Wednesday, January 13, 2010

ေအဘီဘီေအ ႏွစ္သံုးဆယ္ (၁) - ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ဓာတ္ေပါင္းစုဘုရားရွိခိုး
အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီး၏ သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၌ ၂၉ ႏွစ္သို႔ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ႏွစ္ ၃၀ ေျမာက္ ပုလဲရတုသဘင္ ဆင္ယင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေအဘီဘီေအ ႏွစ္သံုးဆယ္ အမွတ္တရ စာစဥ္မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ပထမဦး စာစဥ္အျဖစ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရေတာ္၏ “ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ဓာတ္ေပါင္းစုဘုရားရွိခိုး”ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ အရွင္ဣႏၵကႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း၏ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးဟန္ၾကဴတို႔သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲတြင္ မဟာစည္ၾသဝါဒခံယူပြဲ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္၏ ထီးေတာ္ပင့္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုခရီးမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၾကၿပီးေနာက္ ၂၀၀၇ ခု ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


+++++


ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္ဓာတ္ေပါင္းစုဘုရားရွိခိုး

မေ႑ သႏၷိပတာ သဗၺ၊ ဂေဟတြာ ဗုဒၶ႐ူပကံ၊
အာႏုဘာဝံ ဒေႆသႏၲိ၊ တာဟံ နမာမိ သာဒရံ။


(အသံထြက္)

(မန္ေဒ သန္နိပတာ သပ္ဗ၊ ဂဟစ္တဝါ ဗုဒၶ႐ူပကန္
အာႏုဘာဝန္ ဒတ္ေသသန္တိ၊ တာဟန္ နမာမိ သာဒရန္။)


မေ႑ - ေဗာဓိေညာင္ေ႐ႊ၊ ေအာင္မေဟဟု၊ ေအာင္ေျမတင့္ဆန္း၊ ပလႅင္နန္း၌။
သႏၷိပတာ - ထိန္ဝါပပ၊ ခ်ိန္ခါက်ေသာ္၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊ လူနတ္မ်ားႏွင့္၊ နဂါးဂဠဳန္၊ ျပည္အစံုစံုတို႔မွ၊ ႂကြေရာက္ စည္းေဝးေတာ္မူလာၾကကုန္ေသာ။
သဗၺာ ဓာတုေယာ - အဆင္းေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တန္ခိုးေတာ္ အေထြေထြ၊ ၾကက္သေရအနႏၲ၊ ပမာဏသံုးသြယ္၊ အ႐ြယ္ေတာ္သံုးပါး၊ ဓာတ္ေတာ္ေပါင္းအမ်ားတို႔သည္။
ဗုဒၶ႐ူပကံ - ပြင့္ေတာ္မူစက၊ ႐ူပပံုဟန္၊ ဘုရားရွင္ပံုသ႑ာန္ေတာ္ကို။
ဂေဟတြာ - ေဆာင္ယူေတာ္မူၾကကုန္ၿပီး၍။
အာႏုဘာဝံ - ေတာက္ေျပာင္ထိန္ထိန္၊ ေျခာက္ေရာင္ရွိန္တို႔ျဖင့္။
ဂုဏံ - သိန္႔သိန္႔ကြန္႔ျမဴး၊ တန္ခိုးေတာ္ျမတ္အထူးကို။
ဒေႆသႏၲိ - ၾကည္ႏူး႐ႊင္ျပ၊ ဖူးျမင္ၾကရေအာင္၊ လႊတ္ထြက္၍ ျပေတာ္မူၾကကုန္လတံ့။
တံ ဗုဒၶ႐ူပကံ - ေနာင္အနာဂတ္၊ ေရာင္ဝါလွ်ပ္ၿပီး၊ ႐ုပ္ဓာတ္ေပါင္းစံု၊ ထိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ သႏၲာန္ပံုကို။
သာဒရံ - ယခုလို ေမွ်ာ္ေတြး ဆည္းကပ္၊ အေဝးရပ္မွ၊ ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ၊ သဒၶါစို၍။
အဟံ - ေရာင္ေတာ္ျပန္ပြဲ၊ ဝင္ခါႏႊဲရန္၊ အားခဲငံ့ေမွ်ာ္၊ တပည့္ေတာ္သည္။
နမာမိ - ေကာင္းမႈေတြ အနႏၲရယ္ႏွင့္၊ ေတာင္းဆုေခၽြ ေဝဖန္သၿပီး၊ ေမွ်ာ္တအားကိုး၊ ယခုက အစပ်ိဳး၍၊ လက္စံုမိုးခါ၊ ရွိခိုး ကန္ေတာ့လိုက္ရပါေတာ့သည္ အရွင္ဘုရား။


+++++


ဓာတ္ေတာ္မ်ား ပြားလာျခင္း

မိမိ (ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္)သည္ မဟာစည္ ၾသဝါဒခံယူပြဲ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မဟာစည္ရိပ္သာႀကီးတြင္ တည္းခို သီတင္းသံုးေနစဥ္ ေဒါက္တာဦးလွျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသည္။

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာဦးလွျမင့္ေအာင္သည္ မိမိ အထက္လွန္ေအာက္ေလ်ာ ျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ေဆးကုသေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ နံနက္တိုင္း လာေရာက္၍ ေသြးစစ္၊ ဆီးခ်ိဳတိုင္းသည္။ သို႔ႏွင့္ ဆရာႏွင့္ ရင္းႏွီးသြားသည္။

မိမိ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ အဂၤလစ္ရွ္ေတာင္း၊ မဟာစည္ရိပ္သာတြင္ ဘုရားတည္ေနသည္ကို သိရသျဖင့္ သူ၏ ဘုရား ရဟႏၲာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာရန္ လႉဒါန္းလိုေၾကာင္း ဆရာက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ဤဓာတ္ေတာ္မ်ား ရရွိပံုကိုလည္း ေျပာျပသည္။ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္လွ်င္ ႂကြေရာက္လာေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက အမိန္႔ရွိသျဖင့္ ပင့္ဖိတ္ခဲ့ရာ သူ၏ အိမ္ကို ဓာတ္ေတာ္မ်ား အလိုလို ႂကြေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ၏။ မိမိအေနျဖင့္လည္း တစ္ခါမွ် ဒီလို မၾကားဖူးေသာေၾကာင့္ အံ့ၾသမိ၏။

မိမိ နယူးေယာက္ ျပန္ခါနီးမွာ ဓာတ္ေတာ္ငါးဆူကို ဌာပနာရန္ ပူေဇာ္လိုက္ပါသည္။

နယူးေယာက္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္အၾကာမွာ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ပြားလာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ မိမိမွာ ၾကည္ႏူး ဝမ္းသာစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ရပါသည္။

ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ႀကီး၏ အံဖြယ္ တန္ခိုးေတြပါတကားဟု ဘုရားဒကာ ဘုရားဒကာမမ်ားလည္း ၾကည္ႏူး ဝမ္းသာအားရ ဗုဒၶါရမၼဏ ပီတိစိတ္မ်ား ခံစားႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။


ေလာကခ်မ္းသာ အရွင္ဣႏၵက

No comments: