Wednesday, March 3, 2010

စိတ္အစဥ္အတန္း


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ စေနေန႔ကား ၁၃၇၁ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တည္း။

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားအမႉးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆက္ကပ္ လႉဒါန္းျခင္း၊ ေန႔ခင္းတြင္ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ဆည္းပူး ပြားမ်ားၾက၏။

ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ၾကၿပီးေသာအခါ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျမတ္တရားေတာ္ကို -

+ ကိုယ္အမူအရာ ျဖစ္တိုင္းမွာ၊ မွန္စြာ႐ႈမွတ္ သတိကပ္။
+ စိတ္အမူအရာ ျဖစ္တိုင္းမွာ၊ မွန္စြာ႐ႈမွတ္ သတိကပ္။
+ ေကာင္းဆိုးလတ္ပါ ေဝဒနာ၊ ေပၚတာ႐ႈမွတ္ သတိကပ္။
+ သေဘာတရား ျဖစ္ေပၚျငား၊ မွတ္သား႐ႈမွတ္ သတိကပ္ စသည့္ လကၤာမ်ားျဖင့္ ၫႊန္ျပ ေဟာၾကားသြားၿပီး ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လက္ေတြ႕ ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကရ၏။


ၿပီးေသာ္ နာရီဝက္ခန္႔ အနားယူၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၃း၃၀ နာရီတြင္ ၂၂-ပတ္ေျမာက္ အဘိဓမၼာပို႔ခ်ခ်က္ သင္ခန္းစာကို ေလ့လာ သင္ယူၾကရေလသည္။

ဦးစြာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ေဇာစိတ္မ်ားႏွင့္ ဝီထိပိုင္း ဆို႐ိုးမ်ားကို ရွင္းလင္း သင္ၾကား၏။

ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အသံသြင္း သင္ခန္းစာကို နာယူ မွတ္သားၾကရ၏။

+++++

ဝီထိပိုင္း

ဝီထိ = စိတ္အစဥ္အတန္း

စိတၱကၡဏ = စိတ္တစ္ခု အသက္ရွည္ရာ ကာလ။ မ်က္စိတစ္မွိတ္၌ စိတၱကၡဏေပါင္း ကုေဋမ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

ခဏငယ္ = စိတၱကၡဏတစ္ခု၌ ခဏငယ္ ၃-ခု ရွိသည္။
၎တို႔မွာ -
ဥပါဒ္ခဏ = ျဖစ္ဆဲအခိုက္အတန္႔ (ျဖစ္ခဏ)
ဌီခဏ = တည္ဆဲခဏ (တည္ခဏ)
ဘင္ခဏ = ခ်ဳပ္ဆဲခဏ (ခ်ဳပ္ခဏ)

စိတ္အသက္ = စိတၱကၡဏတစ္ခ်က္

႐ုပ္အသက္ = စိတၱကၡဏ ၁၇-ခ်က္

ဝီထိ ၂-မ်ိဳး = (၁) ပၪၥဒြါရဝီထိ၊ (၂) မေနာဒြါရဝီထိ။

ပၪၥဒြါရဝီထိ ၅-မ်ိဳး
က။ စကၡဳဝိညာဏဝီထိ (တစ္နည္း - စကၡဳဒြါရဝီထိ)
ခ။ ေသာတဝိညာဏဝီထိ (ေသာတဒြါရဝီထိ)
ဂ။ ဃာနဝိညာဏဝီထိ (ဃာနဒြါရဝီထိ)
ဃ။ ဇိဝွါဝိညာဏဝီထိ (ဇီဝွါဒြါရဝီထိ)
င။ ကာယဝိညာဏဝီထိ (ကာယဒြါရဝီထိ)

မေနာဒြါရဝီထိမ်ား
(က) ကာမေဇာမေနာဒြါရဝီထိ
၁။ ဝိဘူတာ႐ုံ ဝီထိ။
၂။ အဝိဘူတာ႐ုံ ဝီထိ။

(ခ) အပၸနာေဇာဝါရဝီထိ
၁။ စ်ာနဝီထိ
၂။ မဂၢဝီထိ
၃။ သမာပတၱိဝီထိ
၄။ နိေရာဓသမာပတၱိဝီထိ

ဝီထိပိုင္း အာ႐ုံ ၆-မ်ိဳး
၁။ အတိမဟႏၲာ႐ုံ - အလြန္မ်ားေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ။
၂။ မဟႏၲာ႐ုံ - မ်ားေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ။
၃။ ပရိတၱာ႐ုံ - နည္းေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ။
၄။ အတိပရိတၱာ႐ုံ - အလြန္နည္းေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ။
၅။ ဝိဘူတာ႐ုံ - ထင္ရွားေသာ အာ႐ုံ။
၆။ အဝိဘူတာ႐ုံ - မထင္ရွားေသာ အာ႐ုံ။

ထုိတြင္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တို႔သည္ ပၪၥဒြါရအတြက္ျဖစ္၍ ၅၊ ၆ တို႔သည္ မေနာဒြါရအတြက္ ျဖစ္သည္။

ဝီထိမ်ား၌ ေတြ႕ရမည့္ ဘဝင္ ၃-မ်ိဳး
၁။ အတီတဘဝင္ - လြန္သြားေသာ ဘဝင္။
၂။ ဘဝဂၤစလန - လႈပ္ေသာ ဘဝင္။
၃။ ဘဝဂၤုပေစၧဒ - ျပတ္ေသာ ဘဝင္။

အာ႐ုံအလိုက္ ဝီထိအမည္မ်ား

၁။ အတိမဟႏၲာ႐ုံဝီထိ (အျခားအမည္ - တဒါရမၼဏဝါရ)
၂။ မဟႏၲာ႐ုံဝီထိ (ဇဝနဝါရ)
၃။ ပရိတၱာ႐ုံဝီထိ (ေဝါ႒ဗၺနဝါရ)
၄။ အတိပရိတၱာ႐ုံဝီထိ (ေမာဃဝါရ)
၅။ ဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ (တဒါရမၼဏဝါရ၊ ဇဝနဝါရ)
၆။ အဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ (ဇဝနဝါရ)

+++++

ဝီထိ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ‘အစဥ္အတန္း’ သို႔မဟုတ္ ‘လမ္း’ ျဖစ္၏။

ဝီထိ (စိတ္ဝီထိ) = စိတ္အစဥ္အတန္း

စိတ္အစဥ္အတန္းဟု ဆိုေသာ္လည္း တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္, ပ်က္၊ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္၊ ေပ်ာက္,ပ်က္၊ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္တို႔ကို အုပ္စုတစ္ခု ယူနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ စိတ္ဝီထိဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္သည္ တစ္ခဏမွာ စိတ္တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။ ႏွစ္ခု ၿပိဳင္ျဖစ္႐ိုး မရွိ။
ျမင္စိတ္ျဖစ္ရာတြင္ ျမင္စိတ္ေလးတစ္ခုသာမက အျခားတြဲ၍ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ စိတ္မ်ားကိုပါ အုပ္စုတစ္ခု/အစဥ္အတန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဝီထိဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝီထိတြင္ ပါေသာ တစ္ခု တစ္ခုေသာ စိတ္ကေလးမ်ား၏ အသက္ကို စိတၱကၡဏ (စိတၱ=စိတ္၊ ခဏ=ခဏ) ဟု ေခၚ၏။
မ်က္စိတစ္မွိတ္၌ စိတၱကၡဏေပါင္း ကုေဋမ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု အ႒ကထာမ်ား၌ ဆို၏။

တစ္ဖန္ စိတၱကၡဏ၌ ခဏအငယ္ ၃-ခု အၿမဲတမ္း ရွိ၏။
ဥပၸါဒ္ခဏ = ျဖစ္ဆဲအခိုက္အတန္႔ (ျဖစ္ခဏ)
ဌီခဏ = တည္ေနဆဲခဏ (တည္ခဏ)
ဘင္ခဏ = ခ်ဳပ္ဆဲခဏ (ခ်ဳပ္ခဏ)
ဤသို႔ ဆရာအမ်ား၏ အယူအဆမွာ ျဖစ္, တည္, ခ်ဳပ္ ၃-မ်ိဳးပါသည္ဟု ယူဆၾက၏။
ခဲလံုးေလးတစ္လံုးကို ေျမႇာက္ပစ္လိုက္ေသာအခါ ေျမာက္တက္သြားသည့္အခ်ိန္(ဥပါဒ္)၊ အျမင့္ဆံုးေရာက္၍ တန္႔သြားသည့္အခ်ိန္(ဌီ)၊ ျပန္က်လာေသာအခ်ိန္(ဘင္)ျဖင့္ ဥပမာေပး၏။

စိတၱကၡဏကို ‘ခဏႀကီး’ဟုလည္း ေခၚ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္အသက္မွာ ခဏႀကီးတစ္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ခဏငယ္ ၃-ခ်က္ အသက္ရွည္၏။

ဝီထိပိုင္းကို ေလ့လာရာတြင္ အာ႐ုံျပဳသည့္သေဘာလည္း ပါလာရာ ႐ုပ္သေဘာ နည္းနည္း ပါလာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္အသက္ကို သိထားရန္ လို၏။
႐ုပ္အသက္သည္ စိတၱကၡဏ ၁၇-ခ်က္ အသက္ရွည္၏။
႐ုပ္သည္ စိတ္ထက္ အသက္ ၁၇-ခ်က္ ပိုရွည္၏။ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ေႏွးသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။
စိတၱကၡဏတြင္ ခဏငယ္ ၃-ခ်က္ရွိရာ ႐ုပ္အသက္ကို ခဏငယ္ျဖင့္ ဆိုေသာ္ (၁၇x၃) ခဏငယ္ ၅၁ ခ်က္ ရွိ၏။

ဝီထိ ၂ မ်ိဳး

(၁) ပၪၥဒြါရဝီထိ (၅-ဒြါရမွာ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)

စကၡဳဝိညာဏဝီထိ (ျမင္စိတ္ဝီထိ) / စကၡဳဒြါရဝီထိ
ေသာတဝိညာဏဝီထိ (ၾကားစိတ္ဝီထိ) / ေသာတဒြါရဝီထိ
ဃာနဝိညာဏဝီထိ (နံသိစိတ္ဝီထိ) / ဃာနဒြါရဝီထိ
ဇိဝွါဝိညာဏဝီထိ (အရသာသိစိတ္ဝီထိ) / ဇိဝွါဒြါရဝီထိ
ကာယဝိညာဏဝီထိ (ေတြ႕ထိသိစိတ္ဝီထိ) / ကာယဒြါရဝီထိ

(၂) မေနာဒြါရဝီထိ (မေနာဒြါရမွာ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)

(က) ကာမေဇာမေနာဒြါရဝီထိ (ကာမေဇာပါေသာ မေနာဒြါရဝီထိ)

၁။ ဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ (ထင္ရွားေသာ အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)
၂။ အဝိဘူတာ႐ုံဝီထိ (မထင္ရွားေသာ အာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)

(ခ) အပၸနာေဇာဝါရဝီထိ (အပၸနာေဇာပါေသာ မေနာဒြါရဝီထိ)
၁။ စ်ာနဝီထိ (စ်ာန္ကို ပထမရစဥ္ ဝင္စားေသာ ဝီထိ)
၂။ မဂၢဝီထိ (မဂ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)
၃။ သမာပတၱိဝီထိ (ရၿပီးေသာစ်ာန္ကို ျပန္ဝင္စားေသာအခါ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)/ဖလသမာပတၱိဝီထိ (ဖိုလ္ျပန္ၿပီး ဝင္စားေသာအခါ ျဖစ္ေသာ ဝီထိ)
၄။ နိေရာဓသမာပတၱိဝီထိ (အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာတို႔သာ ဝင္စားႏိုင္ၿပီး စိတ္, ေစတသိက္, စိတၱဇ႐ုပ္တို႔ ခ်ဳပ္သြားေသာ ဝီထိ)

ဝီထိပိုင္း အာ႐ုံ ၆ မ်ိဳး

၁။ အတိမဟႏၲာ႐ုံ

အာ႐ုံတစ္ခုခုက ဒြါရတစ္ခုခုကို ေတြ႕လိုက္ ႐ိုက္လိုက္ေသာအခါ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္အတူ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္ေနေသာ ဘဝင္သည္ ပထမတစ္ခ်က္ လြန္သြားၿပီးမွ ထူးျခားမႈမ်ား ျဖစ္၏။ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးလာသူတစ္ဦးသည္ ခ်က္ခ်င္း မရပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အရွိန္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဘဝင္သည္လည္း ေတြ႕ၾကံဳ ႐ိုက္ခတ္လာေသာ အာ႐ုံေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း မရပ္ႏိုင္။ (အတီတဘဝင္=လြန္သြားေသာ ဘဝင္)

ထိုေနာက္ အာ႐ုံ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘဝင္လႈပ္သြား၏။ (ဘဝဂၤစလန)

အာ႐ုံက အားေကာင္း ျပင္းထန္ေသာ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ဘဝင္ျပတ္သြား၏။ (ဘဝဂၤုပေစၧဒ)

ဤသို႔ ဘဝင္ ၃-ႀကိမ္ လာ၏။
ဘဝင္ ၃-ခ်က္ လြန္သြားၿပီးေနာက္ စိတ္သည္ အာ႐ုံဘက္သို႔ လွည့္သြား၏။ (ပၪၥဒြါရာဝဇၹန္း)
(မေနာဒြါရဝီထိတြင္ မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ျဖစ္၏။)
ဤအခ်ိန္မွ စ၍ ဝီထိစိတ္ဘက္သို႔ လွည့္သြား၏။

႐ူပါ႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုရလွ်င္ ျမင္စိတ္ျဖစ္၏။ (စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္)

စကၡဳဝိညာဏ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာ႐ုံကို လက္ခံစိတ္ ျဖစ္၏။ (သမၸဋိစိၧန္းစိတ္)

ထိုေနာက္ အာ႐ုံကို အေကာင္း အဆိုး စံုစမ္းစိတ္ ျဖစ္၏။ (သႏၲီရဏစိတ္)

စံုစမ္းၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်၏။ (ဝုေ႒ာစိတ္)

ထိုေနာက္ ေဇာက ခံစားေတာ့၏။ သာမန္အားျဖင့္ ၇-ႀကိမ္ ျဖစ္၏။ (ေဇာစိတ္)

ထိုေနာက္ ေဇာယူေသာ အာ႐ုံကို ယူသည့္ တဒါ႐ုံ ၂-ႀကိမ္ ျဖစ္၏။ (တဒါ႐ုံ)
စိတၱနိယာမအရ တဒါ႐ုံသည္ ျဖစ္လွ်င္ ၂-ႀကိမ္ ျဖစ္ရ၏။ တစ္ႀကိမ္တည္း မျဖစ္ႏိုင္။ လံုးဝ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္၏။

တဒါ႐ုံ ၂-ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးက စိတၱကၡဏ ၁၇-ခ်က္ ရွိသြားၿပီးျဖစ္ရာ ႐ူပါ႐ုံလည္း ခ်ဳပ္သြားၿပီး ဘဝင္ျပန္က်သြားေတာ့၏။

ဤသို႔ စိတၱကၡဏ ၁၇-ခ်က္လံုး ဝီထိရွိ၍ အလြန္မ်ားေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ = “အတိမဟႏၲာ႐ုံ”ဟု ေခၚ၏။
အတီတဘဝင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ၿပီး ဥပါဒ္၍ ဒုတိယ တဒါ႐ုံႏွင့္ ၿပိဳင္ၿပီး ခ်ဳပ္၏။
အျခားအမည္အားျဖင့္ “တဒါရမၼဏဝါရ” ဟု ေခၚ၏။
အတီတဘဝင္, ဘဝဂၤစလန, ဘဝဂၤုပေစၧဒ ဘဝင္စိတ္ ၃-ခုတို႔သည္ ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္ တစ္ခုခုကို အာ႐ုံျပဳ၏။
ဤစကၡဳဒြါရဝီထိ၏ က်န္ ပၪၥဒြါရဝဇၨန္းမွ တဒါ႐ုံတိုင္ စိတ္မ်ားက ပစၥဳပၸန္႐ူပါ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳ၏။
ျမင္သိစိတ္ဝီထိျဖစ္ရာ ဒြါရအားျဖင့္ စကၡဳဒြါရ၌ ျဖစ္၏။
မွီရာဝတၳဳအေနျဖင့္မူ စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္က လြဲ၍ က်န္စိတ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ေရွးကစိတ္ႏွင့္ အတူတူ ဥပါဒ္ေသာ ဟဒယဝတၳဳကို မွီ၏။
စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္သည္ စကၡဳဝတၳဳကို မွီ၏။

ဤစကၡဳဒြါရဝီထိ၌ ဘဝင္စိတ္မ်ားမပါ၊ ဝီထိစိတ္အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ -
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္၊ သမၸဋိစၧိဳန္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ၊ တဒါ႐ုံ ၇-မ်ိဳး ရွိ၏။
စိတၱကၡဏေပါင္းအားျဖင့္ ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁ + စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ၁ + သမၸဋိစၧိဳန္း ၁ + သႏၲီရဏ ၁ + ဝုေ႒ာ ၁ + ေဇာ ၇ + တဒါ႐ုံ ၂ = စိတ္အႀကိမ္ ၁၄ ခု ရွိ၏။

၂။ မဟႏၲာ႐ုံ (မ်ားေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ)

‘ပထမ မဟႏၲာ႐ုံ’

တစ္ခါတရံ အားမေကာင္းေသာ အာ႐ုံျဖစ္က အတီတဘဝင္တစ္ခ်က္ လြန္႐ုံႏွင့္ ဘဝင္ကို မလႈပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၂-ခ်က္ လြန္မွ လႈပ္ႏိုင္၏။

အတီတဘဝင္ ၂
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၁
ေဇာ ၇
(တဒါ႐ုံသည္ တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္)
ဘဝင္ ၁

‘ဒုတိယ မဟႏၲာ႐ုံ’

ပထမမဟႏၲာ႐ုံေအာက္ အားနည္းေသာ အာ႐ုံျဖစ္က အတီတဘဝင္ ၃-ခ်က္ လြန္ၿပီးမွ ဘဝင္လႈပ္၏။

အတီတဘဝင္ ၃
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၁
ေဇာ ၇

ေဇာၿပီးသည္ႏွင့္ ဝီထိ ဆံုး၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မဟႏၲာ႐ုံဝီထိကို အျခားအမည္အားျဖင့္ “ဇဝနဝါရ” ဟု ေခၚ၏။

၃။ ပရိတၱာ႐ုံ (နည္းေသာ စိတၱကၡဏအသက္ရွိေသာ အာ႐ုံ)

‘ပထမပရိတၱာ႐ုံ’

အာ႐ုံက အားနည္းသြားျပန္ေသာ္ -

အတီတဘဝင္ ၄-ႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီးမွ ဘဝင္ လႈပ္၏။
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
(ေဇာ ၇-ႀကိမ္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၍ ဝုေ႒ာ ၂-ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၃-ႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘဝင္စိတ္မ်ား ျဖစ္၏။)
ဝုေ႒ာ ၃
ဘဝင္ ၄


‘ဒုတိယပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ ၅
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၃
ဘဝင္ ၃

‘တတိယပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ ၆
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၃
ဘဝင္ ၂

‘စတုတၳပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ ၇
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၃
ဘဝင္ ၁

‘ပၪၥမပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ ၈
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၃


‘ဆ႒မပရိတၱာ႐ုံ’

အတီတဘဝင္ ၉
ဘဝဂၤစလန ၁
ဘဝဂၤုပေစၧဒ ၁
ပၪၥဒြါရာဝဇၨန္း ၁
စကၡဳဝိညာဏ္ ၁
သမၸဋိစၧိဳန္း ၁
သႏၲီရဏ ၁
ဝုေ႒ာ ၂

ပရိတၱာ႐ုံဝီထိမွာ ေဇာ လံုးဝ မရွိဘဲ ဝုေ႒ာ သာရွိေသာေၾကာင့္ အျခားအမည္အားျဖင့္ “ေဝါ႒ဗၺနဝါရ”ဟု ေခၚ၏။

+++++

ေန႔ခင္းတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျမတ္တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားၿပီး ျဖစ္၍ တစ္ေၾကာင္း၊ စိန္စည္ဆရာေတာ္မွာလည္း Albany သို႔ ႂကြေရာက္ေနသည္ တစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ တရားပြဲတစ္ခု မျပဳလုပ္ျဖစ္ေတာ့ေပ။

No comments: