Tuesday, May 27, 2014

သတၱမအႀကိမ္ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ ဓာတ္ပံုမ်ား

7BP_01 7BP_02 7BP_03 7BP_04 7BP_05 7BP_06 7BP_07 7BP_08 7BP_09 7BP_10 7BP_11 7BP_12 7BP_13 7BP_14 7BP_15 7BP_16 7BP_17 7BP_18 7BP_19 7BP_20 7BP_21 7BP_22 7BP_23 7BP_24 7BP_25 7BP_26 7BP_27 7BP_28 7BP_29 7BP_30 7BP_31 7BP_32 7BP_33 7BP_34 7BP_35 7BP_36 7BP_37 7BP_38 7BP_39 7BP_40 7BP_41 7BP_42 7BP_43 7BP_44 7BP_45 7BP_46 7BP_47 7BP_48 7BP_49 7BP_50 7BP_51 7BP_52 7BP_53 7BP_54 7BP_55 7BP_55a 7BP_56 7BP_57 7BP_58 7BP_59 7BP_60 7BP_61 7BP_62 7BP_63 7BP_64 7BP_65 7BP_66 7BP_67 7BP_68 7BP_69 7BP_70 7BP_71 7BP_72 7BP_73 7BP_74 7BP_75 7BP_76 7BP_77 7BP_78 7BP_79 7BP_80 7BP_81 7BP_82 7BP_83 7BP_84 7BP_85
+++++

ဓာတ္ပံုမ်ားကို ကိုဝင္းေ႐ႊ(Wayne Chin) ရဲ႕ facebook က ယူပါတယ္။

No comments: