Wednesday, June 15, 2011

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္၏ သႏၲိသစၥာတရားစခန္း

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဉာဏိႏၵဆရာေတာ္ႀကီး၏ သႏၲိသစၥာရိပ္သာတရားစခန္း (ဇြန္ ၆-၁၂)No comments: