Monday, February 15, 2016

အာဒိတၱပရိယာယသုတၱပူဇာ

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ အပတ္စဥ္ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရာသီဥတု ေအးလြန္းသျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား အမ်ားစု မလာေရာက္ႏိုင္ၾကပါ။

သင္တန္းသား သင္တန္းသူ သံုးေလးဦးမွ်သာ ရွိသျဖင့္ တရား႐ႈမွတ္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အာဒိတၱပရိယာယသုတၱပူဇာတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

တရား႐ႈမွတ္စဥ္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတက တရားခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊

အာဒိတၱပရိယာယသုတ္ကိုလည္း ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတကပင္ ပို႔ခ်ေပးကာ စုေပါင္း ႐ြတ္ဆို ပူေဇာ္ၾကပါသည္။