Wednesday, June 11, 2014

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္၏ (၇)ရက္တရားစခန္း - စတုတၳေန႔(10-Jun-2014)

???????????????????????????????

ေယာဂီမ်ား သိထားစရာႏွင့္ သတိထားစရာ - သတၱမပိုင္း (မြန္းလြဲ ၂း၃၀ နာရီ)

ေယာဂီမ်ား သိထားစရာႏွင့္ သတိထားစရာ - အ႒မပိုင္း (ညေန ၇ နာရီ)

No comments: