Monday, February 25, 2008

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္


(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၏ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္ စာအုပ္ငယ္-မွ)

အမွာစကား။ ။ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ႏွင့္ စပ္၍ မွာတမ္းလိုသည္မွာ ပရိတ္ႀကီးပါဠိ၌ လာသည္ကား အႁမြက္မွ် ျဖစ္သည္။ အျပည့္အစံုျဖစ္ေအာင္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာအတိုင္း ႐ြတ္ဆိုလွ်င္ ပို၍ ျပည့္စံုၿပီး အာႏုေဘာ္လည္း ထက္သန္သည္ကို လက္ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမမာ မက်န္းမာ၍ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ကို ႐ြတ္ဆိုလွ်င္ ေ႐ွးဆရာေတာ္တို႔နည္းေရာ ပါဠိေတာ္နည္းေရာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္ေစရန္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာအတိုင္း ႐ြတ္ဆိုၾကပါေလ။


နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊

သဗၺဒုကၡ၊ ဝိနာသေန။

သတၱံ ဓေမၼ စ ေဗာဇၥ်င္ေဂၤ၊

မာရေသနာ ပမဒၵေန။

ဗုဇၥ်ိတြာ ေယ စိ+ေမ သတၱာ၊

တိဘဝါ မုတၱကု+တၱမာ။

အဇာတိ+မဇရာ+ဗ်ာဓႎ၊

အမတံ နိဗ႓ယံ ဂတာ။

ဧဝ+မာဒိ ဂုဏူ+ေပတံ၊

အေနက ဂုဏသဂၤဟံ။

ၾသသဓၪၥ ဣမံ မႏၲံ၊

ေဗာဇၥ်ဂၤၪၥ ဘဏာမ ေဟ။

ေဗာဇၥ်ေဂၤါ သတိ သခၤါေတာ၊

ဓမၼာနံ ဝိစေယာ တထာ။

ဝီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊

ေဗာဇၥ်ဂၤါ စ တထာပေရ။

သမာဓု+ေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါ၊

သေတၱ+ေတ သဗၺဒႆိနာ။

မုနိနာ သမၼ ဒကၡာတာ၊

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ။

သံဝတၱႏၲိ အဘိညာယ၊

နိဗၺာနာယ စ ေဗာဓိယာ။

ဧေတန သစၥေဝေဇၨန၊

ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။


ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ ေမာဂၢလႅာန

ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဣေမ ေခါ ေမာဂၢလႅာန

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။


ကႆပေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ ကႆပ

ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ကႆပ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဣေမ ေခါ ကႆပ

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

မယာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊

ေမာဂၢလႅာနၪၥ ကႆပံ။

ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊

ေဗာဇၥ်ေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊

ေရာဂါ မုစၥႎသု တခၤေဏ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။


စုႏၵေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ ဘေႏၲ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ ဘေႏၲ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဣေမ ေခါ ဘေႏၲ

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ဧကဒါ ဓမၼရာဇာ ပိ၊

ေဂလေညနာ ဘိပီဠိ ေတာ။

စုႏၵေတၳေရန တံေယဝ၊

ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊

တမွာ ဝု႒ာသိ ဌာနေသာ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ပဟီနာ ေတ စ အာဗာဓာ၊

တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။

မဂၢဟတာ ကိေလသာဝ၊

ပတၱာ+ႏုပၸတၱိ ဓမၼတံ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ေသာတၳိေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။


ဂိလာန ေဗာဇၥ်င္

သတၱိ+ေမ (ဂိလာန) ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡေတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

ကတေမ သတၱ-

သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဓမၼဝိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝေတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝေတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ပီတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဂိလာန)

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡာေတာ

ဘာဝိေတာ ဗဟုလီကေတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဣေမ ေခါ (ဂိလာန)

သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ

ဘဂဝတာ သမၼဒကၡတာ

ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏၲိ။

(ဂိလာန ေဗာဇၥ်င္ ၿပီး၏)


အထူးမွာၾကားခ်က္

ဤ ‘ဂိလာနေဗာဇၥ်င္’ႏွင့္ စပ္၍ ေရွးဆရာေတာ္တို႔သည္ ေဗာဇၥ်ဂၤသံယုတ္လာ ‘ေမာဂၢလႅာန ေဗာဇၥ်င္’၊ ‘ကႆပေဗာဇၥ်င္’၊ ‘စုႏၵေဗာဇၥ်င္’တို႔ကို မွီး၍ သဘာဝနိ႐ုတၱိက်က် ဂိလာနျဖစ္သူ ရဟန္း-ရွင္-လူအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေအာင္ အာလုပ္ပုဒ္ကို သာမညအားျဖင့္ ‘ဂိလာန’ဟူ၍ ေရးဖြဲ႕ေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂိလာန ဟူေသာ အာလုပ္ပုဒ္သည္ မက်န္းမာသူ ရဟန္း-ရွင္-လူအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ ပုဒ္ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မက်န္းမာသူ တဦးဦးအတြက္ ဤဂိလာနေဗာဇၥ်င္ကို ႐ြတ္ဆိုေသာအခါ ဂိလာနဟူ၍ အာလုပ္ပုဒ္ကို ႐ြတ္ဆိုတိုင္း မက်န္းမာသူ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ ရွင္သာမေဏ၊ လူပုဂၢိဳလ္ကို အနက္ထင္ျမင္ေအာင္ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ ႐ြတ္ဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ‘ဂိလာန’ပုဒ္အစား -

(က) မက်န္းမာသူက ရဟန္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’ပုဒ္အစား မက်န္းမာသူ ရဟန္း၏ ဘြဲ႕အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္၍ (ဘေႏၲ ဗုဒၶရကၡိတ)/(အာဝုေသာ ဗုဒၶရကၡိတ) သို႔မဟုတ္ (ဘေႏၲ)သက္သက္၊ (အာဝုေသာ)သက္သက္ ႐ြတ္ဆိုလွ်င္လည္းေကာင္း။

(ခ) မက်န္းမာသူက သာမေဏျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’ပုဒ္ေနရာ၌ (အာဝုေသာ သာမေဏရ) သို႔မဟုတ္ (အာဝုေသာ) သက္သက္ ႐ြတ္ဆိုလွ်င္လည္းေကာင္း။

(ဂ) မက်န္းမာသူက လူ ဥပါသကာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’အာလုပ္ပုဒ္၏ ေနရာ၌ (ဥပါသက) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

မက်န္းမာသူက လူ ဒါယိကာမ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ‘ဂိလာန’အာလုပ္ပုဒ္၏ ေနရာ၌ (ဥပါသိေက) ဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ြတ္ဆိုလွ်င္ အနက္ပိုထင္၍ ဉာဏ္အျမင္ သန္႔ရွင္းႏိုင္ပါသည္။

႐ြတ္ဆိုေတာ္မူၾကပါ အရွင္ေကာင္းတို႔ .....။

ဤကား အထူးမွာၾကားခ်က္တည္း။

ေဗာဇၥ်င္ဂၤသုတ္ ပရိတ္ ၿပီးပါၿပီ။

Friday, February 22, 2008

ဓာရဏပရိတၱ


၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊

ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ

ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ

နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ

နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ

နတၳိ ဝိပႆနာယ ဟာနိ

နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ

နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ

ဣေမဟိ ဒြါဒႆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

နတၳိ ဒဝါ

နတၳိ ရဝါ

နတၳိ အပၹဳဋံ

နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ

နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ

နတၳိ အပၸဋိသခၤါႏုေပကၡာ

ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ

နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

၃။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ

နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီဒုစၥရိတံ

နတၳိ တထာဂတႆ မေနာဒုစၥရိတံ

နတၳိ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ

နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ

နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ

နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏာပုုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ

နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏာပုုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ

နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏာပုုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ

ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ

သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ

သံသာရဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ

ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ

ဓာေရဟိ ဝါေစဟိ ပရိပုစၧာဟိ

တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်

ဥဒေက န လေဂၢယ်

အဂၢိ န ဋေဟယ်

နာနာဘယဝိေကာ

န ဧကာဟာရေကာ

န ဒြိဟာရေကာ

န တိဟာရေကာ

န စတုဟာရေကာ

န ဥမၼတၱကံ

န မူဠႇကံ

မႏုေသဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

၄။ တံ ဓာရဏပရိတၱံ ယထာ ကတမံ

ဇာေလာ မဟာဇာေလာ

ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ

ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ

သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ

ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ

ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ

သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ

ဝေတၱ အဝေတၱ

ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ

ေနာေမ အေနာေမ

ေသေဝ အေသေဝ

ကာေယ အကာေယ

ဓာရေဏ အဓာရေဏ

ဣလႅိ မိလႅိ

တိလႅိ မိလႅိ

ေယာ႐ုေကၡ မဟာေယာ႐ုေကၡ

ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ

ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ

နဝနဝုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ

ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ

မႏၲိလာ ေရာဂိလာ

ခရလာ ဒုဗၻိလာ

ဧေတန သစၥဝေဇၨန

ေသာတၳိ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဓာရဏပရိတၱံ နိ႒ိတံ။

+ + + + + + + + + + +

ဓာရဏပရိတ္ နိႆယ

၁။ ဗုဒၶါနံ-ဘုရားရွင္တို႔၏၊ ဇီဝိတႆ-အသက္ေတာ္၏၊ အႏၲရာေယာ-အႏၲရာယ္ကို၊ ေကနစိ-တစံုတေယာက္ေသာသူသည္၊ ကာတံု-ျပဳျခင္းငွာ၊ န သကၠာ ယထာ-မတတ္ေကာင္းသကဲ့သို႔၊ တထာ-ထို႔အတူ၊ ေမ-ငါ၏၊ အႏၲရာေယာ-အႏၲရာယ္ကို၊ ေကနစိ-တစံုတေယာက္ေသာသူသည္၊ ကာတံု-ျပဳျခင္းငွာ၊ န သကၠာ-မတတ္ေကာင္းသည္၊ ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၂။ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ အတီတံေသ-အတိတ္အဖို႔၌၊ အပၸဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္လည္းေကာင္း၊ (၁)

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ အနာဂတံေသ-အနာဂတ္အဖို႔၌၊ အပၸဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္လည္းေကာင္း၊ (၂)

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ ပစၥဳပၸႏၷံေသ-ပစၥဳပၸန္အဖို႔၌၊ အပၸဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္လည္းေကာင္း၊ (၃)

တီဟိ-သံုးပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရား၏၊ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ၊ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ကာယကမၼံ-ကာယကံလည္းေကာင္း၊ (၁)

ဉာဏပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ၊ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ဝစီကမၼံ-ဝစီကံလည္းေကာင္း၊ (၂)

ဉာဏပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ၊ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ မေနာကမၼံ-မေနာကံလည္းေကာင္း၊ (၃)

ဆဟိ-ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊

ဆႏၵႆ-ဆႏၵေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၁)

ဓမၼေဒသနာယ-တရားေဟာျခင္း၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၂)

ဝီရိယႆ-ဝီရိယေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၃)

ဝိပႆနာယ-ဝိပႆနာဉာဏ္ေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၄)

သမာဓိႆ-သမာဓိေတာ္၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၅)

ဝိမုတၱိယာ-အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာ၏၊ ဟာနိ-ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၆)

ဒြါဒသဟိ-တဆယ့္ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊

ဒဝါ-ရယ္ျမဴးျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၁)

ရဝါ-အခၽြတ္အေခ်ာ္ ေျပာဆိုျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၂)

အပၹဳဋံ-ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ မေတြ႕ထိအပ္ေသာ တရားသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၃)

ေဝဂါယိတတၱံ-ဉာဏ္ျဖင့္ မဆင္ျခင္ဘဲ အေဆာတလ်င္ ျပဳမိသည္၏ အျဖစ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၄)

အဗ်ာဝဋမေနာ-ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာ ႏွလံုးေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၅)

အပၸဋိသခၤါႏုေပကၡာ-အဆင္ျခင္ကင္း၍ ဥေပကၡာ႐ႈျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ၊ (၆)

အ႒ာရသဟိ-တဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ဣေမဟိ ဓေမၼဟိ-ဤဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတႆ-ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏။

သတၱႏၷံ-ခုနစ္ဆူကုန္ေသာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ-ဝိပႆီ, သိခီ, ေဝႆဘူ စေသာ ဘုရားရွင္တို႔အား၊ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏။

၃။ တထာဂတႆ-ဝိပႆီ အစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ကာယဒုစၥရိတံ-ကုိယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

တထာဂတႆ-ဝိပႆီ အစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ဝစီဒုစၥရိတံ-ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

တထာဂတႆ-ဝိပႆီ အစရွိေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ မေနာဒုစၥရိတံ-စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ အတီတံေသ-အတိတ္အဖို႔၌၊ ပဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ အနာဂတံေသ-အနာဂတ္အဖို႔၌၊ ပဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဘဂဝေတာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ ပစၥဳပၸႏၷံေသ-ပစၥဳပၸန္အဖို႔၌၊ ပဋိဟတံ-ဆီးတားဆို႔ပိတ္ တြန္႔လိပ္ေသာ၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ကာယကမၼံ-ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္၊ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္ ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔၊ နာႏုပရိဝတၱံ-အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ ဝစီကမၼံ-ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္၊ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္ ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔၊ နာႏုပရိဝတၱံ-အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဗုဒၶႆ-ျမတ္စြာဘုရားအား၊ သဗၺံ-အလံုးစံုေသာ၊ မေနာကမၼံ-စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္၊ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ-ဉာဏ္ေတာ္ ေရွ႕သြားမရွိျခင္းသည္၊ ဉာဏံ-ဉာဏ္ေတာ္သို႔၊ နာႏုပရိဝတၱံ-အစဥ္မလုိက္ျခင္းသည္၊ နတၳိ-မရွိ။

ဣမံ ဓာရဏံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္၊ အမိတံ-မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ အသမံ-တုဖက္လည္း မရွိ။

သဗၺသတၱာနံ-သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔၏၊ တာဏံ-မွီခိုပုန္းေအာင္းရာ ျဖစ္၏။ ေလဏံ-လည္းေလ်ာင္းရာ ျဖစ္၏။

အာနႏၵ-အာနႏၵာ၊ သံသာရဘယဘီတာနံ-သံသရာေဘးကို ေၾကာက္ကုန္ေသာ သူတို႔၏၊ အဂၢံ-အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ေသာ၊ မဟာေတဇံ-ႀကီးေသာ တန္ခိုးေတေဇာ္ ရွိေသာ၊ ဣမံ ဓာရဏပရိတၱံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို၊ ဓာေရဟိ-ေဆာင္ထားေလာ့။ ဝါေစဟိ-မွတ္သား သင္ေပး ပို႔ခ်ေလာ့။ ပရိပုစၧာဟိ-စိစစ္ေမးျမန္းေလာ့။

တႆ-ထိုဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ေဆာင္ထား မွတ္သား သင္ေပး ပို႔ခ် စစ္ေမးေသာသူ၏၊ ကာေယ-ကုိယ္၌၊ ဝိသံ-အဆိပ္သည္၊ န ကေမယ်-မက်ေရာက္ရာ။

ဥဒေက-ေရ၌၊ န လေဂၢယ်-မၿငိတြယ္ မနစ္မြန္းရာ။

အဂၢိ-မီးသည္၊ န ဋေဟယ်-မေလာင္ရာ။

နာနာဘယဝိေကာ-အထူးထူး အျပားျပား မ်ားစြာေသာ ေဘးရန္တို႔ မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

န ဧကဟာရေကာ-တစံုတေယာက္ေသာသူမွ် တရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န ဒြိဟာရေကာ-ႏွစ္ရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န တိဟာရေကာ-သံုးရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န စတုဟာရေကာ-ေလးရက္ မေကာင္းၾကံျခင္းငွာလည္း မတတ္ႏိုင္ရာ။

န ဥမၼတၱကံ-႐ူးသြပ္ျပန္႔လြင့္ေသာ အနာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

န မူဠႇကံ-ေတြေဝမိုက္မဲေသာ အနာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

မႏုေႆဟိ-လူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမႏုေႆဟိ-လူမဟုတ္သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ န ဟႎသကာ-မၫွဥ္းဆဲ မဖ်က္ဆီး မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။

၄။ တံ ဓာရဏပရိတၱံ-ထိုဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္၊ ယထာ ကတမံ-အဘယ္နည္းဟူမူကား၊

ဇာေလာ-ကမၻာတသိန္းေလာင္ေသာအခါ ထြက္ေသာ ေနခုနစ္စင္း၏ အရွိန္အေစာ္ႏွင့္တူေသာ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္တည္းဟူေသာ ဂုဏ္ရွိထေသာ၊

မဟာဇာေလာ-နတ္, သိၾကား, နဂါး, ဂဠဳန္, ဂုမၻန္, ဘီလူး, ရကိၡဳသ္ အစရွိသည္တို႔ကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာ သံကြန္ရက္ႏွင့္တူေသာ ဘုန္းတန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္တည္းဟူေသာ ဂုဏ္လည္း ရွိထေသာ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္၊

ဇာလိေတၱ-ေရ, မီး, မင္း, ခိုးသူ, မခ်စ္မႏွစ္လိုေသာသူဟု ဆိုအပ္ေသာ ရန္သူအႏၲရာယ္အေပါင္းကိုလည္း ဖယ္ရွားတားျမစ္ႏိုင္ရာ၏။

မဟာဇာလိေတၱ-ေရာဂႏၲရကပ္, သတၳႏၲရကပ္, ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ကပ္သံုးပါးတို႔ မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

ပုေဂၢ-အမိဝမ္းတြင္း၌ ပဋိသေႏၶေနေသာ္လည္း အ,ျခင္း ဆြံ႕ျခင္း နားပင္းျခင္း ႐ူးသြပ္ျပန္႔လြင့္ျခင္း အနာမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ေစႏိုင္ရာ၏။

မဟာပုေဂၢ-သစ္ပင္ ေတာင္ ကမ္း ေခ်ာက္တို႔မွ က်ျငားေသာ္လည္း မေသႏိုင္ရာ။

သမၸေတၱ-မရေသးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ရတနာ ဥစၥာအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ရေစႏိုင္ရာ၏။

မဟာသမၸေတၱ-ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ရတနာ ဥစၥအေပါင္းတို႔သည္လည္း ႀကီးက်ယ္ျပန္႔ပြား မ်ားႏိုင္ရာ၏။

ဘူတဂၤမွိ-ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္၊ တမဂၤလံ-အမိုက္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ရာ၏။

အာနႏၵ-ခ်စ္သား အာနႏၵာ၊ ေခါ ပန-စင္စစ္ အကယ္ မလြဲသျဖင့္၊ ဣမံ ဓာရဏပရိတၱံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို၊ သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ-ခုနစ္ဆယ့္ ခုနစ္ကုေဋကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္၊ ဘာသိတံ-ေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။

ဝေတၱ-ေကာင္းေသာအက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္ရာ၏။

အဝေတၱ-မေကာင္းေသာအက်ိဳးႏွင့္ မယွဥ္ရာ။

ဂႏၶေဝ-ေကာင္းေသာ တရားအရသာ အနံ႔မ်ိဳးကို ေဆာင္ရာ၏။

အဂႏၶေဝ-မေကာင္းေသာ တရားအရသာ အန႔ံမ်ိဳးကို မေဆာင္ရာ။

ေနာေမ-ေကာင္းေသာ ႏွလံုးကို ေဆာင္ရာ၏။

အေနာေမ-မေကာင္းေသာ ႏွလံုးကို မေဆာင္ရာ။

ေသေဝ-သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ ယွဥ္တြဲ မွီဝဲရာ၏။

အေသေဝ-သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ယွဥ္တြဲ မမွီဝဲရာ။

ကာေယ-ေကာင္းေသာ ကိုယ္ကို ျဖစ္ေစရာ၏။

အကာေယ-မေကာင္းေသာ ကိုယ္ကို မျဖစ္ေစရာ။

ဓာရေဏ-ေကာင္းေသာ အမႈ ကုသိုလ္ကို ျပဳေဆာင္ရာ၏။

အဓာရေဏ-မေကာင္းေသာ အမႈ အကုသိုလ္ကို မျပဳေဆာင္ရာ။

ဣလႅိ-ေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ရာ၏။

မိလႅိ-မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကို မျမင္မက္ရာ။

တိလႅိ-ေကာင္းေသာ တိတ္နိမိတ္ကို ျမင္ရာ၏။

မိလႅိ-မေကာင္းေသာ တိတ္နိမိတ္ကို မျမင္ရာ။

ေယာ႐ုေကၡ-ေသၿပီးေသာ သစ္ပင္တို႔ကို ရွင္ေစရာ၏။

မဟာေယာ႐ုေကၡ-ရွင္ၿပီးေသာ သစ္ပင္တို႔ကိုလည္း အကိုင္းအခက္ အ႐ြက္အလက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရာ၏။

ဘူတဂၤမွိ-ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္၊ တမဂၤလံ-အမိုက္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာက္ရာ၏။

အာနႏၵ-ခ်စ္သားအာနႏၵာ၊ ေခါ ပန-စင္စစ္အကယ္ မလြဲသျဖင့္၊ ဣမံ ဓာရဏပရိတၱံ-ဤဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို၊ နဝနဝုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ-ကိုးဆယ့္ကိုးကုေဋကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္၊ ဘာသိတံ-ေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။

ဒိ႒ိလာ-မေကာင္းသျဖင့္ ၾကံေသာသူတို႔၏ အၾကံအစည္ကိုလည္း သိျမင္ႏိုင္ရာ၏။

ဒ႑ိလာ-ဓား, လွံ, လက္နက္, ေလး, ျမား, မီးေပါက္, အေျမာက္ အစရွိေသာ ေဘးတို႔သည္လည္း မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

မႏၲိလာ-မႏၲရား, ဂါထာ, အင္းအိုင္တို႔သည္လည္း ထက္ျမက္ႏိုင္ရာ၏။

ေရာဂိလာ-ေရာဂါအႏၲရာယ္မ်ိဳးတို႔ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ရာ၏။

ခရလာ-ၾကမ္းတမ္းခက္မာေသာ အနာေရာဂါမ်ိဳးသို႔လည္း မထိမေရာက္ႏိုင္ရာ။

ဒုဗၻိလာ-ၾကိဳး, ထိတ္, သံေျခက်ဥ္း, ကပ္ဘိ, တြင္းေလွာင္, ဝင္းတံခါး, လည္ေထာက္ကိုလည္း လြတ္ေစႏိုင္ရာ၏။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန-ဤသို႔ မွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၊ သဗၺဒါ-အခါခပ္သိမ္း၊ ေမ-ငါ့အား၊ ေသာတၳိ-ခ်မ္းသာျခင္းသည္၊ ေဟာတု-ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဓာရဏပရိတ္ နိႆယ ၿပီး၏။

(မက်န္းမာသူ မိတ္ေဆြတဦးအတြက္ ဓာရဏပရိတ္ႏွင့္ ေဗာဇၥ်င္သုတ္ပရိတ္တို႔ကို ရွာေဖြရာ အလြယ္တကူ မေတြ႕သျဖင့္ ေနာင္လိုအပ္က လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။)

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားႀကီး - ၆


(ေအဘီဘီေအမွ ဝိုင္အမ္ဘီေအသို႔ သာသနာျပဳ ဒါနအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာ)

Wednesday, February 20, 2008

ေလာကခ်မ္းသာဘုရားႀကီး - ၅


တစံုလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္တန္ သကၤန္းပရိကၡရာ လႉဒါန္းေသာ မႏၲေလးျမိဳ႕မွ အလႉရွင္မ်ားစာရင္း

ဦးထြန္းလိႈင္-ေဒၚမိမိ၊ တူမ ခင္မမ

သဟာယလက္ဖက္ပြဲ႐ုံ၊ ၂၁၉/၃၂ လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးဘေအး-ေဒၚလွလွ၊ သမီး ဝင္းဝင္းေအး

ယြန္းထည္ ပန္းပုထည္ နိဗၺာန္ကုန္သည္

ဘုရားႀကီး အာနႏၵာေစာင္းတန္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၃-စံု

ဦးထြန္း-ေဒၚဝင္းစိန္၊ ေမာင္ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ဇနီး မိသားစု

၂၂၀/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးထြန္း-ေဒၚဝင္းစိန္၊ (သား)ထြန္းထြန္းဦး-ေဆြေဆြရီ

၂၂၀/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးခ်စ္-ေဒၚသိန္း မိသားစု

၉၇/၇၃-လမ္း၊ မဂၤလာလမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးက်န္-ေဒၚေမရင္

၃၅-၃၆၊ ၇၈-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးက်င္တိတ္-ေဒၚသန္းစိန္

ေ႐ႊဂုန္မန္းကားဂိတ္

၂၁၅/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ကိုခင္ေမာင္ေအး-မခင္ျမတ္

၂၁၅/၃၀-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးတင္ဦး-ေဒၚျမေမ

ဘိုးဘိုးႀကီးလက္ဖက္ေျခာက္

အိမ္ေတာ္ရာဆင္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

၁၀

ဦးစံထြန္းမိသားစု

ေက်ာက္တိုင္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း

အမွတ္(၆၅) ၂၅-လမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၃-စံု

၁၁

ဦးကာ-ေဒၚၾကည္

ကုန္သည္

၈၁-လမ္း၊ ရွမ္းပြဲ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

၁၂

ဦးဘရင္၊ (သား)ကုိဝင္းေမာင္-မၫြန္႔ေမ၊ (သမီး) ၫြန္႔ၫြန္႔ဝင္း

၅၈ ဗုိလ္ဗထူးလမ္း၊ မႏၲေလးျမိဳ႕

၁-စံု

မႏၲေလးျမိဳ႕မွ စုစုေပါင္း (၁၆)စံု


တစံုလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္တန္ သကၤန္းပရိကၡရာ လႉဒါန္းေသာ ျပည္ျမိဳ႕မွ အလႉရွင္မ်ားစာရင္း

ဦးေအးကို-ေဒၚအမာ မိသားစု

အမွတ္(၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးေက်ာ္ရွိ-ေဒၚလွခင္

ရတနာကုန္သည္

အမွတ္(၆၁) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးတင္ေစာ-ေဒၚသန္းၫြန္႔ မိသားစု

အမွတ္(၈၃၂) ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးအံုးေမာင္-ေဒၚသန္းၾကည္ မိသားစု

အမွတ္(၁၃၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးသန္းႏြဲ႕-ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ မိသားစု

အမွတ္(၃၃၄) ပန္းဘဲတန္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးသိန္းေအာင္

စာေရးႀကီး

ေ႐ႊဆံေတာ္ေဂါပက႐ုံး၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးဘေမာင္-ေဒၚေသာင္းေမ မိသားစု

ျမန္မာ့ဘယေဆးဆိုင္၊ လက္သမားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ဦးသန္းစိန္

စာေရးႀကီး၊ ဗူးစိမ္းႀကီးလက္ဖက္ေျခာက္ဆိုင္

အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ေဒါက္တာေဇာ္ထူး-ေဒၚႏြယ္ႏြယ္

ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိ၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၀

ဦးတင္-ေဒၚခင္ေ႐ႊ

ပတၱျမားဆီစက္

အမွတ္(၁၀၇) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၁

ဦးခ်ိန္-ေဒၚခင္သိန္း မိသားစု

ကုန္သည္

အမွတ္(၁၀၆) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၂-စံု

၁၂

ဦးေအာင္သိန္း-ေဒၚသန္းသန္း မိသားစု

လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၃

ေဒၚလွခင္

ကုန္သည္

အမွတ္(၈၄) လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၄

ေဒၚဝါး

ကုန္သည္

အမွတ္(၄၅၅) ကုန္သည္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၅

ဦးစိန္ႀကီး-ေဒၚေသာင္း

ကုန္သည္

အမွတ္(၁၅၁၅) သံတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၆

ဦးထြန္း-ေဒၚခင္ႏု

ကုန္သည္

အမွတ္(၅၃) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၂-စံု

၁၇

ဦးခင္ၫြန္႔-ေဒၚခင္သန္း

ကုန္သည္

အမွတ္(၇၂၈) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၈

ေဒၚက်င္က်င္

ဦးေက်ာက္လံုးေဆးလိပ္ခံုပိုင္ရွင္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၁၉

ဦးသန္းေမာင္-ေဒၚစန္းၾကည္

အမွတ္(၁၇၂၉) သံတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၀

ဦးေစာလွျမတ္-ေဒၚမမေလး မိသားစု

အမွတ္(၁၇) စစ္ကဲလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၁

ဗိုလ္မႉးခင္ေမာင္သြင္-ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ မိသားစု

တဆင့္/ဦးဘဦး၊ အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၂

ဦးခ်စ္ခင္-ေဒၚခင္ခင္

ကန္လမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၃

ဦးသန္းထြန္းဦး-ေဒၚခင္ျမင့္ျမင့္ေဆြ မိသားစု

အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၄

ဦးသက္ဦး-ေဒၚလဲ့လဲ့ျမင့္ မိသားစု

အမွတ္(၅၀၅) ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၅

ေဒၚႏွင္းလွႏွင့္မိသားစု

သီရိမဂၤလာပံုႏွိပ္တိုက္၊ ေစ်းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၆

ဦးထြန္းေဖ-ေဒၚတင္

သီရိမဂၤလာပုံႏွိပ္တိုက္၊ ေစ်းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၇

ဦးၾကဴကူး-ေဒၚေအးက်င္

ျပည္သူ႔ေမတၱာပံုႏွိပ္တိုက္၊ တ႐ုတ္တန္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၈

ဦးဘဦး-ေဒၚခင္ရီ

ဗူးစိမ္းႀကီးလက္ဖက္ေျခာက္ဆိုင္

အမွတ္(၅) ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

၂၉

ေဒၚအမာ၊ သမီး မခိုင္ခိုင္

အမွတ္(၁၅၁၅) သံတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕

၁-စံု

ျပည္ျမိဳ႕မွ စုစုေပါင္း (၃၁)စံု


တစံုလွ်င္ (၆၀၀)က်ပ္တန္ သကၤန္းပရိကၡရာ လႉဒါန္းေသာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွ အလႉရွင္မ်ားစာရင္း

ဦးထိုက္ခ်မ္း-ေဒၚျမေ႐ႊ

လမ္းမေတာ္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၃-စံု

ေဒၚအုန္းစိန္ မိသားစု

၃-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ကြယ္လြန္သူ ဦးေလာေျပာင္-ေဒၚခမ္းေအာင္ အားရည္စူး၍

သားသမီးေျမးျမစ္တစုေကာင္းမႈ

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၂-စံု

ဦးေကာင္း-ေဒၚေ႐ႊရင္း

ေစ်းအနီး၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေဒၚဝွမ္စိန္ႏွင့္ ကိုလွျမင့္-မက်င္က်ိန္းမိသားစု

နမ့္တံုလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေဒၚဝွမ္စိန္ႏွင့္ ကိုခ်မ္းတက္-မလီလီမိသားစု

နမ့္တံုလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေဒၚဝွမ္စိန္ႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ဦး-မခင္ေလးရီမိသားစု

နမ့္တံုလမ္း၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ဦးခ်စ္တင္-ေဒၚသိန္းႂကြယ္

လက္ဖက္စို လက္ဖက္ေျခာက္ပြဲစား

ဘူတာ႐ုံအနီး၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

၁-စံု

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွ စုစုေပါင္း (၁၁)စံု