Wednesday, October 20, 2010

နယူးဂ်ာစီေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (၁၈-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၀)

နယူးဂ်ာစီ၊ မနာလပန္ၿမိဳ႕နယ္လမ္းႏွင့္ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔၌ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကစဥ္။


No comments: