Monday, July 28, 2008

သဘာဝေဘးရန္မ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း-အရွင္ဣႏၵက


နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေလမုန္တိုင္း သဘာဝအႏၲရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ေလမုန္တိုင္း ခံႏိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ကာကြယ္နည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္လိုလို ေလမုန္တိုင္း အတိုက္ခံေနရတဲ့ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံမွာ အေဆာက္အဦမ်ားကို ကြန္ကရစ္မိုး ကြန္ကရစ္ကာမ်ားနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အလြန္နည္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဝါးတိုင္ မဓမတိုင္ ဓနိမိုးနဲ႔ ေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားဟာ (ငလ်င္ဒဏ္ခံေပမယ့္) ေလဒဏ္ကိုေတာ့ မခံႏိုင္ပါ။

သစ္ေတာမ်ားဟာလည္း ေလမုန္တိုင္း ခံတပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတေလ်ာက္ဟာ ယခင္က ကနစိုေတာ လမုေတာမ်ားနဲ႔ ဖံုးအုပ္ၿပီး အလြန္သာယာစိုေျပတဲ့ အရပ္ေဒသႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္တရာအတြင္းမွာ ကနစိုပင္ လမုပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲၿပီး ထင္းဆိုက္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးကုန္ပါေတာ့တယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ရင္ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ မိုးေလဝသ မမွန္မကန္ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ရင္လဲ သစ္ပင္မ်ားဟာ ႐ုကၡစိုးနတ္မ်ားရဲ႕ ဘံုဗိမာန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္မ်ားကို စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ ခုတ္လွဲျခင္းဟာ နတ္ေတြရဲ႕ ဘံုဗိမာန္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္လို႔ နတ္မ်ား ေဒါသထြက္ၿပီး ကပ္ေဘးမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္တခုမွာ ကၽြန္းတကၽြန္းေပၚ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူေတြဟာ တရားပ်က္လို႔ နတ္မ်ား အမ်က္ထြက္ၿပီး တကၽြန္းလံုးကို ေရလႊမ္းေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လမုပင္မ်ား အသံုးဝင္ပံုကိုလည္း သိသင့္ပါတယ္။ လမုပင္ကို “မင္းဂ႐ု” (mangrove) လို႔ အဂၤလိပ္လို ေခၚပါတယ္။ ဤအပင္မ်ားေပါက္လွ်င္ ႏႈန္းေျမမ်ား တိုးပြားလာၿပီး ကမ္းၿပိဳမႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အပင္ရင္းမွာ ငါး ပုစြန္မ်ား ခိုေအာင္း ဥ,ဥ သားေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လမုပင္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၾကပါတယ္။ သဘာဝေဘးရန္မ်ားကို သဘာဝနည္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာဝေဘးရန္မ်ားကို ဉာဏ္ျဖင့္ ကာကြယ္တတ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာလည္း ဂ်ေမကာႏိုင္ငံလိုပင္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ အမ်ားဆံုးခံရတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလမုန္တိုင္းက်ရင္ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးၾကပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္မ်ား ပ်က္စီးၿပီး ကေလးမ်ား စာသင္ပ်က္ၾကရပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အနီးမွာရွိတဲ့ ႐ြာေတြဟာ ဒုကၡ အခံရဆံုးပါ။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားလို႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး ထိခိုက္လွပါတယ္။ ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားမိတဲ့ ေခတ္လူငယ္တဦးဟာ ကေလးမ်ား ပညာေရး မထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈဟာ လက္ေတြ႕က် အသံုးဝင္ေသာေၾကာင့္ ေလမုန္တိုင္းက်ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား စာသင္မပ်က္ေတာ့ပါ။ အဲဒါကေတာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းအနီးမွာ ရွိတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေဘာေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာႀကီးေပၚမွာ စာသင္ေက်ာင္း လုပ္ထားတာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေရျမဳတ္တဲ့ အႏၲရာယ္ မရွိေတာ့ပါ။ လိုတဲ့ေနရာကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ စာသင္လည္း မပ်က္ေတာ့ပါ။ ယခုအခါ ဒီေဘာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားေပၚမွာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကိုပါ ဖြင့္ထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကေန ရရွိေအာင္ လုပ္ထားလို႔ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုပါ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာဝအႏၲရာယ္ကို ဉာဏ္နဲ႔ ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေလေဘးက တခါတရံသာ ႏွိပ္စက္တာပါ။ ႏွစ္စဥ္လိုလို ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ ေဘးက ေႏြရာသီ မီးေဘး ျဖစ္ပါတယ္။ မီးေဘးေၾကာင့္ အိုးအိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕တိုးတက္မႈကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေနတာ အမွန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မီးေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္နည္းမ်ားကိုလည္း အထူးစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

မီးေဘး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဥပေဒျဖင့္ အိမ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာက္လုပ္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓနိမိုး၊ သက္ကယ္မိုး၊ ဝါးကပ္မိုး၊ ဖက္မိုး အိမ္မ်ားဟာ မီးေလာင္စာအမိုးမ်ား ျဖစ္လို႔ မီးေလာင္ရင္ ရပ္ကြက္တခုလံုး၊ တ႐ြာလံုး မီးအဝါးခံရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေလာင္စာအမိုးေတြကို သြပ္မိုး၊ အုတ္ႂကြပ္မိုး၊ ကြန္ကရစ္မိုးမ်ားနဲ႔ အစားထိုး ေဆာက္လုပ္ေစရပါမယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အုတ္ႂကြပ္မိုးအိမ္ေတြသာ မ်ားလို႔ မီးေလာင္တဲ့အခါမွာ အိမ္အနည္းငယ္ေလာက္သာ မီးေလာင္ခံရပါတယ္။ အုတ္ႂကြပ္မိုးဟာ ေနအပူဒဏ္ကိုလည္း သက္သာေစပါတယ္။ မီးလည္း ခ်က္ခ်င္း မေလာင္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အပူပိုင္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ အထူးသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အမိုးျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အမိုးျဖစ္တာေၾကာင့္ အုပ္ႂကြပ္စက္႐ုံမ်ားကို အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြလည္း အလုပ္ရႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အမိုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးစြဲကာ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူသြင္းစရာ မလိုေတာ့ပါ။

ေနာက္သဘာဝေဘးရန္တခုကေတာ့ ငလ်င္ေဘး ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီ ေသခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ေတြၿပိဳၿပီး တိုက္ပိလို႔ ေသရတဲ့သူေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာအရပ္က ဝါးအိမ္၊ သစ္သားအိမ္မ်ားကေတာ့ ငလ်င္ဒဏ္ခံတဲ့ အိမ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုက္အိမ္ေတြကေတာ့ စိတ္မခ်ရပါ။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္အိမ္မ်ားကို ေဆာက္ရင္ အခိုင္အမာ ေဆာက္မွသာ စိတ္ခ်ရပါမယ္။ “အသက္ကို ဉာဏ္ေစာင့္”ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း အရာရာမွာ ဉာဏ္ကို ေစစားၿပီး လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံကုိ ပံုခ်ၿပီး ျဖစ္သလို ေနထိုင္ရင္ေတာ့ ဒုကၡေတြ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံ ဉာဏ္ ဝိရိယ တရားသံုးပါးကို လက္ကိုင္ထား က်င့္သံုးၿပီး ေနထိုင္သြားမွသာ ဘဝခ်မ္းသာကို ခံစားႏိုင္ၾကပါမယ္။

ဇူလိုင္ ၂၀၊ ၂၀၀၈

Tuesday, July 1, 2008

ေအဘီဘီေအရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ နိဗၺာန္ေစ်း - အရွင္ပညာသီဟ

“အရွင္ဘုရား၊ ေစတီေတာ္နဲ႔ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလႉေငြရေအာင္ နိဗၺာန္ေစ်းလုပ္ပါလားဘုရား။ တျခားျပည္နယ္က ေက်ာင္းတိုင္းလိုလိုမွာ လုပ္ေနၾကတယ္။ အရွင္ဘုရားတို႔ ေအဘီဘီေအက ေက်ာင္းတည္ေထာင္တာလဲ ၾကာလွၿပီ၊ ဘာျဖစ္လို႔မလုပ္တာလဲ ဘုရာ့”

“ေအး .. ငါလဲ ျဖစ္ေအာင္တိုက္တြန္းေနတာပဲဟ ‘မတိုး’ ရ။ လုပ္မယ္ လုပ္မယ္နဲ႔ အသံေပးေနတာ သံုးႏွစ္ေလာက္ေတာင္ ရွိသြားၿပီ။ ခုထိေတာ့ အေကာင္အထည္ မေပၚေသးဘူး။ ျဖစ္လိုျဖစ္ျငားဆိုၿပီး အစပ်ိဳးတဲ့အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈-ခု ေမလ ၂၅-ရက္မွာ နယူးဂ်ာစီ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ဗုဒၶပူဇနိယ ဘုရားပြဲ က်င္းပဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတုန္းက စတုဒိသာေကၽြးဖို႔ အစီအစဥ္တခုပါတယ္။ အဲဒီ အစီအစဥ္ကို နိဗၺာန္ေစ်းအစပ်ိဳးတဲ့အေနနဲ႔ စတုဒိသာလႉမယ့္သူေတြကို အစားအစာေရာင္းဖို႔ ငါအၾကံေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္မလာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ မျဖစ္ခ်င္ေနဆိုၿပီး ငါလဲ စိတ္ေလ်ာ့လိုက္ေတာ့တယ္”

“အရွင္ဘုရား ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို႔ နိဗၺာန္ေစ်းလုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားာၾကည့္ခ်င္တယ္”

“ေအး .. ၾကိဳးစားၾကည့္ေလ၊ ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့”

“ဒီလိုဆို ဘုန္းဘုန္းက ေက်ာင္းထဲမွာ လုပ္ခြင့္ေပးမွာလား”

“ေဟ ... အဲဒီလိုေတာ့ မျဖစ္ဘူးထင္တယ္ ‘ညိဳညိဳၾကည္’ ရ။ လုပ္ခ်င္ရင္ အျပင္မွာ လုပ္ၾက။ ေနရာရွာၾက။ ေက်ာင္းထဲမွာဆိုေတာ့ သိတ္မလြတ္လပ္ဘူး။ အျပင္မွာဆို နင္တို႔ၾကိဳက္သလို ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲလဲ ထည့္လို႔ရတယ္”

“ဒီလုိဆို တပည့္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားၿပီး ေနရာရွာၾကည့္ပါမယ္”

“ေအး ... ေကာင္းတာေပါ့၊ ‘မတိုး’ ‘ညိဳညိဳၾကည္’ ‘မအံုး’ ‘အိသက္’တို႔၊ နင္တို႔ ဝိုင္းၿပီး လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေနရာရွာၾကေလ”

“အရွင္ဘုရား ... တပည့္ေတာ္တို႔ Park ေတြကို လိုက္ေမးၾကည့္တယ္ဘုရား။ အစားအေသာက္ ေရာင္းမွာဆိုရင္ မရဘူးလို႔ ေျပာတယ္”

“အိသက္ .. ေရ၊ ဒီလိုဆို ေက်ာင္းနားက Flee Market ကို သြားေမးၾကည့္ကြာ။ အဲဒီမွာ ေနရာအပိုေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ မသံုးတဲ့ေနရာဆို တို႔အတြက္ ေနရာ ရႏိုင္ေလာက္ပါတယ္”

“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သြားေမးၾကည့္တယ္ဘုရား။ အစားအေသာက္ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ Food Certificate ရွိမွ။ ေနာက္ၿပီး အစားအေသာက္ကို ခုလို အဖံုးအကာ မပါဘဲ ေရာင္းတာကို ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ ေျပာတယ္ ဘုရာ့။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ရေတာ့ ရႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစ်းအလြန္ႀကီးတယ္ ဘုရာ့”

“ေဟ ... ေစ်းႀကီးလြန္းရင္ေတာ့ မျဖစ္ဘူးဟ။ ေနရာငွားရတာနဲ႔ပဲ အလႉေငြမက်န္ဘဲ ျဖစ္သြားမယ္”

“တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ ဒီနားက ေက်ာင္းကို ေမးၾကည့္ဦးမယ္ဘုရာ့။ စားေသာက္ခန္းနဲ႔ အိမ္သာအသံုးျပဳလို႔ရမလား။ အခေၾကးေငြ ေပးလို႔ရရင္လဲ ေက်ာင္းနဲ႔ ကပ္ေနေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပ့ါဘုရား”

“ေမးၾကည့္တာ မမွားပါဘူး ‘မတိုး’ရ။ အဆင္ေျပရင္ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလဲ ေနရာရွာရတာ သက္သာတာေပါ့”

“အရွင္ဘုရား၊ ဒါလဲ အဆင္မေျပဘူးဘုရာ့။ အရွင္ဘုရား ကိုယ့္ေက်ာင္းထဲမွာ ဘာျဖစ္လို႔ မလုပ္ေစခ်င္တာလဲ”

“ျပႆနာျဖစ္မွာ စိုးလို႔ဟ။ ငါေနခဲ့တဲ့ လန္ဒန္ကေက်ာင္းမွာ နိဗၺာန္ေစ်းက်င္းပတယ္။ ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ လူေတြေပ်ာ္ေအာင္လို႔ ကက္ဆက္နဲ႔ သီခ်င္းဖြင့္ၿပီး ကၾကတယ္။ လူေတြလဲ သေဘာက် ေပ်ာ္ၾကတာေပါ့။ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ လူသိမ်ားလာေတာ့ ေစ်းေရာင္းပြဲက စည္လာတယ္။ အလႉေငြေတြလဲ ရပါရဲ႕။ ဒါနဲ႔ ကက္ဆက္ဖြင့္ၿပီး ကရ ခုန္ရတာထက္ လူကိုယ္တိုင္ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ဆိုရ ကရတာက ပိုၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး တီးမႈတ္ ကခုန္ၾကတာေပါ့။ ပြဲေန႔မတိုင္မီ အၾကိဳေန႔မွာလဲ သီခ်င္းတိုက္ရ အသံၫိႇရ လုပ္ၾကတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အသံဆူညံမႈ ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ ပြဲက တျဖည္းျဖည္း လူသိမ်ားလာေတာ့ လာတဲ့လူေတြ မ်ားလာတယ္။ ကားေတြမ်ားလာတယ္။ ေစ်းေရာင္းပြဲကို လာသူေတြက သူတို႔ကားေတြကို အိမ္နီးနားခ်င္းက အိမ္ေတြေရွ႕မွာ လမ္းေပါက္ပိတ္ ရပ္တာတို႔၊ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ စကားေျပာတာတို႔၊ အမိႈက္ပစ္တာတို႔ကို မဆင္မျခင္ ကိုယ္ထင္သလို လုပ္ၾကေတာ့ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက ပုလိပ္ကို ေခၚတိုင္ပါေလေရာ။ ပုလိပ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဘာလုပ္တာလဲလို႔ ေမးတယ္။ ပါတီလုပ္တယ္ေပါ့။ ကိုယ့္ၿခံထဲမွာ ကိုယ္လုပ္တာ ဘာျဖစ္လဲ၊ ဘာတိုင္စရာလိုလဲလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ပုလိပ္က ေအး...လုပ္ေပါ့လို႔ပဲ ေျပာၿပီး ျပန္သြားတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္က်ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္႐ုံးက တာဝန္ရွိသူ ေရာက္လာၿပီး မေန႔က ဘာလုပ္တာလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ အလႉေငြအတြက္ ေစ်းေရာင္းပြဲလုပ္တာလို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ ဒီလုိလုပ္လို႔ မရဘူး။ အသံဆူညံမႈဥပေဒ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ျမိဳ႕နယ္႐ံုးကို ခြင့္ျပဳခ်က္သြားေတာင္းတဲ့အခါ ေနာက္ကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာဌာနအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးခင္ လူ(၁၅)ေယာက္ထက္ ပိုၿပီး လူစုလူေဝးမလုပ္ရဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီလို ျပႆနာေတြျဖစ္မွာစိုးလို႔ ငါ့အေနနဲ႔ေတာ့ ေက်ာင္းဝိုင္းထဲမွာ မလုပ္ေစခ်င္တာ ‘အိသက္’ရ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အျခားေနရာမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္သာကလဲ ေက်ာင္းမွာ ႏွစ္လံုးထဲရွိတာ။ လူမ်ားရင္ အဆင္မေျပဘူး”

“အရွင္ဘုရား၊ ေမရီလင္းေက်ာင္းက အရွင္ဘုရားေက်ာင္းေအာက္ က်ဥ္းပါတယ္ဘုရာ့။ သူတို႔လဲ အိမ္သာ အမ်ားႀကီး မရွိပါဘူး။ နိဗၺာန္ေစ်းလုပ္တာ ေအာင္ျမင္ေနတာပါပဲ”

“ကဲ ဒါေလာက္ စိတ္ထက္သန္ေနလဲ စမ္းလုပ္ၾကည့္ခ်င္ ေက်ာင္းဝိုင္းထဲမွာပဲ လုပ္ေပါ့ကြာ။ ျပႆနာျဖစ္လာရင္လဲ ေနာက္မွ ၾကည့္ရွင္းၾကတာေပါ့”

“ဒီလုိဆို တပည့္ေတာ္မတို႔ ရက္သတ္မွတ္ေတာ့မယ္ ဘုရား။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္လဲျဖစ္၊ အျခားပြဲေတြနဲ႔ မတိုက္တဲ့ရက္လဲ ျဖစ္ေအာင္ တပည့္ေတာ္တို႔ ရက္ေ႐ြးရမယ္ အရွင္ဘုရား။ ဇြန္လ ၂၂-ရက္ေန႔ဆို အဆင္ေျပမလား ဘုရား”

“ေအး ... လုပ္ေလ၊ အဆင္ေျပမွာပါ”

“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ဖိတ္စာပို႔ဖို႔ေတာ့ အခ်ိန္မရေတာ့ဘူး ဘုရား။ E-mail နဲ႔ပဲ နိဗၺာန္ေစ်းကို လာဖို႔ ဖိတ္ရေတာ့မွာပဲ။ တဆင့္စကား တဆင့္နားနဲ႔လဲ အဖိတ္ခိုင္းရေတာ့မွာပဲ”

“ေအး … ေကာင္းပါတယ္”

“အရွင္ဘုရား၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေတာ့ လုပ္ဦးမွပဲ ဘုရား”

“ေဟ .. လုပ္ဦးမွာလား၊ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ‘အိသက္’ရ”

“တပည့္ေတာ္ဆီမွာ ေက်ာင္းတေက်ာင္းက ဖိတ္စာ နမူနာရွိတယ္ဘုရာ့။ အဲဒါကို နည္းယူၿပီး လုပ္ရမွာပဲ”

“ေအး … ေကာင္းတယ္”

“အရွင္ဘုရား၊ ဖိတ္စာလုပ္တာ အဂၤလိပ္လိုကေတာ့ တပည့္ေတာ္ေရးၿပီးၿပီဘုရား။ ဗမာလို တပည့္ေတာ္႐ိုက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ႕ေနတယ္။ အရွင္ဘုရား ကူညီပါဦး”

“ေဟ … ကဲ .. ကဲ .. ငါ့ဆီပို႔လိုက္၊ ငါ႐ိုက္ေပးမယ္”

“အရွင္ဘုရား၊ ပြဲကနီးေနၿပီ … ေႏွးေနလို႔ မျဖစ္ဘူးေနာ္။ ျမန္ျမန္႐ိုက္ၿပီး တပည့္ေတာ္ဆီ E-mail ပို႔လုိက္ပါ”

“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ကံစမ္းမဲလဲ ထည့္ရဦးမယ္ဘုရား။ အဲဒါ အရွင္ဘုရား ရင္းႏွီးတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြဆီက အလႉခံေပးပါဦး”

“ေဟ .. ဒီလိုလား၊ ဘာေတြဝယ္မွာလဲ”

“အနည္းဆံုး တီဗြီတလံုးေလာက္ေတာ့လဲ ပါမွ ျဖစ္မွာဘုရာ့။ တျခားေက်ာင္းေတြမွာဆို ကားေတြ ဘာေတြေတာင္ ပါတာဘုရာ့။ အဲဒီေလာက္ မတတ္ႏိုင္ေတာင္ ကင္မရာတို႔ အိုင္ေပ့ါတို႔ ပါရမွာေပ့ါဘုရာ့”

“ကဲ .. ဒီလိုဆို ငါက GPS တခု လႉပါ့မယ္ကြာ။ က်န္တာေတာ့ ဒီလိုပဲ တတ္ႏိုင္မယ့္လူကို အလႉခံၾကည့္တာေပါ့”

“အရွင္ဘုရား၊ ေဒါက္တာၾကည္စိုး-ေဒါက္တာေမာ္လီတို႔က ေဒၚလာ ငါးရာ လႉတယ္ဘုရာ့။ ေနာက္ၿပီး မေလာ္ရင္းက ေျပာတယ္ .. ေဒါက္တာႏိုင္သူလင္းကလဲ ငါးရာ လႉတယ္လို႔။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ ဆုပစၥည္းအတြက္ စီစဥ္လို႔ ရၿပီ။ အရွင္ဘုရား၊ ေစ်းေရာင္းမယ့္လူေတြ ရွာပါဦးဘုရား။ ဘုရားပြဲတုန္းက စတုဒိသာ ေကၽြးတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြ အရွင္ဘုရား သိရင္ ေမးၾကည့္ေပးပါဦး”

“ေဟ … ငါလဲ သူတို႔ကို အကုန္လံုး မသိဘူးဟ။ ဦးေစာဝင္းေတာ့ သိလိမ့္မယ္ ထင္တယ္”

“မွန္ပါ။ သူ႔ဖုန္းနံပါတ္ေကာ သိလားဘုရား”

“ေအး … ဒီနံပါတ္ေတြ ဆက္ၾကည့္ကြာ”

“အရွင္ဘုရား၊ တဲထိုးဖို႔ ကိစၥအတြက္ တပည့္ေတာ္အမ်ိဳးေတြကို ေခၚထားတယ္ဘုရာ့။ အရွင္ဘုရားလဲ တျခားကူညီမယ့္လူေတြကို ေခၚေပးပါဦး”

“ေအး .. ကိုေစာၾကင္၊ ကိုသန္းဝင္း၊ ကိုေက်ာ္သူျမတ္၊ ထြန္းထြန္း၊ ေဇာ္ေလး၊ ေအာင္ေက်ာ္ စတဲ့သူေတြကို ေခၚလိုက္မယ္ေလ။ ဖိုးသားေတာ့ လက္နာေနတယ္ ေျပာတယ္။ အဆင္ေျပမွာပါ”

“အရွင္ဘုရား၊ အိမ္သာ ႏွစ္လံုးေလာက္ေတာ့ ငွားရဦးမယ္ ထင္တယ္ ဘုရား”

“ေဟ .. ဒါလဲ ငါစီစဥ္လိုက္ပါမယ္ကြာ”

“အရွင္ဘုရား၊ Car Parking အတြက္ ဟိုဘက္ေက်ာင္းကို ခြင့္ေတာင္းရဦးမယ္ ထင္တယ္”

“ေဟ .. အဲဒါမွ ဒုကၡပဲ။ ခါတိုင္း ဒီအလုပ္ကို ‘မတိုး’က လုပ္ေပးတာဟ။ ခု ‘မတိုး’ကလဲ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနလို႔ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ‘အိသက္’ပဲ လုပ္လိုက္ဟာ”

“မွန္ပါ .. တပည့္ေတာ္ ‘မတိုး’ကို ေမးၿပီး လုပ္လုိက္ပါမယ္ဘုရား”

“အရွင္ဘုရား … အစားအေသာက္စာရင္းေရးတာ ဗမာလို မေရးတတ္လို႔ ေရးေပးပါဦးဘုရား”

“ေအး … ေအး … စာရင္းပို႔လိုက္၊ လုပ္ေပးရမွာေပါ့”

“အစားအေသာက္ေရာင္းမယ့္ လူစာရင္းမွာ နာမည္ေတြမွားေနလို႔ ျပင္ေပးပါဦးဘုရား”

“ေဟ … ဘာေတြမွားေနလဲ။ ပို႔လိုက္ ပို႔လိုက္ ျပင္ေပးရတာေပါ့”

“အရွင္ဘုရား၊ တခ်ိဳ႕ ေစ်းေရာင္းမယ့္သူေတြက မလုပ္ျဖစ္လို႔ ဖ်က္ၿပီး စာရင္းအသစ္ေရးပို႔ေပးပါဦးဘုရား”

“ေဟ … နင္တို႔ဥစၥာ ေမာလိုက္တာဟာ၊ ၿပီးပဲ မၿပီးႏိုင္ဘူး။ ဒါေလာက္ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ၿပီး စားတဲ့လူ မလာရင္ေတာ့ ေမာရက်ိဳးနပ္ပါ့မလား”

“အရွင္ဘုရား … မပူပါနဲ႔။ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ အမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္ဘုရား။ ေနာက္ဆံုး လာဝယ္စားမယ့္ လူမရွိလဲ ေရာင္းတဲ့လူအခ်င္းခ်င္း ဝယ္စားတာေပါ့ဘုရား”

“အရွင္ဘုရား .. နိဗၺာန္ေစ်းအတြက္ အားလံုးစီစဥ္ၿပီးသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီဘုရာ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔မွာ မိုး႐ြာမယ္လို႔ တီဗြီက ေၾကညာေနတယ္”

“ေဟ .. ဒီလုိဆို ရက္ေ႐ႊ႕ဖို႔ စဥ္းစားၾကဦးမွပဲ”

“အရွင္ဘုရား၊ ရက္ေ႐ႊ႕လို႔ေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဘုရား။ အရွင္ဘုရားပဲ မိုးကို တားေပေတာ့”

“ေအး .. ဒီမွာ ပြဲလုပ္သမွ်ရက္ေတြမွာေတာ့ ရာသီဥတုေကာင္းတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီတခါလဲ မိုးေတြ လြင့္သြားေအာင္ ပြဲလာတဲ့ လူေတြကို မိုးေပၚေမာ့ၿပီး ပါးစပ္နဲ႔ ေလမႈတ္ခိုင္းလိုက္မယ္။ မပူနဲ႔ မိုးမ႐ြာေစရဘူး”

“အရွင္ဘုရား၊ တယ္ဟုတ္ပါလားဘုရာ့။ ဒီေန႔ ဒီေနရာမွာ မိုးမ႐ြာဘူးဘုရာ့။ ဘုရားတန္ခိုးလို႔ ေျပာရမွာပဲ။ လူေတြလဲ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ေရာက္လာၾကတယ္။ အလႉေငြလဲ ေဒၚလာ ရွစ္ေထာင္နီးပါးေလာက္ ရတယ္။ အရင္းေရာ အျမတ္ပါ လႉၾကပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ စၿပီးလုပ္တဲ့ပြဲမွာ ဒါေလာက္ရတာ မဆိုးပါဘူး ဘုရား။ ဒါေတာင္ တပည့္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ ကမန္းကတန္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရတာ ဖိတ္စာပို႔ဖို႔ အခ်ိန္မရေတာ့လို႔ လူေတြအားလံုးကို အသိမေပးႏိုင္လိုက္ဘူး ဘုရာ့။ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သူ၊ ေရာင္းတဲ့သူ၊ လုပ္အားေပးသူ၊ နိဗၺာန္ေစ်းကို လာၿပီး စားေသာက္ၾကတဲ့လူေတြပါ ေပ်ာ္ၾကတယ္ဘုရား။ ပြဲၿပီးၿပီးခ်င္းပဲ ေနာက္တပြဲ ထပ္လုပ္ဖို႔ ေျပာေနၾကတယ္ ဘုရာ့။ ေနာက္ပြဲလုပ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ယူၿပီး လူေတြကို ေျပာရမယ္။ ပိုၿပီး စနစ္က်ေအာင္ စီစဥ္ရမယ္”

“ေဟ .. ေနာက္တပြဲ လုပ္ခ်င္ၾကေသးတယ္။ ပြဲလုပ္ရတာ ပင္ပန္းတယ္ဟ”

“အရွင္ဘုရား၊ ေပ်ာ္လဲေပ်ာ္ရ .. ကုသိုလ္လဲရမို႔ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္ပါတယ္ဘုရာ့။ တပည့္ေတာ္ ညီမ ‘စုသက္’ကေတာင္ သူ႔အေမကို ေျပာေသးတယ္။ ေငြေလး တရာ့ငါးဆယ္ ႏွစ္ရာေလာက္ ရမွာ ဒါေလာက္ အပင္ပန္းခံ လုပ္မေနပါနဲ႔ … အဲဒီေငြကို သူလႉပါ့မယ္ ေျပာလို႔။ ဟဲ့ … ဒီေလာက္ေငြေၾကာင့္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာ္လဲေပ်ာ္ရ ကုသိုလ္လဲရလို႔ တို႔လုပ္တာလို႔ ျပန္ေျပာရတယ္”

“ေအး … အဲဒီ ကုသိုလ္မ်ိဳးကို မဟာကုသိုလ္စိတ္ ရွစ္မ်ိဳးထဲက ပထမ မဟာကုသိုလ္စိတ္ (ေသာမနႆ သဟဂတ ဉာနသမၸယုတၱ အသခၤါရိက စိတၱ)လို႔ ေခၚသကြ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မတိုက္တြန္းရဘဲ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ္ ကုသိုလ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိစိတ္နဲ႔ ေစ်းေရာင္းပြဲ စီစဥ္ၾက၊ ေရာင္းၾက၊ လုပ္အားေပးၾက၊ အလႉေငြထည့္ၾက၊ အစားအေသာက္ဝယ္ယူၿပီး အလႉေပးၾက ဆိုတဲ့ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ (ကုသိုလ္)ကို လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီစိတ္က နိဗၺာန္ရဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့အက်ိဳးကို ေပးမွာမို႔ ဆက္ၿပီး ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကေပါ့ကြာ”

“မွန္ပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားပါမယ္။ သာဓု .. သာဓု … သာဓု”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

၂၀၀၈-ခု ဇြန္လ (၂၂)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပသည့္

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ေစ်းေရာင္းပြဲတြင္

ေရာင္းခ် လႉဒါန္းသည့္ အလႉေငြစာရင္း

ေဒၚခင္ေမျပံဳးႏွင့္ စုသက္

ေ႐ႊရင္ေအး

ေဒၚလာ ၂၈၄

ကိုခ်ိဳ၊ ကိုေဌးေက်ာ္၊ မယုဇန

အေၾကာ္စံု-အသုတ္စံု

ေဒၚလာ ၃၅၀

ေအဘီဘီေအ

မုန္႔ဟင္းခါး-ငါးပိေၾကာ္

ေဒၚလာ ၆၄၅

ကိုသက္ဝင္း-မမိုးစံေအာင္

ေရႏွင့္အခ်ိဳရည္

ေဒၚလာ ၂၉၃

မတင္တင္

ျမန္မာလက္ဖက္ရည္

ေဒၚလာ ၈၄

မဒင္ပယ္လ္

ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲ

ေဒၚလာ ၁၈၂

ကိုထြန္းတင္-မညိဳညိဳၾကည္

ဒန္ေပါက္ထမင္း

ေဒၚလာ ၄၄၁

မေမခင္

ေရခဲသုတ္

ေဒၚလာ ၆၇

မျဖဴျဖဴျမင့္

ရွမ္းတို႔ဖူးသုတ္

ေဒၚလာ ၁၈၀

၁၀

ေဒၚေမႊး-ခင္ေလးျမင့္

ဗယာေၾကာ္-ဆမူဆာသုတ္

ေဒၚလာ ၂၂၀

၁၁

ကိုထြန္းမင္း

ပဲျပဳတ္

ေဒၚလာ ၄၈

၁၂

မဂေရ႕စ္

ဝက္သားေကာက္ညႇင္းထုပ္

ေဒၚလာ ၁၁၅

၁၃

မိုးၾကိဳးစာနာေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕

ရွမ္းေခါက္ဆြဲ

ေဒၚလာ ၃၈၇

၁၄

မၾကဴၾကဴခင္ရွိန္

ေခါက္ဆြဲသုတ္

ေဒၚလာ ၂၀၉

၁၅

ေဒၚေမရင္း

မုန္ညႇင္းခ်ဥ္

ေဒၚလာ ၁၅၀

၁၆

ေဒၚေဌးေဌးေအာင္

ပုစြန္ခြက္ေၾကာ္၊ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ

ေဒၚလာ ၃၅၀

၁၇

မီးရွယ္လ္

ပုတီး

ေဒၚလာ ၄၇

၁၈

ဦးစိုးဝင္း-ေဒၚက်င္ေဆြ

မုန္႔ၾကာစိ

ေဒၚလာ ၆၀

၁၉

စတီဗင္ခ်ိဳ

ဝက္သားတုတ္ထိုး၊ ၾကာဆံ

ေဒၚလာ ၁၃၇

၂၀

ေဒၚခင္ဝင္းၾကည္

ဇီးယို၊ မုန္လာခ်ဥ္

ေဒၚလာ ၂၄၅

၂၁

ဇင္ေမထြန္း

ဖေယာင္းတိုင္

ေဒၚလာ ၂၆၉

၂၂

ေဒၚစီစီခ်ိဳ

ထမနဲ

ေဒၚလာ ၁၈၉

၂၃

ဆဘရီနာေမ

ပုတီးၾကိဳး

ေဒၚလာ ၁၈
ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေလာကခ်မ္းသာေစတီေတာ္ ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲျမင္ကြင္း