Wednesday, October 20, 2010

နယူးဂ်ာစီေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (၂၀-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၀)

နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ မနာလပန္ၿမိဳ႕နယ္လမ္းႏွင့္ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းတို႔ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔၌ ဆက္လက္ ေဆာက္႐ြက္ေနၾကစဥ္။

No comments: