Monday, December 31, 2012

ဆြမ္းအလႉတရားေတာ္ (၃၀-ဒီဇင္ဘာ-၁၂)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ကြယ္လြန္သူ ဦးလီတိုင္ကင္အတြက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ဆြမ္းအလႉကို မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားက လႉဒါန္း ျပဳလုပ္ရာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က အႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။

IMG_1519
IMG_1518

No comments: