Tuesday, October 6, 2009

မေကြးၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒ (၂၅-ေဖေဖာ္ဝါရီ-၀၉)


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဆ႒အႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစံုညီ သတၱမအစည္းအေဝး၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သဘာပတိ ဥကၠ႒ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ မေကြးျမိဳ႕ မဟာဝိသုတာရာမတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကုမာရမဟာေထရ္၏ သာရဏီယ ၾသဝါဒကထာ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁၃၇၀ ျပည့္ႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၂ ရက္ (၂၅-၂-၂၀၀၉) ဗုဒၶဟူးေန႔

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား။
ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ စံုစံုညီညီ ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကသည့္အတြက္ “ယာဝကီဝၪၥ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴ သမဂၢါ သႏၷိပတိႆႏၲိ၊ သမဂၢါ ဝု႒ဟိႆႏၲိ၊ သမဂၢါ သံဃကရဏီယာနိ ကရိႆႏၲိ၊ ဝုဒၶိေယဝ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဴနံ ပါဋိကခၤါ၊ ေနာပရိဟာနိ” (ဒီ၊ ၂၊ ၆၅)ဟူေသာ ဘိကၡဳ အပရိဟာနိယ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္အညီ ညီၫြတ္သည့္အတြက္ ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား။
ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ သံဃအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၇)ခ်က္တို႔တြင္ -
(က)၌ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ ျပန္႔ပြားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားရာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ သာသနာေတာ္ ကိစၥမ်ားမွာ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းရန္၊ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ရန္၊ သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္ (၃)ခ်က္တို႔တြင္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းရန္အတြက္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပထမငါးႏွစ္အတြင္း၌ ရဟန္းတု၊ ရဟန္းေယာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီေသာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သီးျခားဝိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဓမၼ၊ အဓမၼ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းရန္ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္ ဘုရား။

သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာေသာအခါ ထိုရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္မ်ား၊ အဓမၼဝါဒမ်ား တစ္စတစ္စ ေခါင္းေထာင္လာသည္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ၾကားသိေတာ္မူၾကၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ -
(၁) ခမာ - အရာရာ၌ သည္းခံျခင္းဂုဏ္၊
(၂) ဇာဂရိယ - ႏိုးၾကားျခင္းဂုဏ္၊
(၃) ဥ႒ာန - ထႂကြလံု႔လ ဝီရိယရွိျခင္းဂုဏ္၊
(၄) သံဝိဘာဂ - ခြဲျခားေဝဖန္ျခင္းဂုဏ္၊
(၅) ဒယာ - သနားငဲ့ညႇာျခင္းဂုဏ္၊
(၆) ဣကၡဏာ - ေစ့ေစ့ငုငု ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ျခင္းဂုဏ္ ဟူေသာ နာယကဂုဏ္အဂၤါ ေျခာက္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾကသည့္ အရွင္ျမတ္မ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကရပါမည္ ဘုရား။

ဤနာယကဂုဏ္အဂၤါ ေျခာက္ပါးတို႔တြင္လည္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေစ့ေစ့ငုငု ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ျခင္း ဟူေသာ “ဣကၡဏာ” ဂုဏ္အဂၤါကို ကိစၥႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ အဝဝ ဟူသမွ်တို႔၌ ေရွ႕ဂုဏ္အဂၤါ ငါးပါးထက္ အလြန္အက်ဴး အထူးအားျဖင့္ အလိုရွိသင့္၊ အလိုရွိထိုက္၊ ျပည့္စံုေစသင့္၊ ျပည့္စံုေစထိုက္လွပါသည္ ဘုရား။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ အႀကီးအမႉး ဦးစီးနာယက ျဖစ္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ႀကီးမႉးရာ နယ္ပယ္အတြင္း၌ အေၾကာင္းအရာ ဝတၳဳ အစုစုတို႔ကို တစ္ခုမက်န္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ျပတ္သားစြာ သိျမင္ေအာင္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ၿပီး ပဂၢဟ၊ နိဂၢဟ ကိစၥႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိ တိက်မွန္ကန္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားျခင္း၊ ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္လုပ္မႈ အတည္ျပဳျခင္း အစရွိေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥမ်ားကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္က မ်ားပါသည္ ဘုရား။ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ားကိုမူ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အရွင္ျမတ္မ်ား အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္ ဘုရား။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တြင္ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္သည့္အတြက္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးမွာ တာဝန္အရွိဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ မည္သည့္အညစ္အေၾကးမ်ား၊ မည္သည့္ေဘးရန္မ်ား၊ မည္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု တိက်ျပတ္သားစြာ သိျမင္ေအာင္ ဆင္ျခင္ေထာက္လွမ္း စံုစမ္းေလ့လာမႈ အၿမဲျပဳေနၾကဖို႔ လိုပါသည္ ဘုရား။

ယခုအခါ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ေရးသားျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယခင္က အဓမၼဟု ဆံုးျဖတ္အပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အဓမၼဝါဒမ်ား ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္ ဘုရား။

ယင္းကိစၥမ်ားသည္ သာသနာေတာ္အတြက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္ လြန္စြာ ႀကီးမားေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္ ဘုရား။

ထို သာသနာ့ေဘးရန္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု တားဆီးကာကြယ္ရမည္။ သုတ္သင္ ပယ္ရွားရမည္ စသည္တို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစား ႏိႈင္းခ်ိန္၍ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တိုင္ပင္ ညႇိႏိႈင္း၍ အေလးအနက္ထားကာ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဘုရား။

အထူး ေနာက္တစ္ခ်က္ ေလွ်ာက္ထားလိုသည္မွာ ဆ႒အႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစံုညီ ပၪၥမအစည္းအေဝးက သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ နာယကလက္စြဲ၊ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥကို စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့ရာ ယင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးလွ်င္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္သင့္သည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ဆ႒အႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇)ပါးစံုညီ ဆ႒အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ယင္းအစည္းေဝးက ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းေဝးကို တင္ျပ၍ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္သို႔ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ကိစၥ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ရန္။

ယင္းျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္ရန္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္မ်ား၏ အၾကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထား ဆက္ကပ္သည့္ စာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ဖတ္႐ႈရပါသည္ ဘုရား။
ယင္းေလွ်ာက္ထားစာဝယ္ အေၾကာင္းအရာ၌ “လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လက္စြဲ၊ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ”ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါသည္။

ယင္းသံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ အပိုဒ္မ်ားကို ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီးကသာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု သံ/စည္း အခန္း (၁၆)၊ အပိုဒ္ (၉၆)၌ ျပ႒ာန္းထားပါေသာေၾကာင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ ပါေသာ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္ခ်က္မ်ားကို ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီးကသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အဖြဲ႕ အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ လိုအပ္ပါသည္ ဘုရား။

သံ/စည္း အခန္း (၁၁)၊ အပိုဒ္ (၈၀)၌ သာသနာေတာ္ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ သာသနာေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအေဝးပြဲႀကီးကို က်င္းပရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားရာ တပည့္ေတာ္တို႔ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႀကီးက ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့အစည္းအေဝးပြဲႀကီး က်င္းပသင့္၊ မက်င္းပသင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကိစၥကို တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္မ်ားခ်ည္း မဆံုးျဖတ္ဘဲ သာသနာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္ ဘုရား။

ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္ရန္ ကိစၥသည္ သာသနာေတာ္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္မ်ားခ်ည္း ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို မျပဳေသးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားထဲမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ မူလဝန္ေဆာင္ ၆၆ ပါးတြင္ ပါဝင္၍ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပါ ေသခ်ေစ့စပ္စြာ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳလ်က္ တပည့္ေတာ္၏ သာရဏီယ ၾသဝါဒကထာကို နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္ပါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔ ဘုရား။ ။

ဘဒၵႏၲကုမာရ
ဥကၠ႒
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕


+++++
စာၫႊန္း
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၂၆-ေဖေဖာ္ဝါရီ-၂၀၀၉

No comments: