Tuesday, December 25, 2012

သူနာရဟန္းဝတၳဳ (မဟာဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)

တရံေရာအခါ တပါးေသာရဟန္းအား ဝမ္းသက္ေသာေရာဂါ ျဖစ္၏။

ထိုရဟန္းသည္ မိမိက်င္ႀကီးက်င္ငယ္၌ လူးလိွမ့္လ်က္ အိပ္ရ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနာက္လိုက္ရဟန္းျဖစ္ေသာ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္အတူ ေက်ာင္းစဥ္လွည့္လည္သည္ရွိေသာ္ ထိုဝမ္းသက္ေသာရဟန္း၏ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိက်င္ႀကီးက်င္ငယ္၌ လူးလိွမ့္လ်က္ အိပ္ေနေသာ ထိုရဟန္းကို ျမင္၍ ဝမ္းသက္ေသာရဟန္းထံသို႔ ႂကြေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းအား ``ရဟန္း သင္၏ေရာဂါကား အဘယ္ေရာဂါနည္း´´ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကၽြႏု္ပ္၏ ေရာဂါကား ဝမ္းသက္ေသာ ေရာဂါပါတည္း ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း သင့္အား အလုပ္အေကၽြးရွိ၏ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

မရွိပါ အသွ်င္ဘုရား ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္ကို မလုပ္ေကၽြးကုန္သနည္း ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကၽြႏ္ုပ္သည္ ရဟန္းတို႔အား မလုပ္ေကၽြးဖူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔ကလည္း အကၽြႏု္ပ္ကို မလုပ္ေကၽြးပါကုန္ ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ``အာနႏၵာ သြားေခ်၊ ေရေဆာင္ယူခဲ့ေလာ့၊ ဤရဟန္းကို ေရခ်ိဳးကုန္အံ့´´ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

``ေကာင္းပါၿပီး အသွ်င္ဘုရား´´ ဟု ဆို၍ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၍ ေရကို ေဆာင္ယူလာ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရကို သြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေဆးေၾကာေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဦးေခါင္းမွ ကိုင္ယူေတာ္မူ၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေျခေထာက္မွ ခ်ီမ၍ ေညာင္ေစာင္း၌ အိပ္ေစကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ရဟန္းအေပါင္းကို စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကို ``ရဟန္းတို႔ ဤမည္ေသာ ေက်ာင္း၌ ရဟန္းရွိသေလာ´´ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ရွိပါသည္အသွ်င္ဘုရား ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္း၏ ေရာဂါကား အဘယ္ေရာဂါနည္း ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုရဟန္း၏ေရာဂါကား ဝမ္းသက္ေသာ ေရာဂါပါတည္း ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းအား အလုပ္အေကၽြး ရွိ၏ေလာ ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား မရွိပါ ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔အား မလုပ္ေကၽြးဖူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရဟန္းကို ရဟန္းတို႔သည္ မလုပ္ေကၽြးပါကုန္ ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား လုပ္ေကၽြးမည့္ အမိအဖတို႔ မရွိကုန္။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း မလုပ္ေကၽြးခဲ့လွ်င္ အဘယ္သူသည္ လုပ္ေကၽြးလတၱံ႕နည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားကို လုပ္ေကၽြးေသာ ရဟန္းသည္ နာဖ်ားေသာ ရဟန္းကို လုပ္ေကၽြးရာ၏။

အကယ္၍ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာရွိျငားအံ့။

ဆရာသည္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ေကၽြးရမည္။ ထိုနာဖ်ားေသာရဟန္း ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္းသည္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ရမည္။

အကယ္၍ ဆရာရွိျငားအံ့။

ဆရာသည္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ေကၽြးရမည္။ ထိုနာဖ်ားေသာရဟန္း ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္းသည္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ရမည္။

အကယ္၍ အတူေနတပည့္ရွိျငားအံ့။

အတူေနတပည့္သည္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ေကၽြးရမည္။ ထိုနာဖ်ားေသာရဟန္း ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္းသည္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ရမည္။

အကယ္၍ အနီးေနတပည့္ရွိျငားအံ့။

အနီးေနတပည့္သည္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ေကၽြးရမည္။ ထိုနာဖ်ားေသာရဟန္း ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္းသည္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ရမည္။

အကယ္၍ ဥပဇၥ်ာယ္တူ အေပါင္းအေဖာ္ရွိျငားအံ့။

ဥပဇၥ်ာယ္တူ အေပါင္းအေဖာ္သည္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ေကၽြးရမည္။ ထိုနာဖ်ားေသာရဟန္း ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္းသည္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ရမည္။

အကယ္၍ ဆရာတူရဟန္းရွိျငားအံ့။

ဆရာတူရဟန္းသည္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ေကၽြးရမည္။ ထိုနာဖ်ားေသာရဟန္း ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္းသည္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ရမည္။

အကယ္၍ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာ အတူေနတပည့္ အနီးေနတပည့္ ဥပဇၥ်ာယ္တူရဟန္း ဆရာတူရဟန္းတို႔ မရွိျငားအံ့။

သံဃာက လုပ္ေကၽြးရမည္။

အကယ္၍ မလုပ္ေကၽြးျငားအံ့။ ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါးပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာရဟန္းသည္ အလုပ္အေကၽြး ခက္ခဲ၏။

- မသင့္သည္ကို ျပဳေလ့ရွိ၏။

- သင့္သည္၌ အတိုင္းအရွည္ကို မသိ။

- ေဆးကို မမွီဝဲ။

- မိမိအက်ိဳးကို လိုလားေသာ သူနာျပဳရဟန္းအား ``အနာတိုးတက္သည္ကိုလည္း တိုးတက္၏ဟူ၍၎၊ အနာဆုတ္ယုတ္သည္ကိုလည္း ဆုတ္ယုတ္၏ဟူ၍၎၊ အနာတန္႔ရပ္ေနသည္ကိုလည္း တန္႔ရပ္ေန၏ဟူ၍၎´´ ဟုတ္မွန္တိုင္း အနာကို ထင္စြာ မျပဳ။

- ကိုယ္၌ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ ခါးစပ္က်င္နာ မသာယာဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို သည္းခံႏိုင္ေသာ သေဘာမရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤငါးပါးေသာအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာရဟန္းသည္ အလုပ္အေကၽြး ခက္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါးပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာရဟန္းသည္ အလုပ္အေကၽြး လြယ္ကူ၏။

- သင့္သည္ကို ျပဳေလ့ရွိ၏။

- သင့္သည္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။

- ေဆးကို မွီဝဲ၏။

- မိမိအက်ိဳးကို လိုလားေသာ သူနာျပဳရဟန္းအား ``အနာတိုးတက္သည္ကိုလည္း တိုးတက္၏ဟူ၍၎၊ အနာဆုတ္ယုတ္သည္ကိုလည္း ဆုတ္ယုတ္၏ဟူ၍၎၊ အနာတန္႔ရပ္ေနသည္ကိုလည္း တန္႔ရပ္ေန၏ဟူ၍၎ ဟုတ္မွန္တိုင္း အနာကို ထင္စြာ ျပဳ၏။

- ကိုယ္၌ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ ခါးစပ္က်င္နာ မသာယာဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို သည္းခံႏိုင္ေသာ သေဘာရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤငါးပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာရဟန္းသည္ အလုပ္အေကၽြး လြယ္ကူ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါးပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာျပဳရဟန္းသည္ သူနာကို လုပ္ေကၽြးရန္ မသင့္ေလ်ာ္။

- ေဆးကို စီရင္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

- သင့္သည္ မသင့္သည္ကို မသိ။ မသင့္ေသာ ေဆးကို ဆက္ကပ္၏။ သင့္ေသာ ေဆးကို ပယ္၏။

- (ဆြမ္း သကၤန္း အစရွိေသာ) အာမိသကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ သူနာကို လုပ္ေကၽြး၏။ ေမတၱာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ လုပ္ေကၽြးသည္ မဟုတ္။

- က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ တံေတြး အန္ဖတ္တို႔ကို စြန္႔ပစ္အံ့ေသာငွါ စက္ဆုတ္႐ြံရွာ၏။

- သူနာကို အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ိဳးစီးပြားကို) သိျမင္ေစျခင္းငွါ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစျခင္းငွါ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္႐ႊင္လန္းေစျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤငါးပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာျပဳရဟန္းသည္ သူနာကို လုပ္ေကၽြးရန္ သင့္ေလ်ာ္၏။

- ေဆးကို စီရင္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

- သင့္သည္ မသင့္သည္ကို သိ၏။ မသင့္ေသာ ေဆးကို ပယ္၏။ သင့္ေသာ ေဆးကို ဆက္ကပ္၏။

- ေမတၱာစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ သူနာကို လုပ္ေကၽြး၏။ (ဆြမ္း သကၤန္း အစရွိေသာ) အာမိသကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ လုပ္ေကၽြးသည္ မဟုတ္။

- က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ တံေတြး အန္ဖတ္တို႔ကို စြန္႔ပစ္အံ့ေသာငွါ စက္ဆုတ္႐ြံရွာျခင္း မရွိ။

- သူနာကို အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ိဳးစီးပြားကို) သိျမင္ေစျခင္းငွါ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစျခင္းငွါ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္႐ႊင္လန္းေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤငါးပါးေသာ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူနာျပဳရဟန္းသည္ သူနာကို လုပ္ေကၽြးရန္ သင့္ေလ်ာ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

No comments: