Wednesday, February 20, 2008

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားႀကီး - ၅


တစံုလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္တန္ သကၤန္းပရိကၡရာ လႉဒါန္းေသာ မႏၲေလးျမိဳ႕မွ အလႉရွင္မ်ားစာရင္း

ဦးထြန္းလိႈင္-ေဒၚမိမိ၊ တူမ ခင္မမ

သဟာယလက္ဖက္ပြဲ႐ုံ၊ ၂၁၉/၃၂ လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးဘေအး-ေဒၚလွလွ၊ သမီး ဝင္းဝင္းေအး

ယြန္းထည္ ပန္းပုထည္ နိဗၺာန္ကုန္သည္

ဘုရားႀကီး အာနႏၵာေစာင္းတန္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၃-စံု

ဦးထြန္း-ေဒၚဝင္းစိန္၊ ေမာင္ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ဇနီး မိသားစု

၂၂၀/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးထြန္း-ေဒၚဝင္းစိန္၊ (သား)ထြန္းထြန္းဦး-ေဆြေဆြရီ

၂၂၀/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးခ်စ္-ေဒၚသိန္း မိသားစု

၉၇/၇၃-လမ္း၊ မဂၤလာလမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးက်န္-ေဒၚေမရင္

၃၅-၃၆၊ ၇၈-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးက်င္တိတ္-ေဒၚသန္းစိန္

ေ႐ႊဂုန္မန္းကားဂိတ္

၂၁၅/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ကိုခင္ေမာင္ေအး-မခင္ျမတ္

၂၁၅/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးတင္ဦး-ေဒၚျမေမ

ဘိုးဘိုးႀကီးလက္ဖက္ေျခာက္

အိမ္ေတာ္ရာဆင္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

၁၀

ဦးစံထြန္းမိသားစု

ေက်ာက္တိုင္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း

အမွတ္(၆၅) ၂၅-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၃-စံု

၁၁

ဦးကာ-ေဒၚၾကည္

ကုန္သည္

၈၁-လမ္း၊ ရွမ္းပြဲ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

၁၂

ဦးဘရင္၊ (သား)ကုိဝင္းေမာင္-မၫြန္႔ေမ၊ (သမီး) ၫြန္႔ၫြန္႔ဝင္း

၅၈ ဗုိလ္ဗထူးလမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

မႏၲေလးျမိဳ႕မွ စုစုေပါင္း (၁၆)စံု


တစံုလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္တန္ သကၤန္းပရိကၡရာ လႉဒါန္းေသာ ျပည္ျမိဳ႕မွ အလႉရွင္မ်ားစာရင္း

ဦးေအးကို-ေဒၚအမာ မိသားစု

အမွတ္(၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးေက်ာ္ရွိ-ေဒၚလွခင္

ရတနာကုန္သည္

အမွတ္(၆၁) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးတင္ေစာ-ေဒၚသန္းၫြန္႔ မိသားစု

အမွတ္(၈၃၂) ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးအံုးေမာင္-ေဒၚသန္းၾကည္ မိသားစု

အမွတ္(၁၃၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးသန္းႏြဲ႕-ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ မိသားစု

အမွတ္(၃၃၄) ပန္းဘဲတန္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးသိန္းေအာင္

စာေရးႀကီး

ေ႐ႊဆံေတာ္ေဂါပက႐ုံး၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးဘေမာင္-ေဒၚေသာင္းေမ မိသားစု

ျမန္မာ့ဘယေဆးဆိုင္၊ လက္သမားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးသန္းစိန္

စာေရးႀကီး၊ ဗူးစိမ္းႀကီးလက္ဖက္ေျခာက္ဆိုင္

အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ေဒါက္တာေဇာ္ထူး-ေဒၚႏြယ္ႏြယ္

ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိ၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၀

ဦးတင္-ေဒၚခင္ေ႐ႊ

ပတၱျမားဆီစက္

အမွတ္(၁၀၇) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၁

ဦးခ်ိန္-ေဒၚခင္သိန္း မိသားစု

ကုန္သည္

အမွတ္(၁၀၆) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၂-စံု

၁၂

ဦးေအာင္သိန္း-ေဒၚသန္းသန္း မိသားစု

လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၃

ေဒၚလွခင္

ကုန္သည္

အမွတ္(၈၄) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၄

ေဒၚဝါး

ကုန္သည္

အမွတ္(၄၅၅) ကုန္သည္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၅

ဦးစိန္ႀကီး-ေဒၚေသာင္း

ကုန္သည္

အမွတ္(၁၅၁၅) သံတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၆

ဦးထြန္း-ေဒၚခင္ႏု

ကုန္သည္

အမွတ္(၅၃) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၂-စံု

၁၇

ဦးခင္ၫြန္႔-ေဒၚခင္သန္း

ကုန္သည္

အမွတ္(၇၂၈) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၈

ေဒၚက်င္က်င္

ဦးေက်ာက္လံုးေဆးလိပ္ခံုပိုင္ရွင္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၉

ဦးသန္းေမာင္-ေဒၚစန္းၾကည္

အမွတ္(၁၇၂၉) သံတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၀

ဦးေစာလွျမတ္-ေဒၚမမေလး မိသားစု

အမွတ္(၁၇) စစ္ကဲလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၁

ဗိုလ္မႉးခင္ေမာင္သြင္-ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ မိသားစု

တဆင့္/ဦးဘဦး၊ အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၂

ဦးခ်စ္ခင္-ေဒၚခင္ခင္

ကန္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၃

ဦးသန္းထြန္းဦး-ေဒၚခင္ျမင့္ျမင့္ေဆြ မိသားစု

အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၄

ဦးသက္ဦး-ေဒၚလဲ့လဲ့ျမင့္ မိသားစု

အမွတ္(၅၀၅) ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၅

ေဒၚႏွင္းလွႏွင့္မိသားစု

သီရိမဂၤလာပံုႏွိပ္တိုက္၊ ေစ်းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၆

ဦးထြန္းေဖ-ေဒၚတင္

သီရိမဂၤလာပုံႏွိပ္တိုက္၊ ေစ်းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၇

ဦးၾကဴကူး-ေဒၚေအးက်င္

ျပည္သူ႔ေမတၱာပံုႏွိပ္တိုက္၊ တ႐ုတ္တန္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၈

ဦးဘဦး-ေဒၚခင္ရီ

ဗူးစိမ္းႀကီးလက္ဖက္ေျခာက္ဆိုင္

အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၉

ေဒၚအမာ၊ သမီး မခိုင္ခိုင္

အမွတ္(၁၅၁၅) သံတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ျပည္ျမိဳ႕မွ စုစုေပါင္း (၃၁)စံု


တစံုလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္တန္ သကၤန္းပရိကၡရာ လႉဒါန္းေသာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွ အလႉရွင္မ်ားစာရင္း

ဦးထိုက္ခ်မ္း-ေဒၚျမေ႐ႊ

လမ္းမေတာ္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၃-စံု

ေဒၚအုန္းစိန္ မိသားစု

၃-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ကြယ္လြန္သူ ဦးေလာေျပာင္-ေဒၚခမ္းေအာင္ အားရည္စူး၍

သားသမီးေျမးျမစ္တစုေကာင္းမႈ

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၂-စံု

ဦးေကာင္း-ေဒၚေ႐ႊရင္း

ေစ်းအနီး၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေဒၚဝွမ္စိန္ႏွင့္ ကိုလွျမင့္-မက်င္က်ိန္းမိသားစု

နမ့္တံုလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေဒၚဝွမ္စိန္ႏွင့္ ကိုခ်မ္းတက္-မလီလီမိသားစု

နမ့္တံုလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေဒၚဝွမ္စိန္ႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ဦး-မခင္ေလးရီမိသားစု

နမ့္တံုလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ဦးခ်စ္တင္-ေဒၚသိန္းႂကြယ္

လက္ဖက္စို လက္ဖက္ေျခာက္ပြဲစား

ဘူတာ႐ုံအနီး၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွ စုစုေပါင္း (၁၁)စံု

No comments: