Friday, September 26, 2014

ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၂၀-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီး အနည္းငယ္ ေနမေကာင္း၍ တရားခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ စိတ္-ေစတသိက္ယွဥ္ကို ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

???????????????????????????????
???????????????????????????????

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ပ႑ိတ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၈၇-၈၉ ရဟန္းငါးရာ၀တၳဳကို ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ပို႔ခ်ေပး၏။

???????????????????????????????
???????????????????????????????

ညေန ဆည္းဆာ အဂၤုတၱရနိကာယ္မိတ္ဆက္သင္တန္းကို မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္က ေဟာၾကား ပို႔ခ်ေပးေလသည္။

???????????????????????????????

Wednesday, September 17, 2014

ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၁၃-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက တရားေဟာၾကား၏။

???????????????????????????????

အဘိဓမၼာသင္တန္း၌ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတကပင္ ေစတသိက္မ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေလသည္။

DSC02357
DSC02359

ထိုေနာက္ သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾက၏။

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

ဓမၼသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ပ႑ိတ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၈၅-၈၆ ဓမၼႆ ၀န၀တၱဳကို ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

???????????????????????????????
???????????????????????????????

ဆည္းဆာ ဓမၼသဘင္၌ မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္က အဂၤုတၱိဳရ္မိတ္ဆက္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

???????????????????????????????

ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၆-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄)

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

???????????????????????????????

အဘိဓမၼသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက ေစတသိက္မ်ားအေၾကာင္း ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးၿပီး၊

???????????????????????????????
???????????????????????????????

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပ႑ိတ၀ဂ္၊ ဂါထာ ၈၄-ဓမၼိကေထရ္၀တၳဳကို ပို႔ခ်ေပး၏။

???????????????????????????????
???????????????????????????????

ညေန ဆည္းဆာ ဓမၼသဘင္၌ မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္က အဂၤုတၱိဳရ္မိတ္ဆက္ကို သင္ၾကား ေဟာၾကား၏။

???????????????????????????????