Thursday, February 25, 2010

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ဗုဒၶ ဝႏၵနာ (၃)


(၄၁)

ဝိသုဒၶမဗ႓ ဂဂနံ သုရမၼံ၊
မဏိမေယဟိ သမလကၤာတဝ။
ဒိသာ စ သဗၺာ အတိေရာစယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဂဂနံ = အဇဋာျပင္ မိုးေကာင္းကင္သည္။
ဝိသုဒၶမဗ႓ံ = စင္ၾကယ္ေသာ တိမ္တိုက္ရွိသည္လည္း ျဖစ္၍။
သုရမၼံ = ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေပ၏။
မဏိမေယဟိ = ျမေက်ာက္စီျခယ္ ဆင္ယင္ဖြယ္ တန္းဆာတို႔ျဖင့္။
သမလကၤတာဝ = ေကာင္းစြာျပဳျပင္ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သကဲ့သို႔။
သဗၺာ ဒိသာ စ = အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း။
အတိေရာစယႏၲိ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ လြန္စြာ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄၂)

ဂႏၶဗၺဝိဇၨာဓရကိႏၷရာ စ၊
သုဂီတိယႏၲာ မဓုရႆေရန။
စရႏၲိ တသၼႎ ပဝေန သုရေမၼ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သုရေမၼ = ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ။
တသၼႎ ပဝေန = ထိုရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနခရီးလမ္း ေတာစခန္း၌။
ဂႏၶဗၺဝိဇၨာဓရကိႏၷရာ စ = ဂႏၶဗၺနတ္, ဝိဇၨာဓိုရ္, ကိႏၷရာတို႔သည္လည္း။
မဓုရႆေရန = ခ်ိဳၿမိန္လွစြာ သာယာေသာ အသံျဖင့္။
သုဂီတိယႏၲာ = ေလးတြဲ႕သံခ်ိဳ ေကာင္းစြာ သီဆိုကုန္လ်က္။
စရႏၲိ = လူးလာက်က္စား သြားလာၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄၃)

ကိေလသသံဃႆ ဘိတာသေကဟိ၊
တပႆိသံေဃဟိ နိေသဝိတံ ဝနံ။
ဝိဟာရအာရာမသမိဒၶိဘူတံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ကိေလသသံဃႆ = ႏွိပ္စက္တတ္စြာ ကိေလသာအေပါင္းကို။
အဘိတာသေကဟိ = အလြန္ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကကုန္ေသာ။
တပႆိသံေဃဟိ = ရေသ့ရဟန္းအေပါင္းတို႔သည္။
နိေသဝိတံ = အၿမဲမျပတ္ ကိန္းေပ်ာ္ မွီဝဲအပ္ေသာ။
ဝနံ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနခရီးလမ္း ေတာစခန္းသည္။
ဝိဟာရအာရာမသမိဒၶိဘူတံ = ေနထိုင္ဖို႔ရန္ ေက်ာင္းအရာမ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျဖစ္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄၄)

သမိဒၶိနာနာဖလိေနာ ဝနႏၲာ၊
အနာကုလာ နိစၥမေနာဘိရမၼာ။
သမာဓိပီတႎ အဘိဝၯယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သမိဒၶိနာနာဖလိေနာ = ျပည့္ဝခိုင္ၿဖီး အထူးထူးေသာ အသီးရွိကုန္ေသာ။
ဝနႏၲာ = ေတာအုပ္တို႔သည္။
အနာကုလာ = ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ကင္းကုန္သည္ ျဖစ္၍။
နိစၥမေနာဘိရမၼာ = အၿမဲတေစ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏။
ပထိကာနံ = ခရီးသြားသူ ရွင္ရွင္လူတို႔၏။
သမာဓိပီတႎ = စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ႏွစ္သက္ျခင္းကို။
အဘိဝၯယႏၲိ = အာ႐ုံငါးသင္း ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ လြန္မင္းစြာ တိုးပြားေစႏိုင္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄၅)

နိေသဝိတံ ေနကဒိေဇဟိ နိစၥံ၊
ဂါေမန ဂါမံ သတတံ ဝသႏၲာ။
ပုေရ ပုေရ ဂါမဝရာ စ သႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဝနႏၲံ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနခရီးလမ္း ေတာစခန္းကို။
အေနကဒိေဇဟိ = အမ်ိဳးဇာတ္အား မ်ားစြာေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔သည္။
နိစၥံ = အၿမဲ။
နိေသဝိတံ = ေပ်ာ္႐ႊင္မွီဝဲ သံုးစြဲအပ္ေပ၏။
ဂါေမန-ဂါမံ = တ႐ြာမွ တ႐ြာသို႔။
သတတံ = အၿမဲမျပတ္။
ဝသႏၲာ = သေဘာတူရာ ေျပာင္း၍ စုေပါင္းတည္ေနၾကကုန္ေသာ။
ဂါမဝရာ စ = စားေက်း႐ြာတို႔သည္လည္း။
ပုေရ ပုေရ = ၿမိဳ႕တိုင္း ၿမိဳ႕တိုင္း၌။
သႏၲိ = ရွိၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄၆)

ဝတၳႏၷပါနံ သယနာသနၪၥ၊
ဂႏၶၪၥ မာလၪၥ ဝိေလပနၪၥ။
တဟႎ သမိဒၶါ ဇနတာ ဗဟူ စ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
တဟႎ = ထိုလမ္းခရီးအၾကား မ်ားျပားလွစြာ စားေက်း႐ြာတို႔၌။
ဝတၳႏၷပါနၪၥ = ဝတ္ဖြယ္စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္ အသြယ္သြယ္သည္၎။
သယနာသနၪၥ = အိပ္ရာ ေနရာသည္၎။
ဂႏၶၪၥ = အထံုအခိုး နံ႔သာမ်ိဳးသည္၎။
မာလၪၥ = ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္၎။
ဝိေလပနၪၥ = ရနံ႔ႀကိဳင္ေလွာင္း နံ႔သာေပ်ာင္း (နံ႔သာေပ်ာ့) အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္၎။
သမိဒၶါ = စီးပြားဥစၥာ ႂကြယ္ဝစြာကုန္ေသာ။
ဗဟူဇနတာ စ = သခၤ်ာမ်ားေတာင္း လူအေပါင္းတို႔သည္၎။
သႏၲိ = ရွိပါကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၄၇)

ပုညိဒၶိယာ သဗၺယသဂၢပတၱာ၊
ဇနာ စ တသၼႎ သုခိတာ သမိဒၶါ။
ပဟူတေဘာဂါ ဝိဝိဓာ ဝသႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
တသၼႎ = ထိုလမ္းခရီးအၾကား မ်ားျပားလွစြာ စားေက်း႐ြာအေပါင္း၌။
ပုညိဒၶိယာ = ေကာင္းမႈျပည့္ၿဖိဳး ဘုန္းတန္ခိုးျဖင့္။ (ဝါ) ဘုန္းတန္ခိုးေၾကာင့္။
သဗၺယသဂၢပတၱာ = လံုးစံုမႂကြင္း အျခံအရံမ်ားျခင္း ေက်ာ္ေစာျခင္း အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ။
ဇနာ စ = ကုသိုလ္ႀကီးမား လူအမ်ားတို႔သည္လည္း။
သုခိတာ = ကာယစိတၱ သုခႏွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္။
ပဟူတ ေဘာဂါ = သခၤ်ာျမားေျမာင္ အသံုးအေဆာင္ ရွိၾကကုန္လ်က္။
ဝိဝိဓာ = အထူးထူး အျပားျပား။
ဝသႏၲိ = ေနထိုင္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၄၈)

နေဘ စ အဗ႓ာ သုဝိသုဒၶဝဏၰာ၊
ဒိသာ စ စေႏၵာ သုဝိရာဇိေတာဝ။
ရတၱိၪၥ ဝါေတာ မုဒုသီတေလာ စ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
နေဘ = အဇဋာျပင္ မိုးေကာင္းကင္၌။
အဗ႓ာ စ = တိမ္တိုက္တို႔သည္လည္း။
သုဝိသုဒၶဝဏၰာ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ အဆင္းရွိကုန္၏။
စေႏၵာ စ = လမင္းသည္လည္း။
ဒိသာ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကို။
သုဝိရာဇိေတာဝ = တင့္တယ္စြာလွ ထြန္းေတာက္ပ၏။
ရတၱိၪၥ = အကာလတာ ညဥ့္အခါ၌လည္း။
ဝါေတာ = ညႇင္းညႇင္းသာသာ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလသည္။
မုဒုသီတေလာ စ = ေဆာင္းရာသီ၌ကဲ့သို႔ မၾကမ္းမွ ႏူးညံ့စြာ ေအးျမေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၄၉)

စႏၵဳဂၢေမ သဗၺဇနာ ပဟ႒ာ၊
သကဂၤေဏ စိၾတကထာ ဝဒႏၲာ။
ပိေယဟိ သဒၶႎ အဘိေမာဒယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
စႏၵဳဂၢေမ = စန္းေငြယုန္စက္ ထြက္လတ္ေသာအခါ၌။
ပဟ႒ာ = ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ေသာ။
သဗၺဇနာ = ေျမ၌ေနသူ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္။
သကဂၤေဏ = လသာေဆာင္တခြင္ မိမိ မိမိတို႔၏ အိမ္ၾကမ္းျပင္၌။
စိၾတကထာ = ဆန္းၾကယ္ေသာ စကားတို႔ကို။
ဝဒႏၲာ = ေျပာဆိုကုန္လ်က္။
ပိေယဟိ = ခ်စ္အပ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္။
သဒၶႎ = အတူတကြ။
အဘိေမာဒယႏၲိ = ႏွစ္လို႔အားရမ္း ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၀)

စႏၵႆ ရံသီဟိ နဘံ ဝိေရာစိ၊
မဟီ စ သံသုဒၶမႏုညဝဏၰာ။
ဒိသာ စ သဗၺာ ပရိသုဒၶ႐ူပါ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
စႏၵႆ = လမင္း၏။
ရံသီဟိ = ေအးျမခ်မ္းၾကည္ စန္းေရာင္ျခည္တို႔ျဖင့္။
နဘံ = အဇဋာျပင္ မိုးေကာင္းကင္သည္။
ဝိေရာစိ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ ေတာက္ပပါ၏။
မဟီ စ = ေျမအျပင္သည္လည္း။
သံသုဒၶမႏုညဝဏၰာ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဆင္း ရွိပါ၏။
သဗၺာ ဒိသာ စ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း။
ပရိသုဒၶ႐ူပါ = စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းေသာ သေဘာရွိကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၁)

ဒူေရ စ ဒိသြာ ဝရစႏၵရံသႎ၊
ပုပၹႎသု ပုပၹါနိ မဟီတလသၼႎ။
သမႏၲေတာ ဂႏၶဂုဏတၳိကာနံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဂႏၶဂုဏတၳိကာနံ = ရနံ႔စုကို အလိုရွိသူတို႔အက်ိဳးငွါ။
သမႏၲေတာ = ထက္ဝန္းက်င္မွ။
မဟီတေလ = ေျမအျပင္၌။
ပုပၹါနိ = ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္။
ဒူေရ စ = ခရီးယူဇနာ ေဝးကြာေသာ အရပ္၌သာလွ်င္။
(ဌိတံ = တည္ေသာ၊ ထည့္)
ဝရစႏၵရံသႎ = ေကာင္းျမတ္ထြန္းေျပာင္ စန္းလေရာင္ကို။
ဒိသြာ = ပဏာေပါင္းဆံု ႀကိဳက္ၾကံဳရေသာေၾကာင့္။
ပုပၹႎသု = ကားကားစြင့္စြင့္ ပြင့္ၾကေလကုန္ၿပီ။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၂)

စႏၵႆ ရံသီဟိ ဝိလိမၸိတာဝ၊
မဟီ သမႏၲာ ကုသုေမန’လကၤတာ။
ဝိေရာစိ သဗၺဂၤသုမာလိနီဝ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
မဟီ = ေျမအျပင္သည။
စႏၵႆ = လမင္း၏။
ရံသီဟိ = ေအးျမခ်မ္းၾကည္ စန္းေရာင္ျခည္တို႔ျဖင့္။
ဝိလိမၸိတာဝ = တင့္တယ္ေစရန္ လိမ္းက်ံအပ္သကဲ့သို႔။
သမႏၲာ = ထက္ဝန္းက်င္မွ။
ကုသုေမန = ညဥ့္၌ပြင့္ဆန္း ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္။
အလကၤတာ = အလွျပဳျပင္ တန္းဆာဆင္အပ္သည္ျဖစ္၍။
သဗၺဂၤသုမာလိနီဝ = အဂၤါႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္၌ တင့္တယ္ေစေၾကာင္း ပန္းေပါင္းစံုလင္ ပန္ဆင္အပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔။
ဝိေရာစိ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္လွပါ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၃)

ကုစႏၲိ တတၳီပိ မေဒန မတၱာ၊
ဝိစိတၱပိၪၧာ စ ဒိဇာ သမႏၲာ။
ကေရာႏၲိ နာဒံ ပဝေန သုရေမၼ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သုရေမၼ = ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာရွိေသာ။
ပဝေန = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနခရီးလမ္း ေတာစခန္း၌။
ဟတၳီပိ = ဆင္တို႔သည္လည္း။
မေဒန = အမုန္ျဖင့္။
မတၱာ = ယစ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
ကုစႏၲိ = ႀကိဳးၾကာသံကဲ့သို႔ အသံမူကုန္၏။
ဝိစိတၱဝိၪၧာ = အံ့ဖြယ္ဘနန္း ဆန္းၾကယ္ေသာ အေတာင္ရွိကုန္ေသာ။
ဒိဇာ စ = ႏွစ္ႀကိမ္ဖြားေတာင္း ငွက္အေပါင္းတို႔သည္လည္း။
သမႏၲာ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ ရပ္မ်က္ႏွာမွ။
နာဒံ = ဝမ္းသာ႐ႊင္ျမဴး တြန္က်ဴးေသာ အသံကို။
ကေရာႏၲိ = ျပဳကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၄)

ပထၪၥ သဗၺံ ပဋိပဇၨနကၡမံ၊
ဣဒၶံ စ ရ႒ံ သဓနံ သေဘာဂံ။
သဗၺတၳဳတံ သဗၺသုခပၸဒါနံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သဗၺံ = အလံုးစံုေသာ။
ပထၪၥ = သြားရန္စခန္း ခရီးလမ္းသည္လည္း။
ပဋိပဇၨနကၡမံ = ေဆာင္းကိုလြန္ေျမာက္ ေႏြဦးေပါက္၍ သြားေရာက္ျခင္းငွါ ခံ့လွစြာ၏။
ရ႒ံ စ = တိုင္းျပည္ခ႐ိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း။
ဣဒၶံ = ျပည့္စံု၏။
သဓနံ = ဥစၥာစီးပြား ေပါမ်ားလွ၏။
သေဘာဂံ = သံုးဖြယ္ကံုလံု ျပည့္စံုလွပါ၏။
သဗၺတၳဳတံ = အဂၤါခုနစ္ပံု လံုးစံုျပည့္လတ္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ပါ၏။
သဗၺသုခပၸဒါနံ = ကာယ စိတၱ သုခႏွစ္ပံု အလံုးစံုေသာ ခ်မ္းသာကို ေပးတတ္စြာ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၅)

ဝနၪၥ သဗၺံ သုဝိစိတၱ႐ူပံ၊
သုမာပိတံ နႏၵနကာနနံဝ။
ယတီန ပီတႎ သတတံ ဇေနတိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သဗၺံ = အလံုးစံုေသာ။
ဝနၪၥ = သြားရမည့္လမ္း ေတာစခန္းသည္လည္း။
သုမာပိတံ = နတ္တို႔၏ကံ စီမံဖန္ဆင္းအပ္ေသာ။
နႏၵကာနနံဝ = နႏၵဝန္ေခၚတြင္ နတ္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔။
သုဝိစိတၱ႐ူပံ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ လြန္စြာ ဆန္းၾကယ္ေသာ သေဘာရွိပါ၏။
ယတီနံ = ေတာရပ္စခန္း ခရီးသြားရဟန္းတို႔၏။
ပီတႎ = အာ႐ုံငါးပါးမဖက္ ေတာႏွင့္စပ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းကို။
သတတံ ဇေနတိ = အၿမဲမျပတ္ ျဖစ္ေစတတ္ပါ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၆)

အလကၤတံ ေဒဝပုရံဝ ရမၼံ၊
ကပီလဝတၳဳံ ဣတိ နာမေဓယ်ံ။
ကုလနဂရံ ဣဓ သႆိရိကံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဣဓ = ဤေလာက၌။
သႆိရိကံ = အသေရရွိေသာ။
ကပိလဝတၳဳံ ဣတိ နာမေဓယ်ံ = ကပိလရေသ့ ေပ်ာ္စံေမြ႕သည့္ ေျမ့-သီခရာ သခၤမ္းရာဝယ္ ၿမိဳ႕႐ြာတည္လတ္ ယင္းဗ်ဳပၸတ္ေၾကာင့္ အႏြတၳဘြဲ႕ခ်ည္ ကပိလဝတ္ဟူေသာ အမည္ရွိေသာ။
ကုလနဂရံ = ခမည္းနတ္ေက်ာ္ ျမတ္မယ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆြေတာ္ရွစ္ေသာင္း မ်ိဳးေတာ္ေပါင္းတို႔ ကိန္းေအာင္းစံေပ်ာ္ ေနျပည္ေတာ္သည္။
အလကၤတံ = အလွျပဳျပင္ တန္းဆာဆင္အပ္ေသာ။
ေဒဝပုရံဝ = နတ္တို႔စံရာ တာဝတႎသာကဲ့သို႔။
ရမၼံ = ႏွလံုး႐ႊင္ေပ်ာ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။ (ဤဂါထာမွ စ၍ ကပိလဝတ္ေနျပည္ေတာ္ကို ဖြဲ႕ဆို ခ်ီးေလွ်ာက္သည္။)

(၅၇)

မႏုညအ႗ာလဝိစိတၱ႐ူပံ၊
သုဖုလႅပေကၤ႐ုဟသ႑မ႑ိတံ။
ဝိစိတၱပရိခါဟိ ပုရံ သုရမၼံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ပုရံ = ကပိလဝတ္တြင္ေခၚ ေနျပည္ေတာ္သည္။
မႏုညအ႗ာလဝိစိတၱ ႐ူပံ = စိတ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေသာ ျပအိုးတန္ေဆာင္းတို႔ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္ေသာ သေဘာ ရွိပါ၏။
သုဖုလႅပေကၤ႐ုဟသ႑မ႑ိတံ = ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ ကားကားပြင့္ေသာ ၾကာေတာတို႔ျဖင့္ သာေမာတင့္လြင္ တန္းဆာဆင္အပ္ပါ၏။
ဝိစိတၱပရိခါဟိ = ဆန္းၾကယ္ဘိေတာင္း က်ဳံးေျမာင္းတို႔ျဖင့္။
သုရမၼံ = လြန္စြာေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာ ရွိပါ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၈)

ဝိစိတၱပါကာရၪၥ ေတာရဏၪၥ၊
သုဘဂၤဏံ ေဒဝနိဝါသဘူတံ။
မႏုညဝီထိ သုရေလာကသႏၷိတံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ပုရံ = ကပိလဝတ္တြင္ေခၚ ေနျပည္ေတာ္သည္။
ဝိစိတၱပါကာရၪၥ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ ဆန္းၾကယ္ေသာ ၿမိဳ႕တံတိုင္းလည္း ရွိပါ၏။
ေတာရဏၪၥ = ၾကံ့ၾကံ့တည္ခိုင္ တု႐ိုဏ္တိုင္လည္း ရွိပါ၏။
သုဘဂၤဏံ = စည္မ်က္ႏွာအသြင္ တင့္တယ္ေသာ ေျမအျပင္ ရွိသည္ျဖစ္၍။
ေဒဝနိဝါသဘူတံ = သမၼဳတိနတ္ ဥကၠဌ္ႏြယ္ရင္း လူမင္းတို႔၏ စံေနရာ ျဖစ္၍လည္း ျဖစ္၏။
မႏုညဝီထိစ = စိတ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျပန္႔က်ယ္သန္႔ရွင္းေသာ လမ္းခရီးလည္း ရွိ၏။
သုရေလာကသႏၷိတံ = နတ္တို႔စံရာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ႏွင့္လည္း တူ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၅၉)

အလကၤတာ သာကိယရာဇပုတၱာ၊
ဝိရာဇမာနာ ဝရဘူသေနဟိ။
သုရိႏၵေလာေက ဣဝ ေဒဝပုတၱာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ပုေရ = ကပိလဝတ္တြင္ေခၚ ေနျပည္ေတာ္၌။
သာကိယ ရာဇပုတၱာ = မဟာႏြယ္ဖြား သာကီဝင္ မင္းသားတို႔သည္။
ဝရဘူသေနဟိ = ျမတ္ေသာ အဆင္တန္းဆာတို႔ျဖင့္။
အလကၤတာ = အလွျပဳျပင္ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍။
သုရိႏၵေလာေက = နတ္တို႔သနင္း သိၾကားမင္းစံရာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌။
ေဒဝပုတၱာ ဣဝ = နတ္ဝတ္တန္းဆာ ေကာင္းစြာဆင္ထား နတ္သားတို႔ကဲ့သို႔။
ဝိရာဇမာနာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ အလြန္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၆၀)

သုေဒၶါဒေနာ မုနိဝရံ အဘိဒႆနာယ၊
အမစၥပုေတၱ ဒသဓာ အေပသယိ။
ဗေလန သဒၶႎ မဟတာ မုနိႏၵ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

မုနိႏၵ = မုနိငါးမ်ိဳး ေခါင္ကမိုး၍ အစိုးရသခင္ ျမတ္ရွင္ပင္ဘုရား …။
သုေဒၶါဒေနာ = ေမြးဖနတ္ေက်ာ္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္။
မုနိဝရံ = မုနိဥကၠဌ္ ရဟန္းျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားကို။
အဘိဒႆနာယ = ကြဲကြာသည္လည္း ၾကာျမင့္၊ အသက္အ႐ြယ္ကလည္း ႀကီးရင့္၍ ရွင္ပင့္မ်က္ႏွာ စန္းေသာ္မာကို သဒၶါေကာ္ေရာ္ ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ။
အမစၥပုေတၱ = အမတ္သားတို႔ကုိ။
ဒသဓာ = ဆယ္ႀကိမ္ဆယ္စု ဆယ္ဖို႔ျပဳ၍။
မဟတာ = တေထာင္ တေထာင္ ျမားေျမာင္လွစြာေသာ။
ဗေလန = ဗိုလ္ပါအေပါင္းႏွင့္။
သဒၶႎ = တကြ။
အေပသယိ = ရွင္ေတာ္ထံေမွာက္ ပင့္ေလွ်ာက္ေစလႊတ္ခဲ့ေလၿပီ။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၆၁)

ေနဝါဂတံ ပႆတိ ေနဝ ဝါစံ၊
ေသာကာဘိဘူတံ နရဝီရေသ႒ံ။
ေတာေသတုမိစၧာမိ နရာဓိပတၱံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

မုနိႏၵ = မုနိငါးမ်ိဳး ေခါင္ကမိုး၍ အစိုးရသခင္ ျမတ္ရွင္ပင္ဘုရား …။
သုေဒၶါဒေနာ = ေမြးဖနတ္ေက်ာ္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္။
အာဂတံ = ရွင္ေစာျမတ္စြာ ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို။
ေနဝ ပႆတိ = မဖူးျမင္ရရွာပါ။
ဝါစံ = ႂကြလာလိမ့္မည္ မလာမည္ဟု ႏွစ္လီကြဲျပား သတင္းစကားကိုမွ်လည္း။
ေနဝ သုဏာတိ = မၾကားရရွာပါ။
ေသာကာဘိဘူတံ = ေသာကေလာင္မီး ဖိစီးႏွိပ္စက္အပ္ေသာ။
နရဝီရေသ႒ံ = ရဲရင့္သသူ ထိုထိုလူတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ။
နရာဓိပတၱံ = လူတို႔သနင္း ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးကို။
ေတာေသတံု = ရွင္ေတာ့္မ်က္ႏွာ ဖူးရပါ၍ အာသာျပည့္ဝ အားရႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ။
(အဟံ = အကၽြႏ္ုပ္ ကာဠဳဒါယီသည္။)
ဣစၧာမိ = ေတာင့္တလင့္ဆို အလိုရွိပါ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၆၂)

တံဒႆေနနဗ႓ဳတပီတိရာသိ၊
ဥဒိကၡမာနံ ဒြိပဒါနမိႏၵံ။
ေတာေသဟိ တံ မုနိႏၵ ဂုဏေသ႒ံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

မုနိႏၵ = မုနိငါးမ်ိဳး ေခါင္ကမိုး၍ အစိုးရသခင္ ျမတ္ရွင္ပင္ဘုရား …။
(ပိတုေနာ = ေမြးဖနတ္ေက်ာ္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးအား၊ ထည့္)။
တံ သႆေနန = အရွင္ဘုရားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ဖူးျမင္ရျခင္းျဖင့္၊ (ဝါ) ဖူးျမင္ရျခင္းေၾကာင့္။
အဗ႓ဳတပီတိရာသိ = မျဖစ္စဖူး ထူးကဲေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း အစုသည္။
(ဘေဝယ် = ဧကန္စင္စစ္ ျဖစ္ေလရာပါ၏၊ ထည့္)။
ဥဒိကၡမာနံ = ရွင္ေတာ္ဘုန္းပြင့္ ႂကြလာခြင့္ကို ေျမာ္လင့္ကာေနေသာ။
ဒြိပဒါနမိႏၵံ = အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိသူ လူတို႔ကို အစိုးရေသာ။
ဂုဏေသ႒ံ = ေကၽြးေမြးခဲ့ဖူး ဂုဏ္ေက်းဇူးျဖင့္ အထူးျမင့္ျမတ္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ။
တံ = ထိုေမြးဖနတ္ေက်ာ္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးကို။
(တြံ = အရွင္ဘုရားသည္၊ ထည့္)။
ေတာေသဟိ = ရွင္ေတာ့္မ်က္ႏွာ ဖူးရပါ၍ အာသာျပည့္ဝ အားရႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူပါေလာ့။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

(၆၃)

အာသာယ ကႆေတ ေခတၱံ၊
ဗီဇံ အာသာယ ဝပၸတိ။
အာသာယ ဝါဏိဇာ ယႏၲိ၊
သမုဒၵံ ဓနဟာရကာ။
ယာယ အာသာယ တိ႒ာမိ၊
သာ ေမ အာသာ သမိဇၥ်တု။

မုနိႏၵ = မုနိငါးမ်ိဳး ေခါင္ကမိုး၍ အစိုးရသခင္ ျမတ္ရွင္ပင္ဘုရား …။
ကႆေကာ = ေတာင္သူေယာက္်ား လယ္သမားသည္။
အာသာယ = ေကာက္ပဲသီးႏွံ ရရန္စိတ္ထား လိုလားေတာင့္တျခင္းေၾကာင့္။
ေခတၱံ = လယ္ယာကို။
ကႆေတ = ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ အဖန္ဖန္ ထြန္ယက္၏။
(ကသိတြာ = ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ အဖန္ဖန္ ထြန္ယက္ၿပီး၍၊ ထည့္)။
အာသာယ = ေကာက္ပဲသီးႏွံ ရရန္စိတ္ထား လိုလားေတာင့္တျခင္းေၾကာင့္။
ဗီဇံ = မ်ိဳးေစ့ကို။
ဝပၸတိ = ထႂကြလံု႔လ ဝီရိယျဖင့္ ႀကဲခ်စိုက္ပ်ိဳး၏။
ဓနဟာရကာ = ဥစၥာကို ေဆာင္ကုန္ေသာ။
ဝါဏိဇာ = ကုန္သည္တို႔သည္။
အာသာယ = ျမတ္စြန္းလိုျငား ေတာင့္တခ်က္တရားေၾကာင့္။
သမုဒၵံ = ငါးလိပ္မကာရ္း ေဘးဘ်မ္းတို႔ ေရာႁပြမ္းထူစြာ သမုျဒာကို။
ယႏၲိ = ေလွသေဘာၤႀကီး အသီးသီးျဖင့္ ခရီးျဖန္႔ျမန္း သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ကူးသန္းသြားလာၾကကုန္၏။
(တေထဝ = ထို႔အတူပင္လွ်င္။ အဟမၸိ = ဖြားဘက္ေတာ္သမုတ္ အကၽြႏု္ပ္ ကာဠဳဒါယီသည္လည္း၊ ထည့္)။
ယာယအာသာယ = ေနျပည္ေတာ္ေဟာင္း ႂကြေစေၾကာင္းဟု ေကာင္းေသာဆႏၵ အၾကင္သို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္။
(ဣဓ = ဤေဝဠဳဝန္ေခၚ မင္းေက်ာင္းေတာ္၌၊ ထည့္)။
တိ႒ာမိ = ရွင္ေတာ့္ထံေမွာက္ ဆိုက္ေရာက္ရပ္တည္လာပါ၏။
ေမ = ဖြားဘက္ေတာ္သမုတ္ အကၽြႏ္ုပ္ ကာဠဳဒါယီ၏။
သာ အာသာ = ေဆြထံမ်ိဳးထံ ကိုယ္ေတာ္ျပန္၍ အဖူးေျမာ္ခံေစလိုေသာ သမၼာဆႏၵ ထိုေတာင့္တခ်က္သည္။
သမိဇၥ်တု = ေတာင့္တသည့္အတိုင္း မဆိုင္းကံုလံု ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

(၆၄)

နာတိသီတံ နာတိဥဏွံ၊
နာတိဒုဗ႓ိကၡဆာတကံ။
သဒၵလာ ဟရိတာ ဘူမိ၊
ဧသ ကာေလာ မဟာမုနိ။

မဟာမုနိ = မုနိဥကၠဌ္ ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...။
ဣဒံ = ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး ဤအခါထူးသည္။
နာတိသီတံ = ေအးလည္းမေအးလြန္းလွပါ ဘုရား။
နာတိဥဏွံ = ပူလည္း မပူလြန္းလွပါ ဘုရား။
နာတိဒုဗ႓ိကၡဆာတကံ = ေကာက္ပဲသိမ္းစ ဥတုမွ်၍ အာဟာရမြတ္ရွား ေခါင္းပါးျခင္း ဆာေလာင္ျခင္းမွလည္း ကင္းရွင္းပါ၏ ဘုရား။
ဘူမိ = ေျမအျပင္သည္။
သဒၵလာ = ေနဇာျမက္ၫြန္႔ ရွိသည္ျဖစ္၍။
ဟရိတာ = ျမအေရာင္သန္း စိမ္းလန္းစိုေျပလွပါ၏ ဘုရား။
ဧသ-ဧေသာ = ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး ဤအခါထူးသည္။
ကာေလာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါ ဘုရား။

ဤသို႔လွ်င္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ ထူးေထြဆန္းၾကယ္ ဂါထာေျခာက္ဆယ္တို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကပိလဝတ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူရန္ ခ်ီးမြမ္းစကား ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

(ဤ၌ အရွင္ကာဠဳဒါယီ ေလွ်ာက္ဆိုေသာ ဂါထာတို႔မွာ ၆၄ ဂါထာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အ႒သာလိနီမူလဋီကာ၌ ကိေလသာကို ေရတြက္ေသာအရာ၌ကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ ၄-ဂါထာမွ် ပိုလြန္ေစကာမူ “အပၸကံ ဟိ ဦနံ အဓိကံ ဝါ ဂဏႏူပဂံ န ေဟာတိ = အနည္းငယ္မွ် လိုေသာအရာ ပိုေသာအရာသည္ မေရတြက္ေလာက္”ဟူေသာ က်မ္းလာစကားအတိုင္း ဂါထာေျခာက္ဆယ္ဟူ၍သာလွ်င္ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ ေခၚဆိုသံုးစြဲေလသည္ကို အထူး မွတ္ယူရာ၏။)

ထိုသို႔ ကာဠဳဒါယီမေထရ္ျမတ္ ေလွ်ာက္ဆိုလတ္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္ကို “ခ်စ္သား ကာဠဳဒါယီ ... သင္ ခ်စ္သားသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ိၿမိန္သာယာေသာ အသံျဖင့္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ခ်ီးမြမ္းစကား ေလွ်ာက္ထားေျပာဆိုသနည္း”ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူေလေသာ္ အရွင္ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ “ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာရား .... အရွင္ဘုရားတို႔ကို ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒန မင္းတရားႀကီးသည္ ဖူးေျမာ္လိုလွပါၿပီ။ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္တို႔အား သၿဂႋဳဟ္ခ်ီးေျမႇာက္မႈ ျပဳေတာ္မူပါကုန္ ဘုရား” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ကာဠဳဒါယီမေထရ္ကို “ေကာင္းၿပီ ခ်စ္သား ကာဠဳဒါယီ ... ငါဘုရားသည္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္တို႔အား သၿဂႋဳဟ္ခ်ီးေျမႇာက္မႈ ျပဳေပအံ့။ ရဟန္းသံဃာအေပါင္းအား ထိုအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကားေလာ့။ ရဟန္းမ်ားသည္ ခရီးသြားရဟန္းတို႔ ျပဳက်င့္ရမည့္ ဝတ္တရားစုကို ျပဳၾကေပလိမ့္မည္” ဟူ၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလေသာ္ “ေကာင္းပါၿပီ ရွင္ေတာ္ဘုရား”ဟု ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ ရဟႏၲာေပါင္း ေထရ္ႏွစ္ေသာင္းတို႔အား ထိုအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

(ကာဠဳဒါယီမေထရ္ျမတ္ ဂါထာေျခာက္ဆယ္တို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကပိလဝတ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ရန္ ပင့္ေလွ်ာက္ခဏ္း ၿပီး၏။)

(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “မဟာဗုဒၶဝင္” မွ)

+++++

“အရဟံ သမၼာသမၺဳဒၶံ
အဟံ ဝႏၵာမိ သာဒရံ။”

အရဟံ = ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ။
သမၼာသမၺဳဒၶံ = တရားဥႆံု အလံုးစံုကို အကုန္အစင္ ထိုးထြင္း သိျမင္ေတာ္မူေပေသာ၊
(ခမည္းေတာ္ႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အေပါင္းတို႔ရွိရာ ကပိလဝတ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ဤတေပါင္းလျပည့္အခါသမယ၌ အရွင္ကာဠဳဒါယီမေထရ္၏ စိတ္ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေျခာက္ဆယ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ဦးတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခံယူေတာ္မူရေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား။)
အဟံ = ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
သာဒရံ = ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍။
ဝႏၵာမိ = ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား ...။

+++++

No comments: