Wednesday, October 17, 2012

ဝိပႆနာကို ဘယ္လို အားထုတ္မလဲ? - ဆုထူးပန္ဆရာေတာ္ ဦးနာဒရ

ဝိပႆနာကို ဘယ္လို အားထုတ္မလဲ?

ဒီအေမးအတြက္ ခႏၶဝဂၢသံယုတ္သီလဝႏၲသုတ္ေတာ္ကို မွီးၿပီး အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ ေျဖပါ့မယ္။

၎သုတ္ေတာ္ကို ပါဠိေတာ့ မေဖာ္ျပေတာ့ဘူး။ သေဘာပဲ ေဟာပါမယ္။ ဝိပႆနာဆိုတာ `မွားေနတာကို အမွန္ျမင္ေအာင္ လုပ္တဲ့ အလုပ္´ပါပဲ။ သတၱဝါေတြဟာ ဘယ္အေပၚမွာ မွားေနသလဲဆိုတာ စစ္ေဆးၾကည့္ရင္ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ မွားေနတယ္။ ခႏၶာငါးပါးဆိုရာမွာလည္း မိမိခႏၶာက စၿပီး တေလာကလံုး ရွိရွိသမွ် ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ မွားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိခႏၶာငါးပါးသာလွ်င္ မွားျခင္းရဲ႕ အစမူလျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္ျမင္ခ်င္ရင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို အလ်င္ျမင္ရမယ္။

ဒါေၾကာင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက - `ဝိပႆနာဉာဏ္ဆိုတာ၊ ဘယ္ဟာ ႐ႈ၍ ျဖစ္သနည္း?၊ စြဲလမ္းႏိုင္ရာ ငါးခႏၶာ မွန္စြာ ႐ႈ၍ျဖစ္သတည္း´လုိ႔ ေဆာင္ပုဒ္ေလး စီထားပါတယ္။

သတိနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ႐ႈမွတ္ရသလဲ?

ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ စြဲလမ္းေနတယ္။ မွားေနတယ္။

ဒီအမွားကို ေပ်ာက္ေအာင္ ဒီခႏၶာငါးပါးကိုပင္ ျပန္ၿပီး ႐ႈရမယ္။

ဘာနဲ႔ ႐ႈရမလဲ?

သတိနဲ႔ ႐ႈရမယ္။

ဒီေနရာမွာ ဝိပႆနာဆိုတာ ပညာအရာျဖစ္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ သတိႏွင့္ ႐ႈရမယ္လို႔ ဆိုပါသလဲ?

ပညာႏွင့္ စၿပီး ႐ႈပါေတာ့လားလို႔ ေမးခြင့္ၾကံဳပါတယ္။

အဲဒါကို သဘာဝေရာ အာဂမပါ ျပည့္စံုေအာင္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေျဖျပပါ့မယ္။

ဝိပႆနာပညာဆိုတာ အတကၠာဝစေရာဆိုတဲ့အတိုင္း ၾကံစည္ၿပီး သိတဲ့ တကၠပညာ မဟုတ္ပါဘူး။

ထိုးထြင္းသိတဲ့ ပဋိေဝဓပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ သူသူငါငါမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ပညာဟာ သုတပညာ၊ တကၠပညာေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီပညာေတြႏွင့္ ဝိပႆနာပညာ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ဝိပႆနာျဖစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းကို ရွာရပါတယ္။ အဲဒါကို ဘုရားရွင္က သတိကို သံုးပါလို႔ နည္းေပးေတာ္မူပါတယ္။

သတိကို သံုးပါဆိုတာ သတိရွိရင္ ပညာေပၚတယ္။ `အပ္သြား ခ်ည္ပါ´ဆိုသလို သတိေရွ႕သြားရင္ ပညာေနာက္က ပါလာပါတယ္။

`သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူေတာ့ ျမဴကိုပင္ ျမင္´ဆိုတဲ့ ေလာကစကားပံုမ်ားလို သတိသာ မူလိုက္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အမွန္သဘာဝေတြကို ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒီပညာသာလွ်င္ တကၠပညာမဟုတ္ေသာ ပဋိေဝဓပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက သဘာဝအားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာဂမအားျဖင့္ဆိုရင္ မဟာဝါ သတိပ႒ာနသုတ္ပါဠိေတာ္ကို ဖြင့္တဲ့ အ႒ကထာမွာ -

`န ဟိ ကဒါစိ သတိိရဟိတာ အႏုပႆနာနာမ အတၳိ။´

သတိကင္းလို႔ ဝိပႆနာ႐ႈျခင္းဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးတဲ့။ အဲဒါကို စကားျပန္လိုက္ရင္ သတိမကင္းရင္ ဝိပႆနာ႐ႈျခင္းဆိုတဲ့ ပညာေပၚလာပါလိမ္မယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ -

`သတာရေကၡန ေစတသာ သမႏၷာဂေတာ ဝိဟေရယ်၊ အယံ ေဝါ အမွာကံ အႏုသာသနီ။´

သတာရေကၡန ေစတသာ - သတိေစာင့္ေသာ စိတ္ႏွင့္။

သမႏၷာဂေတာ - ျပည့္စံု၍။

ဝိဟေရယ် - ေနရာ၏။

အယံ ေခါ - ဤသည္ပင္လွ်င္။

ေဝါ - သင္ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတို႔အတြက္။

အမွာကံ - ငါတို႔၏။

အႏုသာသနီ - အဆံုးအမပါေပတည္း တဲ့။

ဒီပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ သဘာဝေတြႏွင့္ပဲ သတိျဖင့္ စၿပီး ႐ႈရင္ ပညာေပၚမယ္ဆိုတာ ခိုင္လံုပါၿပီ။

သတိျဖင့္ ဘယ္လို ႐ႈရမလဲဆိုရင္ -

ခႏၶာငါးပါးဟာ အၿမဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။

သူတို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတာဟာလည္း ပစၥဳပၸန္ ခဏမွာပဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္အခိုက္အတန္႔ေလးမွာ သတိႏွင့္ ႐ႈေနရမယ္။ ႐ႈေနရမယ္ဆိုတာက ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္ေနတယ္၊ ပ်က္ေနတယ္၊ အစိုးမရဘူးလို႔ ေယာဂီက ကိုယ္သိခ်င္ရာ ဆြဲၿပီး ႐ႈေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူျဖစ္ေနတာကို လိုက္ၿပီး ႐ႈေန႐ုံပဲ။ ဒီလိုၾကည့္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္က သူ႔ဟာသူ တရားျပသြားပါလိမ့္မည္။ သူျပသြားတာကို ကိုယ္က လိုက္ၾကည့္႐ုံပဲ။

ဒါေၾကာင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ထဲမွာ `ျဖစ္တိုင္းမွတ္႐ႈ၊ သတိျပဳ၊ ေစာင့္မႈ အစဥ္ထား´လို႔ ျမန္မာလကၤာျဖင့္ နည္းေပးေတာ္မူပါတယ္။

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကိုယ္ထဲမွာ ဘယ္ေနရာက ဘာေတြ ထင္ထင္ရွားရွား သိသိသာသာႀကီး ေပၚေနသလဲ။ အဲဒီ ေပၚေနရာကို သတိႏွင့္ လိုက္ၾကည့္ပါလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

လိုက္ၾကည့္ရာမွာလည္း ပစၥဳပၸန္အခိုက္ ျဖစ္ပါေစ။

အဲဒါဟာ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအစပါပဲ။

အက်င့္ရသြားရင္ ပညတ္ေတြ ကြာၿပီး ပရမတ္သက္သက္ အေပၚမွာသာ ဉာဏ္ကေလး ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။

အစေတာ့ ပညတ္ေပၚမွာပဲ တင္ၿပီး ေနပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္မွ ပညတ္မေရာ ပရမတ္သက္သက္သေဘာေလးေတြ ျမင္လာေတာ့မွ ဝိပႆနာဉာဏ္အေျခခံ ရလာၿပီလို႔ ဝမ္းေျမာက္ၿပီး ေရွ႕ကို ဆက္၍ သတိျဖင့္ ႐ႈပါ။

နႏု တဇၨာ ပညတၱိဝေသန သဘာဝဓေမၼာ ဂယွတီတိ သစၥံ ဂယွတိ ပုဗၺဘာေဂ။

ဘာဝနာယ ပန ဝၯမာနာယ ပညတၱႎ သမတိကၠမိတြာ သဘာေဝေယဝ စိတၱံ တိ႒တိ။

(ဝိသုဒၶိမဂ္မဟာဋီကာ)

တဇၨာပညတၱိဝေသန - ပရမတ္ကို အမည္တပ္၍ေခၚေသာ ပညတ္၏ အစြမ္းျဖင့္။

သဘာဝဓေမၼာ - ပရမတ္သဘာဝကို။

ဂယွတိနႏု - ယူအပ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

ပုဗၺဘာေဂ - ဘာဝနာမရင့္မီ ေရွးအဖို႔၌။

သစၥံဂယွတိ - အကယ္၍ကား ယူအပ္ေပ၏။

ပန တထာပိ - သို႔ေသာ္လည္း။

ဘာဝနာယ ဝၯမာနာယ - ဘာဝနာရင့္လာေသာအခါ၌။

ပညတၱႎ သမတိကၠမိတြာ - ပညတ္ကို လြန္၍။

သဘာေဝေယဝ - ပရမတ္သဘာဝ၌သာလွ်င္။

တိ႒တိ - တည္ေတာ့၏။

ဘာမွ ေတြးၾကံ ဆြဲေဆာင္ၿပီး မၿမဲလို႔ ငါ႐ႈလိုက္မယ္။ ဆင္းရဲမႈ အစိုးမရလို႔ ႐ႈလိုက္မယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္သိခ်င္ရာ ဆြဲမေနနဲ႔။ ဝိပႆနာဆိုတာ ခႏၶာက ျပတာကို ကိုယ္က အလိုက္သင့္ကေလး ၾကည့္ရတာ။ တျဖည္းျဖည္း ရင့္က်က္ၿပီး တက္လာလို႔ မဂ္ဖိုလ္ဝင္သြားပါလိမ့္မည္။

ေယာဂီရဲ႕ အလုပ္ကေတာ့ ခႏၶာက ျပတာကို အလိုက္သင့္ကေလး သတိျဖင့္ ႐ႈေန႐ုံပါပဲ။

ယခု ေဟာခဲ့တာက ဝိပႆနာအလုပ္ အားထုတ္နည္းပါပဲ။

အထက္ မဂ္ဖိုလ္ေတြအတြက္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ အားထုတ္ၾကပါတယ္။ အျခားနည္းရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။

သတိႏွင့္ ႐ႈၾကည့္တဲ့နည္းပဲ ရွိတယ္။

ဗုဒၶဘာသာေတြမွာ -

(၁) အပါယ္မက်ေရး၊

(၂) သုဂတိဘဝမွာ အထက္တန္းက်က် တည္တံ့ေနေရး၊

(၃) နိဗၺာန္ဝင္ေရး၊

ဒီ ၃-ခ်က္ဟာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တယ္။

ဒီ ၃-ခ်က္ကို တိတိက်က် အာမခံေပးႏိုင္တာ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းသာ ျဖစ္တယ္။

အျခား ကုသိုလ္ေတြက တိက်တဲ့အေျဖ မေပးႏိုင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာအလုပ္ကို တကယ္အားထုတ္ဖို႔ရာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူတဲ့ ေဟာဒီဂါထာကို ႐ြတ္ၿပီး နိဂံုးသတ္ပါမယ္။

သတၱိယာဝိယ ၾသမေ႒ာ၊

ဒယွမာေနာဝ မတၳေက။

သကၠာယဒိ႒ႎ ပဟာနာယ၊

သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။

(ေဒဝတာသံယုတ္)

သတၱိယာ - အသြားထက္လွ သံလွံမႀကီးျဖင့္။

ၾသမေ႒ာဝိယ - ရင္ကို စူးစိုက္ အထိုးခံလိုက္ရသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း။

မတၳေက - ဦးေခါင္းထက္၌။

ဒယွမာေနာဝ - ဟူးဟူးေျပာင္ေျပာင္၊ မီးေလာင္သည့္ေဘး၊ အလြန္လွ်င္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း။

သေတာဘိကၡဳ - သတိ ပညာ ထင္စြာျပဳတတ္ ရဟန္းျမတ္သည္။

သကၠယဒိ႒ႎ - ဘဝမ်ားစြာ သံသရာတခြင္ သူစူးဝင္လ်က္ ေလးခြင္ပါယ္ရပ္ က်ေစတတ္ေရး ဒိ႒ိေဘးဆိုးႀကီးကို။

ပဟာနာယ - ျမတ္ေသာတာပန္ အျဖစ္မြန္ျဖင့္၊ အျမန္ပယ္ႏႈတ္ အျမစ္ျပဳတ္ျခင္းငွာ။

ပရိဗၺေဇ - အပ်င္းေတြျဖဳတ္ မဟုတ္တာေတြကို ဟိုႏွယ္ဒီႏွယ္ အျငင္းမသန္ႏွင့္ေတာ့ဘဲ ျမန္ျမန္ႀကီး အားထုတ္လိုက္ၾကကုန္ရာသတည္း။

ဆုထူးပန္ဆရာေတာ္ ဦးနာဒရ

No comments: