Thursday, March 29, 2012

ဓမၼာ႐ုံေဟာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဆက္သြယ္ (မတ္ ၂၇-၂၉၊ ၂၀၁၂)

နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာအတြင္း ဓမၼာ႐ုံအေဟာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေနၾကစဥ္။

Wednesday, March 28, 2012

“ဆြမ္းအလႉ”၊ “ေဒြသဟာယကဘိကၡဳ” ႏွင့္ “ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ ၾကည့္ပါ”

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂-ႏွစ္ (၂၅-မတ္-၂၀၀၀) က ဘဝတပါး ေျပာင္းသြား ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ဘုရား တန္ေဆာင္း သိမ္ ေက်ာင္း ရဟန္း ဒါယိကာမႀကီး၊ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း၏ ဘ႑ာေရးမႉး၊ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲကို ဦးေဆာင္သူ၊ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္အလႉမဆို သူမပါလွ်င္ မၿပီးမျပည့္စံု ‘နယူးေယာက္ဝိသာခါ’ဟု ဆိုေလာက္သူ ေဒၚေငြၾကည္အား ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ ဦးသန္းျမင့္အား အမႉးထားကာ သားသမီး ေျမး ျမစ္ မိသားစုမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားအား ပန္း ေရခ်မ္း ဆီမီး ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္း ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းျခင္း၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအား ေန႔လယ္စာျဖင့္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ သီလယူ၊ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ တရားဓမၼ နာၾကားၾကကာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾက၏။

+++++

မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္တြင္ အပတ္စဥ္ျပဳၿမဲ တရားဘာဝနာ ႐ႈမွတ္ ပြားမ်ားၾက၏။

မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵက ဓမၼပဒ၊ ယမကဝဂ္၊ ဂါထာ ၁၉-၂၀၊ ေဒြသဟာယကဘိကၡဳဝတၳဳအေၾကာင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

ေဒြသဟာယကဘိကၡဳဝတၳဳ

ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေနေတာ္မူေသာအခါ ဂႏၴဓုရကို ေဆာင္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဝိပႆနာဓုရကို ေဆာင္ေသာ ရဟႏၲာကို ျပႆနာေမး၍ ႏွိပ္စက္မည္ ရွိသည္။

ဘုရားရွင္ ႂကြေတာ္မူလာ၍ က်မ္းဂန္တတ္ေသာ ရဟန္းကို ေလးပါးေသာ မဂ္တို႔ျဖင့္ ျပႆနာေမးေတာ္မူေလ၏။

က်မ္းဂန္တတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ထိခိုက္ေအာင္ မေျဖႏိုင္ရကား ရဟႏၲာမေထရ္ကို ေမးေတာ္မူ၏။

ရဟႏၲာမေထရ္သည္ မဂ္ေလးပါးကို ပြားၿပီးျဖစ္၍ လ်င္ျမန္စြာ ေျဖေလ၏။

ဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းခ်ီးေပး၍ - ခ်စ္သားတို႔၊ ဂႏၴဓုရကို ေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ သူ၏ ႏြားကို အခစား ေက်ာင္းရေသာ သူႏွင့္ တူ၏။ ဝိပႆနာဓုရကို ေဆာင္ေသာ ရဟန္းကား ႏြားႏို႔ ေထာပတ္ ရသာျမတ္ကို မျပတ္စားရေသာ ႏြားရွင္ႏွင့္ တူ၏ဟု မိန္႔ၿပီး၍ ...

၁၉။ ဗဟုမၸိ ေစ သံဟိတ ဘာသမာေနာ၊

န တကၠေရာ ေဟာတိ နေရာ ပမေတၱာ။

ေဂါေပါဝ ဂါေဝါ ဂဏယံ ပေရသံ၊

န ဘာဂဝါ သာမညႆ ေဟာတိ။

၂၀။ အပၸမၸိ ေစ သံဟိတ ဘာသမာေနာ၊

ဓမၼႆ ေဟာတိ အႏုဓမၼစာရီ။

ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ ပဟာယ ေမာဟံ၊

သမၼပၸဇာေနာ သုဝိမုတၱစိေတၱာ။

အႏုပါဒိယာေနာ ဣဓဝါ ဟုရံ ဝါ၊

သ ဘာဂဝါ သာမညႆ ေဟာတိ။ ဟူေသာ အခြဲႏွင့္တကြ ႏွစ္ဂါထာကို ေဟာေတာ္မူသည္။

+++++

ေယာနေရာ - အၾကင္သူသည္။

သံဟိတံ - အစီးအပြားရွိေသာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို။

ဗဟံု - မ်ားစြာ။

ဘာသမာေနာပိ - သင္ၾကား ပို႔ခ် ျပသ ေဟာေျပာေသာ္လည္း။

ပမေတၱာ - သတိေမ့ေလ်ာ့ ေပါ့တန္သည္ျဖစ္၍။

တကၠေရာ - ထိုျပဳသင့္ေသာ အနိစၥ စသည္ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို ျပဳသည္။

ေစ နေဟာတိ - အကယ္၍ မျဖစ္အံ့။

ေသာနေရာ - ထိုသူသည္။

ေဂါေပါ - အခစား ႏြားေက်ာင္းသားသည္။

ဂါေဝါ - ေက်ာင္းသမွ် ႏြားတို႔ကို။

ဂဏယံ-ဂဏယေႏၲာ - ေစ့ေအာင္ ေရတြက္၍။

ပေရသံ - ႏြားရွင္ျဖစ္ေသာ သူတပါးတို႔အား။

နိယ်ေတတိ ဣဝ - ေဆာင္သြင္း အပ္ႏွင္းရသကဲ့သို႔။

ပေရသံ - က်င့္လိုေသာ ဆႏၵရွိၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔အား။

နိယ်ေတတိ - ေဆာင္ႏွင္းေပးအပ္လိုက္ရသည္ မည္၏။ (ထည့္လိုက္သည္။)

ေသာ နေရာ - ထိုေျပာဆိုျခင္းမ်ား အက်င့္ပါးေသာသူသည္။

သာမညႆ - မဂ္ဖိုလ္တည္းဟူေသာ ရဟန္းေက်းဇူး၏။

ဘာဂဝါ - အဖို႔ရွိသည္။

န ေဟာတိ - မျဖစ္။

ေယာနေရာ - အၾကင္သူသည္။

သံဟိတံ - အစီးအပြားရွိေသာ ဘုရားစကားေတာ္ကို။

အပၸံ ဘာသမာေနာပိ - အေျပာအဆို နည္းေသာ္လည္း။

ဓမၼႆ - ပရိယတၱိတရားအား။

ဝါ - ေလာကုတၱရာတရားအား။

အႏုဓမၼစာရီ - ေလ်ာ္ေသာ စတုပါရိသုဒၶိသီလ ဓုတင္ေတရသ စေသာ ကမၼ႒ာန္းကို က်င့္သည္။

ေစေဟာတိ - အကယ္၍ ျဖစ္အံ့။

ေသာနေရာ - ထိုသူသည္။

ရာဂၪၥ - ရာဂကိုလည္းေကာင္း။

ေဒါသၪၥ - ေဒါသကိုလည္းေကာင္း။

ေမာဟၪၥ - ေမာဟကိုလည္းေကာင္း။

ပဟာယ - ပယ္၍။

သမၼပၸဇာေနာ - ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိသည္ျဖစ္၍။

သုဝိမုတၱစိေတၱာ - တဒဂၤဝိကၡမ႓န သမုေစၧဒ ပီတိပႆဒၶိ နိႆရဏဝိမုတၱိတို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍။

ဣဓဝါ - ဤပစၥဳပၸန္ေလာက အဇၥ်တၱျဖစ္ေသာ ခႏၶာ အာယတနဓာတ္၌လည္းေကာင္း။

ဟုရံဝါ - တမလြန္ေလာက ဗာဟိရျဖစ္ေသာ ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္၌လည္းေကာင္း။

အႏုပါဒိယာေနာ - ဒိ႒ိ တဏွာျဖင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းျခင္း မရွိသည္။

ေဟာတိ - ျဖစ္၏။

ေသာနေရာ - ထိုေျပာဆိုျခင္းနည္း အက်င့္သည္းေသာ သူသည္။

သာမညႆ - မဂ္ဖိုလ္တည္းဟူေသာ ရဟန္းေက်းဇူး၏။

ဘာဂေဝါ - အဖို႔ရွိသည္။

ေဟာတိ - ျဖစ္၏။

+++++

ပဟာန္ (၅)မ်ိဳး အရေကာက္

‘ကာ’ ‘႐ူ’ ‘မဂ္’ ‘ဖိုလ္’၊ ‘နိဗၺာန္’ကို၊ ေကာက္ဆို စဥ္တိုင္းသာ။

ပဟာန္ အျပားမ်ိဳး (၅)ပါး

တဒဂၤပဟာန္ = ကာမကုသုိလ္တရားစုျဖင့္ ျပဳဆဲခဏ၌ ပယ္ျခင္း။

ဝိကၡမ႓နပဟာန္ = မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္စုျဖင့္ ေခါင္းပါးေအာင္ ျပဳျခင္း၊ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ ပယ္ျခင္း။

သမုေစၧဒပဟာန္ = မဂ္ကုသိုလ္စုျဖင့္ အျပတ္ ပယ္ျခင္း။

ပဋိပႆဒၶိပဟာန္ = ဖိုလ္တရားစုျဖင့္ ၿငိမ္းေအးမႈ ျပဳျခင္း။

နိႆရဏပဟာန္ = ပရိနိဗၺာန္နဓာတ္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ ထြက္ေျမာက္သြားျခင္း။

+++++

မြန္းလြဲ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝဏၰိတက ပကိဏ္းပိုင္း၊ ဒြါရသဂၤဟႏွင့္ အာရမၼဏသဂၤဟတို႔ကို ရွင္းျပ သင္ၾကားေပး၏။

+++++

ညေန ၆ နာရီခြဲ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ အရွင္ပညာေဇာတက “ကုိယ့္ကိုယ္ကိုသာ ၾကည့္ပါ”တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကားၿပီး၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

“ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ ၾကည့္ပါ”တရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ၾကည့္၊ အမွားသိ၊ ျမင္မိတတ္ပါေစ။

အမွားျပင္ဆင္၊ အမွန္ထင္၊ လိုအင္ျပည့္ဝေစ။

လိုအင္ျပည့္မွ၊ ခ်မ္းသာရ၊ ဘဝရက်ိဳးနပ္ပါေစ။

အသက္ေတြႀကီးလာၿပီ၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ ႀကီးေနတုန္းပဲလား?

သြားေတြက်ိဳးလာၿပီ၊ မာန္စြယ္ေတြ မက်ိဳးေသးဘူးလား?

အေရေတြတြန္႔လာၿပီ၊ တဏွာအလိုဆႏၵေတြ မတြန္႔ေသးဘူးလား?

အသားေတြေလ်ာ့လာၿပီ၊ မေကာင္းမႈအလုပ္ေတြ မေလ်ာ့ေသးဘူးလား?

ဆံပင္ေတြျဖဴလာၿပီ၊ စိတ္မျဖဴစင္ေသးဘူးလား?

မ်က္စိေတြမႈန္လာၿပီ၊ နိဗၺာန္သြားရာလမ္းေၾကာင္း မႈန္တုန္းပဲလား?

ဓမၼစြမ္းအား

ေအာက္က်ေနာက္က်၊ မျဖစ္ရ၊ ခ်ီမ ဆြဲေဆာင္သည္။

အလိုရွိရာ၊ ျမတ္ခ်မ္းသာ၊ ေကာင္းစြာ ပို႔ေဆာင္သည္။

ခ်မ္းသာလိုဆဲ၊ စိတ္စဥ္ထဲ၊ အၿမဲမကြာ ေဆာင္ထိုက္သည္။

ဧကအၪၨလိကမေထရ္

တစ္ႀကိမ္ဦးခ်၊ ဘုရားကိုးကြယ္၊ ကမ႓ာတစ္သိန္း တြက္ကိန္းေရဖြယ္။

အပါယေဘး လြတ္ကင္းေလတယ္၊ ျမတ္ဘုရား၊ ႀကိဳးစား ရွိခိုးၾကေလကြယ္။

+++++

ဧကအၪၨလိကေတၳရအပဒါန္

၁၈၀-၁၈၁။ ေ႐ႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္ေသာ လွည္းမႉးသဖြယ္ ျဖစ္၍ လူတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ၊ နိဗၺာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္ေသာ၊ မယဥ္ေက်းေသာသူတို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမတတ္ေသာ၊ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျမတ္ေသာအယူ၊ ျမတ္ေသာပညာရွိေတာ္မူေသာ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားကို အိမ္ေစ်းတို႔၏အၾကား လမ္းခရီး၌ ႂကြသြားေတာ္မူစဥ္ ဖူးျမင္ရေသာေၾကာင့္ ငါသည္ ၾကည္ညိဳ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ လက္အုပ္တစ္ႀကိမ္ ခ်ီမိုး ရွိခုိးျခင္းကို ျပဳ၏။

၁၈၂။ ဤဘဒၵကမ႓ာမွ ကိုးဆယ့္တစ္ကမ႓ာအထက္၌ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးခဲ့ေသာအခါမွ စ၍ အပါယ္ေလးပါး လားရသည္ကို မသိစဖူးေပ။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးရျခင္း၏ အက်ိဳးေပတည္း။

၁၈၃။ ေလးပါးေသာ ပဋိသမ႓ိဒါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ရွစ္ပါးေသာ ဤဝိေမာကၡတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးေသာ အဘိညာဥ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ပါကုန္ၿပီ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အသွ်င္ဧကအၪၨလိကမေထရ္သည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

(ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ ပဌမတြဲ မွ)

+++++

ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါး

(၁) အတၳပဋိသမ႓ိဒါ = အက်ိဳးကို သိေသာဉာဏ္

(၂) ဓမၼပဋိသမ႓ိဒါ = အေၾကာင္းကို သိေသာဉာဏ္

(၃) နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါ = သဒၵါကို သိတတ္ေသာဉာဏ္

(၄) ပဋိဘာနပဋိသမ႓ိဒါ = သစၥာ ၄-ပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိေသာဉာဏ္

အဘိညာဏ္ ေျခာက္ပါး

အဘိ = ထူးျခားေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ

ဉာဏ = ဉာဏ္

(၁) ဒိဗၺစကၡဳ = နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ သိျမင္ႏိုင္ျခင္း။

(၂) ဒိဗၺေသာတ = နတ္တို႔၏နားကဲ့သို႔ ၾကားႏိုင္ျခင္း။

(၃) ဣဒၶိဝိဓ = အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း။

(၄) ေစေတာပရိယ = သူတပါး၏ စိတ္အၾကံကို သိႏိုင္ျခင္း။

(၅) ပုေဗၺနိဝါသ = မိမိျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဘဝတို႔ကို သိႏိုင္ျခင္း။

(၆) အသဝကၡယ = အာသေဝါတရားေလးပါးတို႔ ကုန္ခန္းျခင္း။

ဝိေမာကၡ ၈-ပါး

(၁) ႐ူပစ်ာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈေန၏။

(၂) မိမိသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ကို အမွတ္မျပဳမူ၍ ျပင္ပ၌ ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈေန၏။

(၃) တင့္တယ္၏ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းေန၏။

(၄) အာကာသာနၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

(၅) ဝိညာဏၪၥယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

(၆) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

(၇) ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

(၈) နိေရာဓသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

တာဒိဂုဏ္ေတာ္ ၈-ပါး

ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔တြင္ အေကာင္းေလးပါးႏွင့္ ေတြ႕၍ ဝမ္းသာအားရမႈ မရွိ။ အဆိုးေလးပါးႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္လည္း ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲမႈ မရွိ။ ပကတိ တူမွ်ေသာ စိတ္ေတာ္ရွိျခင္း ဂုဏ္။

အာသေဝါတရား ေလးပါး

(၁) ကာမာသဝ = ကာမဂုဏ္၌ ၾကံစည္တတ္ျခင္း။

(၂) ဘဝါသဝ = ဘဝ၌ ေတြေဝျခင္း။

(၃) ဒိ႒ာသဝ = အယူဝါဒ၌ ေတြေဝျခင္း။

(၄) အဝိဇၨာသဝ = မိုက္မဲျခင္း။

ေလာကဓံ ရွစ္ပါး

(၁) လာဘ = လာဘ္မ်ားျခင္း။

(၂) အလာဘ = လာဘ္နည္းျခင္း။

(၃) ယသ = အျခံအရံမ်ားျခင္း။

(၄) အယသ = အျခံအရံနည္းျခင္း။

(၅) နိႏၵာ = ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။

(၆) ပသံသာ = ခ်ီးမြမ္းျခင္း။

(၇) သုခ = ခ်မ္းသာျခင္း။

(၈) ဒုကၡ = ဆင္းရဲျခင္း။

+++++

စာကိုး

သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဓမၼပဒနိႆယ ျမန္မာျပန္

ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၊ ပဌမတြဲ

ဦးသုခ၏ သုခမွတ္စု

Monday, March 19, 2012

“သုမနေဒဝီ”၊ “စိတ္၏တံခါးေပါက္မ်ား” ႏွင့္ “တရားဦး”

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱ ႂကြေရာက္ေနေသာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မတ္လ ၁၅ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ၏။

ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္လေက်ာ္ သီတင္းသံုးခဲ့ၿပီး ခရီးရွည္မွ ျပန္ေရာက္စျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ စေနေန႔ ေလာကခ်မ္းသာ ၅-မိနစ္တရားေတာ္ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵက မြန္းလြဲ ၁း၅၅ နာရီတြင္ ေလာကခ်မ္းသာ ၅-မိနစ္တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား၏။

မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ဓမၼပဒဂါထာ အမွတ္ (၁၈) - သုမနေဒဝီဝတၳဳကို ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵကပင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်၏။

သုမနေဒဝီဝတၳဳဇာတ္ေၾကာင္းမွာ မရွည္လ်ားသည့္ျပင္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵမွာလည္း ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ မဟာသတိပ႒ာန္ရိပ္သာေက်ာင္း၏ ထမနဲပြဲေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ရန္ ရွိသျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာ၍ သင္တန္းၿပီး၏။

သုမနေဒဝီဝတၳဳ

ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေနေတာ္မူေသာအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ သမီးငယ္ သုမနာေဒဝီ ေသဆံုးခါနီး၌ ‘အမယ္ သုမနာ’ဟု ေခၚလွ်င္ “ေမာင္ငယ္ .. အဘယ္ေၾကာင့္ေခၚသနည္း”ဟု ဆို၏။

‘ေယာင္ယမ္းေလသေလာ’ဟု ဆိုျပန္လွ်င္ “ေမာင္ငယ္ .. ငါမေယာင္ယမ္း”ဟု ဆို၍ ေသဆံုးေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ရာတြင္ -

“သူေဌးႀကီး - သင္ကား ေသာတာပန္သာတည္း။ သမီးသည္ သကဒါဂါမ္ျဖစ္၍ မဂ္ဖိုလ္တို႔ျဖင့္ သင့္ထက္ႀကီးေသာေၾကာင့္ သင့္ကို ေမာင္ငယ္ဟု ေခၚသည္။ ေယာင္ယမ္းသည္ မဟုတ္”ဟု မိန္႔ၿပီး၍ -

ဣဓ နႏၵတိ ေပစၥ နႏၵတိ၊

ကတပုေညာ ဥဘယတၳ နႏၵတိ။

ပုည ေမ ကတႏၲိ နႏၵတိ၊

ဘိေယ်ာ နႏၵတိ သုဂၢတႎ ဂေတာ။

ဤေဝတာလီဂါထာကို ေဟာေတာ္မူသည္။

ကတပုေညာ - ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းမႈရွိသူသည္။

ဣဓ - ဤေလာက၌။

နႏၵတိ - ႏွစ္သက္ရ၏။

ေပစၥ - တမလြန္ဘဝ၌။

နႏၵတိ - ႏွစ္သက္ရ၏။

ဥဘယတၳ - ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ ဘဝတို႔၌။

နႏၵတိ - ႏွစ္သက္ရ၏။

ေမ-မယာ - ငါသည္။

ပုညံ - ေကာင္းမႈကို။

ကတႏၲိ - ျပဳအပ္ၿပီဟူ၍။

နႏၵတိ - ႏွစ္သက္ရ၏။

သုဂၢတႎ ဂေတာ - သုဂတိဘဝသို႔ ေရာက္ေသာ္ကား။

ဘိေယ်ာ - လြန္စြာ။

နႏၵတိ - ႏွစ္သက္ရ၏။

(သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္နိႆယ မွ)

+++++

မြန္းလြဲ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အရွင္ဝဏၰိတက အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ဒြါရသဂၤဟပိုင္းကို ရွင္းလင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်သြား၏။

ညေန ၆ နာရီ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲ၌ အရွင္ပညာေဇာတက “တရားဦး” တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ တေန႔တာ ျပဳခဲ့ၾကေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Monday, March 12, 2012

“အရွင္ေဒဝဒတ္”၊ “စိတ္၏ကိစၥမ်ား”ႏွင့္ “ခ်မ္းသာရရန္ မ်ိဳးေစ့မွန္”

ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ စုေပါင္း လုပ္အားေပးၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားခ်က္ေၾကာင့္ ဓမၼသင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းသို႔ ေစာစီးစြာ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ဘုရားခန္းႏွင့္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္၏ အခန္းတို႔ကို သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ၾက၏။

မြန္းလြဲ ၁း၅၅ နာရီတြင္ ေလာကခ်မ္းသာ ၅-မိနစ္တရားေတာ္ကို အရွင္ဇာဂရ (ကံထြန္းသစ္)က ေဟာၾကားၿပီး၊ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအထိ တရား႐ႈမွတ္ၾက၏။

+++++

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵက ဓမၼပဒဂါထာ အမွတ္ (၁၇)လာ အရွင္ေဒဝဒတ္ဝတၳဳဇာတ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေဟာၾကား၏။

ရွင္ေဒဝဒတ္ ဝတၳဳငါးမ်ိဳးကို ေတာင္းဆိုျခင္း

ရွင္ေဒဝဒတ္သည္ တေန႔တျခား လာဘ္လာဘ ေလ်ာ့ပါးလာရကား အံ့ဖြယ္မႈ ျပဳလုပ္ကာ အသက္ေမြးလိုသည့္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီးလွ်င္ -

“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ... အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏။

(၁) ရဟန္းအားလံုး အသက္ထက္ဆံုး ေတာေက်ာင္းေနၾကပါေစ။ ႐ြာနီးေက်ာင္းသို႔ သက္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ေရာက္ပါေစ။

(၂) ရဟန္းအားလံုး အသက္ထက္ဆံုး ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစ (=ဆြမ္းခံ၍ခ်ည္း စားၾကပါေစ)။ ဒါယကာတို႔ ပင့္ဖိတ္၍ ေကၽြးေသာဆြမ္းကို စားဖို႔ရန္ လက္ခံေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ေရာက္ပါေစ။

(၃) ရဟန္းအားလံုး အသက္ထက္ဆံုး ပံသုကူဓုတင္ေဆာင္ခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစ (=ပံသုကူသကၤန္းကိုသာ ဝတ္႐ုံၾကပါေစ)။ လူဒါယကာတို႔ လႉေသာသကၤန္းကို လက္ခံသာယာေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ေရာက္ပါေစ။

(၄) ရဟန္းအားလံုး အသက္ထက္ဆံုး ႐ုကၡမူဓုတင္ေဆာင္ခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစ (=သစ္ပင္ရင္း၌သာ ေနၾကပါေစ)။ အမိုးရွိေသာေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ေရာက္ပါေစ။

(၅) ရဟန္းအားလံုး အသက္ထက္ဆံုး ငါး, အမဲကို မစားၾကပါေစလင့္ (=သက္သတ္လြတ္သာ စားၾကပါေစ)။ ငါး, အမဲကို စားေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ေရာက္ပါေစ။” ဟု ဤအခ်က္ႀကီး ၅-ခ်က္တို႔ကို ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းဆိုေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ “မသင့္ေလ်ာ္ဘူး ေဒဝဒတ္ -

(၁) အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ေတာေက်ာင္းေန ျဖစ္ပေစ။ အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ႐ြာနီးေက်ာင္း၌ ေနပေစ။

(၂) အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ျဖစ္ပေစ (=ဆြမ္းခံ၍ စားပေစ)။ အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဒါယကာတို႔ ပင့္ဖိတ္၍ ေကၽြးေသာဆြမ္းကို လက္ခံသာယာပေစ။

(၃) အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ပံသုကူဓုတင္ေဆာင္ ျဖစ္ပေစ (=ပံသုကူသကၤန္းကို ဝတ္႐ုံပေစ)။ အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဒါယကာတို႔ လႉဒါန္းေသာ သကၤန္းကို လက္ခံသာယာဝတ္႐ုံပေစ။

(၄) ေဒဝဒတ္ ... ငါဘုရားသည္ ရွစ္လတို႔ပတ္လံုး သစ္ပင္ရင္း အိပ္ရာ ေနရာကို ခြင့္ျပဳအပ္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

(၅) (ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ႐ြံရွာယံုမွားျခင္း) = ဤအစြန္းသံုးပါးမွ ကင္းလြတ္ စင္ၾကယ္သည့္ မျမင္အပ္ မၾကားအပ္ မ႐ြံရွာ မယံုမွားအပ္သည့္ ငါး, အမဲကို (စားသံုးဖို႔ရန္) ငါဘုရား ခြင့္ျပဳအပ္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

(ဤ၌ အထူးမွတ္ရန္မွာ - အခ်က္ႀကီး ၅-ခ်က္ကို ေဒဝဒတ္က ေတာင္းဆိုလွ်င္ပင္ “ဤေဒဝဒတ္သည္ သံဃာသင္းခြဲလို၍ ေတာင္းဆိုသည္”ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သိေတာ္မူ၏။

ထိုအခ်က္ႀကီး ၅-ခ်က္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔အဖို႔ရာ မဂ္ဖိုလ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေလရာေသာေၾကာင့္ “မသင့္ေလ်ာ္ဘူး ေဒဝဒတ္ ...”ဟု ပယ္ျမစ္ေတာ္မူ၍ -“(၁) အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ေတာေက်ာင္းေန ျဖစ္ပေစ” စသည္ကို မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ဤအရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္ကို သိရွိၿပီးလွ်င္ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္သည္ကို သိရာ၏။

ဤ၌ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ကား ဤဆိုလတၱံ႕ေသာအတိုင္း ျဖစ္သည္။

(က) ကာယ, ညာဏ ဗလႏွစ္ပါး လြန္ႀကီးမား၍ ေတာေက်ာင္း၌ ေနလ်က္ ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္က မဂ္ဖိုလ္ေရာက္မည့္ ရဟန္းတစ္ပါး၊

(ခ) ကာယဗလ နည္းပါး၍ ေတာေက်ာင္း၌ မေနႏိုင္ဘဲ ႐ြာေက်ာင္း၌ ေနကာ ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္မွ မဂ္ဖိုလ္ေရာက္မည့္ ရဟန္းတစ္ပါး၊

(ဂ) ကာယဗလ ႀကီးမား၊ ခႏၲီတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေတာေက်ာင္း၌ ေနလ်က္လည္းေကာင္း၊ ႐ြာေက်ာင္း၌ ေနလ်က္လည္းေကာင္း ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္က မဂ္ဖိုလ္ေရာက္မည့္ ရဟန္းတစ္ပါး၊

(ဃ) ေတာေက်ာင္း ႐ြာေက်ာင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၌ပင္ ေနလ်က္ ရဟန္းတရား အားထုတ္ေသာ္လည္း ထိုဘဝ မဂ္ဖိုလ္ကို မရမည့္ (=ပဒပရမ) ရဟန္းတစ္ပါး ... ဤသို႔ ရဟန္းေလးမ်ိဳး ရွိသည္။

ထိုေလးမ်ိဳးတို႔တြင္ -

(က)အမွတ္ျပ ရဟန္းကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေတာေက်ာင္း၌သာ ေနေစလိုေတာ္မူသည္။ ဤေတာေက်ာင္းသည္ ထိုရဟန္းအဖို႔ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ျပင္ ထိုရဟန္း ေတာေက်ာင္း၌ ေနျခင္းျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တပည့္မ်ားလည္း အတုလိုက္ကာ က်င့္ၾကံၾက၍ ေတာေက်ာင္း၌ ေနဖို႔ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ၾကေပလိမ့္မည္။

(ခ)အမွတ္ျပ ရဟန္းကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ႐ြာေက်ာင္း၌ပင္ ေနေစလိုေတာ္မူသည္။

(ဂ)အမွတ္ျပ ရဟန္းကိုကား ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေတာေက်ာင္း၌သာ ေနေစလိုေတာ္မူသည္။ ဤေတာေက်ာင္းသည္ ထိုရဟန္းအဖို႔ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ျပင္ ထိုရဟန္း၏ တပည့္မ်ားလည္း အတုလိုက္ကာ က်င့္ၾကံၾက၍ ေတာေက်ာင္း၌ ေနဖို႔ရန္ စိတ္အား ထင္သန္ၾကေပလိမ့္မည္။

(ဃ)အမွတ္ျပ (ပဒပရမ)ရဟန္းကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေတာေက်ာင္း၌သာ ေနေစလိုေတာ္မူသည္။ ထို (ပဒပရမ)ရဟန္း၏ ေတာေက်ာင္းေနကာ ဓုတင္ကို မွီဝဲျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ ေနာက္ေနာက္ဘဝ၌ မဂ္ဖိုလ္ရရန္ ဥပနိႆယည္း ပစၥည္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ျပင္ ထိုရဟန္း၏ တပည့္မ်ားလည္း ဆရာ့အတုလိုက္ကာ က်င့္ၾကံၾက၍ ေတာေက်ာင္း၌ ေနဖို႔ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔လွ်င္ (ခ)အမွတ္ျပ ကာယဗလနည္းပါး၍ ေတာေက်ာင္း၌ မေနႏိုင္ဘဲ ႐ြာေက်ာင္း၌ေနကာ ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္မွ မဂ္ဖိုလ္ေရာက္မည့္ ရဟန္းကို ရည္ၫႊန္းေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ႐ြာနီးေက်ာင္း၌ ေနပေစ” ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤရဟန္းကပင္ အျခားရဟန္းတို႔အားလည္း ႐ြာေက်ာင္းေနရန္ တံခါးေပါက္ ဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ရွိေလသည္။

အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဒဝဒတ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံေတာ္မူလိုက္ခဲ့ေသာ္ -

(၁) ကာယဗလနည္းပါးသည့္ ေဖာ္ျပရာပါ (ခ)အမွတ္ျပရဟန္း၊

(၂) ငယ္စဥ္အခါ ေတာေက်ာင္းေန၍ အိုမင္းေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ, သလိပ္ သည္းေျခ ေလ ေဒါသတို႔ ေဖာက္ျပန္၍ ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ားေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ ေတာေက်ာင္း၌ (လံုးဝ) ေန၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႐ြာနီးေက်ာင္း၌ ေနထိုင္ကာ ရဟန္းတရားအားထုတ္မွ မဂ္ဖိုလ္ေရာက္မည့္ရဟန္း - ဤရဟန္းႏွစ္မ်ိဳးတို႔အတြက္ အရိယမဂ္ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလရာ၏။

ထိုရဟန္းတို႔အဖို႔ရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို မရႏိုင္ေတာ့ေလရာ။

ဤသို႔ စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒဝဒတ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံေတာ္မမူျခင္း ျဖစ္သည္။)

(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ‘မဟာဗုဒၶဝင္ - စတုတၳတြဲ’ မွ)

+++++

ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝဏၰိတက အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း - ကိစၥသဂၤဟကို သင္ျပ ပို႔ခ်ေပး၏။

+++++

ညေန ၆ နာရီ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲအျဖစ္ အရွင္ပညာေဇာတက ခုဒၵကနိကာယ္၊ ေထရပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ဂေႏၶာဒကဝဂ္၊ ဓမၼသဝနိယေတၳရအပဒါန္ကို “ခ်မ္းသာရရန္ မ်ိဳးေစ့မွန္” အမည္ျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

ဓမၼသဝနိယေတၳရအပဒါန္

၁၁၁။ ခပ္သိမ္းေသာ တရားတို႔ကို တဖက္ကမ္းေရာက္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ပဒုမုတၱရမည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သစၥာေလးပါးတရားကို ေဖာ္ျပေတာ္မူလ်က္ လူမ်ားအေပါင္းကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။

၁၁၂။ ထိုအခါ၌ ငါသည္ ထက္ျမက္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ ဆံက်စ္ရေသ့ျဖစ္လ်က္ ရွိ၏။ ထိုအခါ ေလွ်ာ္ေတသကၤန္းတို႔ကို ခါလ်က္ ေကာင္းကင္၌ သြားေန၏။

၁၁၃။ ငါသည္ ဘုရားျမတ္၏ အထက္၌ သြားျခင္းငွါ မဝံ့ေပ။ ငွက္တို႔သည္ ေက်ာက္ေတာင္သို႔ ေရာက္လွ်င္ သြားျခင္းကို မရသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ငါသည္ သြားျခင္းကို မရေပ။

၁၁၄။ ဣရိယာပုတ္၏ ဤသို႔ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ငါ့အား ေရွး၌ မျဖစ္ဖူးေပ။ ေရ၌ ေပၚ၍ သြားသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေကာင္းကင္၌ ေပၚ၍ သြား၏။

၁၁၅။ ျမတ္ေသာလူပုဂၢိဳလ္သည္ ငါတို႔၏ ေအာက္၌ (မုခ်)ရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ယခု ငါသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို ရွာမွီးေတာ့အံ့။ ငါသည္ အက်ိဳးထူးကို ရေသာ္လည္း ရတန္ရာ၏။

၁၁၆။ ေကာင္းကင္မွ သက္ဆင္းသည္ရွိေသာ္ မၿမဲေသာတရားကို ေဟာၾကားလ်က္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အသံေတာ္ကို ၾကားနာရ၏။ ထိုအခါ၌ ငါသည္ ထိုတရားေတာ္ကို သင္ယူခဲ့၏။

၁၁၇။ ငါသည္ မၿမဲေသာအမွတ္ ‘အနိစၥသညာ’ကို သင္ယူၿပီးလွ်င္ ငါ၏သခၤမ္းေက်ာင္းသို႔ သြားခဲ့၏။ ငါသည္ အသက္ထက္ဆံုး ေနၿပီး၍ ထိုသခၤမ္းေက်ာင္း၌ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။

၁၁၈။ စုတိစိတ္ျဖစ္ခါနီးေသာအခါ ထိုတရားနာျခင္းကို အမွတ္ရေပ၏။ ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ခဲ့ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ငါသည္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။

၁၁၉။ ငါသည္ ကမ႓ာသံုးေသာင္းတို႔ပတ္လံုး နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ခဲ့၏။ ငါးဆယ့္တစ္ႀကိမ္ နတ္မင္းအျဖစ္ကိုလည္း ျပဳခဲ့ရ၏။

၁၂၀။ ငါသည္လည္း စၾကဝေတးမင္း ခုနစ္ဆယ့္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ျပန္႔ေျပာ မ်ားျပားေသာ ပေဒသရာဇ္မင္းးအျဖစ္သည္ကား ဂဏန္းအားျဖင့္ မေရတြက္ႏိုင္။

၁၂၁။ ပြားမ်ားအပ္ၿပီးေသာ ဣေျႏၵရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဖအိမ္၌ ေန၍ ဂါထာျဖင့္ ေဖာ္ျပလ်က္ အၿမဲမရွိေသာအျဖစ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၂၂။ ငါသည္ ဘဝႀကီးငယ္၌ က်င္လည္ရစဥ္ ထိုမၿမဲေသာ အမွတ္ကိုသာလွ်င္ ေအာက္ေမ့၏။ အဆံုးဘဝ၌ကား စုေတျခင္း မရွိေသာ အရိယာတို႔သည္ ေရာက္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ဟူေသာ အထြတ္အထိပ္ကို ထိုးထြင္း၍ မသိ။

၁၂၃။ သခၤါရတရားတို႔သည္ စင္စစ္ အၿမဲ မရွိကုန္။ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း သေဘာ ရွိကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီး၍ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ထိုသခၤါရတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏။

၁၂၄။ ဂါထာကို ၾကားနာရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေရွးျပဳခဲ့ေသာ ကံကို အမွတ္ရခဲ့၏။ တထိုင္တည္းျဖင့္ပင္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။

၁၂၅။ ငါသည္ ေမြးဖြားသည္မွ ခုနစ္ႏွစ္သာရွိလ်က္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၏။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ငါ့)ဂုဏ္ကို သိေတာ္မူ၍ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။

၁၂၆။ ငါသည္ သူငယ္ျဖစ္ပါလ်က္ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ၿပီးဆံုးေစခဲ့၏။ ငါ့အား ယေန႔ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥသည္ အဘယ္မွာရွိေတာ့အံ့နည္း။

၁၂၇။ ဤဘဒၵကမ႓ာမွ ကမ႓ာတစ္သိန္းထက္၌ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳခဲ့ရေသာ အခါမွ စ၍ အပါယ္ေလးပါး လားရသည္ကို မသိစဖူးေပ။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရျခင္း၏ အက်ိဳးေပတည္း။

၁၂၈။ ေလးပါးေသာ ပဋိသမ႓ိဒါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ရွစ္ပါးေသာ ဤဝိေမာကၡတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးေသာ အဘိညာဥ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ပါကုန္ၿပီ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အသွ်င္ဓမၼသဝနိယမေထရ္သည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

(ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပဌမတြဲ မွ)

+++

တရားပြဲၿပီးေသာ္ တစ္ေန႔တာ၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

Thursday, March 8, 2012

ရွင္ေဒဝဒတ္ဝတၳဳ

ေဒဝဒတ္သည္ သံဃာေတာ္ကို သင္းခြဲၿပီးလွ်င္ ငါးရာေသာ ရဟန္းတို႔ကို ေခၚယူ၍ ဂယာသီသ၌ ေနေလ၏။

ထိုအခါ သဗၺညဳဘုရားရွင္က သာရိပုတၱရာ, ေမာဂၢလာန္တို႔ကို ေစ၍ ရဟန္းတို႔ကို ေခၚယူေစလွ်င္ ရွင္ေဒဝဒတ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္၍ ေနရကား ေကာကာလိကသည္ လာၿပီးလွ်င္ -

“ငါ့ရွင္ ေဒဝဒတ္ ... ထေလာ့၊ သင္၏တပည့္တို႔ကို သာရိပုတၱရာ, ေမာဂၢလာန္တို႔သည္ ေခၚယူသြားေလၿပီ။ မဆြကပင္ သင့္အား ငါသည္ သာရိပုတၱရာ ေမာဂၢလာန္တို႔ႏွင့္ အကၽြမ္းမဝင္လင့္ဟု ဆိုျငားေသာ္လည္း ငါ့စကားကို နားမေထာင္”ဟု ဆို၍ ပုဆစ္ဒူးစပ္ႏွင့္ ရင္ဘတ္ကို ေက်ာက္ကန္၏။

ယင္းသို႔ ေက်ာက္ကန္လွ်င္ ေဒဝဒတ္၏ အာခံတြင္းမွ ေသြးပူအလွ်ံသည္ အန္ထြက္၏။

ထိုအခါမွ စ၍ ေဒဝဒတ္သည္ ကိုးလတို႔ပတ္လံုး ျပင္းျပစြာ နာ၏။

အဆံုးစြန္ေသာ ေသခါနီးကာလ၌ သဗၺညဳဘုရားကို ဖူးျမင္လိုသည္ ျဖစ္၍ မိမိတပည့္တို႔ကို ေခၚဆို၏။

ငါသည္ သဗၺညဳဘုရားကို ဖူးျမင္လို၏။ သဗၺညဳဘုရားကို ငါ့အား ျပပါကုန္ေလာ့ဟု ဆိုေသာ္ -

‘ဆရာ ... သင္သည္ ေရွး က်န္းမာပကတိ ရွိသည့္ကာလ ဘုရားသဗၺညဳ၏ ရန္သူျဖစ္၍ လွည့္လည္၏။ ယခု အနာလႊမ္း၍ မက်န္းမမာသည့္ကာလမွ ဖူးျမင္လိုေသာ ဆရာ့ကို ငါတို႔ သဗၺညဳဘုရားအထံသို႔ မေဆာင္ဝံ့ကုန္’ဟု ဆိုေသာ္ -

‘တပည့္တို႔ ... ငါ့ကို မပ်က္ပါေစကုန္လင့္။ ငါသာ ဘုရားသဗၺညဳ၌ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္းကို ျပဳအပ္၏။ သဗၺညဳဘုရားကား ငါ့အား တစ္ဆံဖ်ားမွ် ရန္ၿငိဳးထားျခင္း မရွိ’ဟု ဆို၏။

ဝဓေက ေဒဝဒတၱမွီ, ေစာေရ အဂၤုလိမာလေက၊

ဓနပါေလ ရာဟုေလ ေစဝ, သဗၺတၳ သမမာနေသာ။

(အပဒါန္ပါဠိေတာ္)

ဝဓေက = သတ္တတ္ေသာ။

ေဒဝဒတၱမွိ = ေဒဝဒတ္၌လည္းေကာင္း။

အဂၤုလိမာလေက = အဂၤုလိမာလ အမည္ရွိေသာ။

ေစာေရ = သတ္မည္လိုက္ေသာ ခိုးသူ၌လည္းေကာင္း။

ဓနပါေလ = ထိုးမည့္လာေသာ နာဠာဂီရိဆင္၌လည္းေကာင္း။

ရာဟုေလ ေစဝ = ရင္ေသြးရင္သား ခ်စ္ဖြယ္မ်ားသည့္ သားေတာ္ရာဟုလာ၌လည္းေကာင္း။

သဗၺတၳ = အလံုးစံုေသာ သူတို႔၌။

သမမာနေသာ = တူမွ်ေသာစိတ္ ရွိေတာ္မူ၏။

ေဒဝဒတ္လည္း သဗၺညဳဘုရားကို ငါ့အား ျပပါဟု ထပ္ကာ ထပ္ကာ ေတာင္းပန္၏။

ယင္းသို႔ အထပ္ထပ္ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ တပည့္တို႔သည္ ေဒဝဒတ္ကို ေညာင္ေစာင္းျဖင့္ ယူေဆာင္၍ ထြက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဘုရားျမတ္စြာအား ေဒဝဒတ္၏ အဖူးအျမင္လာေၾကာင္းကို ၾကား၍ ဘုရားသဗၺညဳအား - “ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရား ... ေဒဝဒတ္ကား အရွင္ဘုရားအား ဖူးျမင္ျခင္းငွာ လာသတဲ့”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

သဗၺညဳဘုရားလည္း “ခ်စ္သားတို႔ ... ေဒဝဒတ္ကား ဤအတၱေဘာျဖင့္ ငါဘုရားကို ဖူးျမင္ျခင္းငွာ မရထိုက္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔အား ငါးပါးေသာ ဝတၳဳတို႔ကို ေတာင္းေသာ ကာလမွ စ၍ ဘုရားရွင္ကို တဖန္ ဖူးျမင္ျပန္ျခင္းငွာ မရကုန္သတတ္။ ဤသို႔ မရျခင္းသည္ သေဘာဓမၼတာတည္း။

ဘိကၡဴ ကိရ ပၪၥႏၷံပိ ဝတၳဴနံ အာယာစိတကာလေတာ ပ႒ာယ ပုန ဗုဒၶံ ဒ႒ဳံ န လဘႏၲိ၊ အယံ ဓမၼတာ။

(ဓမၼပဒ အ႒ကထာ)

ဘိကၡဴ = ရဟန္းတို႔သည္။

ပၪၥႏၷံပိ = ငါးပါးလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ။

ဝတၳဴနံ = ဝတၳဳတို႔ကို။

အာယာစိတကာလေတာ = ေတာင္းေသာ ကာလမွ။

ပ႒ာယ = စ၍။

ပုန = တဖန္။

ဗုဒၶံ = ဘုရားရွင္ကို။

ဒ႒ဳံ = ဖူးျမင္ျခင္းငွာ။

န လဘႏၲိ ကိရ = မရကုန္သတတ္။

အယံ = ဤသို႔ မရျခင္းသည္။

ဓမၼတာ = သေဘာတည္း။

ရဟန္းတို႔လည္း “ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရား ... ေဒဝဒတ္ကား ဤမည္ေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ေခ်ၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

သဗၺညဳဘုရားလည္း “ေရာက္ေစ၊ ထိုေဒဝဒတ္ကား ငါဘုရားကို ဖူးျမင္ျခင္းငွာ မထိုက္” ဟူ၍သာ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

“ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရား ... ဤမွ တစ္ယူဇနာ အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ေခ်ၿပီ။ ယူဇနာခြဲေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ေခ်ၿပီ။ တစ္ဂါဝုတ္မွ်ေလာက္ေသာ အရပ္သို႔ ေရာက္ေခ်ၿပီ။ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၏ အနီးအပါး ေရကန္နားသို႔ ေရာက္ေခ်ၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

“ေဇတဝန္ေက်ာင္းတြင္းသို႔ပင္ ဝင္ပေစ၊ ေဒဝဒတ္ကား ငါဘုရားကို မဖူးမျမင္ထိုက္သည္သာတည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေဒဝဒတ္ကို ေဆာင္ယူ၍ လာေသာသူတို႔သည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၏ အနီးအပါး ေရကန္နား၌ ေညာင္ေစာင္းကို ခ်၍ ေရခ်ိဳးျခင္းငွာ ေရကန္တြင္းသို႔ ဆင္းကုန္၏။ ေဒဝဒတ္လည္း ေညာင္ေစာင္းမွ ထြက္၍ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေျခတို႔ကို ေျမဝယ္ထား၍ ထိုင္၏။

(ပံု - http://www.gakkaionline.net/mandala/devaDKD.html မွ ယူ၏။)

ႏွစ္ေခ်ာင္းေသာ ေျခတို႔သည္ ေျမသို႔ ဝင္ကုန္၏။

ေဒဝဒတ္သည္ အစဥ္သျဖင့္ ဖမ်က္၊ ပုဆစ္၊ ခါး၊ သားျမတ္၊ လည္တိုင္ေအာင္ ေျမသို႔ ဝင္၍ ေမး႐ိုး၏ ေျမ၌တည္ေသာကာလ သဗၺညဳဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ -

ဣေမဟိ အ႒ီဟိ တမဂၢပုဂၢလံ

ေဒဝါတိေဒဝံ နရဒမၼသာရထႎ။

သမႏၲစကၡဳံ သတပုညလကၡဏံ၊

ပါေဏဟိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂေတာသၼိ။ ဟူေသာ ဂါထာကို ဆို၏။

အဟံ = ငါသည္။

အဂၢပုဂၢလံ = ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ။

ေဒဝါတိေဒဝံ = သမၼဳတိနတ္ ဥပပတၱိနတ္တို႔ထက္ လြန္ျမတ္ေသာ ဝိသုဒၶိနတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ။

နရဒမၼသာရထႎ = လူနတ္တို႔ကို ဆံုးမေတာ္မူတတ္ထေသာ။

သမႏၲစကၡဳံ = ထက္ဝန္းက်င္မွ ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ ရွိေတာ္မူထေသာ။

သတပုညလကၡဏံ = အရာမကေသာ ဘုန္းျဖင့္ မွတ္အပ္ထေသာ။

တံ ဗုဒၶံ = ထိုျမတ္စြာဘုရားကို။

ဣေမဟိ အ႒ီဟိ = ဤအ႐ိုးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။

ဣေမဟိ ပါေဏဟိ = ဤအသက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း။

သရဏံ သရဏံ ဣတိ = ကိုးကြယ္ရာဟူ၍။

ဂေတာ = ဆည္းကပ္သည္။

အသၼိ = ျဖစ္၏။

ဤသို႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သဗၺညဳဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို ရဟန္းျပဳေတာ္မူ၏။

ေဒဝဒတ္သည္ အကယ္၍ ရဟန္းမျပဳျငားအံ့၊ လူျဖစ္လ်က္လည္း ေလးေသာ မေကာင္းမႈကံကို ျပဳလတၱံ႕။ ရဟန္းျပဳ၍ကား ေလးေသာ မေကာင္းမႈကံကို အကယ္၍ ျပဳလတၱံ႕၊ ယင္းသို႔ပင္ ျပဳေသာ္လည္း ေနာင္အခါ ဘဝမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ျပဳႏိုင္လတၱံ႕။ ထို႔ေၾကာင့္ သဗၺညဳဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို ရဟန္းျပဳေတာ္မူသတည္း။ ထိုစကားသည္ မွန္၏။ ေဒဝဒတ္သည္ ဤကပ္မွ ကပ္တစ္သိန္းထက္၌ ‘အ႒ိႆရ’အမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္လတၱံ႕။

ေသာ ဟိ ဣေတာ သတသဟႆကပၸမတၳေက အ႒ိႆေရာ နာမ ပေစၥကဗုေဒၶါ ဘဝိႆတိ။

(ဓမၼပဒအ႒ကထာ)

ဟိ သစၥံ = မွန္၏။

ေသာ = ထိုေဒဝဒတ္သည္။

ဣေတာ = ဤကပ္မွ။

သတသဟႆ ကပၸမတၳေက = ကပ္တစ္သိန္းထက္၌။

အ႒ိႆေရာ နာမ = အ႒ိႆရ အမည္ရွိေသာ။

ပေစၥကဗုေဒၶါ = ပေစၥကဗုဒၶါသည္။

ဘဝိႆတိ = ျဖစ္လတၱံ႕။

ဤေဒဝဒတ္လည္း ဗ်ာဓိဒုကၡ မကင္းေသာေၾကာင့္ အတိုင္းမသိေသာ အနပၸကမ္းေသာ ကာယိကဒုကၡ ေစတသိကဒုကၡကို ခံစားရေခ်၏။

(အနပၸကမ္းေသာ = အလြန္မ်ားေသာ)

+++++

ဒကၡိဏာရာမဘုရားႀကီးတိုက္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသံေဝဂဝတၳဳဒီပနီ မွ

Wednesday, March 7, 2012

မဟာပိဂၤလဇာတ္

ေဟာေတာ္မူရာဌာန

နတ္ႏွင့္တကြေသာ ေလာကကို ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားသည္ “သေဗၺာ ဇေနာ” အစရွိေသာ ဂါထာပုဒ္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ဤ မဟာပိဂၤလဇာတ္ကို ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏။

ပစၥဳပၸန္ဝတၳဳ

ေဒဝဒတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ ကိုးလလြန္သျဖင့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ တံခါးမုခ္ဦး၌ ေျမမ်ိဳ၏။

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းအလံုး၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း ``ဘုရားသခင္၏ ရန္ဆူးရန္ေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ေဒ၀ဒတ္ကို ေျမမ်ိဳ၏။ ယခု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေပ်ာက္ကင္းေသာ ရန္သူရွိ၏´´ဟု ႏွစ္သက္ ႐ႊင္လန္းျခင္း ျဖစ္ကုန္၏။

ထိုသူတို႔၏ စကားကို အဆင့္ဆင့္ေသာ အသံျဖင့္ ၾကားကုန္၍ ဇမၺဴဒီပါကၽြန္းအလံုး၌ ေနကုန္ေသာ ဘီလူး ဘုမၼဇို၀္း ႐ုကၡစိုး)္ နတ္အေပါင္းတို႔သည္လည္း ႏွစ္သက္ ႐ႊင္လန္းကုန္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္၏။

ထိုအခါ တေန႔သ၌ ရဟန္းတို႔သည္ တရားသဘင္၌ ``ငါ့ရွင္တို႔ ေဒ၀ဒတ္ကို ေျမမ်ိဳသည္ရွိေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ရန္ဆူးရန္ေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ေဒ၀ဒတ္ကို ေျမမ်ိဳ၏ဟု လူမ်ားသည္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၏´´ဟု စကားကို ျဖစ္ေစကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ လာေတာ္မူလတ္၍ ``ရဟန္းတို႔ ... ယခုအခါ အဘယ္မည္ေသာ စကားျဖင့္ စည္းေ၀းကုန္သနည္း´´ဟု ေမးေတာ္မူလတ္၍ ``ဤမည္ေသာ စကားျဖင့္ စည္းေ၀းပါကုန္၏´´ဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္သည္ရွိေသာ္ ``ရဟန္းတို႔ ... ယခုအခါ၌သာလွ်င္ ေဒ၀ဒတ္သည္ ေသသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ားသည္ ႏွစ္သက္ ႐ႊင္လန္းသည္ မဟုတ္ေသး။ ေရွး၌လည္း ေဒ၀ဒတ္သည္ ေသသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ားသည္ ႏွစ္သက္ ႐ႊင္လန္းသည္သာလွ်င္တည္း´´ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ အတိတ္ကို ေဆာင္ေတာ္မူ၏။

+++++

အတိတ္၀တၳဳ

ရဟန္းတို႔ ... လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ မဟာပိဂၤလ အမည္ရွိေသာ မင္းသည္ တရားမေစာင့္၊ တိုင္းသူျပည္သားအေပၚ အညီအမွ်မျပဳဘဲ မင္းျပဳ၏။

ခ်စ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ျပဳလ်က္ ရာဇ၀တ္ မင္းဒဏ္ေပးျခင္း၊ အခြန္အတုတ္ယူျခင္း၊ ေ႐ြ႕ရွားေစျခင္း၊ အသျပာယူျခင္း အစရွိသည္ကို ျပဳသျဖင့္ ၾကံညႇစ္ယႏၲရားတို႔ျဖင့္ ၾကံကို ညႇစ္ဘိသကဲ့သို႔ လူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲ၏။ ၾကမ္းတမ္း ႐ုန္႔ရင္း၏။ ႏိုင္ထက္ကလူ မူတတ္၏။ သူတပါးတို႔၌ ထိုမဟာပိဂၤလမင္း၏ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သနားျခင္းမည္သည္ မရွိ။

အိမ္၌ မိန္းမတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သားသမီးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမတ္ ပုဏၰား သူႂကြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္သည္ ျဖစ္၏။ မ်က္စိ၌က်ေသာ ျမဴကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ထမင္းဆုပ္၌ က်ေသာ ေက်ာက္စရစ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖေနာင့္ကို စူး၍၀င္ေသာ ဆူးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစ၏။

ထိုအခါ ဘုရားေလာင္းသည္ မဟာပိဂၤလမင္း၏ သားျဖစ္၏။

မဟာပိဂၤလမင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ မင္းအျဖစ္ကို ျပဳ၍ ေသ၏။

မတရားမင္း ေသ၍ ၀မ္းသာၾကပံု

ထို မဟာပိဂၤလမင္းသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ဗာရာဏသီျပည္၌ ေနေသာ သူတို႔သည္ ႏွစ္သက္ ႐ႊင္လန္းကုန္သည္ျဖစ္၍ သည္းစြာေသာ ရယ္ျခင္းကို ရယ္ကုန္၏။

လွည္းအေထာင္တို႔ျဖင့္ မဟာပိဂၤလမင္း၏ အေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ကုန္၍ မ်ားစြာကုန္ေသာ ေရအိုအေထာင္တို႔ျဖင့္ သင္းခ်ိဳင္းမီးကို ၿငိမ္းေစကုန္၍ ဘုရားေလာင္းကို မင္းအျဖစ္၌ အဘိသိက္သြန္းကုန္၍ ``ငါတို႔သည္ တရားေစာင့္ေသာ မင္းကို ရကုန္ၿပီ´´ဟု ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕၌ ပြဲခံျခင္းကို ျပဳကုန္၍ စည္လည္ေစ၍ စိုက္အပ္ေသာ တံခြန္ ကုကၠားရွိသည္ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ကို တန္ဆာဆင္ကုန္၍ တံခါးတိုင္း တံခါးတိုင္း မ႑ပ္ကို ေဆာက္ေစ၍ ႀကဲအပ္ေသာ မိုးေစြပန္း ေပါက္ေပါက္ပန္းတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ အျပင္ရွိကုန္ေသာ တန္ဆင္ဆင္အပ္ေသာ မ႑ပ္တို႔၌ ေနကုန္၍ ခဲလည္း ခဲစားကုန္၏။ ေသာက္လည္း ေသာက္ကုန္၏။

ဘုရားေလာင္းသည္လည္း တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ျပာသာဒ္၌ စိုက္အပ္ေသာ ထီးျဖဴရွိေသာ ျမတ္ေသာပလႅင္၏ အလယ္၌ မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္ကို ခံစားလ်က္ ေန၏။ အမတ္ ပုဏၰား သူႂကြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္း၌ ေနေသာသူ တံခါးေစာင့္ အစရွိေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း မင္းကို ျခံရံ၍ တည္ကုန္၏။

တံခါးေစာင့္ ငိုေႂကြးျခင္း

ထိုအခါ တေယာက္ေသာ တံခါးေစာင့္သည္ မေ၀းလြန္းေသာ အရပ္၌ တည္၍ ျပင္းစြာေသာ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ျပင္းစြာေသာ ၀င္သက္ကို ျဖစ္ေစလ်က္ ငို၏။

ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုတံခါးေစာင့္ကို ျမင္၍ ``ငါ၏ အဖသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ႏွစ္သက္ ႐ႊင္လန္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ပြဲလမ္းသဘင္ကို ကစားကုန္၏။ သြားလာကုန္၏။ သင္တမူကား ငိုလ်က္ တည္၏။ ငါ၏ ခမည္းေတာ္ကို သင္သည္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသေလာ´´ဟု ေမးလိုရကား -

၁၇၉။ သေဗၺာ ဇေနာ ဟႎသိေတာ ပိဂၤေလန၊

တသၼႎ မေတ ပစၥယာ ေ၀ဒယႏၲိ။

ပိေယာ ႏု ေတ အာသိ အကဏွေနေတၱာ၊

ကသၼာ ႏု တြံ ေရာဒသိ ဒြါရပါလ။ ဟူေသာ ေရွးဦးစြာေသာ ဤဂါထာကို ဆို၏။ (ဇာ-႒။ ၂။ ၂၁၁။)

+++

ေဘာ ဒြါရပါ - အို တံခါးေစာင့္။

ပိဂၤေလန - ပိဂၤလမင္းသည္။

သေဗၺာ - အလံုးစံုေသာ။

ဇေနာ - လူအေပါင္းကို။

ဟႎသိေတာ - ညႇဥ္းဆဲအပ္၏။

တသၼႎ - ထိုပိဂၤလမင္းသည္။

မေတ - ေသသည္ရွိေသာ္။

သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ။

ဇနာ - လူတို႔သည္။

ပစၥယာ - ႏွစ္သက္ျခင္းတို႔ကို။

ေ၀ဒယႏၲိ - ခံစားကုန္၏။

ေတ - သင္သည္ကား။

အကဏွေနေတၱာ - ေၾကာင္ေသာ မ်က္စိရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အကဏွေနတၱဟု ဆိုအပ္ေသာ ပိဂၤလမင္းကို။

ပိေယာ - ခ်စ္သည္။

အာသိ ႏု - ျဖစ္သေလာ။

တြံ - သင္သည္။

ကသၼာ - အဘယ့္ေၾကာင့္။

ေရာဒသိ ႏု - ငိုဘိသနည္း။

ထိုတံခါးေစာင့္သည္ ထိုဘုရားေလာင္း၏ စကားကို ၾကား၍ ``ျမတ္ေသာမင္းႀကီး ... အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသေသာ ပိဂၤလမင္းကို ေအာက္ေမ့၍ မငို။ အကၽြႏု္ပ္၏ ဦးေခါင္းအား ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၿပီ။ ထိုစကားသည္ မွန္၏။ ပိဂၤလမင္းသည္ ျပာသာဒ္မွ သက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပန္းပဲတို႔၏ ေပ၌ တူျဖင့္ ႐ိုက္ဘိသကဲ့သို႔ အကၽြႏု္ပ္၏ ဦးေခါင္း၌ ရွစ္ခ်က္ ရွစ္ခ်က္ ႐ိုက္ျခင္းကို ေပး၏။

ထိုပိဂၤလမင္းသည္ တမလြန္ဘ၀၌ ငရဲသို႔လား၍လည္း ငါ၏ဦးေခါင္းကို ႐ိုက္ျခင္းကို ေပးဘိသကဲ့သို႔ ငရဲေစာင့္တို႔၏ ဦးေခါင္းကို ႐ိုက္ျခင္းကို ေပးလတၱံ႕။ ထိုငရဲထိန္းတို႔၏ ဦးေခါင္း၌ ႐ိုက္ျခင္းကို ေပးလတ္သည္ရွိေသာ္ ထိုပိဂၤလမင္းကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ``ဤမင္းသည္ကား ငါတို႔ကို အလြန္လွ်င္ ညႇဥ္းဆဲ၏´´ဟု ဤအရပ္သို႔သာလွ်င္ တဖန္ ပို႔လိုက္ကုန္၍ လြတ္လာရာ၏။ ထိုသို႔ လြတ္လာသည္ရွိေသာ္ ထိုပိဂၤလမင္းသည္ တဖန္လည္း အကၽြႏု္ပ္၏ ဦးေခါင္း၌ ႐ိုက္ျခင္းကို ေပးျပန္ရာ၏ဟု ဤသို႔ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ငို၏´´ဟု ဆိုလို၍ -

၁၈၀။ န ေမ ပိေယာ အာသိ အကဏွေနေတၱာ၊

ဘာယာမိ ပစၥာဂမာနယ တႆ။

ဣေတာ ဂေတာ ဟႎေသယ် မစၥဳရာဇံ၊

ေသာ ဟႎသိေတာ အာေနယ် ပုန ဣဓ။ ဟူေသာ ႏွစ္ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဤဂါထာကို ဆို၏။ (ဇာ-႒။ ၂။ ၂၂၁။)

+++

မဟာရာဇ - ျမတ္ေသာမင္းႀကီး။

ေမ - အကၽြႏု္ပ္သည္။

အကဏွေနေတၱာ - ပိဂၤလမင္းကို။

ပိေယာ - ခ်စ္အပ္သည္။

န အာသိ - မျဖစ္။

ေသာ - ထိုပိဂၤလမင္းသည္။

ဣေတာ - ဤဘ၀မွ။

ဂေတာ - တမလြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ေလသည္ရွိေသာ္။

မစၥဳရာဇံ - ေသမင္းကို။

ဟႎေသယ် - ညႇဥ္းဆဲရာ၏။

ေသာ - ထိုပိဂၤလမင္းသည္။

ဟႎသိေတာ - ညႇင္းဆဲျခင္းေၾကာင့္။

တံ - ထိုပိဂၤလမင္းကို။

ဣဓ - ဤအရပ္သို႔။

ပုန -တဖန္။

ပစၥဳရာဇာ - ေသမင္းသည္။

အာေနယ် - ပို႔လာျပန္ရာ၏။

တႆ - ထိုပိဂၤလမင္း၏။

ပစၥာဂမနာယ - တဖန္ လာျပန္ျခင္းမွ။

ဘာယာမိ - ေၾကာက္လွ၏။

+++

ေသသူ ျပန္မလာေတာ့ၿပီ

ထိုအခါ ထိုတံခါးေစာင့္ကို ဘုရားေလာင္းသည္ ``ထိုပိဂၤလမင္းကို ထင္းတို႔၏ လွည္းအေထာင္တိုက္ျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္အပ္ေလၿပီ။ သၿဂႋဳဟ္အပ္ၿပီးေသာ ပိဂၤလမင္း၏ သင္းခ်ိဳင္းေျမကိုလည္း ထက္၀န္းက်င္မွ တူးအပ္ၿပီ။ ဓမၼတာသေဘာအားျဖင့္လည္း တမလြန္ဘ၀သို႔ သြားကုန္ေသာ သူတို႔မည္သည္ တပါးေသာ ဘ၀၌ တည္ရာေနရာ ရေလကုန္၏။ တဖန္ ထိုကိုယ္ျဖင့္လွ်င္ မလာႏိုင္ကုန္။ သင္သည္ မေၾကာက္လင့္´´ဟု တံခါးေစာင့္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစလ်က္ -

၁၈၁။ ဒေၯာ ၀ါဟသဟေႆဟိ၊

သိေတၱာ ဃဋသေတဟိ ေသာ။

ပရိကၡတာ စ သာ ဘူမိ၊

မာ ဘာယိ နာဂမိႆတိ။ ဟူေသာ ဤဂါထာကို ဆို၏။ (ဇာ-႒။ ၂။ ၂၂၂။)

+++

ေဒါ၀ါရိက - တံခါးေစာင့္။

ေသာ - ထိုပိဂၤလမင္းကို။

၀ါဟသဟေႆဟိ - ထင္းလွည္း အေထာင္တိုက္တို႔ျဖင့္။

ဒေၯာ - မီးတိုက္အပ္ၿပီ။

ဃဋသေတဟိ - ေရအိုးအရာတို႔ျဖင့္။

သိေတၱာ - ေရသြန္းအပ္ၿပီ။

သာ စ ဘူမိ - ထိုသင္းခ်ိဳင္းရာေျမကိုလည္း။

ပရိကၡတာ - တူးအပ္ၿပီ။

တြံ - သင္သည္။

မာ ဘာယိ - မေၾကာက္လင့္။

ပိဂၤေလာ - ပိဂၤလမင္းသည္။

နာဂမိႆတိ - မလာေတာ့လတၱံ႕။

ထိုအခါမွ စ၍ တံခါးေစာင့္သည္ သက္သာရာကို ရေလ၏။ ဘုရားအေလာင္းသည္လည္း တရားသျဖင့္ မင္းျပဳ၍ အလႉအစရွိေသာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳ၍ ကံအားေလ်ာ္စြာ လား၏။

ဇာတ္ေပါင္း

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဓမၼေဒသနာကို ေဆာင္ေတာ္မူ၍ ``ယခုအခါ ေဒ၀ဒတ္သည္ ထိုအခါ ပိဂၤလမင္း ျဖစ္ဖူးၿပီ။ ယခုအခါ ငါဘုရားသည္သာလွ်င္ ထိုအခါ ပိဂၤလမင္း၏သား ျဖစ္ဖူးၿပီ´´ဟု ဇာတ္ကို ေပါင္းေတာ္မူ၏။

မတရားမင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း၊ မုန္းျခင္း ခံရသည္။

+++++

(မဂၤလာဘံုေက်ာ္ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္၀တၳဳ ဒုတိယတြဲ မွ)

+++++

မင္းဆိုးမင္းညစ္ ပိဂၤလ

(၁)

ေရွးသေရာအခါက ဗာရာဏသီျပည္၌

မဟာပိဂၤလအမည္ရွိေသာ မင္းသည္

စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ တရားမဲ့စြာ မင္းျပဳေလသည္။

ထင္ရာစိုင္း၍ ထင္တိုင္းလုပ္ေလသည္။

အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံရာတြင္ တိုင္းျပည္လူထုကို

ၾကံႀကိတ္စက္ျဖင့္ ၾကံရည္ႀကိတ္ဘိသကဲ့သို႔

ညႇစ္ႀကိတ္ ႏွိပ္စက္ေလ၏။

ထိုမင္းသည္ ရက္စက္သည္။ ၾကမ္းၾကဳတ္သည္။

ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳမူသည္။

သူတပါးအေပၚတြင္ ၾကင္နာမႈ လံုး၀ မရွိ။

အိမ္ေတာ္တြင္း၌ မိဖုရား ေမာင္းမမိႆံႏွင့္တကြ

သားေတာ္ သမီးေတာ္ မႉထမ္းရာထမ္းမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္။

အရပ္ထဲတြင္လည္း အမတ္ ပုဏၰား ရပ္သူ႐ြာသားမ်ားကို မညႇာမတာ ျပဳမူသည္။

ထိုမင္းသည္ မ်က္စိထဲ ၀င္ေသာ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ တူ၏။

ဟင္းထဲပါေသာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ တူ၏။

ဖေနာင့္ထဲ စူးေသာ ဆူးႏွင့္ တူ၏။

(၂)

ထိုအခါ၌ ဘုရားအေလာင္းသည္ မဟာပိဂၤလမင္း၏ သားေတာ္ျဖစ္ေလသည္။

မင္းသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ မင္းမူ၍

နတ္႐ြာစံ ကံေတာ္ကုန္ေသာအခါ

ဗာရာဏသီျပည္သူျပည္သားအေပါင္းသည္

ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႐ႊင္လန္းႏွစ္သက္ၾက၍

လြန္စြာ ရယ္ေမာ ေပ်ာ္ပါးၾကကာ

မဟာပိဂၤလမင္းကို လွည္တေထာင္တိုက္ ထင္းတို႔ျဖင့္ မီးသၿဂႋဳဟ္ၾကသည္။

ေရအိုးတေထာင္ျဖင့္ မီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ၾကသည္။

ၿပီးလွ်င္ ဘုရားေလာင္းကို မင္းေျမႇာက္ၾကေလသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထုသည္ ၀မ္းသာအားရ ရွိလွသျဖင့္

ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္းတီးကာ

မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ကို ငါတို႔ ရၾကၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကို တံခြန္ ကုကၠား မုေလးပြားတို႔ႏွင့္ တန္ဆာဆင္ၾကေလသည္။

ၿမိဳ႕တံခါးေပါက္တို႔၌ ပ႑ပ္ကနား ေဆာက္လုပ္ကာ

ေျမျပင္တြင္ ေပါက္ေပါက္ႀကဲၾက၏။

ပန္းပြင့္ျဖဴးၾက၏။

ထို႔ေနာက္ ၀ိုင္းထိုင္ၾကကာ စားၾကေသာက္ၾက ေပ်ာ္႐ႊင္ ျမဴးတူးၾကေလသည္။

ဘုရားေလာင္းသည္လည္း တန္ဆာဆင္ထားေသာ

ပလႅင္ေတာ္အလယ္၌ ခမ္းနားစြာ စံစားေနေလသည္။

(၃)

ထိုအခိုက္တြင္ မနီးမေ၀းရွိ တံခါးေစာင့္ တေယာက္သည္ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ ငိုေလ၏။

ဘုရားေလာင္းက ျမင္ေသာအခါ

အခ်င္းတံခါးေစာင့္ ... ငါ့ခမည္းေတာ္ နတ္႐ြာစံသျဖင့္

ျပည္သူလူထုသည္ ႏွစ္သက္႐ႊင္လန္းကာ

ပြဲလမ္းသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပလ်က္

လွည့္ပတ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကသည္။

အသင္မူကား ငိုယိုလ်က္ ရွိ၏။

ဘာေၾကာင့္ပါလဲ?

ခမည္းေတာ္သည္ အသင့္ကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ပါသလားဟု ေမး၍

ပထမဂါထာကို ႐ြတ္ဆိုေလသည္။

(ပါဠိ)

သေဗၺာ ဇေနာ ဟႎသိေတာ ပိဂၤေလန၊

တသၼႎ မေတ ပစၥယာ ေ၀ဒယႏၲိ။

ပိေယာ ႏု ေတ အာသိ အကဏွေနေတၱာ၊

ကသၼာ ႏု တြံ ေရာဒသိ ဒြါရပါလ။

(ျမန္မာ)

လူျမင္တိုင္းကို သူ ညႇဥ္းဆဲ

ပိဂၤလမင္း မ်က္စိမြဲ။

သူေသေသာအခါ လူအားလံုး

ေပ်ာ္ၾက႐ႊင္ၾက တျပံဳးျပံဳး။

မ်က္ရည္က်ကာ သင္မူကား

သူ႔ကိုခ်စ္၍ ငိုသလား

အို တံခါးေစာင့္ ေမာင္ေယာက္်ား။

ထိုစကားကို ၾကားလွ်င္ တံခါးေစာင့္က

အရွင္မင္းျမတ္၊ မဟာပိဂၤလမင္းႀကီး နတ္႐ြာစံ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ငိုသည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဦးေခါင္းသည္ ယခု ခ်မ္းသာရာ ရသြားပါၿပီ။

မဟာပိဂၤလမင္းႀကီးသည္ နန္းေတာ္ေအာက္သို႔ ဆင္းေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊

နန္းေတာ္ထက္သို႔ တက္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊

ပန္းပဲသမားသည္ သံကို တူႏွင့္ထုႏွက္သကဲ့သို႔

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ကို လက္သီးျဖင့္ ရွစ္ႀကိမ္ရွစ္ခါ ထိုးႏွက္ပါသည္။

ယခု မင္းႀကီး ငရဲျပည္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို ထိုးႏွက္သကဲ့သို႔

ငရဲသားတို႔၏ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ကို ထိုးႏွက္ပါလိမ့္မည္။

ထိုအခါ ငရဲသားတုိ႔က ဤသူသည္ ငါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္လွသည္ဟု ညည္းညဴ၍

မင္းႀကီးကို ေခၚကာ လူ႔ျပည္ကို ျပန္ပို႔ပါလွ်င္

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အထိုးအႏွက္ ခံရျပန္ေတာ့မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ငိုပါ၏ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားကာ

ဒုတိယဂါထာကို ႐ြတ္ဆိုေလသည္။

(ဂါထာ)

န ေမ ပိေယာ အာသိ အကဏွေနေတၱာ၊

ဘာယာမိ ပစၥာဂမနာယ တႆ။

ဣေတာ ဂေတာ ဟႎေသယ် မစၥဳရာဇံ၊

ေသာ ဟႎသိေတာ အာေနယ် ပုန ဣဓ။

(ျမန္မာ)

မွန္ပါ့ဘုရား၊ အိုမင္းျမတ္

ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ စဥ္မျပတ္

ပိဂၤလကို ေတြးမိက

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕ ၾကက္သီးထ။

ထိုမင္းေရာက္သြား ငရဲမွာ

အခါတိုင္းလို မညႇာတာ

ငရဲမင္းကို အႏိုင္က်င့္

ငရဲမင္းႀကီး ေၾကာက္သျဖင့္

လူ႔ျပည္ရပ္သို႔ ျပန္ပို႔မည္

စိုးရိမ္မိ၍ ငိုပါသည္။

ထိုအခါ မင္းႀကီးက

အို ... တံခါးေစာင့္၊ ပိဂၤလမင္းကို လွည္းအစီးတေထာင္တိုက္ ထင္းတို႔ျဖင့္ မီး႐ႈိ႕ပစ္လိုက္ပါၿပီ။

မီးကို ေရအိုးတရာျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ၿပီးပါၿပီ။

သခ်ႋဳင္းေျမကိုလည္း တူးဆြ လွန္ေလွာလိုက္ပါၿပီ။

အသင္ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။

ပိဂၤလမင္း မလာေတာ့ပါ။

ထံုးစံအတိုင္းဆိုလွ်င္လည္း ေသေသာသူသည္ ျပန္လာ႐ိုးမရွိဟု ေျပာကာ

ဤဂါထာကို ႐ြတ္ဆိုေလသည္။

(ဂါထာ)

ဒေၯာ ၀ါဟသဟေႆဟိ၊

သိေတၱာ ဃဋသေတဟိ ေသာ။

ပရိကၡတာ စ သာ ဘူမိ၊

မာ ဘာယိ နာဂမိႆတိ။

(ျမန္မာ)

မစိုးရိမ္ႏွင့္ ေမာင္ေယာက္်ား

ပိဂၤလမင္း ေသေကာင္အား

လွည္းတေထာင္တိုက္ ထင္းတို႔ႏွင့္

မီးသၿဂႋဳဟ္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္

ျမႇဳပ္ႏွံရာကို ေပါက္တူးႏွင့္

တူးဆြသုတ္သင္ ၿပီးသျဖင့္

မေၾကာက္ပါႏွင့္ တံခါးမႉး

ပိဂၤလမင္း မ်က္စိျပဴး

မလာေတာ့ဘူး လာေတာ့ဘူး။

ထိုအခါမွ စ၍ တံခါေစာင့္သည္

သက္သာရာ ရသြားေလေတာ့သည္။

ဘုရားေလာင္းသည္လည္း တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ကာ

ကံအားေလ်ာ္စြာ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ လားေလသတည္း။

မင္းသု၀ဏ္

+++++

မဟာပိဂၤလဇာတ္၊ ၂၄၀

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ရတနာမြန္မဂၢဇင္း။

Monday, March 5, 2012

၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဘီဘီေအ ထမနဲပြဲေတာ္ (၄-မတ္-၁၂)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း၏ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ထမနဲပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃-ရက္ႏွင့္ ၄-ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့၏။

ေဒၚေလာ္ရင္းခ်င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ေသာၾကာေန႔ ညေနကတည္းကပင္ ထမနဲထိုးရန္ လိုအပ္ရာရာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖြယ္ရွိသည္တို႔ကို ဝီရိယေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ထားၾက၏။

မတ္လ ၃-ရက္ စေနေန႔တြင္ စုေပါင္း တေပ်ာ္တပါး ထမနဲထိုးၾက၏။ ယမန္ေန႔ညကတည္းက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ အခ်ိန္ေစာစြာ ထမနဲစတင္ ထိုးႏိုင္ျခင္း၊ တက္ညီလက္ညီ စုေပါင္းညီညာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေစာစြာပင္ ထမနဲထိုးျခင္းကိစၥ ၿပီးစီး၏။

ပြဲေတာ္အလႉရွင္ ဦးသိန္းဝင္းႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္ေဌးမိသားစုတို႔က ထမနဲထိုးၾကသူမ်ားအား ၿမီးရွည္၊ ၾကက္သားေၾကာ္၊ အခ်ိဳမုန္႔မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံ၏။

ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ ဘုရားပန္း လႉဒါန္းေနၾကျဖစ္ေသာ ေဒၚဝင္နီလင္းကလည္း ဘုရားပန္းမ်ား လႉဒါန္း ပူေဇာ္သြား၏။

မတ္လ ၄-ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းၾကၿပီး၊ ပြဲေတာ္လာ ဧည့္ပရိတ္သတ္တို႔အား အာပူလွ်ာပူႏွင့္ ထမနဲတို႔ျဖင့္ ေကၽြးေမြး ဧည့္ခံ၏။

မြန္းလြဲ ၁-နာရီတြင္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ နာယကဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသီဟထံမွ သီလခံယူၾက၍ သံဃာေတာ္မ်ား စုေပါင္း ႐ြတ္ဖတ္ေသာ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား နာၾကားၾကကာ၊ အရွင္ဇာဂရ (ကံထြန္းသစ္) ေဟာၾကားေသာ အႏုေမာဒနာတရားေတာ္ကို နာယူ မွတ္သားၾကၿပီး ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾကေလသည္။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

+++++

ထမနဲပြဲေတာ္ (မတ္ ၃-၄) ဓာတ္ပံုမ်ား