Tuesday, August 19, 2014

သပၸါယ ေလးေထြ ျပည့္စံုေစဖို႔ - အရွင္ပညာသီဟ(နယူးဂ်ာစီ)

တရား႐ႈျမင္ သူေတာ္စင္တို႔ ၀ိပႆ နာတရားကို ပြားမ်ား အားထုတ္ရာ၌ တရားထူး တရားျမတ္ ရေစရန္အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အဆင္ေျပမႈရွိဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ အဆင္ေျပမႈကို ပါဠိလို `သပၸါယ´ဟု ေခၚသည္။

`ပုဂၢလ သပၸါယ´၊ `အာ၀ါသ သပၸါယ´၊ `ဥတု သပၸါယ´၊`ေဘာဇန သပၸါယ´ ဟု ေလးမ်ိဳးရွိရာ တရားအားထုတ္သည့္အခါ တရားအားထုတ္ေဖာ္ အားထုတ္ဖက္၊ တရားျပဆရာ၊ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သူ စသည္တို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပမႈကို `ပုဂၢလသပၸါယ´ဟု ေခၚသည္။

မွ်တသည့္ ရာသီဥတု အပူ အေအး စသည္တို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပမႈကို `ဥတုသပၸါယ´ဟု ေခၚသည္။

မိမိႏွင့္ သင့္ျမတ္သည့္ အစားအေသာက္ လံုေလာက္စြာ ရရွိမႈကို `ေဘာဇနသပၸါယ´ဟု ေခၚသည္။

တရားအားထုတ္ရန္ ေနရာထိုင္ခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ အဆင္ေျပမႈကို `အာ၀ါသသပၸါယ´ဟု ေခၚသည္။

ဒကာ ဒကာမမ်ားတို႔ ၀ိပႆ နာတရား အားထုတ္ရာ၌ ေနရာထိုင္ခင္း အဆင္ေျပေစရန္ (အာ၀ါသသပၸါယႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္) စိတ္ရည္သန္၍ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီး၏ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ား၊ အစားအစာ စီမံခ်က္ျပဳတ္သူ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ လုပ္အားေပးသူမ်ား၊ အလႉရွင္ ဒကာ ဒကာမမ်ားတို႔၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ မနာလပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစတီေတာ္တစ္ဆူႏွင့္ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာႀကီးကို တည္ေဆာက္ေနရာ ယခုအခါ အေတာ္အသင့္ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီး၏ ဘဏ္စာရင္းရွိ ေဒၚလာငါးသိန္းမွ်ေလာက္ျဖင့္ ေစတီေတာ္ကို ၂၀၀၅-ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေယာဂီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ထိုသာသနာ့အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာႏွစ္သန္းနီးပါးမွ် ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေငြေၾကး ေခ်းငွားရျခင္း မရွိေသးဘဲ ၿပီးသမွ်အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ႏိုင္ေနေသး၍ အေႂကြးမရွိသျဖင့္ အလႉရွင္တို႔၏ ေစတနာကို ေအဘီဘီေအအသင္းႀကီးက ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚကာ ေက်းဇူး အထူးတင္ပါသည္။ တလံုးတခဲတည္း အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေသာ္လည္း အခါအခြင့္သင့္သည္အားေလ်ာ္စြာ မိမိတို႔တတ္အားသမွ် လႉဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ သာသနာ့ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ငြားငြားစြင့္စြင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ထယ္ထယ္၀ါ၀ါ ေပၚေပါက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကသည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္လည္း ၀မ္းသာပီတိ သာဓု ေခၚမိၾကပါသည္။

ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအား ေျပာထားၿပီးျဖစ္၍ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ရိပ္သာေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ထိုအခါ တရားအားထုတ္သူမ်ားအတြက္ တရားထူး တရားျမတ္ ရရန္ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္သည့္ အာ၀ါသသပၸါယႏွင့္ ျပည့္စံုပါေတာ့မည္။

တရားအားထုတ္လိုသူ ဒကာ ဒကာမမ်ားကလည္း ေယာဂီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး ၿပီးလွ်င္ နယူးဂ်ာစီသို႔ လာေရာက္၍ တရားအားထုတ္မည္ဟု အားခဲေနၾကရာ တစ္ေန႔တြင္ ဒကာမႀကီး ႏွစ္ေယာက္က -

`ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ရိပ္သာေဆာင္ႀကီးက ဘယ္ေတာ့ ၿပီးမွာလဲ ဘုရာ့´ဟု စာေရးသူကို ေမးရာ -

`ၿပီးေတာ့ ၿပီးခါနီးေနပါၿပီ ဒကာမႀကီးရဲ႕၊ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၄-ထဲ ၿပီးဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီး ခိုင္းေနရတာပဲ´ဟု ေျဖမိသည္။

`ဒီလိုဆိုရင္ ၂၀၁၅-ခုမွာ ျမန္မာျပည္က ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ပင့္ၿပီး တရားစခန္းဖြင့္လို႔ ရၿပီေပါ့ ဘုရာ့´

`ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ပါတယ္ ဒကာမႀကီးရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံက စည္းကမ္းအရမ္းႀကီးေတာ့ အစစအရာရာကို စစ္ေဆးၿပီးမွ အေဆာက္အအံုကို ေနထိုင္ခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမွာ။ အဲဒီလက္မွတ္ ရရင္ေတာ့ ဒကာမႀကီးတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသလို ျဖစ္မွာပါ´ဟု စာေရးသူႏွင့္ ဒကာမႀကီးတို႔ စကားေျပာေနခိုက္ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အခေၾကးေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မယူဘဲ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ အခ်ိန္ျပည့္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူ အင္ဂ်င္နီယာ ဒကာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္က -

`တရားစခန္းဖြင့္တာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ၊ တရားစခန္းမွာ အစားအေသာက္ကို ဘယ္သူေတြ တာ၀န္ယူၿပီး ခ်က္ေပးၾကမလဲ´ဟု ၾကားျဖတ္ ေမးရာ -

ဒကာမႀကီးက - `အဆင္သင့္ခ်က္ၿပီးသားေတြကို ဆိုင္က မွာယူၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္ထား၊ ေနာက္မွ ေႏႊးၿပီး စားရင္ ရပါတယ္´ဟု ျပန္ေျဖသည္။

တရားအားထုတ္ရာတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ျပည့္စုံရန္ (ေဘာဇနသပၸါယျပည့္စံုရန္)လည္း လိုအပ္ေသးသည္။

ဓမၼပဒအ႒ကထာလာ မာတိကမာတာ၀တၳဳတြင္ တရားကို ႐ို႐ိုေသေသ ေလးေလးစားစား ႀကိဳးစား၍ အားထုတ္ေနၾကေသာ္လည္း တရားထူးမရႏိုင္ေသးသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ကာ အစားအေသာက္ အဆင္ေျပေအာင္ မာတိကမာတာ ဒကာမႀကီး၏ စီမံေပးမႈေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား တရားထူးရသြားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဘာဇနသပၸါယသည္လည္း အေရးႀကီးလွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ အစားကို ေခ်း(ဂ်ီး)မမ်ားဘဲ ရသမွ်ျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲကာ တရားကိုသာ ႀကိဳးစား အားထုတ္ပါလွ်င္ ေဘာဇနသပၸါယ ျဖစ္ဖို႔ ခက္ခဲမည္ မဟုတ္ေပ။

တရားအားထုတ္ရာ၌ ျပည့္စံုရမည့္ သပၸါယတစ္ခုမွာ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပမႈ (ပုဂၢလသပၸါယ) ျဖစ္သည္။ ေမတၱသုတ္ေဟာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ တရားအားထုတ္သူ ရဟန္းေတာ္တစ္စုတို႔ႏွင့္ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္တို႔ အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သစ္ပင္ေစာင့္နတ္မ်ားက သူတို႔ေနရာ သစ္ပင္မ်ားေအာက္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား တရားအားထုတ္သည့္အခါ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သီလ သမာဓိေၾကာင့္ သူတို႔မွာ သူတို႔ေနရာတည္ရွိရာ သစ္ပင္ေတြမွ ဆင္းၿပီး ေျမႀကီးေပၚ ေနရသည္။ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာေနရာတြင္ မေနရသျဖင့္ အလြန္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔ျပန္ႏိုး ျပန္ႏိုးႏွင့္ သည္းခံ၍ ေစာင့္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ထိုေနရာမွ မျပန္ဘဲ ဆက္ၿပီး တရားအားထုတ္ေနသျဖင့္ သူတို႔ေနရာက ျမန္ျမန္ ျပန္ထြက္သြားေအာင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေတာ့သည္။ ထိုအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ သမာဓိမရ တရားထူးမရဘဲ ေရာဂါကိုပဲ ရၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ တရားအားထုတ္သည့္ေနရာသည္ သူတို႔အတြက္ အဆင္မေျပေၾကာင္း (အာ၀ါသသပၸါယ မျဖစ္ေၾကာင္း)၊ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ သြား၍ တရားအားထုတ္ရန္ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္သည္။ ဘုရားရွင္က ထိုေနရာသည္သာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ တရားထူးရႏိုင္ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ၍သာ (ပုဂၢလသပၸါယ မျဖစ္၍သာ) တရားထူး မရႏိုင္ၾကေသးေၾကာင္းကို သိေတာ္မူသျဖင့္ နတ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလသပၸါယျဖစ္ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေမတၱသုတ္ကို သင္ေပးေတာ္မူသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားက ထိုေနရာသို႔ ျပန္ႂကြ၍ ဘုရားရွင္သင္ေပးသည့္ ေမတၱသုတ္ကို ႐ြတ္လည္း ႐ြတ္ဖတ္၊ ေမတၱသုတ္လာ က်င့္စဥ္မ်ားကိုလည္း က်င့္ပြားၾကသည့္အခါ နတ္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ တရားအားထုတ္ၾကရသျဖင့္ တရားထူးတရားျမတ္ ရရွိၾကကာ ရဟႏၲာမေထရ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

တရားစခန္း၌ ေယာဂီမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း စကားမျပာ၊ အၾကည့္ခ်င္း မဆိုင္၊ မိမိလုပ္ရမည့္ တာ၀န္ကို မိမိထမ္းေဆာင္၊ မိမိေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အညစ္အေၾကးကို မိမိသန္႔စင္၊ မိမိအျပဳအမူေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ေမတၱာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေနထိုင္ပါလွ်င္ တရားအားထုတ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပုဂၢလသပၸါယသည္လည္း အလိုလို ျပည့္စံုႏိုင္ပါသည္။

တရားထူး တရားျမတ္ကို ရေစရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျခားသပၸါယတစ္ခုမွာ ဥတုသပၸါယ ျဖစ္ပါသည္။ ဥတုသပၸါယ ဆိုသည္မွာ အပူအေအးမွ်တမႈႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ ျဖစ္သည္။ အေအးဓာတ္ လြန္ကဲျခင္း၊ အပူဓာတ္ လြန္ကဲျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တရားအားထုတ္လွ်င္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အပူအေအးမွ်တသည့္ အေျခအေနတြင္ က်န္းမာေရး ျပည့္စံုစြာျဖင့္ တရားအားထုတ္ပါက တရားထူး တရားျမတ္ ျမန္ျမန္ ရႏိုင္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ရာ၌ ဥတုသပၸါယ မွ်တေစရန္ နယူးဂ်ာစီ၊ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာႀကီး၏ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေယာဂီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးတြင္ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အေႏြးေပးစက္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ရပါသျဖင့္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အလႉေငြမ်ား လက္ခံလ်က္ရွိရာ လႉဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း၍ အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

Required Air Conditioners for New Temple

(4) 24,000Btu @$4,500 = $18,000

(2) 12,500Btu @$3,000 = $ 6,000

(16) 6,000Btu @$2,000 = $32,000

Donors for 24,000 Btu Air Conditioners

1. Daw Lily Win and family, in memory of U Myo Win $4,500

2. Daw Khin Than Myint Swe & Melvin Myint Swe family $3,500

3.

4.

Donors for 12,500 Btu Air Conditioners

1. Daw Lily Win and family, in memory of U Myo Win $3,000

2. U Tun Myint, Daw Khin May Pyone and daughter Su Thet $3,000

Donors for 6000 But Air Conditioners

1. Dr. Tun Nyunt, Dr. Khin Mi Mi Thein, daughter Thiri Kay Thwe Nyunt and son Thadoe Nyunt $2,000

2. In memory of parents U Hoke Thwin, Daw Khin Ti, and brother U Myo Win, from families $2,000

3. U Swe Tun and Daw Theingi Lwin, Lin Khine Aung, Alex & Khin Metta Tun, Zu Zu Tun and Latt Sandi Lwin $2,000

4. Dr. Myo Tun and Kay T. Swe, daughter Precious K. Tun, son Everett K. Tun $2,000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

No comments: