Thursday, July 14, 2011

ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတၱန္ အထူးမွတ္ဖြယ္ (မဟာဗုဒၶဝင္)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ထြန္းေတာ္မမူမီ မဇၥ်ိမတိုက္တခြင္၌ ရဟန္းအမည္ခံ ဂုိဏ္းဆရာႀကီးမ်ားသည္ ထင္ရွား ေပၚထြက္ႏွင့္ၾက၏။
ထိုမ်ားစြာေသာ ရဟန္းအမည္ခံ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔သည္ အခ်ိဳ႕က ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂအလုပ္ကို၊
အခ်ိဳ႕က အတၱကိလမထာႏုေယာဂအလုပ္ကို ရဟန္းကိစၥ ရဟန္းအလုပ္အေနျဖင့္ က်င့္ၾက ၾကံၾက ေဟာၾကား ျပသႏွင့္ၾကေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေလာကႀကီး၌ အယုတ္တရားႏွစ္ပါးကို တကယ့္ တရားစစ္ တရားမွန္အေနျဖင့္ က်င့္,ၾကံ,ေဟာၾကား ျပသၾကမႈတည္းဟူေသာ ေမွာင္ႀကီးဖံုးအုပ္ေနစဥ္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုႏွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ ေနဝင္လုဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။
(ဓမၼစၾကာပါဌ္,အနက္ကို ႏွလံုးသြင္းထားပါ။)

ဤဓမၼစကၠပဝတၱနသုတၱန္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က -

“ေဒြ ေမ ဘိကၡေဝ အႏၲာ ပဗၺဇိေတန န ေသဝိတဗၺာ = ရဟန္းတို႔ ... ရဟန္းျဖစ္သူသည္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အယုတ္တရား အစြန္းႏွစ္ပါးတို႔ကို မမွီဝဲအပ္ကုန္” ဟူေသာ ဤစာပိုဒ္ဝါက်ကို စတင္၍ ႐ြတ္ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဲ့တင္သံႀကီးသည္ ဘုရားရွင္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ေအာက္အဖို႔ အဝီစိတိုင္ေအာင္၊ အထက္အဖို႔ ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္ ခိုက္ေရာက္လ်က္ ဇာတိေခတ္ စၾကဝဠာတိုက္တေသာင္းကို ျပန္႔ႏွံ႔၍ တည္ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ရင့္က်က္ေသာ ကုသိုလ္မူလရွိၾကလ်က္ သစၥာေလးပါးတရားသိဖို႔ရန္ အဓိကာက(အထိကရ) ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ထူး ပါရွိၿပီးျဖစ္ၾကသည့္ တဆယ့္ရွစ္ကုေဋ အေရအတြက္ရွိေသာ ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာဝယ္ ဓမၼစၾကာ တရားဦး ေဟာမည့္ေနရာ၌ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးလာေရာက္ၾကၿပီး ျဖစ္ႏွင့္ေလသည္။

ဓမၼစၾကာတရားဦးကို စ၍ ေဟာသည့္အခ်ိန္မွာ အေနာက္အရပ္သို႔ ေနဝင္လုဆဲဆဲ၊ အေရွ႕အရပ္မွ လဝန္းထြက္ျပဴဆဲအခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။

ဤဓမၼစကၠပဝတၱနသုတၱန္ ေဒသနာစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ -

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ပၪၥဝဂၢီတို႔အား ေရွးဦးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အယုတ္တရားႏွစ္ပါးတို႔ကို ေဟာေတာ္မူသည္။
ထို႔ေနာက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ မဂၢင္ရွစ္ရပ္ မဇၥ်ိမပဋိပတ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။
ထိုေနာက္ သစၥာေလးပါးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာေတာ္မူသည္။
ထိုေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အဖို႔ရာ သစၥာေလးပါးတို႔အနက္ တပါးတပါး၌ ရထိုက္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ဉာဏ္သံုးပါးစီ ျပည့္စံုမွ ဘုရားအျဖစ္ ဝန္ခံေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဟာေတာ္မူသည္။
ထို႔ေနာက္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူစဥ္ အရွင္ေကာ႑ညသည္ ေသာတာပန္တည္ေၾကာင္း၊

ဓမၼစၾကာကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လည္ေစၿပီးလတ္ ျဖစ္ေစၿပီးလတ္ေသာ္ -
ဘုမၼစိုးနတ္တို႔မွအစ ျဗဟၼာမ်ားက်ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေႂကြးေၾကာ္ၾကေၾကာင္း၊
မဟာပထဝီ ဤေျမႀကီးတုန္လႈပ္ေၾကာင္း၊
သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱပစၥယ ဥတုသမု႒ာန အေရာင္အလင္းႀကီး နတ္ျဗဟၼာတို႔အေရာင္ထက္ အဆရာေထာင္ ႀကီးက်ယ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သႏၲာန္ေတာ္မွာ ဓမၼစၾကာတရား ေဟာေတာ္မူစ အခ်ိန္မွာကဲ့သို႔ ၿပီးဆံုးခ်ိန္၌လည္း အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ပီတိအဟုန္ကို ငံု၍ ထားေတာ္မမူႏိုင္ေတာ့ဘဲ “အညာသိ ဝတ ေဘာ ေကာ႑ေညာ၊ အညာသိ ဝတ ေဘာ ေကာ႑ေညာ = အို ... ေကာ႑ညသည္ သစၥာေလးပါး တရားကို သိျမင္ ကၽြတ္တမ္းဝင္ခဲ့ေလၿပီတကား၊ အို ... ေကာ႑ညသည္ သစၥာေလးပါး တရားကို သိျမင္ ကၽြတ္တမ္းဝင္ခဲ့ေလၿပီတကား”ဟု ႏႈတ္ေတာ္ႁမြက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူသည္။
(ဤဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ အသံေတာ္သည္လည္း စၾကဝဠာတိုက္တေသာင္း ႏွ႔ံ၍ တည္ေလသည္။)

ထို႔ေနာက္ အရွင္ေကာ႑ညက ျမတ္စြာဘုရား၏အထံေတာ္၌ ရွင္,ရဟန္းအျဖစ္ကို ရပါလိုေၾကာင္း ေတာင္းပန္သျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ‘ဧဟိ ဘိကၡဳ’ေခၚေတာ္မူ၍ အရွင္ေကာ႑ည ‘ဧဟိ ဘိကၡဳ’ရဟန္း ပၪၥင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူသည္။

ဤကား ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာပံု အစဥ္တည္း။

(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “မဟာဗုဒၶဝင္” ပၪၥမတြဲ)

No comments: