Wednesday, November 3, 2010

ဓမၼာ႐ုံ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး (၃-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၀)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာအတြင္း ေလာကခ်မ္းသာ ဓမၼာ႐ုံႏွင့္ ေယာဂီေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေျမတူးမႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္ၾက၏။No comments: