Thursday, March 29, 2012

ဓမၼာ႐ုံေဟာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဆက္သြယ္ (မတ္ ၂၇-၂၉၊ ၂၀၁၂)

နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာအတြင္း ဓမၼာ႐ုံအေဟာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေနၾကစဥ္။

No comments: