Sunday, June 16, 2013

ဝိသာခါဝတၳဳ၊ သမုစၥည္းပိုင္း-အကုသလသဂၤဟႏွင့္ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ၊ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက ဝိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။

IMG_1760

ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒသင္တန္းအျဖစ္ ဝိသာခါဝတၳဳအဆက္ကိုလည္းေကာင္း၊

အဘိဓမၼာသင္တန္းအျဖစ္ သမုစၥည္းပိုင္း၊ အကုသလသဂၤဟကိုလည္းေကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေလသည္။

ညေနတြင္ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္းအျဖစ္ ဓမၼစၾကာႏွင့္ ေဟမဝတသုတ္တို႔ကို ႐ြတ္ဆို ပူေဇာ္ၾက၏။

IMG_1764
IMG_1766
IMG_1769

No comments: