Thursday, November 12, 2009

မေကြးျမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒ - (၇-ႏိုဝင္ဘာ-၀၉)


ဆဌအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစံုညီ နဝမအစည္းအေဝးသဘာပတိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ မေကြးျမိဳ႕ မဟာဝိသုတာရာမတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရဌဂု႐ု၊ အဘိဓဇ အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိက ဘဒၵႏၲကုမာရ၏ သာရဏီယ ၾသဝါဒကထာ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား -

သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္း၍ သာသနာေတာ္သန္႔ရွင္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ေရွးဦး အစပိုင္း အခ်ိန္က ရဟန္းတု၊ ရဟန္းေယာင္မ်ား ပေပ်ာက္သေလာက္ ျဖစ္၍ သမဏသာ႐ုပၸ မရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း နည္းပါးလာခဲ့ပါသည္။
ပရိယတၱိသာသနာေတာ္၏ အညစ္အေၾကး ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ အဓမၼဝါဒမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ ဟန္႔တား ပယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ဘုရား။

ယခုအခါ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္၏ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ “အဓမၼဝါဒ”ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ဝါဒမ်ား တစ္စတစ္စ ေခါင္းေထာင္လာျပန္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕က မထင္မရွား ေဟာေျပာၾကသည္။
အခ်ိဳ႕က အထင္အရွား ေဟာေျပာၾကသည္။
အခ်ိဳ႕က သင္တန္းဖြင့္၍ ျပသၾကသည္။
အဓမၼဝါဒအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္အပ္ၿပီးေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး၍ ျဖန္႔ခ်ိေနၾကသည္မ်ားကိုလည္း အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။

ဤအဓမၼဝါဒမ်ားကို မည္သည့္ေဒသ၌ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သို႔မည္ပံု ေဟာေျပာေနၾကသည္၊ သင္တန္းပို႔ခ်ေနၾကသည္ စသည္မ်ားကို “ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕မ်ားက အတိအက် စံုစမ္းေထာက္လွမ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ထံ အစီရင္ခံ တင္ျပၾကရန္ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထုတ္ထားသင့္မည္”ဟု သေဘာရပါသည္ ဘုရား။

ဤေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္ ပရိယတၱိ သဒၶမၼတည္းဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ မသန္႔မရွင္း ညစ္ႏြမ္းရျခင္း၏ အညစ္အေၾကးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤသာသနာ့အညစ္အေၾကးမ်ားကို သုတ္သင္ဖယ္ရွား တားျမစ္ျခင္း မရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကလွ်င္ ပရိယတၱိသဒၶမၼဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ပ်က္စီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ ဘုရား -

“အမိႈက္မွစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္”ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံု ရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပာသာဒ္ကို ေလာင္မည့္ မီးသည္ သာမည မီးေပါက္မီးပြားကေလးမွ် မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးတည္းဟူေသာ ျပာသာဒ္ေတာ္ႀကီးကို မ်ိဳဝါး ေလာင္ၿမိဳက္သြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အင္အားႀကီးမားေသာ မီးပံုႀကီးျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သတိၾကပ္ၾကပ္ထားေတာ္မူၾကေစခ်င္ပါသည္ ဘုရား။

ပရိယတၱိသဒၶမၼဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ပ်က္စီးကြယ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္ ပဋိပတၱိသဒၶမၼ၊ ပဋိေဝဓသဒၶမၼတည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားလည္း ပ်က္စီးကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကပါလိမ့္မည္ ဘုရား။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ထိုအေရးကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ျမတ္အား -

“ေသယ်ထာပိ ကႆပ န ဇာတ႐ူပႆ အႏၲရဓာနံ ေဟာတိ။
ယာဝ န ဇာတ႐ူပပၸတိ ႐ူပကံ ေလာေက ဥပၸဇၨတိ။
ယေတာ စ ေခါ ကႆပ ဇာတ႐ူပပၸတိ႐ူပကံ ေလာေက ဥပၸဇၨတိ။
အထ ဇာတ႐ူပႆ အႏၲရဓာနံ ေဟာတိ။
ဧဝ ေမဝ ေခါ ကႆပ န တာဝ သဒၶမၼႆ အႏၲရဓာနံ ေဟာတိ။
ယာဝ န သဒၶမၼပၸတိ႐ူပကံ ေလာေက ဥပၸဇၨတိ။
ယေတာ စ ေခါ ကႆပ သဒၶမၼပၸတိ ႐ူပကံ ေလာေက ဥပၸဇၨတိ။
အထ သဒၶမၼႆ အႏၲရဓာနံ ေဟာတိ” ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ဘုရား။ (အံ၊ ၁၊ ၄၂၂)

ဤပါဠိေတာ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အဓိပၸာယ္မွာ -
“ကႆပ၊ ေလာက၌ ေ႐ႊအတု မျဖစ္ေပၚေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ေ႐ႊအစစ္ မကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္ေသး။
ေလာက၌ ေ႐ႊအတု ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ၌မူကား ေ႐ႊအစစ္ ကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္၏။
ကႆပ၊ ဤဥပမာအတူပင္ ေလာက၌ သဒၶမၼပၸတိ႐ူပက=သူေတာ္ေကာင္းတရား အတုအေယာင္ မျဖစ္ေပၚေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ သဒၶမၼသံုးျဖာ သာသနာေတာ္ မကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္ေသး။
ေလာက၌ သဒၶမၼပၸတိ႐ူပ=သူေတာ္ေကာင္းတရား အတုအေယာင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ၌မူကား သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ သဒၶမၼသံုးျဖာ သာသနာေတာ္ ကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္၏”ဟု ဆိုလိုပါသည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား -

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ သဒၶမၼပၸတိ႐ူပက ေခၚ သူေတာ္ေကာင္းတရားတု တရားေယာင္မ်ား အထင္အရွား ေပၚေပါက္ေနပါၿပီ ဘုရား။

ထိုတရားတု တရားေယာင္မ်ားကို စတင္ ေဟာေျပာ ျဖန္႔ခ်ိေနၾကေသာ ဝိတ႑ဝါဒီ၊ အဓမၼဝါဒီမ်ားသည္ ပါပိစၧဣစၧပကတသေဘာျဖင့္ သံဂါယနာ (၆)တန္တင္ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာမ်ားကိုပင္ ဘုရားေဟာမဟုတ္၊ ျဗဟၼဏဝါဒမ်ားျဖစ္သည္ဟု ပုတ္ခတ္ ပယ္ရွားၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္၏ ေဒသနာေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္ကာ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ေဒသနာေတာ္၏ အဓိပၸာယ္ကို အလြဲလြဲ အမွားမွား ဖြင့္ဆိုၾကလ်က္ ဘုရားရွင္ေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ဝါဒသစ္မ်ား ထူေထာင္ၾက၍ အဓမၼဝါဒမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ား ခ်ကာ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ဦးတည္၍ ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ ဘုရား။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း စာမ်က္ႏွာ (၂၇)၊ အပိုဒ္ (၁၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ (၈)၌ “ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္”ဟု ျပဆိုထားပါလ်က္ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို မလိုက္နာဘဲ ေထရဝါဒ ဗုဒၶပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် စီမံကိန္းခ်ကာ အင္တိုက္အားတိုက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္ ဘုရား။

ဤသာသနာေတာ္၏ အညစ္အေၾကး ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ အဓမၼဝါဒမ်ားကို သုတ္သင္ ပယ္ရွား တားျမစ္ရမည့္ တာဝန္သည္ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးသည္ တာဝန္ကို သိေသာအားျဖင့္ ဤတာဝန္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ မလြဲမေသြ ဧကန္မုခ် ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း သာသနာစိတ္ဓာတ္ အျပည့္အဝျဖင့္ အင္တိုက္အားတုိက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သံဃသမၼဳတိရ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း လက္ပိုက္ကာ ၾကည့္မေနဘဲ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဓမၼစက္ကို အာဏာစက္ျဖင့္ ကူညီ ပံ့ပိုးျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဥပါသကာ ဥပါသိကာတို႔ကလည္း အာမိသာႏုဂၢဟျဖင့္ အားေပး ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ျဖင့္ သဒၶါတရား ထက္ထက္သန္သန္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္႐ြက္မွသာ ဤအဓမၼဝါဒမ်ားကို သုတ္သင္ ပယ္ရွား တားျမစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ အဓမၼဝါဒ သာသနာ့အညစ္အေၾကးတို႔ကို သုတ္သင္ ပယ္ရွား တားျမစ္လိုက္ပါလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပရိယတၱိသဒၶမၼသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပရိယတၱိသဒၶမၼသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္လွ်င္ ပဋိပတၱိသဒၶမၼသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးလည္း သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား -

ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ ၿမိဳ႕တိုင္းလိုလိုပင္ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ပရိယတ္ကို ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ႀကီးႏွင့္ သီတဂူကမ႓ာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၌လည္း ပရိယတ္က်မ္းဂန္မ်ားကို ဘာသႏၲရပါ တြဲဖက္၍ ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္ ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးေနျခင္း၊ ပဋိပတၱိကမၼ႒ာန္းနည္းျပ သာသနာ့ရိပ္သာမ်ား ေဒသအႏွံ႔အျပား ဖြင့္လွစ္ ျပသေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္၊ ပဋိပတၱိသာသနာေတာ္ တည္တံ့ေရးမွာ အားရ ေက်နပ္ဖြယ္ ရွိပါသည္။
ထို႔ထက္ တိုးတက္ေအာင္ အားေပး ေထာက္ပံ့ကူညီရန္သာ လိုအပ္ပါသည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား -

သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။
အားရ ေက်နပ္ေအာင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ေသးပါ။
မေအာင္ျမင္ရေသးျခင္းမွာလည္း ပစၥည္းေလးပါး အေထာက္အပံ့ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ကုန္၊ သိန္းႏွစ္ေထာင္ကုန္၊ သံုးေထာင္ကုန္ ေက်ာင္းကန္ စသည္မ်ား ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶသာသနာ မထြန္းကားေသးေသာ ေဒသမ်ား၌ ဆင္းဆင္းရဲရဲ သာသနာျပဳေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ ကိစၥကိုမူ ႏွလံုးမသြင္းမိၾကဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေထာက္အပံ့က ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ ရေနတဲ့အတြက္ သူတို႔သာသနာျပဳေတြက ေအာင္ျမင္ၾကပါသည္။
တပည့္ေတာ္တို႔က သူတို႔ကို မယွဥ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
ဒီသာသနာျပဳကုသိုလ္၏ ထူးကဲ မြန္ျမတ္ပံုကို လူအမ်ားသိေအာင္ ေဟာေျပာ ဆြဲေဆာင္ဖို႔ လိုပါသည္။
ဒီကိစၥကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားကို တရားေဟာတဲ့အခါ သာသနာျပဳကုသိုလ္၏ မြန္ျမတ္ပံုကို ထည့္သြင္း ေဟာေျပာၾကရန္ ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။
ေဟာေျပာ႐ုံမက သာသနာျပဳေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕မ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။
ဤသာသနာျပဳေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။
ဤဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ိဳး မ်ားမ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္းဖို႔ လိုအပ္ပါသည္ ဘုရား။

ကမ႓ာမွာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားဖို႔ကေတာ့ ဘာသႏၲရ ကၽြမ္းက်င္ေသာ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ အေျခခံ လံုေလာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဘာသႏၲရ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ အားေပး ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့သင့္ပါသည္ ဘုရား။
ဤသို႔ ပရိယတၱိသဒၶမၼ၊ ပဋိပတၱိသဒၶမၼ ႏွစ္ပါး သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားလာလွ်င္ ပဋိေဝဒသဒၶမၼဟူေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ အသီးအပြင့္ကို ဧကန္ သံုးေဆာင္ ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား -

ယခု ဘုရားတပည့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ “သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း၊ တည္တံ့၊ ျပန္႔ပြားေရး”သံုးရပ္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေအာင္ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးက ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ သံဃသမၼဳတိ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္ဆရာေတာ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးၾကသည့္ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ်ား လက္တြဲ၍ ညီညီညာညာ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းလ်က္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ သာရဏီယၾသဝါဒကထာကို နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္ပါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား။

ဘဒၵႏၲကုမာရ
ဥကၠဌ
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕


+++++
စာၫႊန္း
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၀၉

No comments: