Sunday, February 19, 2012

ဆားေတာင္ မသိမ္းထားအပ္ေၾကာင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕။

မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီထိ တစ္နာရီ တရား႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရန္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ အရွင္၀ဏၰိတက ၁၅ မိနစ္ခန္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တရား႐ႈမွတ္နည္း ေဟာၾကား၏။

+++++

ယခုအပတ္တြင္လည္း ဓမၼပဒသင္တန္းဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵမွာ Albany ၿမိဳ႕သို႔ ရဟန္းခံပြဲတစ္ခုအတြက္ ႂကြေရာက္ေနရသျဖင့္ ဓမၼပဒသင္တန္း မရွိေပ။

မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ``အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း - ေ၀ဒနာသဂၤဟ၊ ေဟတုသဂၤဟ၊ ကိစၥသဂၤဟ´´တို႔ကို အရွင္၀ဏၰိတက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

+++++

ညေန ၅ နာရီခြဲ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲကို အရွင္၀ိမလက ``သံသရာကို ဘယ္လိုကူးၾကမလဲ´´ တရားေတာ္ျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေ၀ၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

+++++

ဆားေတာင္ သိမ္းမထားအပ္ေၾကာင္း

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ တခုေသာ ဘ၀က ဂႏၶာရတိုင္းမွာ မင္းျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဂႏၶာရတိုင္းျပည္ဆိုတာ ယခု အိႏၵိယျပည္၏ အေနာက္ေျမာက္ နယ္စြန္းမွာ ကက္ရွမီးရ္ဆိုတဲ့ နယ္နဲ႔စပ္ေနတဲ့ အရပ္ပါပဲ။ အဲဒီ ဂႏၶာရဘုရင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ မင္းအျဖစ္မွ သံေ၀ဂရၿပီး ေတာထြက္ ရေသ့ရဟန္းျပဳေနပါတယ္။

အဲဒီေခတ္တုန္းက ၀ိေဒဟတိုင္းျပည္က ဘုရင္မင္းဟာလည္း သူ႔မိတ္ေဆြ ဂႏၶာရဘုရင္ ရေသ့ရဟန္းျပဳတဲ့ သတင္းကို ၾကားရတဲ့အတြက္ သူလည္း သံေ၀ဂရၿပီး ေတာထြက္ ရေသ့ရဟန္းျပဳေနပါတယ္။

ေနာက္တခ်ိန္မွာ အဲဒီရေသ့ ၂-ပါးဟာ ဟိမ၀ႏၲာေတာမွာ အတူတကြ တရားက်င့္သံုးေနၾကတယ္။ အဲဒီလို ေတာထဲမွာ ဆားမပါတဲ့ သစ္သီးသစ္ဥ စသည္ကိုသာ စားေနၾကရေတာ့ အာဟာရဓာတ္ မျပည့္၀ဘဲ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆားႏွင့္အခ်ဥ္ကို မွီ၀ဲ သံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ဟိမ၀ႏၲာမွ ဆင္းလာၿပီးေတာ့ အစြန္အဖ်ား ႐ြာတခုကို ေရာက္လာၾကတယ္။

အဲဒီ႐ြာသားေတြက ရေသ့ ၂-ပါး၏ ေနထိုင္ပံုကို ၾကည္ညိဳၿပီး ဆြမ္းမ်ားကို လႉဒါန္းၾကတယ္။ တေန႔ေသာအခါမွာ အဲဒီ႐ြာသားမ်ားက ဆားထုပ္ႏွင့္တကြ ဆြမ္းကို လႉၾကတယ္။ အဲဒီအခါ ၀ိေဒဟတိုင္းျပည္မွ ျဖစ္လာတဲ့ ေ၀ေဒဟရေသ့က ေနာက္ရက္မ်ားမွာ လိုရင္ သံုးဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ပိုေနတဲ့ ဆားကို ဖက္ျဖင့္ ထုပ္ၿပီး သိမ္းထားတယ္။

တေန႔ေသာအခါက်ေတာ့ ဆြမ္းလႉၾကရာမွာ ဆားမပါဘဲ ရွိေနသတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ေ၀ေဒဟရေသ့က သူသိမ္းထားတဲ့ ဆားကို ဂႏၶာရရေသ့အား သြားၿပီး ေပးပါတယ္။ အဲဒီအခါ - ``ဒီကေန႔ ဆြမ္းလႉၾကရာမွာ ဆားမပါဘူး။ ဘယ္က ရပါသလဲ´´လို႔ ဂႏၶာရရေသ့က ေမးတယ္။ ``ဆရာေရ ဟိုအရင္ တေန႔က လိုရင္ ရေအာင္ သိမ္းထားတဲ့ ဆားျဖစ္ပါတယ္´´လို႔ ေ၀ေဒဟရေသ့က ေျဖၾကားတယ္။ အဲဒီအခါ ဂႏၶာရရေသ့က ေ၀ေဒဟရေသ့ကို ဒီလို အျပစ္တင္ ေျပာၾကားပါသတဲ့။

ဟိတြာ ဂါမသဟႆာနိ၊

ပရိပုဏၰာနိ ေသဠသ။

ေကာ႒ာဂါရာနိ ဖီတာနိ၊

သႏၷိဓႎ ဒါနိ ကုဗၺသိ။

+++

သမၼ - အခ်င္း ရေသ့။

တြံ - သင္သည္။

ပရိပုဏၰာနိ - ျပည့္စံုကုန္ေသာ။

ေသာဠသ ဂါမသဟႆာနိ - ၀ိေဒဟတိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ ၿမိဳ႕႐ြာတို႔ကို။

ဖီတာနိ - ရတနာ အျပည့္ ရွိကုန္ေသာ။

ေကာ႒ာဂါရာနိ - ဘ႑ာတိုက္တို႔ကို။

ဟိတြာ - တြယ္တာမငဲ့ စြန္႔ခဲ့ၿပီး၍။

ဣဒါနိ - ပစၥည္းမဲ့ ရေသ့ျပဳေနေသာ ယခုအခါ၌။

သႏၷိဓႎ ကုဗၺသိ - နက္ျဖန္သန္ဘက္ စသည္မွာ သံုးဖို႔ရာ ရည္႐ြယ္၍ အဖိုးမတန္လွေသာ ဆားကို သိမ္းထားသမႈ ျပဳတံုဘိ၏။

အဲဒီလို အကဲ့ရဲ႕ခံရေတာ့ ေ၀ေဒဟရေသ့က မခံခ်င္ဘူး။ လူဆိုတာ အျပစ္ရွိေနတာ ဟုတ္ေပမယ့္ မိမိကို ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္တာကိုေတာ့ ခြင့္မျပဳခ်င္ဘူး။ ငံု႔ခံမေနခ်င္ဘူး။ ျပန္လည္ ေခ်ပလိုၿမဲပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေ၀ေဒဟရေသ့ကလည္း ဒီလို ျပန္ၿပီး ေခ်ပပါတယ္။

ဟိတြာ ဂႏၶာရ၀ိသယံ၊

ပဟူတဓနဓာရိယံ။

ပသာသနေတာ နိကၡေႏၲာ၊

ဣဓ ဒါနိ ပသာသသိ။

+++

အာစရိယ - ဆရာရေသ့။

ပဟူတဓနဓာရိယံ - မ်ားစြာေသာ ဥစၥာ၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ။

ဂႏၶာရ၀ိသယံ - ဂႏၶာရတိုင္းျပည္အရပ္ကို။

ဟိတြာ - စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး၍။

ပသာသနေတာ - သူတပါးအား ၫႊန္ၾကားဆံုးမရာ ဂႏၶာရဘုရင္အျဖစ္မွ။

နိကၡေႏၲာ - ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေသာ။

တြံ - သင္ဆရာသည္။

ဣဓ - လက္ေအာက္ခံ ကင္းပသည့္ ဤရေသ့ဘ၀၌။

ဣဒါနိ - ယခုအခါ၀ယ္။

ပသာသသိ - ဆံုးမရန္ တာ၀န္မရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္အား ၫႊန္ၾကားဆံုးမတံုဘိ၏ တဲ့။

အဲဒီေတာ့ ဘုရားအေလာင္း ဂႏၶာရရေသ့က ဒီလုိ ရွင္းျပပါတယ္။

ဓမၼံ ဘဏာမိ ေ၀ေဒဟ၊

အဓေမၼာ ေမ န ႐ုစၥတိ။

ဓမၼံ ေမ ဘဏမာနႆ၊

န ပါပ မုပလိမၸတိ။

+++

ေ၀ေဒဟ - ေ၀ေဒဟရေသ့။

အဟံ - ငါသည္။

ဓမၼံ - အမွန္တရားကို။

ဘဏာမိ - ေျပာျပပါသည္။

ေမ - ငါ့အား။

အဓေမၼာ - တရားမွား အက်င့္မွားသည္။

န ႐ုစၥတိ - မႏွစ္သက္ပါ။

ဓမၼံ - တရားမွန္ လမ္းမွန္ကို။

ဘဏမာနႆ - ေျပာျပေသာ။

ေမ - ငါအား။

ပါပံ - မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးသည္။

န ဥပလိမၸတိ - မလူးလဲ မကပ္ၿငိပါ တဲ့။

အဲဒီလို ရွင္းျပလိုက္ေတာ့ ေ၀ေဒဟရေသ့ကလည္း အဆံုးအမကို ႏွစ္သက္ လက္ခံပါတယ္။ အဲဒီ ရေသ့ ၂-ပါးဟာ စ်ာန္အဘိညာဥ္မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစၿပီး ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လားေရာက္ၾကပါသတဲ့။

အဲဒီ ရေသ့ ၂-ပါးထဲက ေ၀ေဒဟရေသ့ဆိုတာဟာ အရွင္အာနႏၵာ၏အေလာင္းလ်ာ ျဖစ္ပါသတဲ့။

ဒီဇာတ္၀တၳဳမွာ သိေစလိုရင္းကေတာ့ သာသနာပ ရေသ့ေလာကမွာေတာင္ ပစၥည္းသိမ္းဆည္းမႈကို အျပစ္ျမင္ၿပီး ၾကဥ္ေရွာင္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ယခုေခတ္ လူေတြ၏ အျမင္ႏွင့္ဆိုရင္ ဆားေလာက္ သိမ္းထားတာဟာ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ျမင္မည့္သူက မ်ားမွာပါပဲ။ အဲဒီေလာက္ အေသးအဖြဲ သိမ္းဆည္းမႈကိုေတာင္ အျပစ္ျမင္ၿပီး ၾကဥ္ေရွာင္တာဟာ ၾကည္ညိဳစရာပါပဲ။

+++++

(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ``တု၀ဋကသုတ္တရားေတာ္´´ မွ)

No comments: