Thursday, May 6, 2010

႐ုပ္ပံုေတာ္ဖြင့္

(က်က္မွတ္ရန္)

ပစၧိမံ ဖလဒါေနန, ဗဟုံ ပစိတပါရမီ၊
ယႆ ေဝသံ သုမာေပႏၲိ, ေကနာပိ အသမံ သမံ။

ဗဟံု-ဤ၍ဤမွ်၊ ဂဏန္းခ်၍၊ မရႏိႈင္းညိႇ၊ အတိုင္းမရွိရေလေအာင္၊
ပစိတပါရမီ-ေလးသေခ်ၤကိန္း၊ ကပ္တစ္သိန္းက၊ ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္း၊ ပါရမီေတာ္အေပါင္းတို႔သည္၊
ပစၧိမံ ဖလဒါေနန-ျဖစ္ပ်က္ဖန္ခါ၊ သံသရာဝယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ေရး၊ အဆံုးစြန္ အက်ိဳးေပးေသာအားျဖင့္၊
ယႆ ဘဂဝေတာ-အၾကင္ ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊
ေဝသံ-ေ႐ႊမ်က္ႏွာေတာ္၊ လက္ေျခေတာ္ႏွင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သ႑ာန္၊ ပံုဟန္ထင္ေပၚ၊ အသြင္အျပင္ေတာ္ကို၊
ေကနာပိ-လူမင္း, နတ္မင္း, ျဗဟၼာမင္းဝယ္ ဘယ္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ်၊
အသမံ-လကၡဏာေတာ္ ႀကီးငယ္၊ အသြယ္သြယ္ျဖင့္၊ ဘယ္ဝယ္တိုင္းကာ၊ မႏိႈင္းသာသည္ျဖစ္၍၊
သမံ-တစ္ကိုယ္ေတာ္လံုး၊ ေ႐ႊတံုးေ႐ႊႏွစ္၊ ဇမၺဴရာဇ္သိဂႌ၊ နာရဏီမွ်၊ သာကီဝင္ေသြး၊ အယဥ္ေက်းဆံုးျဖစ္ရေလေအာင္၊
သုမာေပႏၲိ-တက္သစ္ေနဝန္း၊ ထြန္းသစ္လစန္း၊ ပြင့္သစ္ပန္းသို႔၊ ဆန္းအဖံုဖံု၊ စခန္းစံုေအာင္၊ အစြမ္းကုန္ ဖန္ဆင္းလိုက္ၾကေပသည္တကား။

(ၾကည့္႐ႈရန္ အဓိပၸာယ္)

ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းမႈ ပါရမီေတာ္မ်ားသည္ “ဤ၍ ဤမွ် ရွိ၏”ဟု ဂဏန္းခ်လ်က္ ႏိႈင္းဆ ေရတြက္၍ မရေလာက္ေအာင္ မ်ားေျမာင္လွေပ၏။

ကမၻာေလာက၌ ရွိသမွ် သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈ ပါရမီေတြကို စုေပါင္း၍ အဆတစ္ရာ ေျမႇာက္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္၏ ပါရမီကုသိုလ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည္ရွိေသာ္ ဘုရားရွင္တစ္ဆူ၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတာ္ကပင္ သာလြန္ဖြယ္ရွိသည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ား၌ ဆို၏။

ထိုမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာ ပါရမီေတာ္တို႔ကို ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလပတ္လံုး စုေဆာင္းေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ “ဤ၍ ဤမွ် မည္၍ မည္မွ် ရွိသည္”ဟု ပါရမီေတာ္မ်ားကို ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေတာ့ၿပီ။

အသေခ်ၤတြက္ပံု

ကမၻာႀကီး တည္၍ ပ်က္စီးသည့္တိုင္ေအာင္ေသာ အခါကို “တစ္ကပ္ တစ္ကမၻာ”ဟု ေခၚ၏။
အလ်ားအနံ တစ္ယူဇနာရွိေသာ ‘ဂိုေဒါင္’တိုက္ႀကီးအတြင္း၌ မုန္ညင္းေစ့မ်ားကို သြင္းၿပီးလွ်င္ အႏွစ္တစ္ရာ ၾကာမွ တစ္ေစ့က် ယူပစ္ရာ ထိုမုန္ညင္းေစ့မ်ား ကုန္သြားေသာ္လည္း တစ္ကမၻာမကုန္ေသးဟု ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။
(နိဒါနဝဂၢ-အနမတဂၢသံယုတ္၊ ကာသပသုတ္ ပါဠိေတာ္)

ထိုမွ်ၾကာေသာ ကမၻာေပါင္း မည္မွ်ရွိၿပီဟု ေရတြက္၍ မရေလာက္ေအာင္ မ်ားေျမာင္ေသာ ကမၻာကို အသေခ်ၤဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေရတြက္၍ မရေသာေၾကာင့္ ဘုရားတစ္ဆူႏွင့္ တစ္ဆူအၾကား၌ တစ္အသေခ်ၤဟု မွတ္ထားရေသာ ေလးႀကိမ္ကို “ေလးအသေခ်ၤ”ဟု ဆိုရသည္။

ထိုေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းသည္ ဘုရားတစ္ဆူတစ္ဆူ၏ ပါရမီျဖည့္ရာ အျမန္ဆံုး အခ်ိန္အခါတည္း။
အခ်ိဳ႕ဘုရားရွင္မ်ားမွာ ပါရမီျဖည့္ဖို႔ရာ ရွစ္အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ၾကာသည္။

ထို ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းပတ္လံုး စုေဆာင္းေတာ္မူအပ္ခဲ့ေသာ ပါရမီေတာ္တို႔သည္ အလြန္႔အလြန္ မ်ားျပားရကား အက်ိဳးေပးခြင့္ အလွည့္မရဘဲ အက်ိဳးေပးမည္ဟု တခဲခဲ ေနခဲ့ၾကရာ သိဒၶတ္မင္းသား ဘုရားျဖစ္မည့္ ဘဝ၌ကား ခႏၶာကိုယ္အေရးႏွင့္စပ္၍ ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရွိ၊ အဆံုးစြန္ အက်ိဳးေပးရမည့္ အခါႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပါရမီမ်ားသည္ ရွင္ေတာ္ဘုရားကို မ်က္ႏွာေတာ္ က်က္သေရရွိေအာင္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတာ္ေျခေတာ္ ေျပျပစ္ညက္ေညာ ေခ်ာေမာေအာင္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္လံုးေတာ္ႏွင့္ အရပ္ေတာ္ ခန္႔ညား ညီၫြတ္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး၏ အသြင္အျပင္ အရပ္ရပ္၌ ေယာက္်ားျမတ္တို႔၏ အမွတ္အသားျဖစ္ေသာ လကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂ ပါး၊ ရွစ္ဆယ္ေသာ လကၡဏာေတာ္ငယ္မ်ားျဖင့္ တံဆိပ္ခတ္လ်က္ အလြန္တင့္တယ္ သပၸာယ္စြာ ဖန္ဆင္းလိုက္ရကား လူမင္း, နတ္မင္း, ျဗဟၼာမင္းဝယ္ ဘယ္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် ႏိႈင္းၿပိဳင္၍မရဘဲ ဇမၺဴရာဇ္သိဂႌ နာရဏီေ႐ႊတံုး ေ႐ႊႏွစ္ကဲ့သို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးတြင္ အလွပဆံုး အယဥ္ေက်းဆံုး ျဖစ္ပါေပသည္။

ထိုသို႔ ဖန္ဆင္းရာ၌ ပါရမီေတာ္မ်ားသည္ သူမရ ငါမရ အလုအယက္ အက်ိဳးေပးကာ ေလာက၌ ဆန္းေလသမွ် စခန္းစံုေအာင္ အစြမ္းကုန္ ဖန္ဆင္းလိုက္သည့္ အခါႀကီးျဖစ္၍ ဘုရားရွင္၏ ပံုဟန္ေတာ္သည္ ဖူးေျမာ္၍ မဝႏိုင္ေအာင္ တက္သစ္စ ေနဝန္း၊ ထြန္းသစ္စ လစန္းႏွင့္ ပြင့္ခါစ ပန္းကဲ့သို႔ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ႐ႊန္း႐ႊန္းေဝေဝ အလြန္က်က္သေရ ရွိေတာ္မူပါေပသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီး၍ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ဝယ္ နတ္ျဗဟၼာတို႔၏ အလယ္မွာ အဘိဓမၼာတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ နတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ ႐ုပ္အဆင္းထက္ ဘုရားရွင္၏ အဆင္းေတာ္က သာလြန္၍ တင့္တယ္ေတာ္မူပါေပသတဲ့။

ထိုစကားကို ဆိုသင့္ပါေပ၏။
နတ္ ျဗဟၼာတို႔သည္ အလြန္ လွၾကပါေပလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔ကိုယ္တြင္း၍ ရာဂ၊ ေဒါသ စေသာ အညစ္အေၾကး မကင္းပါ။
ဘုရားရွင္ကား အညစ္အေၾကး ကင္း၍ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ေတာ္ဝယ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ေမတၱာ က႐ုဏာေတာ္ ထံုမႊမ္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သာလြန္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွ်ေလာက္ သပၸာယ္၍ တင့္တယ္ေသာ ႐ုပ္ပံုေတာ္သခင္ ဘုရားရွင္ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ဖူးေျမာ္၍လွ်င္ တရားစစ္ တရားျမတ္ကို အနားဝပ္လ်က္ ျမတ္ႏိုးလွစြာ မနာလိုက္ရျခင္းမွာ ယခုေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ လြန္စြာ ကံဆိုးလွေခ်တကား။
သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္၏ ဓမၼစၾကာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္၊ သတိပ႒ာန္ စသည္ျဖင့္ အဖိုးတန္ တရားေတာ္ႀကီးမ်ား မပ်က္မျပား တည္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ထိုတရားေတာ္မ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕ လိုက္စား၍ တရားထူးရေအာင္၊ တရားထူး မရေသးလွ်င္ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူလာမည့္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ႏိုင္ေအာင္ ယခုကပင္ ႀကိဳးစားၾကပါေလ။


+++++
မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ “ရတနာ့ဂုဏ္ရည္” မွ

No comments: