Monday, January 21, 2008

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားႀကီး - ၁


ဦးဘဦး၊ ဦးေယာက္ၾကည္၊ ဦးတင္ေမာင္ မိသားစုမ်ားမွ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီးသို႔ ေၾကးဆင္းတုေတာ္တဆူ၊ ပလႅင္၊ ပိဋကတ္သံုးပံု (အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ)၊ ပရိကၡရာ အစံု ၁၀၀ ႏွင့္ သာသနာေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔လႉဒါန္းရန္ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယု၀အသင္း (၀ိုင္၊အမ္၊ဘီ၊ေအ)၏ အကူအညီ ေတာင္းခံ ရယူခဲ့ၾကရပါသည္။

၁၉၈၅-ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၈)ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ၀ိုင္၊အမ္၊ဘီ၊ေအအသင္းႀကီး၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဒင္က ဤသို႔ ေပးပို႔လႉဒါန္းျခင္း အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုထားခဲ့ရာ ေလာကခ်မ္းသာဘုရာႀကီး၏ သမိုင္း တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။

+ + + + + + + + +


(ေလာကခ်မ္းသာဘုရားႀကီး)

နိဒါန္း

၁။ အသင္းႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ပညာအက်ိဳးကို အသင္းႀကီးတည္ေထာင္သည့္ ၁၉၀၆-ခုမွ စ၍ ယေန႔တိုင္ သည္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရးကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳအေနျဖင့္ ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ က်ဴ႐ႈးကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕ေတာ္ မိုဂ်ီျမိဳ႕ရွိ ကမၻာေအးေစတီေတာ္အတြက္ ေ႐ႊခ်ၿပီး ဘံု(၇)ဆင့္ရွိ ထီးေတာ္ကို ေပးပို႔ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၃။ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ႕ အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္း၏ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ထားရွိ ကိုးကြယ္ရန္ ေၾကးဆင္းတုေတာ္၊ ပလႅင္ တံကဲႏွင့္ သာသနာေရးပစၥည္းမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းအျပင္ အျခားျမိဳ႕မ်ားရွိ ေထရာဝါဒေက်ာင္းမ်ားသို႔ ခြဲေဝလႉဒါန္းရန္အတြက္ ပိဋကတ္ေတာ္္မ်ားႏွင့္ ပရိကၡရာအစံု(၁၀၀)တို႔ကို ေပးပို႔ လႉဒါန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလႉျဖစ္အင္ ေၾကာင္းစံုလင္

၄။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ဘ႐ုမ္းမ္လမ္း၊ အမွတ္(၄၅၀)တြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္း တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ အသင္းက နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ဘ႐ုတ္ကလင္ရပ္၊ ဘားဂင္းလမ္း၊ အမွတ္(၆၁၉)ရွိ ေလးထပ္တိုက္တလံုးကို ဝယ္ယူၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအျဖစ္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးဣႏၵကႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးပညာေဇာတတို႔ သီတင္းသံုးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ထားရွိ ကိုးကြယ္ရန္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေနေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သာသနာေရးပစၥည္းမ်ားကို ယခင္က လႉဒါန္းရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကေသာ ဦးဘဦးႏွင့္ ဦးေယာက္ၾကည္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ အလႉခံလာၾကပါသည္။

(ေလာကခ်မ္းသာဘုရားႀကီး)

(က) ေၾကးဆင္းတုေတာ္ ဉာဏ္ေတာ္ ၄၈-လက္မ၊ ပလႅင္တံကဲပါ ၁-ဆူ

(ခ) ေ႐ႊထီး ၂၄-လက္မ ၂-လက္

(ဂ) ထီးျဖဴ(ကနကၠဒဏ္) ၂-လက္

(ဃ) ေ႐ႊအုတ္ ဗ်က္ ၁၂-လက္မ ၂-ခု

(င) ေ႐ႊကလပ္ ဗ်က္ ၆-လက္မ ၂-ခု

(စ) ေၾကးစည္ ၅-ပိသာ ၁-ခု

(ဆ) ပိဋကတ္သံုးပံု (ပါဠိ-အဂၤလိပ္) ၃-စံုႏွင့္ ဓမၼေရာင္ျခည္စာေစာင္မ်ား

(ဇ) ပရိကၡရာ ၁၀၀-စံု

၅။ ယခု အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္း ဥကၠဌ ဦးဟန္ၾကဴက အလႉရွင္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ အလႉခံလာေသာအခါ အလႉရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လႉဒါန္းရန္ စိတ္ဆႏၵရွိၾကပါေသာ္လည္း လုပ္ငန္းႀကီးတခုလံုး ၿပီးဆံုးသည္အထိ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမိ်ဳးရွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့အား ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ဦးဘဦး၏ ခမီးခမက္ေတာ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္မွတဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံလာပါသည္။

၆။ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သာသနာျပဳရန္ ကိစၥတရပ္ျဖစ္သျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ တဆက္တည္း ကၽြန္ေတာ္တဦးတည္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ေကာင္းမည္ကို စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ အလႉရွင္အား ေမးျမန္းရာတြင္လည္း လႉဒါန္းလိုသည့္ ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ သာသနာေရးပစၥည္းမ်ား ရဖို႔သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကိဳက္သလို ေဆာင္႐ြက္ပါရန္ လံုးဝ လႊဲအပ္ပါေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၇။ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ စဥ္းစားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အမႈေဆာင္တဦးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဘာသာေရးအသင္းႀကီးျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝ (ဝိုင္အမ္ဘီေအ)အသင္းႀကီးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းႀကီးတရပ္ စြမ္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရပါေစ၊ ဤအသင္းႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အသင္းမ်ားလည္း သာသနာျပဳကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အရွည္သျဖင့္ လက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစဟု ရည္သန္ၿပီး အလႉရွင္မ်ားအား တိုင္ပင္ရာ ၎တို႔ကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သေဘာတူညီၾကသျဖင့္ မီွရာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအမႈေဆာင္ လစဥ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကလည္း သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းက စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမတၱာရပ္ခံလာပါက ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။

၈။ အေျခအေနကို အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွတဆင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အသင္းက ၁၄-၅-၈၄ ေန႔စြဲပါ စာျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားကို အလႉခံလာပါသည္။ အဆိုပါစာကို ၉-၆-၈၄ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လစဥ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေၾကးဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ အလႉခံလာေသာ ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့အား တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

No comments: