Thursday, February 11, 2010

စိတ္ကုိ ခြဲျခား ေဝဖန္ျခင္း (၃) - ဒြါရသဂၤဟ


ဆရာေဇ။ ။ ဘယ္သူမွ မေရာက္ၾကေသးဘူးလား ဆရာေစာ?

ဆရာေစာ။ ။ ကဖိုးထိန္ကေတာ့ ဒီေန႔ မအားဘူး ေျပာတယ္။ ဆားပုလင္းကေတာ့ ဆရာခ်ာကို မပါ,ပါေအာင္ ေခၚလာမယ္ ေျပာတယ္။ ေအဘီဘီေအ လပတ္အစည္းအေဝးကို ေခၚလာတာ အားမရေသးေတာ့ ဒီကိုပါ ရေအာင္ ေခၚလာမယ္ဆိုၿပီး အစည္းအေဝး ၿပီးကတည္းက ႏွစ္ေယာက္ အတူထြက္သြားၾကတာပဲ။ ေဟာ … ေျပာရင္း ဆိုရင္း ေရာက္လာၾကပါၿပီ။

ဆားပုလင္း။ ။ ဆရာခ်ာက အစားအေသာက္ ပါမွ … ေကာင္းမွ လိုက္မယ္ ေျပာေနလို႔ ကုိယ့္ဘာသာပဲ တ႐ုတ္တန္းက မုန္႔ေတြ ဝင္ဝယ္ခဲ့ေသးတယ္။

ဆရာခ်ာ။ ။ ဆိုင္က လက္ရာက ဆရာေစာ လက္ရာကို မမီပါဘူး။

ဆရာေစာ။ ။ ဒီမွာ ဘယာေၾကာ္နဲ႔ ဆမူဆာေၾကာ္ လုပ္ထားပါတယ္ဗ်။

ဆားပုလင္း။ ။ ဆရာေဇ … အဘိဓမၼာသေဘာေတြ ေတာ္ေတာ္ ေနာေက်ေနၿပီနဲ႔ တူတယ္။ စေနေန႔က သင္တန္းအေၾကာင္း ေျပာျပပါအုန္း။

ဆရာေဇ။ ။ ၾကားထဲမွာ ခရီးသြားေန … သင္တန္းအဆက္ျပတ္သြားေတာ့ နားလည္သလိုလို နားမလည္သလိုလိုပဲဗ်။

ဆရာခ်ာ။ ။ အဘိဓမၼာသင္တန္းက ဘယ္အပိုင္းကို ေရာက္ေနၿပီလည္းဗ်။

ဆရာေစာ။ ။ ဆရာခ်ာက ငယ္စဥ္ ကိုရင္ဘဝကတည္းက သၿဂႋဳဟ္ကို ေက်ညက္ခဲ့ၿပီးသား …။

ဆရာေဇ။ ။ ဒီတစ္ပတ္ ၂၀၁၀ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ စေနေန႔သင္တန္းက ၁၈ ပတ္ေျမာက္ဗ်။ ပကိဏ္းပိုင္းက ဒြါရသဂၤဟအေၾကာင္း သင္ယူၾကရတယ္။

ဆားပုလင္း။ ။ ကဲ ဆရာခ်ာ … နားလည္သလိုလို မလည္သလိုလို ဆရာေဇကို ရွင္းျပလိုက္စမ္းပါ။

ဆရာခ်ာ။ ။ သင္ထားတာ ၾကာေနၿပီဆိုေတာ့ ျပန္မေႏႊးဘဲနဲ႔ ဘယ္ရမွာလည္း ဆားပုလင္း။ ခင္ဗ်ားပဲ ရွင္းျပမွ ျဖစ္မွာေပါ့။

ဆားပုလင္း။ ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မွတ္စုေလးေတြ ၾကည့္ၿပီး ျပန္ရွင္းျပရတာပါဗ်ာ။ အဟိတ္စိတ္ေတြ သင္ရတုန္းက တံခါးေျခာက္ေပါက္ဆိုတာ မွတ္မိေသးတယ္မဟုတ္လား ဆရာေဇ။

ဆရာေဇ။ ။ ‘မ်က္စိ’၊ ‘နား’၊ ‘ႏွာ’၊ ‘လွ်ာ’၊ ‘ကိုယ္’၊ ‘စိတ္’ တံခါးေျခာက္ေပါက္ကို ေျပာတာ မဟုတ္လား။

ဆားပုလင္း။ ။ အမွန္ေပါ့ ဆရာေဇ။ ဒြါရဆိုတာ တံခါး။ အေပါက္ဝလို႔လည္း သံုးတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ မတင့္တယ္ပံုကို ႏွလံုးသြင္းတဲ့အခါ ဒြါရကိုးေပါက္က အညစ္အေၾကးေတြ စြန္႔ပစ္ရတာ ဆင္ျခင္ရတာ မဟုတ္လား။ ဒီမွာေတာ့ စကၡဳဒြါရ၊ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ ဇိဝွါဒြါရ၊ ကာယဒြါရ၊ မေနာဒြါရ - တံခါးေျခာက္ေပါက္မွာ ျဖစ္တဲ့ စိတ္ေတြကို ခြဲျခား ေဝဖန္ရတာေပါ့။

စကၡဳဒြါရဆိုတာ စကၡဳပသာဒ = မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ = မ်က္လံုးသူငယ္အိမ္ အလယ္နားမွာ ရွိတယ္။

ေသာတဒြါရ = ေသာတပသာဒ = နားအၾကည္ဓာတ္ = နားထဲ လက္စြပ္ကြင္းေလးနဲ႔ တူတယ္။

ဃာနဒြါရ = ဃာနပသာဒ = ႏွာေခါင္းအၾကည္ဓာတ္ = ႏွာေခါင္းထဲ ဆိတ္ခြာနဲ႔ တူတယ္။

ဇိဝွါဒြါရ = ဇိဝွါပသာဒ = လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ = လွ်ာေပၚမွာရွိၿပီး ၾကာဖတ္ဖ်ားနဲ႔ တူတယ္။

ကာယဒြါရ = ကာယပသာဒ = ကုိယ္အၾကည္ဓာတ္ = တစ္ကိုယ္လံုး ပ်ံ႕ႏွ႔ံၿပီး တည္တယ္။

မေနာဒြါရ = ဘဝင္စိတ္ = မေနာအၾကည္ဓာတ္

ဒီ ဒြါရ ၆ ပါးနဲ႔ စိတ္အက်ဥ္း ၈၉၊ အက်ယ္ ၁၂၁ ပါးကို ခြဲျခား ေဝဖန္တာ။ စကၡဳဒြါရမွာ ဘယ္စိတ္ေတြ ျဖစ္သလဲ၊ စိတ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ႏိုင္သလဲ စသည္ျဖင့္ေပါ့။

ဆရာေစာ။ ။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ မ်က္စိတံခါးေပါက္ကေန ဘာစိတ္ေတြ ျဖစ္သလဲ ဆားပုလင္း?

ဆားပုလင္း။ ။ စကၡဳဒြါရမွာ စိတ္ေပါင္း ၄၆ ပါး ျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့။

ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း = ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ = ၂
သမၸဋိစၧိဳန္း = ၂
ဥေပကၡာ သႏၲီရဏ = ၂
ေသာမနႆ သႏၲီရဏ = ၁
ဝုေ႒ာ (သို႔မဟုတ္) မေနာဒြါရာဝဇၨန္း = ၁
ကာမာဝစရေဇာ = ၂၉
ကာမာဝစရဝိပါက္ = ၈
စုစုေပါင္း ၄၆ ပါး။

ဆရာေဇ။ ။ ဒီမွာ နည္းနည္း မ်က္စိလည္သလိုလိုပဲ ဆားပုလင္း။

ဆားပုလင္း။ ။ လည္သလိုလို ရွိႏိုင္ပါတယ္ ဆရာေဇ။ ဆရာေဇက ၾကားမွာ သင္တန္းအဆက္ျပတ္ေနတာလည္း ပါတယ္။ ေရွးက စိတ္ ေစတသိက္ေတြ မေက်ညက္ခဲ့လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ‘ေဇာ’ဆိုၿပီး စိတ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ေရတြက္ျပလိုက္တာ ပါလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ေဇာစိတ္ ၅၅ ပါးကို ကိစၥသဂၤဟမွာ ျပခဲ့တာ ဆရာေဇ မတက္လိုက္ရဘူး ျဖစ္မယ္။

ကာမာဝစရေဇာ ၂၉ ပါးဆိုတာ -

အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂
ဟသိတုပၸါဒ္ ၁
ကာမာဝစရကုသုိလ္စိတ္ ၈
ကာမာဝစရႀကိယာစိတ္ ၈

စုစုေပါင္း ၂၉ ပါးကို ကာမာဝစရေဇာ ၂၉ ပါးလို႔ ေခၚတယ္။

မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္စိတ္ ၉ ပါး + မဟဂၢဳတ္ႀကိယာစိတ္ ၉ ပါး + ေလာကုတၱရာစိတ္ ၈ ပါး = စုစုေပါင္း ၂၆ ပါးကိုေတာ့ အပၸနာေဇာ ၂၆ ပါးလို႔ ေခၚတယ္။ ဒီစိတ္ ၂၆ ပါးကေတာ့ မေနာဒြါရမွာသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ဆရာေဇ။ ။ အမွန္ပဲေပါ့ ဆားပုလင္းရာ။ ေရွးက သင္ခဲ့တာေတြ မေက်ညက္တာေရာ၊ သင္တန္းအဆက္ျပတ္သြားတာေရာဆိုေတာ့ နားမလည္တာ အမွန္ပဲ။

ဆရာခ်ာ။ ။ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယဒြါရမွာ ျဖစ္တဲ့ စိတ္ေတြအတြက္ စကၡဳဝိညာဏ္ ၂-ခု ေနရာမွာ ေသာတဝိညာဏ္ ၂-ခု၊ ဃာနဝိညာဏ္ ၂-ခု၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ၂-ခု၊ ကာယဝိညာဏ္ ၂-ခု အစားထိုးလိုက္႐ုံပါပဲ။ သူတို႔လည္း ၄၆ ပါးစီ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ မဟုတ္လား ဆားပုလင္း။

ဆားပုလင္း။ ။ ဟုတ္တာေပါ့ ဆရာခ်ာ။ ဆရာခ်ာက မွတ္မိတာ ျမန္သားပဲ။

ဆရာေစာ။ ။ မေနာဒြါရမွာေကာ … ။

ဆားပုလင္း။ ။ မေနာဒြါရက်ေတာ့ -

ဥေပကၡာသႏၲီရဏ ၂
ေသာမနႆသႏၲီရဏ ၁
မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ၁
ကာမေဇာ ၂၉
အပၸနာေဇာ ၂၆
ကာမာဝစရဝိပါက္ ၈
စုစုေပါင္း ၆၇ ပါး။

အဲဒီမွာ ကိစၥသဂၤဟနဲ႔ ျပန္ေကာက္လိုက္ရင္ -
ဥေပကၡာသႏၲီရဏ ၂ + ေသာမနႆသႏၲီရဏ ၁ + ကာမာဝစရဝိပါက္ ၈ = တဒါ႐ုံ ၁၁
ကာမာဝစရေဇာ ၂၉ + အပၸနာေဇာ ၂၆ = ေဇာ ၅၅ ဆိုေတာ့

မေနာဒြါရမွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ကို မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ၁ + တဒါ႐ုံ ၁၁ + ေဇာ ၅၅ = ေပါင္း ၆၇ ပါးလို႔လည္း ဆိုလို႔ရတာေပါ့။

+++++

ေနာက္ -
ပဋိသေႏၶ၊ ဘဝင္၊ စုတိ ကိစၥတပ္တဲ့ စိတ္ ၁၉ ပါးကေတာ့ အဲဒီကိစၥတပ္တဲ့အခိုက္အတန္႔မွာ ဘယ္ဒြါရကိုမွ အမွီမျပဳဘဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒြါရမွ လြတ္တဲ့ ဒြါရဝိမုတၱ (ဝိမုတၱ = လြတ္ျခင္း) လို႔ ေခၚတယ္။

ဒီ ၁၉ ပါးက ကိစၥသဂၤဟကို မွတ္မိရင္ သိမယ္။
ဥေပကၡာသႏၲီရဏ ၂ + မဟာဝိပါက္ ၈ + မဟဂၢဳတ္ဝိပါက္ ၉ = ၁၉

+++++

စကၡဳဒြါရ၊ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ ဇိဝွါဒြါရ၊ ကာယဒြါရ = ဒြါရ ၅ ပါးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ စိတ္

ဒြါရတစ္ပါးစီ၌ စိတ္ ၄၆ ပါးစီ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီ ၄၆ ပါးအနက္ ၄၄ ပါးက ဒြါရတိုင္းမွာ အတူတူပဲ။ တူတာ ယူၿပီးသားကို ထပ္မယူဘဲ ေရတြက္ရင္ -

၄၄ + စကၡဳဝိညာဏ္ ၂ + ေသာတဝိညာဏ္ ၂ + ဃာနဝိညာဏ္ ၂ + ဇိဝွါဝိညာဏ္ ၂ + ကာယဝိညာဏ္ ၂ = ၅၄ ပါး
ကာမစိတ္ ၅၄ ပါးပဲေပါ့။

+++++

ဒြါရကေန စိတ္ကို ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္ကေန ဒြါရကို ျပန္ယူတဲ့ အခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့မွတ္စုကိုပဲ ဆက္ဖတ္ျပလိုက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ။ ဘယ္စိတ္ေတြက ဘယ္ဒြါရဆိုတာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဇယားထဲမွာ ပါ,ပါလိမ့္မယ္။

+++++

တစ္ဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ စိတ္ ၃၆ ပါး

ေဒြးပၪၥဝိညာဏ္ ၁၀
အပၸနာေဇာ ၂၆

+++++

၅ ဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ စိတ္ ၃ ပါး

ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
သမၸဋိစၧိဳန္းေဒြး ၂

ပၪၥဒြါရာဝဇၹန္းနဲ႔ သမၸဋိစၧိဳန္းေဒြးကို “မေနာဓာတ္”လို႔ ေခၚတယ္။

+++++

၆ ဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ စိတ္ ၃၁ ပါး

ေသာမနႆသႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၁
ကာမေဇာ ၂၉

+++++

ဒြါရ ၆ ပါးတစ္လွည့္၊ ဒြါရဝိမုတ္တစ္လွည့္ ျဖစ္ေသာ စိတ္ ၁၀ ပါး

ဥေပကၡာသႏၲီရဏ ၂
မဟာဝိပါက္ ၈

+++++

ဒြါရဝိမုတ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ စိတ္ ၉ ပါး

မဟဂၢဳတ္ဝိပါက္ ၉ (ေျခာက္ဒြါရမွ လြတ္သည္။)

+++++

အားလံုး ျပန္ေပါင္းလိုက္ရင္ ၃၆ + ၃ + ၃၁ + ၁၀ + ၉ = ၈၉ ပါး ရတယ္။

ဆရာေဇ။ ။ ေက်းဇူးပါပဲ ဆားပုလင္း။ အထပ္ထပ္ အခါခါ ဖတ္လိုက္ မွတ္လိုက္ နားေထာင္လိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ပိုၿပီး နားလည္ မွတ္မိလာပါတယ္။

ဆရာေစာ။ ။ ကဲ … ဘယာေၾကာ္နဲ႔ ဆမူဆာေၾကာ္ေတြေတာင္ အေတာ္ ေအးသြားေရာ့မယ္။ စားၾကပါအုန္း။ အခ်ဥ္ရည္ေလးလည္း ေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားတယ္။ ဟိုဘက္မွာ ေရေႏြးၾကမ္း။ စားၾက ေသာက္ၾကပါအုန္း။

No comments: