Tuesday, December 14, 2010

ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး (၁၄-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၀)

နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ၊ ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး၏ အေဆာင္-တစ္ ေျမေအာက္ထပ္နံရံတြင္ အားျဖည့္သံေခ်ာင္းမ်ား တည့္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အေဆာင္-ႏွစ္တြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား ခင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကစဥ္။

No comments: