Sunday, February 24, 2013

မဟာဘုတ္ေလးပါးႏွင့္ `နိမ့္ရာမွသည္ ျမင့္ရာဆီသို႔´

`တစ္ကိုယ္လံုးျဖစ္

ဆယ့္ႏွစ္အထည္

အခ်ယ္ေျခာက္ဆူ

အမူ႐ုပ္ ငါး

ရန္ေလးပါးႏွင့္

အျခား႐ုပ္ တစ္

ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သည္

မွတ္လစ္႐ုပ္ေပါင္း အေရအတြက္တည္း။´

အထည္ကိုယ္႐ုပ္ ၁၂ ပါး = ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာ၊ ကာယပသာဒ၊ ဇီဝိတ၊ ဣတၳိဘာဝ၊ ပုမၻာဝ

အခ်ယ္႐ုပ္ ၆ ပါး = စကၡဳပသာဒ၊ ေသာတာပသာဒ၊ ဃာနပသာဒ၊ ဇိဝွာပသာဒ၊ ဟဒယဝတၳဳ၊ သဒၵ

အမူ႐ုပ္ ၅ ပါး = ကာယဝိညတ္၊ ဝစီဝိညတ္၊ လဟုတာ၊ မုဒုတာ၊ ကမၼညတာ

ရန္သူ႐ုပ္ ၄ ပါး = ဥပစယ၊ သႏၲတိ၊ ဇရတာ၊ အနိစၥတာ

အျခား႐ုပ္ ၁ ပါး = ပရိေစၧဒ (အာကာသ)

``ထည္ ခ်ယ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ကို ႐ုပ္စစ္ဆို၊

မူ ရန္ အျခား၊ ဆယ္ပါး ႐ုပ္တုဆို။´´

လူတို႔ကိုယ္ကို ေလးဆယ့္ႏွစ္ပံု စုပံု ခြဲထား၍ က်မ္းဂန္တို႔၌ ျပသည္။

ေလးဆယ့္ႏွစ္ပံု ဟူသည္ကား -

အမာအဖတ္ ပထဝီဓာတ္ ႏွစ္ဆယ္၊

အရည္အေပ်ာ္ အာေပါဓာတ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊

အေငြ႕အရွိန္ ေတေဇာဓာတ္ ေလးပါး၊

ဝါေယာေလဓာတ္ ေျခာက္ပါး၊

ေပါင္း ဤေလးဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္း။

အမာအဖတ္ ပထဝီဓာတ္ ႏွစ္ဆယ္ဆိုသည္မွာ - ဆံ၊ အေမြး၊ ေျခသည္းလက္သည္း၊ သြား၊ အေရ၊ အသား၊ အေၾကာ၊ အ႐ိုး၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊ အညႇိဳ႕၊ ႏွလံုး၊ အသည္း၊ အေျမႇး၊ အျပင္(အဖ်ဥ္း)၊ အဆုတ္၊ အူမ၊ အူသိမ္၊ အစာသစ္၊ အစာေဟာင္း၊ ဦးေႏွာက္ - ဤႏွစ္ဆယ္တည္း။

အရည္အေပ်ာ္ အာေပါဓာတ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးဆိုသည္မွာ - သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္၊ ဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္ - ဤတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္း။

အေငြ႕အရွိန္ ေတေဇာေလးပါးဆိုသည္မွာ - ေျပာင္ထင္းထင္း ပူေသာ ေတေဇာပ်က္ဟူေသာ သႏၲပၸနေတေဇာ၊ မခံသာေအာင္ ပူေသာ ေတေဇာပ်က္ဟူေသာ ဒဟနေတေဇာ၊ ညီမွ်ပူေႏြး၍ ႀကီးပြားရင့္က်က္ေစတတ္ေသာ ဇီရဏေတေဇာ၊ မ်ိဳသြင္းအပ္ေသာ အရည္အဖတ္ အစာအာဟာရတို႔ကို ေက်က်က္ေစတတ္ေသာ ပါစကေတေဇာ - ဤေလးမ်ိဳးတည္း။

ဝါေယာေျခာက္ပါးဆိုသည္မွာ - အထက္သို႔ ဆန္တက္ေသာ ဥဒၶဂၤမေလ၊ ေအာက္သို႔ စုန္ေသာ အေဓာဂမေလ၊ ဝမ္းတြင္း၌တည္ေသာ ကုစၧိသယေလ၊ အူ၏အတြင္း၌တည္ေသာ ေကာ႒ာသယေလ၊ အဂၤါႀကီးငယ္သို႔ ေလွ်ာက္သြားေသာ အဂၤါမဂၤါႏုသာရီေလ၊ ထြက္သက္ဝင္သက္ဟူေသာ အႆာသပႆာသေလ - ဤေျခာက္ပါးတည္း။

(တတိယ ေ႐ႊက်င္သာသနာပိုင္ ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ `ပရမတၳစကၡဳက်မ္း´ မွ)

+++++

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀-ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉-ရက္ စေနေန႔၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ား မရွိေခ်။

ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးမွာလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂-ရက္ေန႔တြင္ ေလွကား၌ ေခ်ာ္လဲသျဖင့္ ညာဖက္ေျခက်င္းဝတ္ နာသြားရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄-ရက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ႂကြေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကိုပါ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားရ၏။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ စေနေန႔ ေလာကခ်မ္းသာ ဓမၼသင္တန္းတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီး အနားယူရန္ လိုအပ္သျဖင့္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီ၌ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ဝိပႆနာဆိုင္ရာ တရားဓမၼ မခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ပါ။

ဓမၼပဒႏွင့္ အဘိဓမၼာသင္တန္းျပ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတမွာလည္း ျပင္ပဆြမ္းအလႉတစ္ခု ႂကြေရာက္ရရာ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ ေနာက္က်ၿပီး အနည္းငယ္ ပင္ပန္းေနသျဖင့္ ဓမၼပဒသင္တန္းကို မပို႔ခ်ႏိုင္ဘဲ မြန္းလြဲ ၃း၄၅ နာရီမွသာ အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ မဟာဘုတ္ေလးပါးအေၾကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

IMG_1581
IMG_1583

ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲ၌ အရွင္ပညာေဇာတက `နိမ့္ရာမွသည္ ျမင့္ရာဆီသို႔´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

IMG_1587

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Tuesday, February 12, 2013

ဓမၼပဒ၊ ပုပၹဝဂ္၊ ဂါထာ ၄၇ - ဝိဋဋဴဘဝတၳဳဆိုင္ရာ ဖတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ဝိဋဋဴဘမင္းအေၾကာင္း (မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မဟာဗုဒၶဝင္ မွ)

ဝိဋဋဴဘ (ဦးေ႐ႊေအာင္၏ ဓမၼပဒ မွ)

ဝိဋဋဴဘ (မာဏဝ၏ ဓမၼပဒ မွ)

က႒ဝါဟနဇာတ္ (ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ဝတၳဳ မွ)

၈-သလႅသုတၱ (ပါဠိ)၊ ၃-မဟာဝဂၢ၊ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိ

၈-သလႅသုတၱ (ျမန္မာ)၊ ၃-မဟာဝဂၢ၊ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိ

၉-ဓမၼေစတိယသုတ္၊ ၄-ရာဇဝဂ္၊ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္

Sunday, February 10, 2013

မရီစိကမၼ႒ာနိကေတၳရ၊ ဝိထိမုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ `ဘဝတန္ဖိုးရွိေရး´

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ားဝယ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ဝိပႆနာဆိုင္ရာ တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

IMG_1565

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄း၁၅ နာရီ ဓမၼပဒသင္တန္း၌ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပုပၹဝဂ္၊ ဂါထာ ၄၆၊ မရီစိကမၼာ႒ာနိကေထရ္အေၾကာင္း ေဟာၾကား သင္ျပ၏။

IMG_1569
IMG_1571

ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၅ နာရီခြဲ၊ အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတကပင္ အဘိဓမၼာ၊ ဝီထိမုတ္ပိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ပို႔ခ် သင္ၾကား၏။

IMG_1572
IMG_1574

ညေန ၆ နာရီ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက ဘဝတန္ဖိုးရွိေရးတရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

IMG_1576

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾက၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Friday, February 1, 2013

ေဒသႏၲရခရီးသည္ရဟန္းငါးရာ၊ ေသခါနီးစိတ္ျဖစ္ပံုႏွင့္ `ဆင္းရဲၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာေရး´

ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီ ႂကြေရာက္ရာမ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္ပါးက ပါသြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလရာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဒသစာရီ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုး သူတို႔အဖို႔ ေျပာစရာခ်ည္း ျဖစ္၏။ အံ့ဘနန္းျဖစ္စရာခ်ည္း ျဖစ္၏။ ဘယ္ေဒသႏွင့္ ဘယ္ေဒသ ခရီးအၾကားက ဘယ္လို၊ ဘယ္ေဒသႏွင့္ ဘယ္ေဒသ ခရီးအၾကားက ဘယ္ညာ စသည္ျဖင့္ သူတို႔အဖို႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာစရာ တျပံဳတေခါင္းပင္ ရွိေလ၏။

တခုေသာေန႔၏ ညခ်မ္းတြင္ ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ တရားေဆြးေႏြးရာဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္ပါးက လိုက္ပါသြားစဥ္ ကာလက မိမိတို႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ေျပာဆိုေနၾက၏။ မည္သည့္ေဒသေရာက္ေတာ့ မည္သို႔၊ မည္သည့္ေဒသေရာက္ေတာ့ မည္ပံု စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္း၌ သူတို႔သည္ ေက်နပ္ေနၾက၏။

ထိုေန႔သည္ သူတို႔အတြက္ ထူးျခားေသာေန႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ သူတို႔ မသိၾက။

အမွန္အားျဖင့္ ထို္ေန႔သည္ ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာအတြက္ သစၥာပန္းမ်ား ပြင္မည့္ေန႔ ျဖစ္၏။ သူတို႔၏ ဣေျႏၵတို႔သည္ ရင့္ၾကေလၿပီ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကကို ဗုဒၶမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ေတာ္မူေသာအခါ ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ကၽြတ္ထိုက္သူမ်ားအျဖစ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ေတာ္ကြန္ရက္၌ ထင္လာေလ၏။

ကၽြတ္ထိုက္သူအျဖစ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ေတာ္ကြန္ရက္၌ ထင္လာေသာအခါ ကၽြတ္ထိုက္သူမ်ား၏ စ႐ိုက္အလိုက္ ေဒသနာေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဒသနာေတာ္သည္ ကၽြတ္ထိုက္သူမ်ား၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ညီၫြတ္၏။

အကယ္၍ လယ္သမားသည္ ကၽြတ္ထိုက္သူျဖစ္ပါက လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ သစၥဉာဏ္ကို ေပၚေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေတာ္မူ၏။

အကယ္၍ ကၽြတ္ထိုက္သူသည္ ပန္းထိမ္သည္ျဖစ္ပါက ပန္းထိမ္လုပ္ငန္းမွ သစၥဉာဏ္ ထြက္လာေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားက ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

အမွန္အားျဖင့္ ဤေလာကတြင္ လုပ္ငန္းတိုင္း၌ သစၥာတရားသည္ ရွိ၏။ မေဖာ္ထုတ္တတ္၍ မထြက္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ သစၥာတရား မရွိ၍ေတာ့ မဟုတ္။

ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေသာအခါမွသာ သစၥာတရားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ေဝေနယ် သတၱဝါမ်ားကို ျမင္လာေအာင္ ျပစြမ္းႏိုင္ပါ၏။

အမွန္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို မရွိရာမွ ရွိလာေအာင္ ဖန္ဆင္းသူ ဥပၸါဒက မဟုတ္။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကား ေလာက၌ ထာ၀စဥ္ ရွိေနသည္သာ ျဖစ္၏။

သို႔ရာတြင္ ယင္းကို ရွာေဖြ၍ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သူ မရွိသျဖင့္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို မသိရသျဖင့္ မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေခ်၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ဖန္ဆင္းသူ ဥပၸါဒက မဟုတ္ဘဲ ေပၚလာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္သူ အဘိဗ်ၪၨကသာ ျဖစ္၏ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ထိုသို႔ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏိႈင္းမဲ့ အတုလ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

လယ္သမားအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ သစၥာေလးပါးကို ေဖာ္ထုတ္၍ ျပေတာ္မူ၏။

ပန္းထိမ္သည္အတြက္ ပန္းထိမ္လုပ္ငန္းမွ သစၥာေလးပါးကို ေဖာ္ထုတ္၍ ျပေတာ္မူ၏။

အမွန္အားျဖင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ သစၥာေလးပါးသည္ ရွိ၏။

မသိ၍သာ မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္၏။

၃၁ ဘံု၏ ေနရာတိုင္းတြင္ သခၤါရ ရွိ၏။

သခၤါရရွိလွ်င္ သစၥာေလးပါး ရွိေလ၏။

အရွိကို အသိျဖစ္ေအာင္ ျပဳစြမ္းႏိုင္သူကား ျမတ္စြာဘုရားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သာ၀ကမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔ကို ၾကည့္ေတာ္မူေလရာ သူတို႔၏ ပါရမီျပည့္ခ်ိန္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔၏ ဣေျႏၵရင့္က်က္ခ်ိန္ကို သိေတာ္မူ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒသႏၲရခရီးသည္ရဟန္းငါးရာတို႔အား သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ျမင္ေအာင္ ျပေတာ္မူမည္ ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ ျပရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွပင္ သစၥာေလးပါးကို ျမင္ေအာင္ ျပေတာ္မူမည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္ငါးရာတို႔သည္ ေဒသႏၲရခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ကၽြမ္းက်င္ၾကေလရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းထဲမွ သစၥာေလးပါးကို ေတြ႕ေအာင္ ရွာျခင္းသည္ သူတို႔အတြက္ လြယ္၏။ သက္လည္း သက္သာ၏။ ျမင္လည္း ျမင္ျမန္၏။ အမွန္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို လိုေနရာမွ ျပည့္စံုသြားရေလေအာင္ သစၥာေလးပါးျဖင့္ ျဖည့္ေပးေတာ္မူသူ ျဖစ္ပါ၏။

တခုေသာေန႔၏ ညခ်မ္းတြင္ ေဒသႏၲရရဟန္းငါးရာတို႔ တရားေဆြးေႏြးရာဌာနသို႔ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအတြက္ ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းငါးရာတို႔အား ေဆြးေႏြးလက္စျဖစ္ေသာ ေဒသႏၲရခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္းမွ သစၥာေလးပါး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ဂါထာ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

- အဘယ္သူသည္ ဤအတၱေဘာကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လတၱံ႕နည္း။ အပါယ္ဘံုကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာ လူ႔ဘံုကိုလည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လတၱံ႕နည္း။

- ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ပန္းသည္သည္ ပန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သကဲ့သို႔ အဘယ္သူသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လတၱံ႕နည္း။

- ေသကၡပုဂၢိဳလ္သည္ ဤအတၱေဘာကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လတၱံ႕။ အပါယ္ဘံုကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာ လူ႔ဘံုကိုလည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လတၱံ႕။

- ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ပန္းသည္သည္ ပန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သကဲ့သို႔ ေသကၡပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္လတၱံ႕။

ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဤဂါထာေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာရေသာအခါ သစၥာတိုင္ေအာင္ အနက္ကို သိျမင္ၾကၿပီး အားလံုး ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္သြားၾကေလ၏။

(ဦးေ႐ႊေအာင္၏ ဓမၼပဒ မွ)

+++++

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္သာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီ ၀ိပႆနာတရား႐ႈမွတ္စဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ၀ိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္၏။

IMG_1551

+++++

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄း၁၅ နာရီထိ ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပုပၹဝဂ္၊ ဂါထာ ၄၄-၄၅၊ ေဒသႏၲရခရီးသည္ရဟန္းငါးရာဝတၳဳအေၾကာင္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပး၏။

IMG_1552
IMG_1554

+++++

မြန္းလြဲ ၄း၃၀ နာရီမွ ၅း၃၀ နာရီထိ အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတကပင္ ဝီထိမုတ္ပိုင္း၊ ေသခါနီး စိတ္ျဖစ္ပံုမ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

IMG_1557
IMG_1559

+++++

ညေန ၆ နာရီမွ ၇ နာရီ၊ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ(ေမာ္လူး)က `ဆင္းရဲၿငိမ္းေအး ခ်မ္းသာေရး´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

IMG_1560

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ကုသိုလ္အဝဝတို႔ကို ေပါင္းစု အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။