Wednesday, July 6, 2011

ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္တရားပြဲဓာတ္ပံုမ်ား (၄-ဇူလိုင္-၂၀၁၁)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၁ ခု ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ ညေန၌ ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္၏ တရားပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္စဥ္ -No comments: