Tuesday, November 3, 2009

အဘိဓမၼာညဝါက်မ္းမ်ားႏွင့္ ညဝါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား


“ညဝါဆိုဖို႔ ေမာင္တို႔
ေတာင္ျမိဳ႕ကို သြား။
သူ႔စနစ္က
သူ႔ေခတ္တံခြန္ထူလို႔မို႔
တလူလူ ဝင့္ကာႂကြားတယ္
ရွားတဲ့လူသား။”

အမရပူရေတာင္ျမိဳ႕ကို အဘိဓမၼာညဝါဘက္တြင္ သူမတူ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ပို႔ခ်ေပးေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဘိဓမၼာညဝါျမိဳ႕ေတာ္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေလသည္။

ပခုကၠဴျမိဳ႕ဆိုလွ်င္ ပိဋကတ္ပင္လယ္ နိကာယ္သမုဒၵရာႀကီးေတြကို တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ကူးခတ္ေပးေသာ ျမိဳ႕ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရၿပီး၊ ယခင္တခ်ိန္က တကယ္ ေတာ္ခဲ့ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားမွ နိကာယ္စာဝါႀကီးေခၚ က်မ္းႀကီးမ်ားကို ေဖာက္ေပးခဲ့သည္။ က်မ္းအိပ္မ်ားကို ႏိႈးေပးခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကိုမူ ကူးနည္းခတ္နည္း နိႆရည္းမ်ိဳးစံု ကံုလံုႂကြယ္ဝ အတတ္ပညာစံု ရေသာ ဌာနႀကီးဟူ၍ အသိအမွတ္ ျပဳၾကရပါသည္။

ညဝါဟု ေခၚၾကေသာ စာဝါမ်ားမွာ -
(၁) မာတိကာဓာတုကထာ
(၂) ယမိုက္က်မ္း
(၃) ပ႒ာန္းက်မ္း ဟု သံုးမ်ိဳး သံုးစား ရွိပါသည္။

ညဝါဆိုသည္မွာ ညပိုင္းကာလက်မွ စာမၾကည့္ဘဲ အလြတ္ဆိုရေသာ စာဝါ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ညဝါဟု ေခၚၾက၏။
အဘိဓမၼာသေဘာသဘာဝမ်ား ျဖစ္သည္။
ညပိုင္း၌ ဆိုႏိုင္ဖို႔ရာ ေန႔လယ္ပိုင္းကပင္ ဆို႐ိုးစာတို႔ကို အလြတ္ႏႈတ္တက္ရေအာင္ က်က္ထားရ၏။
အဓိပၸာယ္ကိုမူ ညက်မွ ဆရာသမားက ေျပာျပေပးသည္။


ဆရာႀကီးဦးအုန္း

အမရပူရျမိဳ႕၌ ဆရာႀကီးဦးအုန္းသည္ အဘိဓမၼာဘက္တြင္ ေလးစားထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားပင္ ဆရာႀကီးထံသို႔ ဝိုင္းအံုေရာက္လာၾကသည္။
ဤဆရာႀကီးဦးအုန္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ပင္ အမရပူရျမိဳ႕ကိုလည္း ရဟန္းသံဃာ အဘိဓမၼာေလာက၌ မသိသူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားရသည္။
အဘိဓမၼာညဝါျမိဳ႕ေတာ္ဟူ၍ အသိအမွတ္ ျပဳေတာ္မူၾကသည္။

အမရပူရျမိဳ႕ႏွင့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး သံဃာေတာ္တို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနၿပီး ဘယ္ေနရာသြားသြား စာက်က္သံေတြ ၾကားေနၾကရ၏။
ၾကားရေသာ အသံတို႔မွာလည္း -

…… ကုသလတိက္ကို ေဟာေတာ္မူသည္၏ အျခားမဲ့၌ ေဝဒနာတိက္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။
ေဟာဟန္ကား ..
ေဝဒနာတိက္ကို ေဟာေတာ္မူသည္၏ အျခားမဲ့၌ ဝိပါကတိက္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။
ေဟာဟန္ကား ..
တိက္ကိုေဟာေတာ္မူသည္၏ အျခားမဲ့၌ ဒုက္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။
ေဟာဟန္ကား …….

ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ ၾကားရသူတို႔၏ နားမွာ ‘ေဟာဟန္ကား’ေတြ မိုးမႊန္ေနေတာ့၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေခတ္က ေျပာ႐ိုးဆိုစဥ္တစ္ခု တြင္ခဲ့၏။
‘ေဟာဟန္ကား’အသံေတြ ေက်ာင္းခန္းမွာ ကိန္းဝပ္ခိုေအာင္းေနလို႔ ေတာင္ျမိဳ႕က စာသင္တိုက္ႀကီးေတြရဲ႕ တံခါးေတြကို ဖြင့္လိုက္ရင္ ‘ေဟာဟန္ကား’လို႔ေတာင္ ျမည္ပါသတဲ့။

ထိုစကားႏွင့္စပ္လ်က္ပင္ မႏၲေလးေ႐ႊျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကလည္း ပိဋကတ္ပင္လယ္ေရျပင္ႀကီးကို ကူးခတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးလွသည့္ သဒၵါအရာ၌ ေက်ာ္ၾကားပါသတဲ့။
သဒၵါဘက္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာေတာ္ေတြက သဒၵါေတြ ပို႔ခ်မႈ မ်ားလြန္းလို႔ သဒၵါဓာတ္ေတြ ဝင္ေနပံုကို ေျပာျပၾကပါတယ္။
ေရတြင္းႀကီးေတြက အေတာင္ အစိတ္သံုးဆယ္ နက္တာ၊ စက္သီးႀကိဳးႀကီးေတြနဲ႔ ေရငင္တဲ့အခါ ‘ဝုတၱ ကတၱား၊ ဝုတၱ ကတၱား’လို႔ ျမည္သတဲ့။
အဲဒီေနာက္ တံခါးေပါက္ႀကီးေတြ ဖြင့္လိုက္ျပန္ေတာ့ ‘တၾတာ ယမာဒိ’လို႔ ျမည္ျပန္သတဲ့။

ပခုကၠဴျမိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ ပါဠိေတာ္ႀကီးေတြ၊ အ႒ကထာ ဋီကာႀကီးေတြ၊ ပိဋကတ္သံုးသြယ္ နိကာယ္ငါးရပ္ တဖက္ကမ္းေရာက္ က်မ္းေတြေပါက္ေအာင္ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ေနရာမွာ အစဥ္အလာ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ရပါ၏။
ပို႔ခ်ရင္း ပါဠိမွား၊ ပါဠိမွန္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိပါသည္။
ပခုကၠဴဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း ပါဌ္မွားတစ္ခုကို ေတြ႕ၿပီဆိုလွ်င္ ရဲရဲႀကီးပင္ ‘ပါဌ္ပ်က္’လို႔ ဆိုေလ့ ဆံုးျဖတ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပခုကၠဴေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားမွ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္လိုက္လွ်င္ ‘ပါဌ္ပ်က္’လို႔ ျမည္ပါတယ္ဟု ေျပာဆိုမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။


+++++
စာၫႊန္း/စာကိုး
ပုလဲျဖဴ (ငါ့သေရာက္)၏ “အဘိဓမၼာညဝါက်မ္းမ်ားႏွင့္ ညဝါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား”
အပၸမာဒ ဓမၼရသ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ (၁၀) အမွတ္ (၂)၊ ၂၀၀၉ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
(ဦးအုန္းဓာတ္ပံုကို ဦးေက်ာ္သိန္းျပဳစုေသာ ‘မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထ႐ုပၸတၱိႏွင့္က်င့္စဥ္’စာအုပ္မွ ယူသည္။)

No comments: