Monday, February 25, 2008

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္


(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၏ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္ စာအုပ္ငယ္-မွ)

အမွာစကား။ ။ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ႏွင့္ စပ္၍ မွာတမ္းလိုသည္မွာ ပရိတ္ႀကီးပါဠိ၌ လာသည္ကား အႁမြက္မွ် ျဖစ္သည္။ အျပည့္အစံုျဖစ္ေအာင္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာအတိုင္း ႐ြတ္ဆိုလွ်င္ ပို၍ ျပည့္စံုၿပီး အာႏုေဘာ္လည္း ထက္သန္သည္ကို လက္ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမမာ မက်န္းမာ၍ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ကို ႐ြတ္ဆိုလွ်င္ ေ႐ွးဆရာေတာ္တို႔နည္းေရာ ပါဠိေတာ္နည္းေရာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္ေစရန္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာအတိုင္း ႐ြတ္ဆိုၾကပါေလ။


နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊

သဗၺဒုကၡ၊ ဝိနာသေန။

သတၱံ ဓေမၼ စ ေဗာဇၥ်င္ေဂၤ၊

မာရေသနာ ပမဒၵေန။

ဗုဇၥ်ိတြာ ေယ စိ+ေမ သတၱာ၊

တိဘဝါ မုတၱကု+တၱမာ။

အဇာတိ+မဇရာ+ဗ်ာဓႎ၊

အမတံ နိဗ႓ယံ ဂတာ။

ဧဝ+မာဒိ ဂုဏူ+ေပတံ၊

အေနက ဂုဏသဂၤဟံ။

ၾသသဓၪၥ ဣမံ မႏၲံ၊

ေဗာဇၥ်ဂၤၪၥ ဘဏာမ ေဟ။

ေဗာဇၥ်ေဂၤါ သတိ သခၤါေတာ၊

ဓမၼာနံ ဝိစေယာ တထာ။

ဝီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊

ေဗာဇၥ်ဂၤါ စ တထာပေရ။

သမာဓု+ေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါ၊

သေတၱ+ေတ သဗၺဒႆိနာ။

မုနိနာ သမၼ ဒကၡာတာ၊

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ။

သံဝတၱႏၲိ အဘိညာယ၊

နိဗၺာနာယ စ ေဗာဓိယာ။

ဧေတန သစၥေဝေဇၨန၊

ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။


ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ ေမာဂၢလႅာန

ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဣေမ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။


ကႆပေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ ကႆပ

ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဣေမ ေခါ ကႆပ

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊

ေမာဂၢလႅာနၪၥ ကႆပံ။

ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊

ေဗာဇၥ်ေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊

ေရာဂါ မုစၥႎသု တခၤေဏ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။


စုႏၵေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ ဘေႏၲ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဣေမ ေခါ ဘေႏၲ

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဧကဒါ ဓမၼရာဇာ ပိ၊

ေဂလေညနာ ဘိပီဠိ ေတာ။

စုႏၵေတၳေရန တံေယဝ၊

ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊

တမွာ ဝု႒ာသိ ဌာနေသာ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ပဟီနာ ေတ စ အာဗာဓာ၊

တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။

မဂၢဟတာ ကိေလသာဝ၊

ပတၱာ+ႏုပၸတၱိ ဓမၼတံ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။


ဂိလာန ေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ (ဂိလာန) ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝေတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝေတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဣေမ ေခါ (ဂိလာန)

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

(ဂိလာန ေဗာဇၥ်င္ ၿပီး၏)


အထူးမွာၾကားခ်က္

ဤ ‘ဂိလာနေဗာဇၥ်င္’ႏွင့္ စပ္၍ ေရွးဆရာေတာ္တို႔သည္ ေဗာဇၥ်ဂၤသံယုတ္လာ ‘ေမာဂၢလႅာန ေဗာဇၥ်င္’၊ ‘ကႆပေဗာဇၥ်င္’၊ ‘စုႏၵေဗာဇၥ်င္’တို႔ကို မွီး၍ သဘာဝနိ႐ုတၱိက်က် ဂိလာနျဖစ္သူ ရဟန္း-ရွင္-လူအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေအာင္ အာလုပ္ပုဒ္ကို သာမညအားျဖင့္ ‘ဂိလာန’ဟူ၍ ေရးဖြဲ႕ေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂိလာန ဟူေသာ အာလုပ္ပုဒ္သည္ မက်န္းမာသူ ရဟန္း-ရွင္-လူအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ ပုဒ္ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မက်န္းမာသူ တဦးဦးအတြက္ ဤဂိလာနေဗာဇၥ်င္ကို ႐ြတ္ဆိုေသာအခါ ဂိလာနဟူ၍ အာလုပ္ပုဒ္ကို ႐ြတ္ဆိုတိုင္း မက်န္းမာသူ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ ရွင္သာမေဏ၊ လူပုဂၢိဳလ္ကို အနက္ထင္ျမင္ေအာင္ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ ႐ြတ္ဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ‘ဂိလာန’ပုဒ္အစား -

(က) မက်န္းမာသူက ရဟန္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’ပုဒ္အစား မက်န္းမာသူ ရဟန္း၏ ဘြဲ႕အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္၍ (ဘေႏၲ ဗုဒၶရကၡိတ)/(အာဝုေသာ ဗုဒၶရကၡိတ) သို႔မဟုတ္ (ဘေႏၲ)သက္သက္၊ (အာဝုေသာ)သက္သက္ ႐ြတ္ဆိုလွ်င္လည္းေကာင္း။

(ခ) မက်န္းမာသူက သာမေဏျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’ပုဒ္ေနရာ၌ (အာဝုေသာ သာမေဏရ) သို႔မဟုတ္ (အာဝုေသာ) သက္သက္ ႐ြတ္ဆိုလွ်င္လည္းေကာင္း။

(ဂ) မက်န္းမာသူက လူ ဥပါသကာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’အာလုပ္ပုဒ္၏ ေနရာ၌ (ဥပါသက) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

မက်န္းမာသူက လူ ဒါယိကာမ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’အာလုပ္ပုဒ္၏ ေနရာ၌ (ဥပါသိေက) ဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ြတ္ဆိုလွ်င္ အနက္ပိုထင္၍ ဉာဏ္အျမင္ သန္႔ရွင္းႏိုင္ပါသည္။

႐ြတ္ဆိုေတာ္မူၾကပါ အရွင္ေကာင္းတို႔ .....။

ဤကား အထူးမွာၾကားခ်က္တည္း။

ေဗာဇၥ်င္ဂၤသုတ္ ပရိတ္ ၿပီးပါၿပီ။

No comments: