Wednesday, February 24, 2010

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ဗုဒၶ ဝႏၵနာ (၂)


(၁၁)

မႏုညဘူတာ စ မဟီ သမႏၲာ၊
ဝိရာဇမာနာ ဟရိတာဝ သဒၵလာ။
သုပုပၹိ႐ုကၡာ ေမာဠိနိဝလကၤတာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
မဟီ = ေျမအျပင္သည္။
သမႏၲာ = ထက္ဝန္းက်င္မွ။
မႏုညဘူတာ စ = စိတ္ႏွလံုးဝယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္း ရွိေပ၏။
သဒၵလာ = ေနဇာျမက္တို႔သည္။
ဟရိတာ = စိမ္းလမ္းစိုေျပကုန္သည္ျဖစ္၍။
ဝိရာဇမာနာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္လွကုန္၏။
သုပုပၹိ႐ုကၡာ = ေကာင္းစြာပြင့္ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္။
ေမာဠိနိဝ = အပ်ိဳႏုနယ္ ဆံထံုးသြယ္ကဲ့သို႔။
အလကၤတာ = တန္းဆာဆင္ၾကကုန္၏။ (ဤကား ေရွးနိသွ်အဆို)

မဟီ = ေျမအျပင္သည္။
သမႏၲာ = ထက္ဝန္းက်င္မွ။
ဝိရာဇမာနာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္သည္ျဖစ္၍။
မႏုညဘူတာ စ = စိတ္ႏွလံုးဝယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္း ရွိေပ၏။
ဟရိတာဝ = စိမ္းေသာအေရာင္ ရွိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္။
သဒၵလာ စ = ေနဇာျမက္တို႔ျဖင့္လည္း ဖံုးအုပ္လ်က္ ရွိေပ၏။
အလကၤတာ = လွပစြာ ျပဳျပင္ တန္းဆာဆင္အပ္ေသာ။
ေမာဠိနိဝ = ဆံထံုးတင့္တယ္ သတို႔သမီးငယ္ကဲ့သို႔။
သုပုပၹိ႐ုကၡာ = ကားကားစြင့္စြင့္ ေကာင္းစြာပြင့္ေသာ သစ္ပင္ ရွိေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၂)

သုသဇၨိတာ မုတၱမယာဝ ဝါလုကာ၊
သုသဏၭိတာ စာ႐ုသုဖႆဒါတာ။
ဝိေရာစယေႏၲဝ ဒိသာ သမႏၲာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဝါလုကာ = သဲႏုတို႔သည္။
သုသဇၨိတာ = ပန္းထိမ္ဉာဏႂကြယ္ ေကာင္းစြာ စီျခယ္အပ္ကုန္ေသာ။
မုတၱမယာဝ = ျဖဴဆြ႐ိုးရဲ ရတနာပုလဲလံုးတို႔ကဲ့သို႔။
သုသဏၭိတာ = ေကာင္းစြာစီရီ ညီၫြတ္စြာတည္ကုန္လ်က္။
စာ႐ုသုဖႆဒါတာ = တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေတြ႕ကို ေပးကုန္သည္ျဖစ္၍။
သမႏၲာဒိသာ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကို။
ဝိေရာစယေႏၲဝ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိဝရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၃)

သမံ သုဖႆံ သုစိဘူမိဘာဂံ၊
မႏုညပုေပၹါဒယဂႏၶဝါသိတံ။
ဝိရာဇမာနံ သုစိမၪၥ ေသာဘံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သုစိဘူမိဘာဂံ = ညစ္ေၾကးသန္႔စင္ ေျမအျပင္သည္။
သမံ = ကုန္း, က်င္း မရွိ ပကတိ ညီၫြတ္စြာ၏။
သုဖႆံ = ေခ်ာေျပႏုေမြ႕ ေကာင္းေသာအေတြ႕ ရွိ၏။
မႏုညပုေပၹါဒယဂႏၶဝါသိတံ = ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ ပန္းပြင့္တို႔၏ ပြားဆင့္တိုးတက္ေသာ ရနံ႔ျဖင့္ ပ်ံ႕တႀကိဳင္ႀကိဳင္ လိႈင္၍ ေနေပ၏။
ဝိရာဇမာနံ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္သည္ျဖစ္၍။
သုစိမၪၥ = သာယာသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ျခင္းလည္း ရွိပါေပ၏။
ေသာဘၪၥ = သြားရန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းျမတ္လွပါေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၄)

သုသဇၨိတံ နႏၵနကာနနံဝ၊
ဝိစိတၱနာနာဒုမသ႑မ႑ိတံ။
သုဂႏၶဘူတံ ပဝနံ သုရမၼံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဝိစိတၱနာနာ ဒုမသ႑မ႑ိတံ = ဆန္းၾကယ္ထူးေထြေသာ သစ္ပင္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ တန္းဆာဆင္အပ္ေသာ။
သုဂႏၶဘူတံ = ေကာင္းစြာသင္းပ်ံ႕ ပန္းရနံ႔ထူးရွိသည္ျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ။
ပဝနံ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနၾကားလမ္း ေတာစခန္းသည္။
သုသဇၨိတံ = နတ္သဘင္ပြဲ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲေအာင္ ယင္ႏႊဲအံ့ငွါ နတ္ေဒဝါတို႔ ေကာင္းစြာျပဳျပင္ တန္းဆာဆင္အပ္ေသာ။
နႏၵနကာနနံဝ = နႏၵဝန္ေခၚတြင္ နတ္ဥယ်ာဥ္ႀကီးကဲ့သို႔။
သုရမၼံ = လြန္စြာတင့္တယ္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၅)

သရာ ဝိစိတၱာ ဝိဝိဓာ မေနာရမာ၊
သုသဇၨိတာ ပကၤဇပု႑ရီကာ။
ပသႏၷသီေတာဒကစာ႐ုပုဏၰာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သရာ = လမ္းခရီးအၾကား ေရအိုင္မ်ားတို႔သည္။
ပသႏၷသီေတာဒကစာ႐ုပုဏၰာ = ညစ္ေၾကးသန္႔စင္ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ ေရတို႔ျဖင့္ တင့္တယ္စြာ ျပည့္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
ပကၤဇပု႑ရီကာ = ၫြန္၌ႀကီးပြား ၾကာငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ျဖစ္၍။
သုသဇၨိတာ = ေကာင္းျမတ္တင့္တယ္ ျခယ္လယ္အပ္ကုန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၍။
ဝိစိတၱာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ ဆန္းၾကယ္လွကုန္၏။
ဝိဝိဓာ = အထူးထူး အျပားျပားအားျဖင့္။
မေနာရမာ = စိတ္ႏွလံုး၏ ႐ႊင္ျပံဳးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၆)

သုဖုလႅနာနာဝိဓပကၤေဇဟိ၊
ဝိရာဇမာနာ သုစိဂႏၶဂႏၶာ။
ပေမာဒယေႏၲဝ နရာမရာနံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သုဖုလႅနာနာဝိဓပကၤေဇဟိ = ေကာင္းစြာပြင့္ဖူး အထူးထူးေသာ ၾကာမ်ိဳးတို႔ျဖင့္။
ဝိရာဇမာနာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ကုန္ေသာ။
(သရာ = ေရအိုင္တို႔သည္။)
သုစိဂႏၶဂႏၶာ = သန္႔ရွင္းေမႊးႀကိဳင္ ပန္းရနံ႔တို႔ျဖင့္ လိႈင္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
နရာမရာနံ = အနီးေရာက္လတ္ လူႏွင့္နတ္တို႔ကို။
ပေမာဒယေႏၲဝ = ႏွစ္လိုအားရမ္း ဝမ္းေျမာက္ေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၇)

သုဖုလႅပေကၤ႐ုဟသႏၷိသိႏၷာ၊
ဒိဇာ သမႏၲာ မဘိနာဒယႏၲာ။
ေမာဒႏၲိ ဘရိယာဟိ သမဂႋေနာ ေတ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
သုဖုလႅပေကၤ႐ုဟသႏၷိသိႏၷာ = ေကာင္းစြာစြင့္စြင့္ ပြင့္ေသာ ၾကာပင္ဖ်ား၌ နားေနၾကကုန္ေသာ။
ဒိဇာ = ထူးေထြမ်ားေတာင္း ငွက္အေပါင္းတို႔သည္။
သမႏၲာ = ထက္ဝန္းက်င္မွ။
အဘိနာဒယႏၲာ = ဝတ္ရည္ရစ္မူး တြန္က်ဴးၾကကုန္လ်က္။
ေတ = ထိုငွက္အေပါင္းတို႔သည္။
ဘရိယာဟိ = ၾကင္ေဖာ္မွန္လွ ခ်စ္ငွက္မတို႔ႏွင့္။
သမဂႋေနာ = တကြယွဥ္ႏႊဲ ေမာင္ႏွံတြဲၾကကုန္လ်က္။
ေမာဒႏၲိ = ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္ေပ်ာ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၈)

သုဖုလႅပုေပၹဟိ ရဇံ ဂေဟတြာ၊
အလီ ဝိဓာဝႏၲိ ဝိကူဇမာနာ။
မဓုမွိ ဂေႏၶာ ဝိဒိသံ ပဝါယတိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
အလီ = ပ်ားပိတုန္းတို႔သည္။
ဝိကူဇမာနာ = တ႐ုန္း႐ုန္း တဒီဒီ တြန္ျမည္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
သုဖုလႅပုေပၹဟိ = ကားကားစြင့္စြင့္ ေကာင္းစြာပြင့္ေသာ ပန္းတို႔မွ။
ရဇံ = ခ်ိဳၿမိန္႐ႊန္းစည္ ပန္းဝတ္ရည္ကို။
ဂေဟတြာ = စုတ္ယူၾက၍။
ဝိဓာဝႏၲိ = ျမည္သံမစဲ ပ်ံဝဲေျပးသြားၾကကုန္၏။
မဓုမွိ = ပ်ားႀကီးပ်ားငယ္ အသြယ္သြယ္၌။
ဂေႏၶာ = သင္းၾကဴေမႊးပ်ံ႕ ဝတ္ရည္နံ႔သည္။
ဝိဒိသံ = အထူးထူးေသာ အရပ္မ်က္ႏွာသို႔။
ပဝါယတိ = ႀကိဳင္လိႈင္၍ ေန၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၁၉)

အဘိႏၷနာဒါ မဒဝါရဏာ စ၊
ဂီရီဟိ ဓာဝႏၲိ စ ဝါရိဓာရာ။
သဝႏၲိ နေဇၨာ သုဝိရာဇိတာဝ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
မဒဝါရဏာ = အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးတို႔သည္။
အဘိႏၷနာဒါစ = မကြဲမနာ ႀကိဳးၾကာသံကဲ့သို႔လည္း ျမည္ဟည္းၾကကုန္၏။
ဂိရီဟိ = ေတာင္တို႔မွ။
ဝါရိဓာရာ စ = ေရအယဥ္တို႔သည္လည္း။
ဓာဝႏၲိ = အဟုန္ထန္ျပင္း စီးဆင္းေျပးသြားၾကကုန္၏။
နေဇၨာ = ျမစ္တို႔သည္။
သုဝိရာဇိတာဝ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ လြန္စြာ တင့္တယ္ကုန္သည္ျဖစ္၍သာလွ်င္။
သဝႏၲိ = အဟုန္ထန္သည္း စီးသြားၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၀)

ဂိရီ သမႏၲာဝ ပဒိႆမာနာ၊
မယူရဂီဝါ ဣဝ နီလဝဏၰာ။
ဒိသာရဇိႏၵာဝ ဝိေရာစယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဂိရီ = ေတာင္တို႔သည္။
သမႏၲာဝ = ရွစ္မ်က္ႏွာခြင္ ထက္ဝန္းက်င္မွသာလွ်င္။
ပဒိႆမာနာ = ၾကည့္လိုက္တိုင္းျမင္ အလြန္ပင္ ထင္ရွားကုန္လ်က္။
မယူရဂီဝါ ဣဝ = ဥေဒါင္းမင္းလည္ေရးကဲ့သို႔။
နီလဝဏၰာ = စိမ္းတစိုစို ညိဳေသာအဆင္းရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍။
ဒိသာရဇိႏၵာဝ = ဧရာဝတ စသည္ရွစ္သင္း ဒိသာဂဇဆင္မင္းတို႔ကဲ့သို႔။
(ဒိသာဂဇဆင္ ရွစ္မ်ိဳးကို မဂဓအဘိဓာန္ဂါထာ အမွတ္ ၃၀ ၌ ၾကည့္႐ႈ မွတ္ယူရာ၏။)
ဝိေရာစယႏၲိ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၁)

မယူရသံဃာ ဂိရိမုဒၶနသၼႎ၊
နစၥႏၲိ နာရီဟိ သမဂႋဘူတာ။
ကူဇႏၲိ နာနာမဓုရႆေရဟိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား …။
ဂိရိမုဒၶနသၼႎ = ႂကြသြားရာလမ္းတခြင္ ဝဲယာျဖစ္ေသာ ေတာင္ထိပ္အျပင္၌။
မယူရသံဃာ = ဥေဒါင္းငွက္အေပါင္းတို႔သည္။
နာရီဟိ = ၾကင္ေဖာ္မွန္လွ ခ်စ္ေဒါင္းမတို႔ႏွင့္။
သမဂႋဘူတာ = တကြယွဥ္ႏႊဲ ေမာင္ႏွံတြဲၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍။
နစၥႏၲိ = အၿမီးကိုေထာင္ အေတာင္ကိုေကာ့ ေခါင္းကို ေမာ့၍ ေက်ာ့ေက်ာ့႐ႊင္ၿဖိဳး တင့္စႏိုးလွ်င္ ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္ လူ႕အသြင္သို႔ ျမဴး႐ႊင္ကခုန္ၾကကုန္၏။
နာနာမဓုရႆေရဟိ = အထူးထူး အေထြေထြ “အိုးေဝ … အိုးေဝ” ဟူေသာ သာယာေသာ အသံတို႔ျဖင့္။
ကူဇႏၲိ = ဘာသာမဂဓ တြန္ျမဴး က်ဴးရင့္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၂)

သုဝါဒိကာေနကဒိဇာ မႏုညာ၊
ဝိစိတၱပေတၱဟိ ဝိရာဇမာနာ။
ဂိရိမွိ ဌတြာ အဘိနာဒယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
သုဝါဒိကာ = ေက်းငွက္အစရွိကုန္ေသာ။
အေနကဒိဇာ = တပါးမက မ်ားလွစြာေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔သည္။
မႏုညာ = ႐ႈတိုင္းတင့္တယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍။
ဝိစိတၱပေတၱဟိ = ကံပန္းခ်ီေဆး ဇာတိေသြးတို႔ စီေရးျခယ္လယ္ ဆန္းၾကယ္ေသာ အေတာင္တို႔ျဖင့္။
ဝိရာဇမာနာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
ဂိရိမွိ = လမ္းခရီးဝဲယာ ေသလာဂိရိပ္ ထိုထို ေတာင္ထိပ္၌။
ဌတြာ = နားေနၾကကုန္၍။
အဘိနာဒယႏၲိ = သာယာရင့္က်ဴး တြန္ျမဴးၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၃)

သုဖုလႅပုပၹါ’ကရမာဘိကိဏၰာ၊
သုဂႏၶနာနာဒလလကၤတာ စ။
ဂိရီ ဝိေရာစႏၲိ ဒိသာ သမႏၲာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
သမႏၲာဒိသာ = ခရီးဝဲယာ ထက္ဝန္းက်င္ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌။
ဂိရီ = ေတာင္တို႔သည္။
သုဖုလႅပုပၹါ’ကရမာဘိကိဏၰာ = ေကာင္းစြာပြင့္လန္း ပန္းတို႔၏တည္ရာ မ်ားစြာတင့္ဆန္း သစ္ပင္တို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းကုန္လ်က္၎။
သုဂႏၶနာနာဒလလကၤတာ စ = ေကာင္းေသာ ရနံ႔တို႔ျဖင့္ သင္းပ်ံ႕လိႈင္ေဝ ထူးေထြမ်ားေတာင္း ပြင့္ခ်ပ္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္လ်က္၎။
ဝိေရာစႏၲိ = ႐ႈမၿငီးဖြယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၄)

ဇလာသယာေနကသုဂႏၶဂႏၶာ၊
သုရိႏၵဥယ်ာနဇလာသယာဝ။
သဝႏၲိ နေဇၨာ သုဝိရာဇမာနာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဇလာသယာ = ေရအိုင္တို႔သည္။
သုရိႏၵဥယ်ာနဇလာသယာဝ = သိၾကားနတ္မင္းဥယ်ာဥ္အတြင္းဝယ္ သန္႔ရွင္းလွစြာ ကန္အိုင္သာတို႔ကဲ့သို႔။
အေနကသုဂႏၶဂႏၶာ = ထူးေထြမ်ားေတာင္း ေကာင္းေသာ ရနံ႔တို႔ျဖင့္ ပ်ံ႕တႀကိဳင္ႀကိဳင္ လိႈင္၍ ေနကုန္၏။
နေဇၨာ = ျမစ္တို႔သည္။
သုဝိရာဇမာနာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ လြန္စြာ တင့္တယ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
သဝႏၲိ = အဟုန္ထန္သည္း တဒီးဒီးလွ်င္ စီး၍ ေနၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၅)

ဝိစိတၱတိေတၳဟိ အလကၤတာ စ၊
မႏုညနာနာမိဂပကၡိပါသာ။
နေဇၨာ ဝိေရာစႏၲိ သုသႏၵမာနာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
နေဇၨာ = ျမစ္တို႔သည္။
ဝိစိတၱတိေတၳဟိ = သြယ္သြယ္တင့္ဆန္း ဆိပ္ကမ္းတို႔ျဖင့္။
အလကၤတာ စ = တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍၎။
မႏုညနာနာမိဂပကၡိပါသာ = စိတ္၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသြယ္သြယ္ေသာ သားငွက္ခပင္းတို႔၏ ေက်ာ့ကြင္းသဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၍၎။
သုသႏၵမာနာ = အဟုန္ထန္လ်င္ တသြင္သြင္ စီးဆင္းၾကကုန္လ်က္။
ဝိေရာစႏၲိ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၆)

ဥေဘာသု ပေႆသု ဇလာသေယသု၊
သုပုပၹိတာ စာ႐ုသုဂႏၶ႐ုကၡာ။
ဝိဘူသိတဂၢါ သုရသုႏၵရီဝ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဥေဘာသု ပေႆသု = လမ္းခရီးဝဲယာ ႏွစ္ျဖာေသာ နံပါးတို႔၌။
ဇလာသေယသု = ေရအိုင္တို႔၌။
စာ႐ုသုဂႏၶ႐ုကၡာ = တင့္တယ္ေမႊးႀကိဳင္ ရနံ႔လိႈင္ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္။
သုပုပၹိတာ = ကားကားစြင့္စြင့္ ေကာင္းစြာ ပြင့္ၾကကုန္လ်က္။
ဝိဘူသိတဂၢါ = တန္းဆာဆင္ယင္အပ္ေသာ အဖ်ားအၫြန္႔ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍။
သုရသုႏၵရီဝ = နတ္မိန္းမပ်ိဳႏွယ္ တင့္တယ္လွေပကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၇)

သုဂႏၶနာနာဒုမဇာလကိဏၰံ၊
ဝနံ ဝိစိတၱံ သုရနႏၵနံဝ။
မေနာဘိရာမံ သတတံ ဂတီနံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
သုဂႏၶနာနာဒုမဇာလကိဏၰံ = သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္ ရနံ႔လိႈင္ေသာ သစ္ပင္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းေသာ။
ဝနံ = ခရီးလမ္းအျပင္ ေတာတခြင္သည္။
သုရနႏၵနံဝ = နတ္တို႔ေပ်ာ္႐ႊင္ နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔။
ဝိစိတၱံ = ဆန္းၾကယ္လွသည္ျဖစ္၍။
ဂတီနံ = ခရီးသြားသူ ရွင္ရွင္လူတို႔၏။
(ပထီနံရွိလွ်င္ ယုတၱတရ)။
သတတံ မေနာဘိရာမံ = အၿမဲတေစ စိတ္ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၈)

သမၸႏၷနာနာသုစိအႏၷပါနာ၊
သဗ်ၪၨနာ သာဒုရေသန ယုတၱာ။
ပေထသု ဂါေမ သုလဘာ မႏုညာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ပေထသု = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနစခန္း ခရီးလမ္းတို႔၌။
ဂါေမ = ေရာက္ရာ ေရာက္ရာ ထိုထို႐ြာ၌။
သဗ်ၪၨနာ = စားမဲဟင္းလ်ာႏွင့္တကြကုန္ေသာ။
သာဒုရေသန = ခ်ိဳၿမိန္ေကာင္းျမတ္ ရသာဓာတ္ႏွင့္။
ယုတၱာ = ယွဥ္ကုန္ေသာ။
မႏုညာ = ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိကုန္ေသာ။
သမၸႏၷနာနာသုစိအႏၷပါနာ = ခ်ိဳၿမိန္လွစြာ ေထြလာမ်ားျဖင္ ရွင္းသန္႔စင္သည့္ ေဘာဇဥ္ခဲဖြယ္ စားေသာက္ဖြယ္တို႔ကို။
သုလဘာ = ေကာက္ပဲသိမ္းစ ခါသမယဝယ္ ရလြယ္ပါကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၂၉)

ဝိရာဇိတာ အာသိ မဟီ သမႏၲာ၊
ဝိစိတၱဝဏၰာ ကုသုမာသနႆ။
ရတၱိႏၵေဂါေပဟိ အလကၤတာဝ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ကုသုမာသနႆ = ေတာရပ္ၿမိဳင္သာ ပန္းေနရာ၏။
သမႏၲာ = ထက္ဝန္းက်င္မွ။
မဟီ = ေျမျပင္သည္။
ဝိရာဇိတာ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္သည္ျဖစ္၍။
ရတၱႎ = အ-ကာလတာ ညဥ့္အခါ၌။
ဣႏၵေဂါပေကဟိ = သိၾကားေစာင့္ေရွာက္ ကြမ္းေသြးေပါက္ဟန္ ပိုးပရံတို႔ျဖင့္။
အလကၤတာဝ = ေတြးေတြးနီတ်ာ တန္းဆာဆင္အပ္သကဲ့သို႔။
ဝိစိတၱဝဏၰာ = ဆန္းၾကယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္။
အာသိ = တင့္တယ္ေကာင္းျမတ္ ျဖစ္တံုလတ္ၿပီ။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၀)

ဝိသုဒၶသဒၶါဒိဂုေဏဟိ ယုတၱာ၊
သမၺဳဒၶရာဇံ အဘိပတၳယႏၲာ။
ဗဟူ ဟိ တေတၳဝ ဇနာ သမႏၲာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
တေတၳဝ = ထိုရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနအၾကားစခန္း ခရီးလမ္း၌ပင္လွ်င္။
သမႏၲာ = ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ ရပ္မ်က္ႏွာမွ။
ဗဟူ = မ်ားစြာကုန္ေသာ။
ဇနာ = လူအေပါင္းတို႔သည္။
ဝိသုဒၶသဒၶါဒိဂုေဏဟိ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း သဒၶါစေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး ခပင္းတို႔ႏွင့္။
ယုတၱာ = ယွဥ္ကုန္လ်က္။
သမၺဳဓၶရာဇံ = သံုးလူ႕သနင္း တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။
အဘိပတၳယႏၲာ = ငါတို႔ဌာန ဤလမ္းမွပင္ ႂကြလာလိမ့္မည္ ေျမာ္ရည္ေတာင့္တၾကကုန္လ်က္။
ဝသႏၲိ = ေနၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၁)

ဝိစိၾတအာရာမသုေပါကၡရေညာ၊
ဝိစိၾတနာနာပဒုေမဟိ ဆႏၷာ။
ဘိေသဟိ ခီရံဝ ရသံ ပဝါယတိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဝိစိၾတအာရာမသုေပါကၡရေညာ = ဆန္းၾကယ္ေသာ အရံဥယ်ာဥ္အတြင္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ေရကန္တို႔သည္။
ဝိစိၾတနာနာပဒုေမဟိ = ထူးေထြဆန္းျပား ၾကာမ်ိဳးငါးပါးတို႔ျဖင့္။
ဆႏၷာ = အျပည့္တင္းၾကမ္း ဖံုးလႊမ္းအပ္ကုန္၏။
ဘိေသဟိ = ၾကာစြယ္ၾကာရင္းတို႔မွ။
ရသံ = ခ်ိၿမိန္ေကာင္းစည္ ရသာရည္သည္။
ခီရံဝ = ႏို႔ရည္ကဲ့သို႔။
ပဝါယတိ = ရနံ႔သင္းႀကိဳင္ လိႈင္၍ ေနပါ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၂)

ဝိစိၾတနီလစၧေနနလကၤတာ၊
မႏုည႐ုကၡာ ဥဘေတာဝကာေသ။
သမုဂၢတာ သတၱသမူဟဘူတာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဥဘေတာဝကာေသ = လမ္းခရီးဝဲယာ ႏွစ္ျဖာေသာအရပ္၌။
မႏုည႐ုကၡာ = ႏွစ္သက္ဖြယ္ေတာင္း သစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
ဝိစိၾတနီလစၧဒေနန = ဆန္းၾကယ္႐ႊန္းစို စိမ္းညိဳေသာ သစ္႐ြက္အေပါင္းျဖင့္။
အလကၤတာ = ပိတ္ဖံုးမိုးကာ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
သမုဂၢတာ = နဘန္မိုးျမင့္ စြင့္စြင့္တက္ၾကကုန္လ်က္။
သတၱသမူဟဘူတာ = မ်ားစြာလူထု ေပါင္းစုသကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ျဖစ္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၃)

ဝိစိၾတနီလဗ႓မိဝါယတံ ဝနံ၊
သုရိႏၵေလာေက ဣဝ နႏၵနံ ဝနံ။
သေဗၺာတုကံ သာဓုသုဂႏၶပုပၹံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဝိစိၾတနိလဗ႓မိဝ = ဆန္းၾကယ္ညိဳေမွာင္ တိမ္ေရာင္တိမ္တန္းကဲ့သို႔။
အာယတံ = ျမေစာင္းတန္းႏွယ္ ရွည္သြယ္စိမ္းလန္းေသာ။
ဝနံ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနသြားရာလမ္း ေတာတန္းသည္။
သုရိႏၵေလာေက = သိၾကားမင္းစံရာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌။
နႏၵနံ ဝနံ ဣဝ = နႏၵဝန္ေခၚတြင္ နတ္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔။
သေဗၺာတုကံ = ေဆာင္း, ေႏြ, မိုးဟု သံုးဥတုအား ေလ်ာက္ပတ္သည္ျဖစ္၍။
သာဓုသုဂႏၶပုပၹံ = ေကာင္းျမတ္ေမႊးႀကိဳင္ ရနံ႔ေကာင္းလိႈင္ေသာ ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၄)

သုဘၪၨသံ ေယာဇနေယာဇေနသု၊
သုဘိကၡဂါမာ သုလဘာ မႏုညာ။
ဇနာဘိကိဏၰာ သုလဘႏၷပါနာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ေယာဇန ေယာဇေနသု = ယူဇနာတိုင္း ယူဇနာတိုင္းတို႔၌။
အၪၨသံ = ခရီးလမ္းသည္။
သုဘံ = တင့္တယ္ေကာင္းမြန္လွပါ၏။
မႏုညာ = စိတ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ။
သုဘိကၡဂါမာ = ဝေျပာသာယာ ဆြမ္းခံ႐ြာတို႔ကို။
သုလဘာ = ရလြယ္ပါကုန္၏။
ေတ = ထိုတယူဇနာ တယူဇနာ၌ ဆြမ္းခံ႐ြာတို႔သည္။
ဇနာဘိကိဏၰာ = ႐ြာ၌ေနသူ လူတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းကုန္သည္ျဖစ္၍။
သုလဘႏၷပါနာ = မၿငိဳမျငင္ မပင္မပန္း ရလြယ္ေသာ ဆြမ္းအေဖ်ာ္ယမကာ ရွိပါကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၅)

ပဟူတဆာယူဒကရမၼဘူတာ၊
နိဝါသိနံ သဗၺသုခပၸဒါတာ။
ဝိသာလသာလာ စ သဘာ စ ဗဟူ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဗဟူ = လမ္းခရီးအၾကား မ်ားစြာကုန္ေသာ။
ဝိသာလသာလာ စ = က်ယ္ျပန္႔ေသာ စရပ္တို႔သည္၎။
သဘာ စ = လူတို႔ေပါင္းဆံု အစည္းအေဝး႐ုံတို႔သည္၎။
ပဟူတဆာယူဒကရမၼဘူတာ = ေပါမ်ားျပည့္လွ်မ္း အရိပ္ ေရခ်မ္းတို႔ျဖင့္ ႐ႊင္လန္းေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍။
နိဝါသိနံ = တည္းခိုေနသူ ရွင္ရွင္လူတို႔အား။
သဗၺသုခပၸဒါတာ = ကာယစိတၱ သုခႏွစ္ျဖာ အလံုးစံုေသာ ခ်မ္းသာကို ေပးတတ္စြာကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၆)

ဝိစိတၱနာနာဒုမသ႑မ႑ိတာ၊
မႏုညဥယ်ာနသုေပါကၡရေညာ။
သုမာပိတာ သာဓုသုဂႏၶဂႏၶာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ပေထ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနစခန္း ခရီးလမ္း၌။
သုမာပိတာ = နတ္လမ္းသုတ္သင္ သူေတာ္စင္တို႔ တီထြင္တူးေဖာ္အပ္ကုန္ေသာ။
မႏုညဥယ်ာနသုေပါကၡရေညာ = စိတ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသြယ္သြယ္ေသာ ဥယ်ာဥ္ေရကန္တို႔သည္။
ဝိစိတၱနာနာဒုမသ႑မ႑ိတာ = ဆန္းၾကယ္ထူးေထြေသာ သစ္ပင္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ တန္းဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။
သာဓုသုဂႏၶဂႏၶာ = ေကာင္းျမတ္ေမႊးႀကိဳင္ ရနံ႔တို႔ျဖင့္ လိႈင္ကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၇)

ဝါေတာ မုဒုသီတလသာဓု႐ူေပါ၊
နဘာ စ အဗ႓ာ ဝိဂတာ သမႏၲာ။
ဒိသာ စ သဗၺာဝ ဝိေရာစယႏၲိ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဝါေတာ = ညႇင္းညႇင္းသာသာ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလသည္။
မုဒုသီတလသာဓု႐ူေပါ = ႏူးညံ့ေအးျမ ေကာင္းမြန္လွေသာ သေဘာရွိပါ၏။
နဘာ စ = အဇဋာျပင္ မိုးေကာင္းကင္သည္လည္း။
သမႏၲာ = မည္းညစ္ညိဳေမွာင္ မိုးတိမ္ေတာင္မွ။
ဝိဂတာ = ကင္းရွင္းစင္ၾကယ္လွပါ၏။
သဗၺာဝ = အလံုးစံုသာလွ်င္ျဖစ္ကုန္ေသာ။
ဒိသာ စ = အရပ္မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း။
ဝိေရာစယႏၲိ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ေတာက္ပၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၈)

ပေထ ရေဇာႏုဂၢမနတၳေမဝ၊
ရတၱႎ ပဝႆႏၲိ စ မႏၵဝု႒ီ။
နေဘ စ သူေရာ မုဒုေကာဝ တာေပါ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ပေထ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနစခန္း ခရီးလမ္း၌။
ရေဇာႏုဂၢမနတၳေမဝ = ျမဴမႈန္မထ မႂကြေစျခင္းငွါသာလွ်င္ (ဝါ၊ ျမဴမႈန္မထမႂကြ႐ုံသာ)။
ရတၱႎ = ညဥ့္အခါ၌။
မႏၵဝု႒ီစ = ေလျပည္ေဆာ္ေသြး မိုးေသးမိုးဖြဲတို႔သည္လည္း။
ပဝႆႏၲိ = မယုတ္မလြန္ ႐ြာသြန္ၾကကုန္၏။
နေဘ = အဇဋာျပင္ မိုးေကာင္းကင္၌။
သူေရာ စ = ေနမင္းသည္လည္း။
မုဒုေကာဝ တာေပါ = ႏူးညံ့လွစြာ ခံသာ႐ုံသာ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၃၉)

မဒပၸဗာဟာ မဒဟတၳိသံဃာ၊
ကေရဏုသံေဃဟိ သုကီဠယႏၲိ။
ဒိသာ ဝိဓာဝႏၲိ စ ဂဇၨယႏၲာ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
မဒပၸဗာဟာ = လြန္စြာထန္ျပင္း မာန္ယစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ။
မဒဟတၳိသံဃာ = အမုန္ယိုစီး ဆင္ေျပာင္ႀကီးအေပါင္းတို႔သည္။
ကေရဏုသံေဃဟိ = ၾကင္ေဖာ္မွန္လွ ဆင္မအေပါင္းတို႔ျဖင့္။
သုကီဠယႏၲိ = ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါး ကစားၾကကုန္၏။
ဂဇၨယႏၲာ = ႀကိဳးၾကာသံကဲ့သို႔ ၾကည္းညည္းဟစ္ေအာ္ကုန္လ်က္။
ဒိသာစ = အရပ္မ်က္ႏွာ ဦးတည္ရာတို႔သို႔လည္း။
ဝိဓာဝႏၲိ = ထိုမွဤမွ ေျပးသြားၾကကုန္၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

(၄၀)

ဝနံ သုနီလံ အဘိဒေႆနီယံ၊
နီလဗ႓ကူဋံ ဣဝ ရမၼဘူတံ။
ဝိေလာကိတာနံ အတိဝိမွနီယံ၊
သမေယာ မဟာဝီရ အဂႌရသာနံ။

ဘဒေႏၲ = ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား ...။
ဝနံ = ရာဇၿဂိဳဟ္, ကပိလ ႏွစ္ဌာနခရီးလမ္း ေတာစခန္းသည္။
သုနီလံ = စိမ္းတစိုစို ညိဳေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍။
အဘိဒႆနီယံ = ႐ႈခ်င္စဖြယ္ အလြန္ပင္ တင့္တယ္လွေပ၏။
နီလဗ႓ကူဋံ ဣဝ = မည္းနက္ညိဳေမွာင္ မိုးတိမ္ေတာင္ကဲ့သို႔။
ရမၼဘူတံ = ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ျဖစ္၍လည္း ျဖစ္ပါ၏။
ဝိေလာကိတာနံ = ၾကည့္႐ႈကုန္သူ ရွင္ရွင္လူတို႔၏။
အတိဝိမွနီယံ = ထူးေထြဆန္းၾကယ္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါ၏။
မဟာဝီရ = ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား …။
အဂႌရသာနံ = ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ၿပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ = ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ႂကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။

++++++
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “မဟာဗုဒၶဝင္” မွ

No comments: