Wednesday, January 12, 2011

Lokachantha Pagoda and Temple in the snow (12-Jan-2011)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁-၁၂ ရက္တို႔တြင္ နယူးေယာက္-နယူးဂ်ာစီတို႔၌ ႏွင္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပန္ရာ နယူးဂ်ာစီမဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာရွိ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။No comments: