Thursday, October 11, 2012

သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ သာသနာျပဳအရည္အခ်င္း - ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္

သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္

သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ႀကီးပြားတိုးတက္ရန္အတြက္ သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ထက္သန္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေပၚမွာ မ်ားစြာ မူတည္ပါတယ္။ သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔ကလည္း မိမိဘာသာ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္မႈအေပၚမွာ မူတည္ျပန္ပါတယ္။

ဤသို႔ သိဖို႔ရန္ ဗုဒၶ၏ အဆို အဆံုးအမ တရားေတာ္မ်ားကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေလ့လာလိုက္စားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဘာသာတရား တတ္သိနားလည္သူ ပညာရွိမ်ားထံမွာ ဆည္းကပ္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေမးျမန္း၍ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိသည္ သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေစ့ကို အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ႀကီး၏ အနာဂတ္သာသနာေရး၊ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္၊ ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ၊ ဘာသာေသြး စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈရာမွ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးအသိဉာဏ္မ်ား တိုးတက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ဗုဒၶသာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးကို မငဲ့ဘဲ သာသနာေတာ္အက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ အနစ္နာခံ၍ စြန္႔စြန္႔စားစား သာသနာျပဳပါတယ္။

မိမိကိုယ္ကို အရင္သာသနာျပဳၿပီးမွ သူတပါးအား သာသနာျပဳရမည္ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမထားခ်က္ကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရပါမယ္။

``အတၱာနေမဝ ပဌမံ၊ ပဋိ႐ူေပ နိေဝသေယ

အထည မႏုသာေသယ်၊ န ကိလမေသယ် ပ႑ိေတာ။´´

အတၱာနေမဝ - သူတပါးအား၊ ၫႊန္ၾကားေျပာလို၊ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္။

ပဌမံ - သူတပါးအား၊ မၫႊန္ၾကားခင္၊ ႀကိဳတင္လ်က္သာ၊ ေရွ႕ဦးစြာ။

ပတိ႐ူေပ - သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္၊ ၫႊန္ၾကားလိုေသာ ဂုဏ္က်င့္ဝတ္၌။

နိေဝသေယ - သြင္းထားေကာင္းစြာ၊ တည္ေနေစရာ၏။

အထ - ကိုယ္ကေလာက္လံု၊ ဂုဏ္ျပည့္စံုမွ၊ ေနာက္ကာလ၌၊

အညံ - ကိုယ္ၫႊန္ၾကားလို၊ တပါးေသာပုဂၢိဳလ္ကို။

အႏုသာေသယ် - ကိုယ္ကက်င့္ထား၊ အက်င့္မ်ားျဖင့္၊ သနားငဲ့ညႇာ၊ ၫႊန္ၾကားဆံုးမရာ၏။

ပ႑ိေတာ - သာသနာေတာ္အေရး၊ ေလာကေရးကို၊ ေျမာ္ေတြးျမင္သိ၊ ပညာရွိသည္။

န ကိလမေသယ် - သူကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ လြတ္ကင္းရွင္း၍၊ စိတ္တြင္အထူး၊ မညစ္ညဴး မပင္ပန္းရေတာ့ေပ။

+++++

သာသနာျပဳအရည္အခ်င္း

သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ အရာရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ရေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္။

သို႔မွသာ ေအာင္ျမင္စြာ သာသနာျပဳႏိုင္ပါမည္။

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး ထြန္းလင္းရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ေတြ မ်ားစြာ လိုအပ္လွပါသည္။

သာသနာျပဳအရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ သာသနာျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ အဓိကရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကေတာ့ ကာလ ေဒသ ပုဂၢလကို ၾကည့္၍ သင့္ေတာ္သည့္တရားကို ေဟာေျပာတတ္ရပါမည္။

တရားေဟာရာမွာလည္း ပရိသတ္နားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာႏိုင္ဖို႔ ေစတနာျဖင့္ ေဟာဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

အသံၾသဇာႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားမ်ားကို ယေန႔အထိ ရဟန္းရွင္လူေတြ စိတ္ဝင္တစား နာယူေနၾကျခင္းသည္ တရားကို ေမတၱာ က႐ုဏာႀကီးမားစြာျဖင့္ နားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ပရိသတ္အေပၚမွာ သိနားလည္ေစလိုေသာ ေမတၱာစိတ္သည္ တရားေဟာရာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကမၼ႒ာန္းတရားျပျခင္းသည္လည္း သာသနာျပဳတာပါပဲ။

တရားျပပုဂၢိဳလ္သည္ ကမၼ႒ာန္းဆရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္။ တရားအေပၚ၌ စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ တရားအားထုတ္ထားရပါမည္။ ေယာဂီမ်ားအား တရားစစ္မႈ တရားေဟာမႈမွာ စြမ္းႏိုင္ရမည္၊ ေစတနာပါရမည္။

ဘုရားတည္တဲ့ ဘုန္းႀကီးမွ သာသနာျပဳဘုန္းႀကီးဟု အမ်ားက နားလည္ေနၾကသည္။ ေက်း႐ြာေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးမ်ားလည္း သာသနာျပဳဘုန္းႀကီးမ်ားပါပဲ။ သာသနာ အရွည္တည္တန္႔ စည္ပင္ရန္မွာ ေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအေပၚ၌ မ်ားစြာ တည္ေနပါသည္။ သာသနာ့ေဘာင္မွာ စားလိုက္ အိပ္လိုက္ ထီးထမ္းလမ္းေလွ်ာက္လုပ္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဘုရားခ်ီးမြမ္းေတာ္မမူပါ။ စာေပက်မ္းဂန္ကို တတ္သိ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ယူျခင္း၊ သူတပါးအား သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ တရားဘာဝနာ က်င့္ၾကံျခင္းအလုပ္ အားထုတ္သည့္ ရဟန္းသည္ ဘုရားလည္း ခ်ီးမြမ္း၊ လူအမ်ားလည္း ၾကည္ညိဳၾက၍ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္အစစ္ ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ့ဝန္ထမ္း၊ ျမတ္ရဟန္း၊ ႀကိဳးပမ္း သာသနာျပဳရမည္။

ေစတနာထား၊ ေမတၱာပြား၊ တရားေဟာရမည္။

No comments: