Saturday, January 2, 2016

ေညာင္ကန္ေအး ေလာကခ်မ္းသာ ပရဟိတေက်ာင္း ႏွစ္သစ္မဂၤလာအလႉ

ေညာင္ကန္ေအး ေလာကခ်မး္သာ ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ဦးမ်ိဳး၀င္းႏွင့္ေဒၚေအးၾကည္ မိသားစုက ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အ႐ုဏ္ႏွင့္ ေန႔ဆြမ္း လႉဒါန္းၾကသည္။ IMG_3001 IMG_3004 IMG_3006 IMG_3014 IMG_3017 IMG_3020 IMG_3021 IMG_3022 IMG_3026 IMG_3028 IMG_3030 IMG_3037 IMG_3039 IMG_3058 IMG_3062 IMG_5877 IMG_5887 IMG_5897 IMG_5905 IMG_5906 IMG_5909

No comments: