Sunday, June 13, 2010

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ တရားစခန္း (ဇြန္လ ၁၂ -၁၃၊ ၂၀၁၀ ခု)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂-၁၃ ရက္မ်ား၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္၏ တရားစခန္း၌ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ စေနေန႔

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔

[Download]

[Download]

[Download]

[Download]တရားစခန္း ေယာဂီမ်ားNo comments: