Thursday, March 25, 2010

ေႏြဦးအစႏွင့္ လုပ္အားဒါန

ေႏြဦးသို႔ ေရာက္ျပန္ေလၿပီ။

ေႏြဦး၏ သေကၤတျဖစ္ေသာ ႐ြက္ႏုတို႔ အသစ္တဖန္ ေဝျခင္း၊ ေက်းငွက္သာရကာတို႔၏ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေတးဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာဝင္းအတြင္းရွိ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္၏ ထီးေတာ္ဆီမွ ေလတုိက္တိုင္း လြင့္ပ်ံလာသည့္ ဆည္းလည္းသံတို႔သည္ ၾကားရ ျမင္ရသူအေပါင္းကို စိတ္ၾကည္ႏူး ႏုပ်ိဳသြားေအာင္ သုခပြား ခံစားရရွိေစပါသည္။

ေဆာင္းကာလအတြင္း ရပ္နားထားခဲ့ရေသာ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္၏ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီး တည္ထား ေဆာက္လုပ္ေရး တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္က အထူး တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထား၏။

တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည့္အတိုင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လုပ္အားဒါန ေပးလႉၾကမည့္ ဓမၼမိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕တို႔သည္ တစ္အိမ္လွ်င္ ဆြမ္းဟင္း တစ္ခြက္ ႏွစ္ခြက္ စသည္တို႔ကို ယူေဆာင္လာၾကကာ “နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေအဘီဘီေအ၏ တြဲဖက္ နာယကဆရာေတာ္”ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟႏွင့္ ေအဘီဘီေအ၏ နာယကအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘနတို႔အား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းၾကပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္သူျမတ္တို႔က Home Depot သို႔ သြားကာ ျခံစည္း႐ိုးကာရန္ သံဇကာလိပ္မ်ား ဝယ္ယူၾကသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္၊ K & R Sitework, Inc. လုပ္ငန္းရွင္ Ken ႏွင့္ ဗိသုကာပညာရွင္ Darrit Cho တို႔ကား ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီး၏ ပံုစံ မိတၱဴမ်ား ခ်ကာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေနၾက၏။

ဆရာေတာ္မ်ား ေန႔ဆြမ္း ဘုဥ္းေပးၾကၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕က ေရွးဦးစြာ ေန႔လယ္စာ စားေသာက္ၾကသည္။ ထိုေနာက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕က ဆက္လက္၍ ေန႔လယ္စာ စားေသာက္ၾကသည္။

ေန႔လယ္စာစားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ လုပ္လက္စျဖစ္ေသာ ေစတီေတာ္ ပလႅင္ခံု ပတ္လည္တြင္ ကပ္မည့္ အဂၤေတပန္းဆြဲမ်ားကို အေခ်ာသတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ဤအဂၤေတပန္းဆြဲမ်ားအတြက္ ပံုဆြဲျခင္း၊ ပံုေလာင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ကိုေက်ာ္သူျမတ္၊ ကိုထြန္းထြန္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဦးစီး ေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕တို႔က ပံုေလာင္းၿပီး အဂၤေတပန္းဆြဲမ်ား၏ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေပါက္ေဖာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾက၍ ကိုေက်ာ္သူျမတ္က ေက်ာက္စက္ျဖင့္ အေခ်ာသတ္ျခင္းကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္၏။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ဆရာေတာ္ဦးပညာ၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ဦးေသာဘနႏွင့္ ကိုဂ်ိဳးတို႔က ျခံစည္း႐ိုးကာမည့္ ေနရာတေလ်ာက္ရွိ ျခံဳႏြယ္မ်ား ခုတ္ထြင္ျခင္း၊ စည္း႐ိုးတိုင္အေဟာင္းမ်ား ႏႈတ္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ထိုေနာက္ ဦးစိန္ျမင့္၊ ဦးေစာဝင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သံဇကာျဖင့္ စည္း႐ိုးကာၾကသည္။

ၿပီးေသာ္ ျခံစည္း႐ိုးကာသည့္လုပ္ငန္းမွ ထြက္လာေသာ စည္း႐ိုးတိုင္ေဟာင္းမ်ား၊ ျခံဳႏြယ္မ်ား၊ စည္း႐ိုးေဟာင္းမ်ား စသည့္ အမိႈက္မ်ားကို အမိႈက္ပံုသို႔ သယ္ယူကာ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ၾကသည္။

ေဒၚျပံဳးျပံဳးရည္က လုပ္အားဒါနေပးေနသူမ်ား ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အခ်ိဳရည္မ်ား၊ မုန္႔မ်ားျဖင့္ အေမာေျပ ေကၽြးေမြး အားေပး၏။

အဂၤေတပန္းဆြဲမ်ား အေခ်ာကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းၿပီးေသာအခါ ဦးေစာဝင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အမိႈက္မ်ား လွဲက်င္းၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဧည့္သည္မိသားစုတစ္စု ရိပ္သာသို႔ ေရာက္လာၾက၏။
ထိုမိသားစုသည္ ဆရာေတာ္ဦးပညာသီဟအား ဦးစြာ ဖူးေတြ႕ၾကသည္။
ၿပီးလွ်င္ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး ဆရာေတာ္ထံမွ အဆံုးအမ ၾသဝါဒမ်ား ခံယူၾက၏။
ထိုေနာက္ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္အား ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳၾကသည္။

ေႏြဦးအစ၏ သာယာေသာ ေန႔တစ္ေန႔၏ ဆည္းဆာအခ်ိန္ ..
ေလေျပေလညႇင္း တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ အေဝ့၌ ေစတီေတာ္၏ ထီးေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆည္းလည္းသံမ်ား ..
ေစတီေတာ္ရင္ျပင္၌ ၿငိမ္းေအးစြာ ဘုရားဝတ္ျပဳေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ... တို႔ကို ျမင္ရ ၾကားရသည္မွာ အထူးလက္ရာေျမာက္ေသာ သက္ဝင္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ႏွယ္ တင့္တယ္ လွပေနေတာ့၏။

ေစတီေတာ္ရင္ျပင္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားေပးကို ေလာေလာလတ္လတ္ ေဆာင္႐ြက္ထားခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ဝမ္းသာ ၾကည္ႏူးမႈ ပီတိကို ခံစားၾကရေလသည္။

အဂၤေတပန္းဆြဲမ်ား အေခ်ာသတ္ျခင္း၊ စည္း႐ိုးကာရံျခင္းမ်ား ၿပီးေသာ္ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဦးစိန္ျမင့္၊ ကိုေက်ာ္သူျမတ္၊ ဦးေစာဝင္း၊ ကိုရန္ေနာင္၊ ကိုထြန္းထြန္းတို႔က လိုအပ္ေနေသးေသာ ပန္းဆြဲမ်ားအတြက္ အဂၤေတျဖင့္ ပံုေလာင္းၾကသည္။

ကိုထြန္းထြန္းက ပန္းဆြဲမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို ေ႐ြးထုတ္ယူကာ ပံုေလာင္းရန္ ပံုစံတစ္ခု ထပ္မံ ျပဳလုပ္သည္။

လာမည့္ ဧၿပီလထဲတြင္ လိုအပ္ေနေသးေသာ ပန္းဆြဲမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ မွာယူထားေသာ တံကဲ၊ ေဘးအကာႏွင့္ တိုင္မ်ား ရရွိလွ်င္ အၿပီးသတ္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အရံေစတီမ်ား အေခ်ာကိုင္ျခင္း၊ ပန္းဆြဲမ်ားကို ေစတီေတာ္ပလႅင္ခံု ပတ္လည္တြင္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တတိယအႀကိမ္ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္အတြက္ ရိပ္သာဝင္းအတြင္း အေထြေထြ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ရာ လုပ္အားဒါနေပးလိုေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။

လုပ္အားေပး အစီအစဥ္ကို ႀကိဳတင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

ေစာဝင္း

No comments: