Thursday, October 7, 2010

နယူးဂ်ာစီေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား - အရွင္ပညာသီဟ

အေမရိကန္-ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းက တရားရိပ္သာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္း၍ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ မနာလပန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမ ၅-ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ေနရာကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။

ေစတီေတာ္ႏွင့္ တရားရိပ္သာေဆာင္ အသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမအက်ယ္အဝန္းကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ အသင့္ပါရွိသည့္ အေဆာက္အဦကေလးမွာ သိပ္က်ယ္ဝန္းလွသည္ မဟုတ္ေပ။
အိပ္ခန္း ႏွစ္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း-အိမ္သာတစ္ခန္းသာ ပါဝင္သည္။

စာေရးသူ ေရာက္ခါစက ေတြ႕ရသည့္ အေဆာက္အဦကေလး၏ အေနအထားမွာ ျပဳျပင္စရာ မ်ားစြာ လိုေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ... ဝယ္ခါစက ဒါထက္ ဆိုးတယ္။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တပည့္ေတာ္တို႔ ျပင္ထားလို႔ ဒီလုိအေျခအေန ရွိေနတာ ... လို႔ ဆရာေတာ္ ဦးအဘယာလကၤာရက ရွင္းျပပါသည္။

စာေရးသူႏွင့္ ဦးအဘယာလကၤာရတို႔ အတူေနစဥ္ အေပၚထပ္ခိုးရွိ ဘုရားစင္ကို လဲလွယ္ျခင္း၊ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ေနရာမ်ားကို ပိတ္ျခင္း၊ တံခါးတပ္ျခင္း၊ ေျမတိုက္ခန္းရွိ ယခင္အိမ္ရွင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စားပြဲခံုရွည္ႀကီးမ်ား၊ စင္မ်ားကို ဖယ္ရွား သန္႔ရွင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ထိုျပင္ အလုပ္သမားငွား၍ ေျမတိုက္ခန္းရွိ ေရေႏြးေငြ႔ပိုက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ asbestos တို႔ကို ရွင္းလင္း ဖယ္ထုတ္ကာ နံရံတပ္ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးတပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါ ယခင္က ကင္ဆာျဖစ္မွာ ေၾကာက္၍ မဝင္ရဲသည္အထိ ညစ္ေပေနေသာ ေနရာသည္ အေတာ္အသင့္ အသံုးျပဳ၍ျဖစ္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္။

ေက်ာင္း၌ ဝါဆိုပြဲ၊ ကထိန္ပြဲ စသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပသည့္အခါ ဧည့္ပရိသတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္လာပါသည္။
ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားေလ အဆင္မေျပေလ ျဖစ္ရသည့္ ကိစၥမ်ားမွာ တရားနာ ေရစက္ခ်ရန္ ေနရာက်ဥ္းျခင္း၊ အိမ္သာမလံုေလာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဝယ္ယူစဥ္က ပါသည့္ ကားဂိုေဒါင္ကို ဓမၼာ႐ုံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ လက္ရွိ ေက်ာင္းေလးတြင္ အခန္းက်ယ္တစ္ခုကို နံရံ ပိုင္းျခား၍ အခန္းသစ္ဖြဲ႕ကာ အိမ္သာထည့္ျခင္း၊ ေျမတိုက္ခန္းတြင္ ေရခ်ိဳးခန္းထည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အနည္းငယ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ အဆင္ေျပမႈ ရွိလာပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ အဆင္မေျပေသာ ကိစၥမွာ အိမ္သာကိစၥပင္ ျဖစ္ေနသည္။
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပတိုင္း ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ယာယီအိမ္သာမ်ားကို ငွါးရပါသည္။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ေလးငါးလံုး ငွါးရသည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မွာ မသက္သာလွ။ ေဒၚလာ ခုနစ္ရာ ရွစ္ရာခန္႔ ကုန္က်သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကုန္က်စရိတ္သည္ အသံုးျပဳမႈ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈတို႔အတြက္ ထိုက္တန္သည့္ ေငြပမာဏ မျဖစ္ပါ။
အေၾကာင္းမွာ ထိုအိမ္သာမ်ားကို အမ်ားစုက မသံုးလိုၾကပါ။ ပြဲၿပီးေသာအခါ တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္သာ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ထိုယာယီအိမ္သာမ်ားကို ျပန္သယ္သြားသည္က မ်ားပါသည္။
လူအမ်ားစုက ေက်ာင္းအတြင္းရွိ အိမ္သာကိုပင္ သည္းခံ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ အိမ္သာကၽြင္း(တြင္း)မွာ ေရလွ်ံကာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ရျပန္သည္။

အိမ္သာ ၂-လံုး တပ္ဆင္

ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ ေျမတိုက္ခန္း၌ အိမ္သာအသစ္ႏွစ္လံုး ထပ္မံ ထည့္ရန္ စီစဥ္သည္။ အိမ္သာမ်ားကို ေျမေအာက္ခန္းတြင္ ထည့္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚလာႏွစ္ရာေလာက္ တန္သည့္ သာမန္႐ိုး႐ိုး အိမ္သာခြက္ကို အသံုးျပဳ၍ မျဖစ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ႀကိတ္ေခ်စက္၊ အညစ္အေၾကး တြန္းထုတ္စက္ပါ ပါသည့္ အိမ္သာအိုးစနစ္ကို ရွာ၍ ဝယ္ယူရာ တစ္လံုးလွ်င္ ၉၀၅ ေဒၚလာ ေပးရသည္။

အခန္းကာျခင္း၊ လွ်စ္စစ္မီးသြယ္ျခင္း၊ အနံ႔စုတ္စက္ တပ္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ စုစုေပါင္း ပစၥည္းဖိုး ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၂၇၁၀ ျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္မႈကို နယူးေယာက္မွ ကိုမိုက္ကယ္၊ မစီစီခ်ိဳ၊ ကိုဂ်ိဳး၊ ကိုဂ်ိဳးဇက္တို႔က ေငြေၾကး တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မယူဘဲ လုပ္အားအလႉျဖင့္ ကုသုိလ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္အညီ လက္ခေပးရမည္ဆိုက ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၂၇၁၀ ထက္မနည္း ကုန္က်ေပဦးမည္။ထို႔ျပင္ နယူးဂ်ာစီမွ ကိုပညာႏွင့္ ကိုေနလင္း မိသားစုတို႔က အိမ္သာေအာက္ခင္း ၾကမ္းျပင္တြင္ ေႂကြျပားခင္းျခင္းကို ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အတူ လုပ္အားအလႉပါ ေပးလႉၾကပါသည္။

ကိုေက်ာ္သူျမတ္ႏွင့္ ကိုထြန္းထြန္းတို႔က အခန္းကို ပတ္တီးဖာျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း လုပ္အားအလႉတို႔ကို ေပးလႉၾကပါသည္။ထိုသူတို႔၏ လုပ္အားအလႉေၾကာင့္ ေအဘီဘီေအအသင္းအတြက္ ေငြေၾကး အကုန္အက် မ်ားစြာ သက္သာသြားပါသည္။

အိမ္သာအသစ္ႏွစ္လံုး တပ္ဆင္ၿပီးစီးသြားသျဖင့္ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ေရးအတြက္ အေတာ္အတန္ အဆင္ေျပသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမွာ အသံုးမ်ားလွ်င္ ေရလွ်ံသည့္ အိမ္သာကၽြင္းကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ေက်ာင္းတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အိမ္သာကၽြင္းစနစ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ျမဴနီစီပယ္ အိမ္သာပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳမည့္စနစ္ကို အစားထိုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းၾကပါသည္။ ထိုကိစၥကို အလြယ္တကူ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ အိမ္သာပိုက္လိုင္းက မိမိတို႔ ေက်ာင္းဘက္တြင္ မရွိဘဲ လမ္း၏ အျခားတစ္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဘက္ အျခမ္းတြင္ ပိုက္လိုင္းရွိပါက အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။

ျမဴနီစီပယ္ အိမ္သာပိုက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း

အေဆာက္အဦ အသစ္ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ အေဆာက္အဦ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အိမ္သာခန္း ပါဝင္မႈ၊ အသံုးျပဳမည့္သူ လူအေရအတြက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အိမ္သာကၽြင္းစနစ္ျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ျမဴနီစီပယ္ အိမ္သာပိုက္လိုင္းႏွင့္ မျဖစ္မေန ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲစဥ္ကတည္းက ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္သာပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ကိစၥကို အင္ဂ်င္နီယာ ဒကာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္က သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားတည္ေဆာက္ေရး၊ ေက်ာင္းသစ္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အလုပ္မ်ားသည့္ၾကားကပင္ အခ်ိန္ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္ရာ ၂၀၁၀ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္သာပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ အိမ္သာပိုက္လိုင္း အသံုးျပဳခအတြက္ အိမ္သာအေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ျမဴနီစီပယ္ဌာနမွ ေတာင္းခံလာပါသည္။
တစ္လံုးအတြက္ ေဒၚလာ ၃,၆၀၀ ေပးရမည္ျဖစ္ရာ အေဆာက္အဦသစ္တြင္ ပါဝင္မည့္ အိမ္သာ ၁၀-လံုးအတြက္ တြက္ခ်က္ကာ ေဒၚလာ ၃၆,၀၀၀ ေပးမွ ဆက္သြယ္ခြင့္ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ပိုက္လိုင္း ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ လက္ခစသည္ မဟုတ္ဘဲ ပိုင္လိုင္းအသံုးျပဳခအတြက္ ေတာင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မွာ မည္သူမွ် ေျမႇာ္လင့္မထားေသာ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရျပန္ပါသည္။

ထိုကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေစလိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဒကာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္က ဌာနဆိုင္ရာတို႔အား အိမ္သာအေရအတြက္ မ်ားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ လူအမ်ား အၿမဲသံုးမည္မဟုတ္ဘဲ တရားစခန္းရွိမွသာ လူသံုးဆယ္စာေလာက္အတြက္ တၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္းခိုခန္းမ်ားမွာလို အၿမဲတမ္း အသံုးျပဳေနမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုေငြေၾကးပမာဏေအာက္ သက္သာခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေရးသား တင္ျပပါသည္။

ဒကာႀကီး၏ တင္ျပခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္ျမဴနီစီပယ္ဌာနမွ ထိုေငြေၾကးပမာဏ ေဒၚလာ ၃၆,၀၀၀ ေပးရမည့္အစား၊ အိမ္သာတစ္လံုးစာ ေဒၚလာ ၃,၆၀၀ ကို ေပးေဆာင္ေစ၍ ပိုက္ဆက္သြယ္ခြင့္ကို ခ်ေပးလိုက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအဘီဘီေအအသင္းအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ လႉဒါန္းေငြ ေဒၚလာ ၃၂,၄၀၀ အကုန္အက် သက္သာသြားပါသည္။

ဒကာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ သက္သာသြားေသာ ေဒၚလာ ၃၂,၄၀၀ ကို တနည္းအားျဖင့္ ဒကာႀကီး၏ အလႉဟုပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔ လႉဒါန္းေသာ ေငြကို အေလအလြင့္ အလဟႆ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အကုန္အက် သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔သည္ အလႉတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ငါကုန္တာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ အသင္းကေငြပဲ ကုန္ကုန္ မကုန္ကုန္ အေရးစိုက္စရာ မလုိ၊ သံုးခ်င္သလို သံုးမည္ဟု သေဘာထား၍ သံုးၿပီး သံုးသေလာက္ အရာမေရာက္ အေကာင္အထည္ မေပၚဘဲ ျဖစ္သြားပါလွ်င္ လႉရာမေရာက္ဘဲ အမ်ားျပည္သူ လႉသည့္ေငြကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးျပစ္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။

အိမ္သာပိုက္လိုင္း ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ပစၥည္းေရာ လက္ခပါ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ ေျခာက္ေသာင္းငါးေထာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို K&R Sitework ကုမၸဏီျဖင့္ပင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

လုပ္ငန္း စတင္

၂၀၁၀ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ လမ္း၏ တစ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိေသာ ျမဴနီစီပယ္အိမ္သာပိုက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ထိုေန႔တြင္ အညစ္အေၾကးစုကန္တစ္ခု ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ ၿပီးစီးသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လမ္းတစ္ဘက္ကို ျဖတ္ထုတ္ကာ အိမ္သာပိုက္လိုင္းအသစ္ကို ထည့္သြင္းပါသည္။

မိုးမ်ားလြန္းသည့္ ရက္မ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ အလုပ္ဆက္လက္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္တြင္မွ ေက်ာင္းဘက္ရွိ လမ္းကို ျဖတ္ထုတ္ကာ ပိုက္လိုင္း ထည့္သြင္းရသည္။ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ လမ္းေဘးရွိ ရွိၿပီးသား မိုးေရထုတ္ႁပြန္အေဟာင္းကို အသစ္ ထပ္မံ လဲလွယ္ရသည္။ ေက်ာင္းအတြက္ အိမ္သာပိုက္လိုင္း သြယ္ေသာအခါ မူလမိုးေရထုတ္ႁပြန္အေဟာင္းႏွင့္ မလြတ္သျဖင့္ ျဖတ္ထုပ္ပစ္ကာ အသစ္ ထည့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

စာျဖင့္ ေရးျပသည္ကို ဖတ္ရသည့္အခါ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရမႈ ပမာဏ၏ အႀကီးအေသးကို သိရွိနားလည္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ပူးတြဲပါ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါက လုပ္ငန္းပမာဏ၏ ႀကီးက်ယ္မႈကို သိႏိုင္ပါသည္။

အရွင္ပညာသီဟ

No comments: