Wednesday, June 11, 2014

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္၏ (၇)ရက္တရားစခန္း - ပထမေန႔ (7-Jun-2014)

???????????????????????????????

ေယာဂီမ်ား သိထားစရာႏွင့္ သတိထားစရာ - ပထမပိုင္း (မြန္းလြဲ ၂း၃၀ နာရီ)

ေယာဂီမ်ား သိထားစရာႏွင့္ သတိထားစရာ - ဒုတိယပိုင္း (ညေန ၇ နာရီ)

No comments: