ ပါးႏွင့္ စိတ္ ၈၉ ပါး

စကၡဳဝတၳဳကို မီွေသာ စိတ္ = စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ပါး

ေသာတဝတၳဳကို မွီေသာ စိတ္ = ေသာတဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ပါး

ဃာနဝတၳဳကို မွီေသာ စိတ္ = ဃာနဝိညာဏ္စ္တ္ ၂ ပါး

ဇိဝွါဝတၳဳကို မွီေသာ စိတ္ = ဇိဝွါဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ပါး

ကာယဝတၳဳကို မွီေသာ စိတ္ = ကာယဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ပါး

ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲမွီေသာ စိတ္ = ေဒါသမူ ၂ + မေနာဓာတ္ ၃ + သႏၲီရဏ ၃ + ဟသိတုပၸါဒ္ ၁ + မဟာဝိပါက္ ၈ + ႐ူပါဝစရ ၁၅ + ေသာတာပတၱိမဂ္ ၁ (စုစုေပါင္း ၃၃ ပါး)

ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါမွီေသာ စိတ္ = ေလာဘမူ ၈ + ေမာဟမူ ၂ + မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ၁ + မဟာကုသိုလ္ ၈ + မဟာႀကိယာ ၈ + အ႐ူပကုသိုလ္ ၄ + အ႐ူပႀကိယာ ၄ + ေသာတာပတၱိမဂ္,မပါ က်န္ေသာ ေလာကုတၱရာစိတ္ ၇ (စုစုေပါင္း ၄၂ ပါး)

ဝတၳဳမမွီေသာ စိတ္ = အ႐ူပဝိပါက္ ၄

+++++

ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲမွီ ရံခါမွီ ခြဲျခားျခင္း

အၿမဲမီွ = အ႐ူပါဝစရဘံုမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာစိတ္၊ ကာမဘံု ႐ူပဘံုမွာသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာစိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲမွီ၏။

ေဒါသမူေဒြး - ျဗဟၼာဘံုတြင္ ျဖစ္ကို မျဖစ္။ အ႐ူပဘံုမွာ မျဖစ္။
မေနာဓာတ္ ၃ ပါး - ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းႏွင့္ သမၸဋိစၧိဳင္းေဒြးတို႔သည္ ၅-ဒြါရမွာသာ ျဖစ္၏။ မေနာဒြါရမွာ မျဖစ္။ အ႐ူပဘံုမွာ မျဖစ္။
သႏၲီရဏ ၃ ပါး - ဒြါရအားျဖင့္ ကိစၥအားျဖင့္ အ႐ူပဘံုမွာ သႏၲီရဏႏွင့္ ပတ္သက္တာ မရွိ။ ပၪၥဒြါရမွာ ျဖစ္၊ မေနာဒြါရမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ပၪၥဒြါရမွာ ျဖစ္၏။ အ႐ူပဘံုမွာ မျဖစ္။
ဟသိတုပၸါဒ္ - အ႐ူပဘံုတြင္ ႐ုပ္မရွိ၍ မျပံဳးႏိုင္။ ကာမဘံု ႐ူပဘံုမွာသာ ျဖစ္ႏိုင္၏။ အ႐ူပဘံုမွာ မျဖစ္။
မဟာဝိပါက္ ၈ ပါး - ကာမာဝစရဘံုမွာသာ ျဖစ္၏။
႐ူပါဝစရ ၁၅ - ႐ူပါဝစရဘံုႏွင့္ ကာမာဝစရဘံုမွာသာ ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္၏။ အ႐ူပဘံုမွာ မျဖစ္။
ေသာတာပတၱိမဂ္ - (ဘုရားႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားမွ လြဲ၍) ေသာတာပတၱိမဂ္ရဖို႔ရန္ အေၾကာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ‘ပရေတာ ေဃာသ’ ေခၚ သူတစ္ပါးဆီက တရားနာရမွ တရားအားထုတ္ၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္ႏိုင္ရာ အ႐ူပဘံု၌ ပုထုဇဥ္အျဖစ္ ေရာက္သြားက တရားနာစရာ နားမရွိသျဖင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ မျဖစ္ႏိုင္။ (ရပ္ျပစ္ ၈ ပါး၌ အ႐ူပါဝစရဘံု ပါ၏။) လူ႕ျပည္တြင္ ေသာတာပတၱိမဂ္ရၿပီး အ႐ူပျဗဟၼာျဖစ္ေသာ္မူ ဆက္ၿပီး တရားအားထုတ္က မဂ္ဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ တက္ကာ ရဟႏၲာျဖစ္ႏုိင္၏။)

ရံခါမွီ = အ႐ူပဘံုမွာလည္း ျဖစ္၊ ကာမဘံု ႐ူပဘံုမွာလည္း ျဖစ္ေသာစိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါမီွသည္ဟု ဆိုရ၏။ ကာမဘံု, ႐ူပဘံုတို႔၌ ျဖစ္ခိုက္ ဟဒယဝတၳဳကို မွီ၏၊ အ႐ူပဘံု၌ ျဖစ္ခိုက္ ဟဒယဝတၳဳကို မမွီ။
ေလာဘမူ ၈၊ ေမာဟမူ ၂၊ မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ၁၊ မဟာကုသိုလ္ ၈၊ မဟာႀကိယာ ၈၊ အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္ ၄၊ အ႐ူပါဝစရႀကိယာ ၄၊ ေသာတာပတၱိဖိုလ္မွ အရဟတၱဖိုလ္တိုင္ ေလာကုတၱရာ ၇၊ စုစုေပါင္း ၄၂ ပါးေသာ စိတ္မ်ားမွာ ကာမာဝစရဘံု ႐ူပါဝစရဘံုမွာ ျဖစ္ေသာအခါ ဟဒယဝတၳဳကို မွီ၏။ အ႐ူပါဝစရဘံုမွာ ျဖစ္ေသာအခါ ဟဒယဝတၳဳကို မမွီ။

အ႐ူပါဝစရဝိပါက္စိတ္ ၄ ခုမွာ အ႐ူပါဝစရဘံုမွာသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွီစရာ ဝတၳဳ လံုးဝ မရွိ။
အ႐ူပါဝစရစိတ္ ၁၂ ခုအနက္ အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္စိတ္ ၄ ခုသည္ လူ႕ျပည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ ရႏိုင္၏။ အ႐ူပါဝစရႀကိယာစိတ္ ၄ ခုလည္း လူ႕ျပည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္၏။
အ႐ူပါဝစရဝိပါက္စိတ္ ၄ ခုမွာ လူ႕ျပည္, နတ္ျပည္, ႐ူပါဝစရျဗဟၼာ့ျပည္တို႔မွာ မျဖစ္ႏိုင္၊ အ႐ူပါဝစရျဗဟၼာ့ျပည္မွာသာ ျဖစ္ႏိုင္၏။

+++++

စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ျမင္ေၾကာင္း စကၡဳဝတၳဳ စကၡဳပသာဒ၊ ျမင္စရာ အာ႐ုံ ႐ူပါ႐ုံ၊ အလင္းေရာင္၊ ႏွလံုးသြင္းမႈ မနသိကာရတို႔ လို၏။

ေသာတဝိညာဏ္စိတ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ၾကားေၾကာင္း ေသာတဝတၳဳ၊ ၾကားစရာ အသံ၊ အာကာသ၊ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔ လို၏။

ထို႔အတူ -
ဃာနဝိညာဏ္စိတ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ဃာနပသာဒ၊ ဂႏၶာ႐ုံ၊ ဝါေယာဓာတ္၊ မနသိကာရ၊
ဇိဝွါဝိညာဏ္စိတ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ဇိဝွါပသာဒ၊ ရသာ႐ုံ၊ အာေပါဓာတ္၊ မနသိကာရ၊
ကာယဝိညာဏ္စိတ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ကာယပသာဒ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၊ ထဒၶပထဝီ၊ မနသိကာရတို႔ လို၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒြးပၪၥဝိညာဏ္ ၁၀ ပါးသည္ ဝတၳဳ႐ုပ္ ၅-ပါးကို ထိုက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မွီ၏။
က်န္စိတ္မ်ားမွာ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။ အၿမဲ မွီ၏။

+++++

အျပန္အားျဖင့္ စိတ္မ်ား၏ မွီရာဝတၳဳကို ဆိုေသာ္ -

ေလာဘမူစိတ္ ၈ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
ေဒါသမူစိတ္ ၂ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။
ေမာဟမူစိတ္ ၂ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။

စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ခုသည္ စကၡဳဝတၳဳကို မွီ၏။
ေသာတဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ခုသည္ ေသာတဝတၳဳကို မွီ၏။
ဃာနဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ခုသည္ ဃာနဝတၳဳကို မွီ၏။
ဇိဝွါဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ခုသည္ ဇိဝွါဝတၳဳကို မွီ၏။
ကာယဝိညာဏ္စိတ္ ၂ ခုသည္ ကာယဝတၳဳကို မွီ၏။
သမၸဋိစၧိဳင္းစိတ္ ၂ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။
သႏၲီရဏစိတ္ ၃ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။
ဟသိတုပၸါဒ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။

မဟာကုသိုလ္စိတ္ ၈ ပါးသည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
မဟာဝိပါက္စိတ္ ၈ ပါးသည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။
မဟာႀကိယာစိတ္ ၈ ပါးသည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။

႐ူပါဝစရစိတ္ ၁၅ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။

အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္စိတ္ ၄ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
အ႐ူပါဝစရဝိပါက္စိတ္ ၄ ခုသည္ မည္သည့္ဝတၳဳမွ မမီွ။
အ႐ူပါဝစရႀကိယာစိတ္ ၄ ခုသည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။

ေသာတာပတၱိမဂ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို အၿမဲ မွီ၏။
ေသာတာပတၱိဖိုလ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
သကဒါဂါမိမဂ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
သကဒါဂါမိဖိုလ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
အနာဂါမိမဂ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
အနာဂါမိဖိုလ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
အရဟတၱမဂ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။
အရဟတၱဖိုလ္စိတ္သည္ ဟဒယဝတၳဳကို ရံခါ မွီ၏။

+++++

ဝိညာဏဓာတ္ ၇ ပါး

၁။ စကၡဳဝိညာဏဓာတ္ - စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ၂
၂။ ေသာတဝိညာဏဓာတ္ - ေသာတဝိညာဏ္စိတ္ ၂
၃။ ဃာနဝိညာဏဓာတ္ - ဃာနဝိညာဏ္စိတ္ ၂
၄။ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတ္ - ဇိဝွါဝိညာဏ္စိတ္ ၂
၅။ ကာယဝိညာဏဓာတ္ - ကာယဝိညာဏ္စိတ္ ၂
၆။ မေနာဓာတ္ - သမၸဋိစၧန ၂ + ပၪၥဒြါရာဝဇၨန ၃
၇။ မေနာဝိညာဏဓာတ္ - ႂကြင္းစိတ္မ်ား ၇၆

အသိအင္အား ၃ မ်ိဳး

မေနာဓာတ္သည္ သိ႐ုံမွ်ကေလး အင္အားရွိ၏။
ပၪၥဝိညာဏဓာတ္ (စကၡဳဝိညာဏဓာတ္, ေသာတဝိညာဏဓာတ္, … စသည္)သည္ မေနာဓာတ္ထက္ ပိုသိ၏။
မေနာဝိညာဏဓာတ္သည္ အားအရွိဆံုး ျဖစ္၏။

ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္၏ လကၤာ

“အာ႐ုံျပဳဟန္၊ အတန္တန္ဝယ္၊ သာမန္သိေသာ၊ ဓာတ္သေဘာကို၊ မေနာဟုမွတ္။
မေနာဓာတ္ထက္၊ လြန္ဓာတ္သိျပန္၊ ဝိညာဏံတည္း။
တဖန္ထို႔ထက္၊ ဆတက္ကဲခၽြန္၊ အလြန္အၾကဴး၊ အထူးသိေသာ၊ ဓာတ္သေဘာကား၊ မေနာဝိညာဥ္၊ အမည္တြင္သည္၊ ဤတြင္ မွတ္ဖြယ္ အခ်ဳပ္တည္း။”

+++++

အေျခခံအားျဖင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ေစတသိက္ပိုင္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ရာ ဤသံုးပိုင္းစလံုး၏ သ႐ုပ္ခြဲကို ေက်ညက္ေစေအာင္ ဇယားမ်ားေရးဆြဲ၍ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဆရာေတာ္က ၫႊန္ၾကား တိုက္တြန္း၏။

+++++

အဘိဓမၼာသင္တန္း ဒုတိယအခ်ိန္တြင္ စိန္စည္ဆရာေတာ္က ဝတၳဳသဂၤဟကို က်က္မွတ္ရန္ လကၤာမ်ားျဖင့္ ထပ္မံ ရွင္းျပေပးသြား၏။

လကၤာမ်ား

စိတ္မွီရာစု၊ ေပါင္းကာျပဳ၊ ဝတၳဳသဂၤဟ။

‘စက္’ ‘ေသာ’ ‘ဃာ’ ‘ဇီ’၊ ‘ကာယံ’မွီ၊ တစ္လီ‘ဟဒယ’
ဝတၳဳေျခာက္စံု၊ ကာမဘံု၊ အကုန္ အျပည့္ရ။

‘စက္’ ‘ေသာ’ ‘ဟဒယ’၊ ဤသံုးဝ၊ ႐ူပဘံုမွာ ရ။
႐ုပ္မရွိၾက၊ အ႐ူပ၊ လံုးဝ ဝတၳဳမရွိၾက။
စိတ္မရွိရာ၊ အသညာ၊ ႐ုပ္ဟာ ဝတၳဳမေခၚရ။

ပၪၥေဝါကာ၊ ငါးခႏၶာ၊ ေလးမွာ ေခၚၾက စတုေဝါကာရ။
တစ္ပါးခႏၶာ၊ ဧကေဝါကာ၊ မွတ္ပါ ဘံုေခၚရ။

ခႏၶာငါးပါးရွိေသာ ကာမဘံု၊ ႐ူပဘံုကို ပၪၥေဝါကာရဘံုဟု ေခၚသည္
ခႏၶာေလးပါး (နာမ္ခႏၶာေလးပါး) ရွိေသာ အ႐ူပဘံုကို စတုေဝါကာရဘံုဟု ေခၚသည္။
ခႏၶာတစ္ပါးရွိေသာ အသညတ္ဘံုကို ဧကေဝါကာရဘံုဟု ေခၚသည္။

+++++

အဘိဓမၼာသင္တန္းၿပီးေသာအခါ ေခတၱ အနားယူ အဆာေျပ စားေသာက္ၾက၍ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔တရားပြဲကို ႐ိုေသစြာ နာယူၾကရ၏။

စိန္စည္ဆရာေတာ္က “အာသေဝါတရားကင္းေရးတရားေတာ္”ကို ရွင္းလင္း လြယ္ကူေသာ လကၤာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကား ဓမၼဒါနျပဳ၏။


က်င့္ဖို႔မလို၊ သိဖို႔လို၊ ေျပာဆိုေနၾကသည္။
အသိသံုးပါး၊ မကြဲျပား၊ လြဲမွား ေဟာေျပာေနတတ္သည္။

ဘယ္အသိအား၊ ရည္႐ြယ္ျငား၊ ေဟာၾကားေနသနည္း။
ေခြးသိဝက္သိ၊ ကၽြဲႏြားသိ၊ အသိျပည့္စံုေနၿပီလား။
ေက်ာက္ဆင္းတုေတာင္၊ ေခါင္းညိတ္ေအာင္၊ ပံုေဆာင္ေျပာၾကသည္။
ကြန္ျမဴနစ္သိ၊ ‘ေနာင္’မရွိ၊ အသိျပည့္စံုေနၿပီလား။

‘ညာတ’,‘တီရဏ’၊ ‘ပဟာန’၊ သံုးဝ အသိကြဲျပားသည္။
စာသိေပသိ၊ နာၾကားသိ၊ ‘ညာတသိ’ဟု ေခၚဆိုသည္။
ဇယားကြက္သိ၊ စက္ဝိုင္းသိ၊ ညာတသိဟု ေခၚဆိုသည္။
က်င့္သိပြားသိ၊ ျဖစ္ပ်က္သိ၊ ‘အသိတီရဏ’ ေခၚဆိုသည္။
ကိေလပယ္သိ၊ မဂ္ဖိုလ္သိ၊ ‘အသိပဟာန’ ေခၚဆိုသည္။

စာေပသိမွ၊ လမ္းမွန္ရ၊ က်င့္ရၾကံရ လြယ္ကူသည္။

က်င့္နည္းမွန္မွ၊ မဂ္ဖိုလ္ရ၊ ေလးဝအာသဝ လြတ္ေျမာက္သည္။
က်င့္နည္းမွန္မွ၊ မဂ္ဖိုလ္ရ၊ ေလးဝအပါယ္ လြတ္ေျမာက္မည္။

က်င့္နည္းမွန္မွ၊ အာသဝ၊ ေလးဝ ကုန္ခန္းမည္။
အာသေဝါ ေလးဝ၊ ပယ္ႏိုင္မွ၊ ပဟာနသိ ေခၚဆိုသည္။
ပဟာနသိ၊ သူရရွိ၊ အသိျပည့္စံုသည္။

မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖင့္ သစၥာေလးပါးအမွန္တရားျဖင့္ အသိအျမင္မွန္မွ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိ႒ာသဝ၊ အဝိဇၨာသဝ တည္းဟူေသာ အာသေဝါတရားေလးပါးမွ ကင္းလြတ္သည့္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အသိအျမင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ဆင္းရဲၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကံပြားမ်ားသြားၾကရန္ စိန္စည္ဆရာေတာ္မွ တိုက္တြန္း အမိန္႔ရွိကာ ဆုေတာင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အမွ်ေပးေဝၾက၏။

သာဓု … သာဓု … သာဓု။

No comments: